Obligatorisk teorigennemgang & Teoritest

Udgivet 12/5 2021

For at være aktiv dommer fra 1/9 2021 til 31/8 2022 skal du have gennemført kursus Obligatorisk teorigennemgang.
Dette kan du som noget nyt også gøre online via DBU – fremfor at møde op til en “aften”.

DBU Jylland udsender tilmelding – som skal være udfyldt inden 31/5 2021 – hvor du skal tilmelde dig – hvilken løsning som passer bedst for dig.

I Vejle fodbolddommerklub forventer vi at afholde 2 aftener med dette – en i juni og en i august. MEN hvis det nu viser sig, at alle dommere praktisk talt melder sig online – så kan datoer blive indskrænket/samlet til en eller ingen.
Fordi vi i så fald koordinere kursus med andre dommerklubber/områder.

Hvis du ønsker at deltage fysisk kan du naturligvis tilmelde dig andre dommerklubber også – hvis dato ikke passer ind i din egen kalender.

Vi afholder i Vejle:

Torsdag 24/6 kl.18.30 Obligatorisk teorigennemgang
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø

Onsdag 18/8 kl. 18.30 Obligatorisk teorigennemgang
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø
Bemærk – at denne dato OGSÅ bruges til løbetesti Vejle – så hvis du vælger også at løbe test den dag, så skal du IKKE tilmelde dig denne teoriaften.

Torsdag 19/8 fra kl. 17.00 Teoritest:
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø
(Er du udvikler skal du hvert år til teoritest – Er du indrangeret i Serie 3 og op – så skal du hvert 2. år til teoritest, hvilket så er 2021).

Al tilmelding sker via DBU – og dit log in her – og du kan først tilmelde dig, når DBU skriver ud om dette direkte.
(Vi forventer det sker cirka 14/5 – og frist er 31/5).

LØBETEST

Opdateret 12/5
Løbetest alle på VEJLE ATLETIKSTADION.
(forbehold for godkendelse DBU Jylland)

Alle dommere indrangeret i serie 3 og opefter og alle linjedommere skal løbe fysisk test.
Testkravene er samme som sidste år og kan findes på vores hjemmeside – dog er den nye fifatest ikke gjort tilgængelig endnu.
https://vejlefodbolddommerklub.dk/loebetest-teoriproeve/

Alt efter hvilken indrangering du har – så kan du selv bestemme – hvor og hvordan du deltager. Mange andre dommerklubber vil også placere deres løbetest i perioden, så er du forhindret i Vejle – så tilmeld dig andet sted.

Al tilmelding kommer til at ske til DBU i begyndelsen af maj måned – og du skal have tilmeldt dig en dato senest 31/5.
Vi har planlagt nedestående datoer i Vejle – og alle foregår på Vejle Atletikstadion. (forbehold for godkendelse af DBU Jylland).
Vi kommer også til at træne på udvalgte dage/aftener inden– så du kan prøve den nye fifatest – eller at løbe yoyo(bib) test – eller cooper inden de rigtige test.
Mere information senere. Men her er datoerne for de rigtige test:

Fredag 18/6 kl.18 til 19: FIFA TEST + YOYO TEST + COOPER (+ EVT +70 ÅR)
Onsdag 18/8 kl.18 til 19: FIFA TEST + YOYO TEST + COOPER (+ EVT +70 ÅR)
Fredag 1/9 kl.18 til 19: RETEST VED SKADER – både FIFA+COOPER + YOYO + evt 70 år

Vi har en aftale med Vejle Kommune om gratis at kunne låne Vejle Atletikstadion – så det vil vi gøre i løbet af foråret – og Stefan Fyhn har lovet at hjælpe med afvikling i det omfang, at det kan lade sig gøre i kalenderen. Vi forventer derfor at lave nogle faste træningsaftener – så vi alle kan ”træne” og prøve denne form for test inden, at den rigtige test skal bestås.

Intervaltest – TESTKRAV KENDES IKKE ENDNU – MELDES UD AF DBU i begyndelsen af maj måned.

