Dommertest i Vejle

Udgivet 15.05 2024. Obligatorisk fysisk dommertest – afholdes 2 gange på Vejle Atletikstadion, Helligkildevej 2, 7100 Vejle – d. 26.06 kl. 18.00 og d. 14.08 kl. 18.00.

Tilmelding kan ske via dette link: https://dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=courselist&id=1159&licenstype=

Obligatorisk teorigennemgang – afholdes i Vejle Ø 24.06 kl. 18.00-21.00.

Tilmelding kan ske via dette link: https://dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=course&id=31713

Teoritest – afholdes i Vejle Ø 07.08 kl. 18.00-21.00.

BEMÆRKNINGER I år er det KUN FOR NYOPRYKKEDE SERIE 3 DOMMERE SAMT ALLE UDVIKLERE. Du skal kun til teoritest hvis du har været indrangeret under serie 3 og er rykket op i eller over serie 3.

Tilmelding kan ske via dette link: https://dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=course&id=31714

Indplaceringsliste forår 2024

Udgivet 20/12 2023

Så er de nye indplaceringslister offentliggjort af DBU
Du kan se disse under menupunktet INFO TIL DOMMERE – og her vælger du INDPLACERINGSLISTER.

Alle grønne markeringer er ændringer – og kan stå for både op eller nedrykning.

Hvis du har ambitioner og lyst til at prøve dig selv af i højere rækker, så tag endelig fat i udviklerudvalget – og fortæl dem det. De giver meget gerne input retur til, hvad de tror og forventer af dig, så du MÅSKE kan komme i betragtning til en evt. oprykning. Da alle udviklere og udviklingsudvalg er frivillige, så er der ikke ansat nok i DBU JYLLAND til at lave en “personlig” karriere plan og “jobsamtale”. Derfor er erfaringen, at hvis man drømmer om lidt mere niveau (eller måske går med en superligadrøm i maven) – at du hurtig og direkte får fortalt og spurgt ind om dette.

Fleksjob tilladt som fodbolddommer

Udgivet 18/12 2023
Afgørelse i fleksjob-sag i Herning

Det hænder, at man kan blive svært glad for et møde med sagsbehandlere inden for en kommune.

I går var jeg til møde med sagsbehandler og chef for afdelingen i Herning Kommune på vegne af og sammen med et af vores medlemmer i DFU, som efter en blodprop er i afklaringsforløb til fleksjob.

Han havde kontaktet os, da han så ind i en fremtid, hvor, såfremt han dømmer fodbold og fortsætter som vejleder, trækkes i hans fleksjobydelse og indgår i hans afklaring. Det var han naturligvis meget ked af.

Nu har vi i fået kommunens ord for, at vores medlem i afklaringsfasen kan fortsætte som vejleder samt dømme efter eget forgodtbefindende, så snart han er afklaret.

Det er en vigtig afgørelse, som andre forhåbentlig også kan gøre brug af, når de støder ind i systemet. For nogle går det nemt. Andre møder kun modstand.

Det er helt efter bogen og naturligvis ret og rimeligt, at man i et afklaringsforløb er nødt til at se på, hvad den enkelte generelt formår fysisk og kognitivt. Det handler jo om, at man skal vurdere, om vedkommende kan arbejde i 7, 15 eller 20 timer. Hvis man siger, at man ikke kan arbejde mere end 7 timer og herefter dømmer fodbold, der trods alt kræver både fysiske og kognitive evner, i 15 timer om ugen, bliver det et skævt afklaringsforløb på skatteborgernes regning. Det er helt fair, at det samlede billede indgår.

En afklaring til en livslang ydelse kan imidlertid tage lang tid, og derfor var det vigtigt for os at få et både kortsigtet og længere perspektiv på sagen.

