Generalforsamling

Generalforsamling Vejle Fodbolddommerklub

Torsdag d. 19.1.2023

Conrads Vejle

Deltagere: 30 deltagere

Generalforsamling januar 2023

Runde fødselsdage

50 år

Allan Bang og Hans Kappelgaard.

60 år

Kurt Carlsen

70 år

Heine Clemmesen og Arne Matzen

80 år

Finn Olsen

Jubilæum

10 år

Marthias Poulsen

25 år

Arne Pedersen, Henrik Linde og Michael Frimoth

  1. Valg af dirigent:

Per Abrahamsen valgt.

1 minuts stilhed for Ole Essemand

  1. Formandens beretning:

71 medlemmer 56 aktive, nedgang på 9 medlemmer.

Beretningen kan læses på hjemmesiden.

Beretning GODKENDT

  1. Regnskab:

Fremlagt af kassereren.

Regnskab GODKENDT

  1. Indkommende forslag:

Ingen.

  1. Fastsættelse af kontingent og afgifter:

uændret fra sidste år.

  1. Valg af:

Kasserer: Lars Sørensen, GENVALGT

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Thisgaard, GENVALGT

Bestyrelsesmedlem: Kurt Carlsen, GENVALGT

Suppleant: Henrik Linde, GENVALGT

  1. Valg af revisorer:

Peter Norup, GENVALGT

Jens Palmelund, GENVALGT

  1. Valg af udviklerudvalg:

Første afstemning siden starten af 90’erne.

Morten Niebuhr, 26 stemmer

Damir Dzehverovic, 21 stemmer

Erik Vinstrup, 16 stemmer

Rasmus Christensen, 15 stemmer

Spørgsmål om 21 punktserklæringen.

Dommerfest 28/20-2023

Kritik af online inde-og futsal instruktion.

Forslag om at fange flere nye unge dommer.

Undren om hvor resten af bestyrelsen er denne aften.

Opfordring til teoritrænings aftner.

En opfordring til at lave en folder, i A5 format, til potentielt nye medlemmer.

Elin fortæller om nyt job i DBU og op justering af dommer siden, opfordre alle til dialog fremfor svinske mails.

Lukket for kommentarer.