  1. Dommer skal tilbagelægge følgende intervaller: 40 gange 75 meters løb efterfulgt af 25 meters gang. Dette svarer til 4.000 meter eller 10 omgange på en atletikbane. Løbehastigheden angives via en lydafspiller, og løbetiderne er afpasset til den kategori som dommeren tilhører. Er der ikke er lydafspiller til stede kan testen gennemføres med stopur og fløjte af en kontrollør.
  • Testen starten med at dommeren er klar ved en af startpositionerne. Der må ikke løbes før startsignalet (en fløjte) lyder. For at sikre at dommeren ikke tyvstarter, kan der placeres en kontrollør ved hver startposition. Eventuelt kan et flag anvendes for at blokere løbebanen indtil startsignalet lyder. På startsignalet/fjernelse af flaget må dommeren starte sit løb.
  • Ved afslutningen på hvert løb skal dommeren være i ”gå-zonen” når før fløjtesignalet er afsluttet. ”Gå-zonen” er markeret med kegler 1,5 meter før og efter 75-meter mærket.
  • Hvis dommeren ikke når at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden, modtager dommeren en advarsel fra kontrolløren. Når dommeren ikke af få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden anden gang, skal kontrolløren stoppe testen for dommeren og meddele, at testen er dumpet.
  • Det anbefales at testen løbes i grupper med højst seks deltagere. Hvis det er muligt at have 4 grupper i gang samtidig, kan altså i alt 24 dommere blive testet samtidigt. Hver gruppe bør tildeles en kontrollør, der følger gruppen under afholdelse af testen.

Generalforsamling 25/5

Vi havde i første omgang udskudt vores generalforsamling til 24/3 – og efterfølgende til 20/5. Regeringen har nu meddelt, at forsamlingsforbud indenfor bliver ændret 21/5 til 50 personer. Derfor har vi valgt at udskyde endnu vores generalforsamling til denne dato.

Ny dato er Tirsdag 25/5 kl. 19.00 (spisning fra kl.18.00)

Sted bliver: 1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø.

Tilmelding til spisning er nødvendig – og dagsorden vil blive tilsendt senere.

INGEN TILSKUERE – som i INGEN !!!!!

Udgivet 12/4 2021

Der har været rigtig mange henvendelser fra dommere – ikke kun i Vejle – men hele DBU Jylland, hvor man har spurgt ind til “tilskuere” til kampe.

Det fik DBU Jylland til at udgive en præcisiering i sidste uge:

Dette har så givet virkelig anledning til forvirring – især fordi rigtig mange dommere har oplevet, at dette på ingen måde bliver efterlevet af klubberne.

Derfor har vi i alle dommerklubber spurgt og bedt om en afklaring, så enhver tvivl kan undgås.

Svaret fra DBU JYLLAND er meget simpelt fra DBU JYLLANDS øverste dommeransvarlige HANS MOGENSEN:
I forhold til tilskuere er corona-reglerne helt tydelige. Ingen tilskuere = ingen tilskuere. Uanset om de står på den ene eller anden side af et hegn, om de står 1 meter væk eller 100 meter væk, eller om de står op eller sidder ned. Der må ikke være tilskuere. Og det er som bekendt ikke noget, som vi har fundet på i fodbolden. Det er kulturministeriets beslutning.

Samtidig får vi at vide, at vi selvfølgelig ikke skal “lege” corona politi – men med den måde, som klubberne vælger at afvikle kampe på lige nu, så er der ingen tvivl om mere, at vi som dommere vil få en bøde, hvis politiet kommer – og der står tilskuere udenfor hegn på kunststofbanerne. Derfor er vores klare melding til alle dommere:

Hvis I oplever, at retningslinjerne bliver overtrådt = tilskuere på anlægget – så forsøg i første omgang at få klubberne til at få personerne væk. Lykkes det ikke – og hvis I føler jer utryg – eller ikke vil have risiko for at få bøde, så må I afbryde kampen og lave indberetning til DBU efterfølgende.

Dermed vil vi dommere alligevel sikkert blive “opfattet” som “corona” politi – men vi kan eller skal ikke som dommere være medvirkende AKTIVT til at retningslinjerne overtrædes – og det bliver vi – ved “at lukke” øjnene og lade som ingenting.

Kopi indsat nedenfor af hele svaret fra DBU JYLLAND i dag:

Der er ingen tvivl om, at det i forhold til især kampafviklingen er en meget vanskelig situation netop nu grundet corona-restriktionerne, men også en situation som mange steder – trods de svære vilkår – håndteres meget ansvarligt og konstruktivt af både dommere og fodboldklubber.