Vejlederopgaven ses ikke som værende af en sådan karakter, at den udfordrer mere, end at man fint kan udføre denne opgave, uden at det skal indgå i afklaringen. Og selve dommeropgaven kan man indtræde fuldt og helt i, så snart afklaringsfasen er forbi, og man endeligt er visiteret til fleksjob. Det er i øvrigt også i alles interesse, at man som dommer, som dommerklub og i DBU, er fuldt og helt klar over, hvad den enkelte kan holde til. Vores medlem af Herning Fodbolddommerklub gik glad fra mødet med et perspektiv for sin egen tilværelse i dommergerningen, og vi fik alle en afgørelse, vi kan holde op som udtryk for et fornuftigt princip, når vi fremover støder ind i lignende udfordringer.

Mvh
Jens Rohde

Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling kommer i 2024 til at være 23/1 kl.19.00 på 1Conzept, Karl Bjarnhofs Vej 11, 7120 Vejle Ø.

Der er middag kl.18.00 og tilmelding hertil er nødvendig.
Send en mail til: anders@1conzept.dk senest 16/1.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. Eventuelt


Ny lovbog gratis

Udgivet 4/7 2023
Den nye lovbog trykker DBU op og forventer udgivelse i slutningen af august. Som medlem af Vejle Fodbolddommerklub, så har du mulighed for at få denne gratis, hvis du aktivt giver os besked. Du kan gøre dette på vores facebook gruppe, hvor vi allerede i dag har skrevet ud om dette. Eller du kan blot vælge at besvare denne mail til mig, så gemmer vi en lovbog til dig, når den er klar. Sidste frist for at bestille gratis lovbog er mandag 10/7. Skriv til anders@1conzept.dk

Test i Vejle

Obligatorisk teorigennemgang. 30 pladser. Gennemgangen kan også tages online. Alle dommere som ønsker kampe i DBU Jylland skal deltage på et sådan kursus. Det gælder også helt nyuddannede dommere, der har taget eksamen i år.
Tirsdag den 20-6 kl. 18.30 – 21.30  
Sted.1Conzept Karl Bjarnhofsvej 11 7120 Vejle Ø

Løbetest. 30 pladser for alle linjedommere og dommere fra S3. Andre dommere er også velkomne til at løbe testen – husk tilmelding. Vi afvikler Fifa-test i Vejle.
Onsdag den 21-6 kl. 18.00 – 19.00 
Sted. Vejle Atletikstadion omklædning skal ske hjemmefra

Teorites. For alle dommere fra S 3 og op og alle udviklere. 32. pladser
Tirsdag den 27-6 kl. 17.00 – 20.00 
Sted. 1Conzept Karl Bjarnhofsvej 11 7120 Vejle Ø 

Tilmelding til alle kurser/test foregår på DBU Jyllands hjemmeside.

Der kommer endnu en løbetest i august og retest for skadede dommere i september, men stadion kan ikke bookes endnu.

Hvis du ikke ønsker at deltage i Vejle, så afholder de andre dommerklubber rundt i Jylland disse kurser på andre datoer. Tjek listen og tilmeld dig hos DBU JYLLAND, hvis du er forhindret.

Generalforsamling beretning

Dommerklubben.

Medlemsantal
Pr. 17/1 2022 71 medlemmer heraf 56 aktive..  Dette er et fald på aktive dommere på 9 stk – og samlet 2 stk i tilbagegang på antal medlemmer.
Der bliver nye dommergrundkurser i løbet af foråret og muligvis et i Vejle. Så der kan være håb om flere medlemmer.


DGI med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2023.
Der vil fremover aldrig komme kampe, hvor vi som dommere skal afregne på stedet. Så alle DGI kampe blive lavet centralt fra dommerklubben. Disse kommer til sommer og efterår som normalt.
Honorar er nu ændret, så det følger DBU. Det gør, at fx 7 mands oldboys nu giver 226 kr mod 174 før.

