Generalforsamling

Generalforsamling Vejle Fodbolddommerklub

Tirsdag d. 23.3.2022

Karl Bjarnhofsvej 11, 7120 Vejle

Deltagere: 28 deltagere

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
  6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år. Formand i lige år. Kasserer i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
  7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
  8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
  9. Eventuelt

Lukket for kommentarer.