I forhold til tilskuere er corona-reglerne helt tydelige. Ingen tilskuere = ingen tilskuere. Uanset om de står på den ene eller anden side af et hegn, om de står 1 meter væk eller 100 meter væk, eller om de står op eller sidder ned. Der må ikke være tilskuere. Og det er som bekendt ikke noget, som vi har fundet på i fodbolden. Det er kulturministeriets beslutning.

Det er vores fodboldklubber blevet informeret om mange gange, og på baggrund af weekendens erfaringer og oplevelser sender vi igen info ud direkte til alle fodboldklubber, ligesom vi også igen sender info ud til dommerne med en reminder om, hvad protokollerne siger, hvad dommerens handlemuligheder er samt en info om hvad vi gør i forhold til fodboldklubberne.

I forhold til den generelle information kan jeg kun sige, at vi har informeret vores klubber meget omhyggeligt om reglerne mange gange – og de kender også vores grafiske formater, som mange steder bliver anvendt. Placeringen på hjemmesiden skal derfor udelukkende ses som vores centrale infocenter – informationen kanaliseres løbende ud til fodboldklubberne via mails, nyhedsbreve, sociale medier o.s.v.

Vi er meget opmærksomme på den særlige mulighed, som vi har fået – nemlig at vi kan spille fodbold. Der er mange idrætsgrene, der ikke har kunnet åbne som os. Derfor skal vi værne om det, som vi kan. Og selvom I og vi får mange henvendelser vedr. problemer o.s.v., er der også god grund til at rose både de frivillige i fodboldklubberne og dommerne, som gør en kæmpestor indsats for at få fodbolden til at rulle trods de svære vilkår. For der bliver faktisk spillet rigtig meget fodbold lige nu.

Men jeg vil også gerne understrege, at vi på de idrætspolitiske linjer gør alt hvad vi kan for at fremme fodboldens sag og få myndighederne og politikerne til imødekomme os – f.eks. kunne det jo være en stor hjælp for alle parter i fodbolden, hvis den tilskuerordning der gjaldt i efteråret, blev genintroduceret, altså en tilladelse til 500 siddende tilskuere ved et udendørs-arrangement. Velvidende at der naturligvis er rigtig mange, der forsøger at blive tilgodeset netop nu, udover os i fodbolden. Men blot så I ved, at vi ikke sidder på vores hænder.

Endnu engang tak til jer alle for hjælpen til at få genstartet fodbolden.  

Med venlig hilsen

Hans Mogensen

Særregler for DGI “stævne” i +50 række

Udgivet 7/4 2021

Der bliver for medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub nogle få kampe at dømme i DGI +50 – Kampene er 2×10 minutter spilletid – og har nogle særregler aftalt:

Dommerne skal håndhæve regler, ved at fløjte og give tegn og dømme efter fodboldloven.-       
Spilletid 2×10 minutter – der er tidstillæg ved skade, udskiftninger og forhaling af tiden.-       
Advarsel/gult kort medfører udvisning i 3 minutter.-       
Glidende tacklinger er ikke tilladt og medfører gult kort.-       
Ved frispark skal modspillere være min. 7 m. fra bolden.-       
Fri udskiftning er tilladt under hele kampen – skal foretages under en standsning i kampen.

Dommerafregning er fortsat dommerklubben, der gør dette efter endt forårssæson til jer. Så I skal blot dømme som normalt.

Med venlig hilsen
Andrea Dam Hoedt
Idrætskonsulent – Fodbold DGI

DGI kampe og honorar

Udgivet 30/3 2021
Der er kommet en højere betaling for at dømme disse kampe for 2021:

Når disse kampe tildeles står der på påsætning fra DBU Jylland, at kampen afregnes på stedet.
Dette er IKKE tilfældet. I skal blot dømme “gratis” og køre hjem igen…….. Vi har ingen kampe mere, hvor vi selv skal afregne.

Når forårssæson er overstået, så sender dommerklubben en opgørelse på baggrund af jeres kampe og efterfølgende vil I få overført et samlet beløb.

Normalt er sidste spillerunde i DGU slut juni – så inden udgangen af juli har vi forventning om, at alle får deres betaling.

EM Danmark Finland – Dommer arrangement

EM I FODBOLD – DANMARKS ÅBNINGSKAMP.

Lørdag 12/6 møder Danmark Finland i vores em åbningskamp. Kampstart er 18.00.