Aktiviteter
Året 2022 har været et rimelig aktivitetsfuldt år for Vejle Fodbolddommerklub. Vi lancerede i efteråret projektet om at besøge samtlige aktive dommmere. Henrik Linde er hos os i bestyrelsen sammen med Elin tovholder på dette. Vi har nået så mange i efterår/vinter, at vi forventninger er, at de dommere, som ikke har været besøgt – vil blive nået i løbet af foråret. Vi har fået masser af gode tilkendegivelser på dette initiativ og en del ”lummer” omklædningsrumsnak med jer. Tak for det. De historier kommer dog ikke med i beretningen.

Ligesom vi også havde flere tilmeldte til årets store dommerfest på Conrads. Vi valgte også at lave en kombineret julefrokost og storskærms arrangement i forbindelse med VM i fodbold. Det blev en hyggelig aften – selv om indsatsen på banen ikke var den bedste.


Derudover har vi naturligvis gennemført løbetest og obligatoriske teoritest.

Facebook
Vores lukkede facebook gruppe opretholdes fortsat. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.

Dommerfest.
Datoen for 2023 er lørdag 28/10 kl.18.00.

Udviklerudvalget
Udviklerudvalget består i dag af formand Erik Vinstrup, Damir og Morten Niebuhr -og fra bestyrelsen er Kurt Carlsen repræsentant.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang. Vi ved, at der her i marts måned forhåbentlig kommer flere vejledere og flere udviklere på uddannelse i DBU, så vi får lidt flere hænder at trække på. 
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten. Det vigtigste her – synes vi, er at holde god tone og være konstruktiv. Så hvis du er utilfreds med noget, så husk at komme med forslag til, hvordan det kan laves om.

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

DBU nye fodboldregler

NYE LOVÆNDRINGER 1/7 2023 
Obligatorisk teorigennemgang ligger fortsat i sommerperioden – og disse skal være afviklet inden efterårs sæsonstart, der i år er 12/8. Vejle Fodbold dommerklub kommer til at arrangere en aften i juni måned. Der bliver dog rigtig mange steder i resten af Jylland, hvor man kan tilmelde sig. Det bliver også i år muligt med online deltagelse.

DOMMERMANGEL og UNDERPÅSÆTNINGER
2021 var præget af mange kampe, hvor der har været underpåsætninger. Heldigvis har fokus været i 2022 at undgå dette – og det er praktisk talt lykkedes. Så en målrettet indsats fra DBU har gjort underværker her – og fokus er fortsat nu rettet på at fastholde nuværende dommere fremfor kun at satse på at uddanne nye.

LØBETEST ÆNDRINGER
FIFA test er nu blevet hovedtesten for alle brede dommere. I Vejle vælger vi derfor at tilbyde denne i juni.

På linjedommersiden opretter man flere kurser her – og ændrer også på kravene således, at en ny dommer kan blive linjedommere efter cirka 6 måneder. Så snart kursus Dommer i praksis er bestået, så kan man tage linjedommeruddannelsen. Dermed vil der komme langt flere nye linjedommere hurtigere frem.

DBU udviklinger
Udviklinger for 2023 ligger på niveau med sidste år – så ikke alle dommere bliver udviklet. Der er fokus på talent, nye dommere samt de højere indrangerede dommere.

DBU Dommerens sikkerhed
Udover at være formand for Vejle Fodbolddommerklub, så er jeg også formand i dommerområde 3B i DBU JYLLAND (som er Kolding, Horsens, Silkeborg, Vejle) – og her får jeg alle disciplinær sager der vedrører dommere i dette område at se. Nu ser vi straffe på 6 måneder for forseelser mod dommere, der tidligere måske kun gav 2-3 dages karantæne. Måske er straffen ved at blive for hård – fordi der har lige været en futsals sag, hvor en spiller slog kortet ud af hånden på dommeren – 6 måneders karantæne….. Men det er fantastisk at der for alvor bliver taget hånd om disse sager.