Derfor afholder Vejle Fodbolddommerklub en dommerdag for kærester, koner og selvfølgelig ”os” dommere. 
Vi sætter en stormskærm op – og afholder lidt sjove aktiviteter og formegentlig helstegt pattegris og grill på menuen. Vi skal have kåret den “værste” dommerfejl – fundet den bedste teoridommer samt få samlet os igen ovenpå en lang coronapause.

Mere om dette senere – men få sat et kryds i kalenderen – og så håber vi naturligvis, at vi har åbnet Danmark op til at kunne gennemføre dette.

Vi trænger til at få til sjove oplevelser ind i vores hverdag igen.

Kontingent betaling 1/4

Vi har bestyrelsen besluttet, at det årlige kontingent forbliver ligesom de foregående mange år uændret – kr. 400,00.

Dette skal derfor indbetales senest 1/4. 

Beløbet kan indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 2010 0802 til Lars Sørensen
Husk at opgive dit navn.

Du kan også indbetale på konto:
Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040

Ekstra indefodbold instruktion

Udgivet 4/11 2020
Der blev afholdt 2 online obligatoriske indefodbold aftener i oktober. Disse blev skrevet om i DBU-NYT, der blev udsendt i september.

Desværre er der en del af vores indefodbold dommere, der har overset denne. Dette er sket i en del klubber rundt om i Jylland. Derfor bliver der nu oprettet et ekstra kursus “online”, der afholdes formegentlig her i november.

DBU har meddelt, at fredag 6/11 vil der blive sendt en ny “DOMMERNYT” mail – og heri vil den ekstra nye aften blive offentliggjort.

Så hvis du var indefodbolddommer sidste år – og gerne i år også vil have muligheden for at kunne dømme inde – og DU IKKE har været et kursus i oktober, så skal du få tilmeldt dig dette.

Det gælder kun eksisterende indefodbolddommere, da der ikke er “behov” for nye dommere i indefodbold i år.

Derudover har DBU også meddelt, at der grundet COVID 19 praktisk talt ikke afholdes nogle indefodbold stævner, så selv om du har deltaget på et kursus – eller deltager på dette ekstra kursus, så skal vi som dommere ikke forvente særlig mange kampe i indefodbold (læs pt. nærmest 0 kampe)..

Vi håber selvfølgelig, at det vil ændre sig i fremtiden.

Dommerfest AFLYST

OPDATERET 26/9 2020:
Vi har grundet situationen omkring COVID 19 valgt at aflyse denne i år.

Årets store dommerfest afholdes:

Lørdag 31.oktober kl.18.00
Cafe Conrad – Søndergade 14 – 7100 Vejle:

Du tilmelder dig på mail: larssorensen56@outlook.dk
senest 8. oktober.
Husk navne på deltagere.

Du kan betale tilmelding på mobilpay: 20100802
eller indsætte på konto Regnr. 2440 konto: 4393890040

Se mere her:

Ny fodbolddommerlov

Denne er nu klar til download gratis via dette link.
Dommerklubben køber nogle eksemplarer hjem, som du gratis kan afhente på formandens firmaadresse Karl Bjarnhofs Vej 11, 7120 Vejle Ø.

De dommere som har bestilt denne kan du hente den på adressen i tidsrummet 8 til 16.00 – Vil du gerne hente udenfor kontortid, så kontakt formanden på 30112372 – så ligger vi en bog frem udenfor et “hemmeligt” sted.

Tøjaftale Diadora ophævet

DFU har 22/4 2020 opsagt aftalen med Shopeasy og Diadora om dommertøj til alle breddedommere.
Tøjaftalen er pr. dags dato stoppet. Resten af 2020 dømmer vi sikkert fortsat i Diadora. Der arbejdes fra DFU nu med at finde ny tøjaftale – og der er forhandlinger med 3 forskellige firmaer om at finde en brugbar løsning. Nedenfor finder I hele information fra DFU til alle dommere Der vil i den nye aftale blive en mulighed for at få købt et nyt sæt dommertøj til en “helt særlig pris” (skriver DFU). Vi vil derudover også fra Vejle Fodbolddommerklub lave en ekstra pulje, der birdrager til et skifte på tøj.

Brev fra DFU

Udgivet 10/4 2020
Til alle fodbolddommere i DFU
Fra DFU – Danske Fodbolddommeres bestyrelse 

Kære kollega.

Danmark og hele verden har lige nu alvorlige sundhedsmæssige udfordringer. Corona-virus rammer alle dele af vores samfund – desværre også fodbolden.

Vi ved, du savner fodbolden – ligesom tusindvis af andre spillere, trænere, dommere og tilskuere. Men det er helt afgørende, vi passer på os selv og hinanden – og så må fodbolden desværre vente.

Mens vi venter på at komme i gang igen, vil jeg gerne informere dig om nogle af de aftaler og tiltag, DFU har lavet for at gøre det endnu mere attraktivt for dig at være fodbolddommer – og medlem af en dommerklub og dermed DFU.

Dommertøj

Men allerførst situationen omkring dommertøj. Du har på det seneste modtaget mails dels fra Diadora, dels fra mig. Diadora har indgået en samarbejdsaftale med Unisport omkring levering af dommertøjet til alle dommere. Dette for at gøre levering og service bedre. Jeg vil gerne pointere, DFU ikke har indgået nogen aftaler – og derfor reagerede vi omgående, da Diadora skrev, DFU havde indgået aftale med Unisport.

Der er en række udfordringer og problemer i det set-up, Diadora og Unisport har lavet – og det er ikke alt sammen i overensstemmelse med vores aftale med Diadora. Vi arbejder nu på at vurdere, om den partneraftale, vi har med Diadora er forenelig med det set-up, Diadora nu har med Unisport.

Indtil det er afklaret anbefaler vi dig og alle dine kolleger om ikke at købe dommertøj, med mindre du er i absolut mangel. I værste fald kan situationen jo blive, at vi bliver nødt til at skifte tøjmærke.

Både DFUs bestyrelse og din dommerklub vil holde dig informeret om situationen. Vi håber og forventer at have en afklaring inden vi igen skal dømme fodbold.

Nye aftaler med DBU, der har stor betydning for dig

page1image30286080

I DFU arbejder vi altid med dels at sikre, dine vilkår som fodbolddommer ikke forringes. Det handler om alt, kørsels- og omkostningsgodtgørelse, din faglige efteruddannelse, de regler og retningslinjer DBU opstiller for at være fodbolddommer, udviklinger og vejledninger, indplaceringsforhold og meget andet.

Naturligvis arbejder vi også hele tiden for at få DBU til at forbedre en række forhold for dig. DBU er turneringsejeren og dermed har DBU retten til at bestemme en lang række ting i forhold til dit virke som dommer. Men din dommerklub er dit ståsted – og din klub. Vi ved, det fællesskab, du har i din dommerklub betyder meget. De bedste rammer for hele dommergerningen – og især alt det, der sker som fodbolddommer mellem kampene, vil altid skabes i et godt samarbejde mellem DBU og dommerklubberne. Derfor presser vi på for, at DBU uddelegerer mere ledelse og ansvar for din trivsel og motivation som dommer til dommerklubberne.

Vi har indgået en aftale med DBU, der indeholder 2 væsentlige delelementer:

Fastholdelses- og kompetencepulje (kaldes FKP)

Fra foråret 2020 kan alle dommerklubber søge denne pulje om midler til faglige arrangementer i dommerklubberne, der også skal virke socialt og dermed være med til at sikre, du fortsat vil dømme fodbold. Puljen finansieres af DBU. Puljen ”ledes” af 2 repræsentanter fra DBU og 2 fra DFU.

Puljen er ekstra midler – og dermed påvirker det ikke budgetterne til eks. udviklinger og vejledninger, talentarbejde eller fastholdelsen af de helt nye dommere. Puljens målgruppe er den mere erfarne breddedommer, der ikke er hverken talent, elitedommer eller næsten ny dommer.

Aftalen betyder, alle dommerklubber nu kan lave flere sociale tiltag – måske især i vinterhalvåret. Da arrangementerne skal have et fagligt element bliver det vind vind. Vi mødes, hygger os og erfarings- udveksler i vores dommerklubs fællesskab – og vi arbejder samtidig med dommerfaglige emner. Så vi er endnu bedre påklædt til kampene.