Møde DBU og alle dommerklubber:
DBU og dommerklubbers formænd og bestyrelse har været samlet for at tale om, hvordan dommerklubberne kan blive endnu mere involveret i arbejdet. Derfor er der igangsæt fx dommergrundkursus, hvor der også kan blive indtægt til dommerklubben, hvis vi får afholdt et sådan kursus og finder 12 aspiranter.

Dommertøj
Vi valgte jo i 2022 at give alle jer et gavekort på 400 kr…Dette kunne bruges frem til 30/9 – og fik lovning i flere omgange, at den nye kobberfarve skulle være klar om 2-3 dage – eller 1 uge.. Dette var i februar… og først i september lykkedes det at få farven frem til nogle få. Diadora og Unisport har haft et helt igennem kritisabelt og direkte elendigt service niveau. De har direkte talt usandt og lovet ting, der aldrig var mulige at levere. Flere af jer medlemmer har oplevet den ene mærkelige restordre eller fejl levering osv. Vi har naturligvis påpeget dette overfor DFU uden held. De har ganske som vanlig kunne vi fristes til at sige intet foretaget sig af konsekvens. Bredden er bundet af en langvarig aftale – som gør, at vi fortsat dømmer i dette tøj de næste 2-3 år. Vi kommer dog ALDRIG nogensinde til at bruge vores midler i Vejle Fodbolddommerklub på at støtte op om en så elendig aftale. Håber at der næste gang bliver en samlet tøj aftale for bredde og elite.

DFU
Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr. af det kontingent, som I betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

Samarbejdet mellem DFU nye bestyrelse og Vejle Fodbolddommerklub er fortsat anstrengt.

Den nye bestyrelse i DFU har fokus på dommerens sikkerhed og video optagelser af dommere og spillere. Det bakker vi naturligvis op om – og anerkender vigtigheden af. Men hvorfor møder op med krav, når der reelt set er opbakning fra DBU om dette. 

Det sidste år har straffe for trusler mod dommeren først til langt længere karantæne end for bare 2 år siden. Der er udarbejdet retningslinjer for optagelse af video. Man kan ikke som dommer nægte optagelse – men klubberne må ikke dele disse til gene for dommerne på fx sociale medier. Her er der for længst lavet regler, som klubberne skal overholde og som vil medføre sanktioner, straffe ved overtrædelse – og i værste fald politianmeldelser ved misbrug og overtrædelse af reglerne.


Uddannelse af dommere forsøger DFU også at tage på deres ansvar for – men dette er for længst flyttet til DBU. 

Så Vejle fodbolddommerklubs bestyrelse bakker fortsat op om DFU og gøre vores indflydelse gældende naturligvis. Vi ved, at DFU har den opfattelse, at 21 punkts erklæringen er forældet og skal laves om. Vi har nu i over et år forgæves spurgt. Hvad skal laves om og hvorfor ?
Trods teamsmøder – og fysiske møder afholdt er det simple spørgsmål fortsat ikke besvaret.

Hvis man melder ud til medier, klubber, presse og dommerklubber og via Facebook osv:
Vi mener, at dommerens sikkerhed er vigtig og at der skal laves forbedringer her
Vi mener, at brug af video og sociale medier er vigtig at have fokus på – og der skal strammes op.Vi mener, at 21 punkts erklæringen er forældet og skal laves om…

Det lyder flot – men vi kan ikke få konrekt at vide, hvor, hvordan og hvilke ting, som DFU bestyrelsen mener, der konkret skal laves om.


Så længe de ikke formår deres ”simple” arbejde – vil vi fortsætte vores kritiske tone – men gøre det konstruktivt med forslag til løsninger hver gang…selv om vi er nogle, der nærmest har givet op.

Husk at I som medlemmer kan låne vores Soundbox gratis.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBU påsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 19/1 2023

Generalforsamling 19/1 2023 referat

Runde fødselsdage

50 år
Allan Bang og Hans Kappelgaard.