Vi har DFUs bestyrelse haft ønske om en sådan pulje gennem flere år
– og italesat det længe. Det er derfor glædeligt, DBU bredde nu er enige med os i, at et sådant tiltag er rigtigt. DBU har jo ansvaret for at du som dommer modtager den uddannelse og træning, kompetenceudvikling og viden, der er nødvendig for at du kan dømmer sikkert og kompetent. Og der har i årevis været stor mangel på DBU tiltag for den erfarne breddedommer, der ofte kun har fået et lovforedrag på få timer på et helt år. Nu kan dommerklubberne

fremover lave de aktiviteter, du og dine kolleger har brug for – uden det koster klubben og dig penge.

Private kampe skal fremover påsættes af DBUs kamppåsættere

Den anden del af aftalen omhandler kamppåsætningen af det, vi kalder private kampe. Fremover skal DBU som udgangspunkt påsætte disse kampe, naturligvis efter aftale med den private kamparrangør.

Vi har indgået denne aftale af flere grunde. DBU ønskede at overtage denne opgave – og derved også tjene lidt af de midler ind igen, som FKP koster (der er dog mindst 3 gange så mange penge i FKP puljen). Vi har grundlæggende den holdning, at Fod@ er et godt og overskueligt system, som gør det let for den enkelte dommer at have overblik – og lettere at fordele kampene rigtigt. Samtidig fjernes en ren administrativ opgave fra dommerklubbernes bestyrelser, så der er mere tid til at lave egentligt dommerfagligt arbejde.

Alle kampe under DGI og Dansk Firmadræt skal fortsat påsættes af dommerklubberne.

Det honorar – og de vilkår, du har som dommer i disse private kampe er uændrede – bortset fra, de nu vil blive omfattet af den centrale dommerafregning, så du ikke skal opkræve penge på kampstedet. Også det finder vi er en lettelse.

Vi ved godt, enkelte dommerklubber har tjent på at påsætte disse kampe. Men vi vurderer også, det beløb, dommerklubben fremover kan få via tilskud fra FKP mere end opvejer det tab, man måtte have. Men vi ved også, der er forskel fra dommerklub til dommerklub. Derfor er der også aftalt, at alle dommerklubber i 2020 kompenseres for et evt. indtægtstab.

Alle dommerklubber i Danmark har været med i dialogen om de nye aftaler – og alle dommerklubber står bag aftalerne. Det viser også, at vi sammen kan skabe bedre vilkår for jer dommere.

Den kommende tid

I DFUs bestyrelse vil vi sammen med alle dommerklubberne bruge den kommende tid på at få aftalerne rigtig godt implementeret. Der skal aftaler på plads med både dommerklubber og private kamparrangører, aftalerne med DBU skal virke i praksis, og vi skal have gang i den nye aktiviteter.

Vi skal selvfølgelig også have vores tøjsituation afklaret.

Vi vil også arbejde videre med de generelle forhold, du som dommeroplever udenfor banen. Det kalder vi ”dommerdesignet” og det handler kort og godt om alle de forhold, rammer og ledelse, du som dommer oplever. Hvor kan og bør det gøres anderledes og bedre?

Der er i år flere dommeraspiranter end set meget længe. Det er godt, for der mangler dommere. DBUs nye dommeruddannelse med mindre teori og mere praktik har gode og rigtige grundtanker. Men mange detaljer skal på plads, hvis vi sammen skal sikre, de nye dommere får en rigtig god opstart og dermed også lyst til at dømme i mange år. Det skal vi alle hjælpe med. P.t. arbejder vi i DFU med at få aftaler på plads omkring den indsats, dommerklubberne med fordel kan gøre. DFU havde gerne været med i udviklings- og planlægningsarbejdet af den nye dommergrunduddannelse. Det kom vi ikke, men fremfor at være ærgerlig og måske berettiget undrende, så vælger vi at presse på. Dommerklubbernes indsats er helt afgørende for en fastholdelsessucces af de nye dommere. Når vi kommer i gang igen vil jeg bede dig tage rigtig godt i mod de nye kolleger, du møder – og gi lige 5 min. til at høre hvordan det går – og om du eller dine kolleger kan hjælpe med noget.

Afslutning

Jeg håber, hele Danmark og verden kommer godt og hurtigt gennem Corona-udfordringerne. Og jeg håber, vi allerede sidst på foråret igen kan dømme fodboldkampe. Men nu må vi se.

Du ønskes et dejligt forår – og pas godt på dig selv og dine nærmeste. Mange hilsner
Tore