60 år
Kurt Carlsen

70 år 
Heine Clemmesen og Arne Matzen

80 år
Finn Olsen

Jubilæum

10 år
Marthias Poulsen

25 år
Arne Pedersen, Henrik Linde og Michael Frimoth

Generalforsamling referat
1 minuts stilhed for Ole Essermann, der beklageligvis gik bort 31/12 2022.

 1. Valg af dirigent:
  Per Abrahamsen valgt.
 2. Formandens beretning:
  Beretningen kan læses på hjemmesiden særskilt.
  Beretning GODKENDT

3: Regnskab:
Fremlagt af kassereren.
Regnskab GODKENDT

4.Indkommende forslag:
Ingen.

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter:
Uændret fra sidste år. 400 kr i kontingent, der skal være indbetalt 14/2 og kampafgifter 2 gange årligt. 5 kr i ungdomskampe og 10 kr. i voksenkampe.

6. Valg af:
Kasserer: Lars Sørensen, GENVALGT
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Thisgaard, GENVALGT
Bestyrelsesmedlem: Kurt Carlsen, GENVALGT
Suppleant: Henrik Linde, GENVALGT

7. Valg af revisorer:
Peter Norup, GENVALGT
Jens Palmelund, GENVALGT

8. Valg af udviklerudvalg:
Første afstemning siden starten af 90’erne. De 3 øverste med flest stemmer blev valgt.
Morten Niebuhr, 26 stemmer
Damir Dzehverovic, 21 stemmer
Erik Vinstrup, 16 stemmer

Rasmus Christensen, 15 stemmer

9. EVT.
Spørgsmål om 21 punktserklæringen.
Dommerfest 28/10-2023 på Conrads kl.18.00
Kritik af online inde-og futsal instruktion.
Forslag om at fange flere nye unge dommer.
Undren om hvor resten af bestyrelsen er denne aften.
Opfordring til teoritrænings aftener.
En opfordring til at lave en folder, i A5 format, til potentielt nye medlemmer.
Elin fortæller om nyt job i DBU og op justering af dommer siden, opfordre alle til dialog fremfor svinske mails.

Årets dommer 2022 – er Mads Torntoft

Stort tillykke til Mads Torntoft. Han er blevet kåret til Årets dommer i DBU Jylland Region 3.

Mads bliver den første dommer i Vejle, der vinder denne pris – og vi er stolte af at have ham som kollega.

I indstilingerne har man fremhævet mange positive ting ved Mads:

Argumenter herfor:

Er en yderst flittig dommer som meget ofte stiller sig til rådighed.

Er en rigtig god kammerat, og altid har et smil på læben og godt humør.

Er meget vellidt blandt dommerkollegaer, blandt mange klubber og i særdeleshed blandt mange spillere.

Har altid en finger pulsen om hvad der rører sig, og er god til at tage en snak / lytte til alle som har haft en god eller en mindre god oplevelse i forbindelse med dommergerningen.

Er rykket fuldt fortjent op i JS, efter mange fornemme præstationer på banen.

På trods af den høje indplacering, dømmer han også ofte 8-mands kampe, skolefodbold og andre kampe på lavt niveau.

Deltager også i dommerklubbens arrangementer og hjælper i det nye projekt med at fastholde dommere.

Julefrokost og VM i Fodbold

Vejle Fodbolddommerklub vil gerne inviterer alle medlemmer og deres kærester/koner med til julefrokost.
Det sker Lørdag 26/11 – kl.14.30.
Vi sætter samtidig storskærm op og viser Danmarks kamp mod Frankrig, der starter kl.17.00.
Dette er Danmarks kamp nr. 2 under VM og kan vise sig meget afgørende for vores chancer i turneringen.
Alt er gratis – både mad og drikker, så vi håber naturligvis på mange fremmødte – men har brug for bindende tilmelding senest 14/11.
Skriv en mail til anders@1conzept.dk og tilmeld dig/jer med navne.
Stedet er 1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø