Fysiske og teoretiske testkrav

   

Opdateret 22/8 2023

Retningslinjer omkring gennemførelse af fysisk test 

Dommere / linjedommere omfattet af krav til bestået fysisk test

 • Dommere der er indplaceret i Serie 3 eller højere
 • Linjedommere
  • Andre er velkomne til at deltage

Tidspunkt for afvikling af fysisk test

 • Den ordinære test afvikles i sommerhalvåret fra primo maj, og skal være gennemført inden sæsonstart august.
  • Der kan arrangeres en re-test senere end sæsonstarten i august hvis der er i den enkelte region skønnes behov herfor
  • Ligeledes kan der gennemføres fysisk test om foråret inden sæsonstart for dommere som af den ene eller anden årsag ikke har gennemført den ordinære test
  • Denne test vil også være aktuel for dommere som forud for forårets sæsonstart er blevet oprykket til testkrævende række eller til række hvor der stilles krav om test på højere niveau – eksempelvis følgende:
   • Dommere der er oprykket til Serie 3, og som ikke ved sidste ordinære test deltog her  
   • Dommere der er oprykket til triorække, og hvor dommeren ved den sidste ordinære test ikke har klaret test til triorække
 • Re-tests kan forventes at blive gennemført i mindre geografisk omfang end den ordinære fysiske test, og den enkelte dommer kan således risikere at skulle køre lidt længere for at deltage i testen. 
 • En re-test eller fysisk test forud for forårssæsonen erstatter ikke den ordinære årlige test. Denne skal altid løbes. Det betyder, at hvis en dommer eller LD løber test forud for forårssæsonen og består denne, skal dommeren / LD´eren også løbe den ordinære test efterfølgende. Dette gør sig også gældende for LD´ere som har taget LD 1 kursus, og hvor der var indlagt fysisk test. 

Testkrav

RækkeYo-YoFIFACooper
DS-dommer17,4
JS-dommer15,840 ture
Serie 1-dommer15,840 ture
Serie 2 dommer15,840 ture
Serie 314,228 ture2.000 meter – 12 min.
DS linjedommer15,840 ture
JS linjedommer14,228 ture
Serie 1 linjedommer14,228 ture
Serie 2 linjedommer14,228 ture2.000 meter – 12 min.

Retningslinjer omkring fysisk test, indplacering, kamptildeling m.v. for dommere

 • Hvis fysisk test ikke bestås, gives dommeren mulighed for re-test senere indenfor samme periode
 • Regionens dommergruppe kan dispensere således der opnås yderligere mulighed for test hvor det findes relevant / begrundet.
 • Hvis dommeren skades under afvikling af fysisk test, tæller testen ikke med under de ovenfor nævnte muligheder
 • Hvis dommeren ikke består ordinær fysisk test, kan der ikke tildeles kampe i testkrævende rækker før re-test er bestået, dog med følgende udtagelse:
  • En triodommer som ved den ordinære fysiske test klarer testkravet til Serie 3 kan tildeles opgaver i Serie 3  
 • Hvis re-test bestås, kan dommeren kan dommeren tildeles opgaver i indplaceret række 
 • Hvis re-testen / evt. efterfølgende test ikke bestås, indplaceres dommeren i række hvor der er overensstemmelse mellem kravene til rækken og det niveau dommeren har nået til testen:
  • Dommer som ikke klarer re-test til indplacering i Serie 3 vil blive indplaceret i Serie 4
  • Dommer som ikke klarer re-test til indplacering i triorække vil blive indplaceret som følger:
   • I Serie 3 hvis testkravet til Serie 3 er klaret
   • I Serie 4 hvis testkravet til Serie 3 ikke er klaret   
 • Dommeren bibeholder sin indplacering frem til dato for sidste ordinære planlagte test:
  • Eksempel: hvis sidste ordinære test er planlagt til eksempelvis 15. august, bibeholdes indplaceringen frem til dette tidspunkt selv om der forud herfor har været andre muligheder for at deltage i test
 • Regionens indplaceringsansvarlige træffer afgørelse omkring indplacering af dommer der i medfør af sygdom, langvarige skader m.v. ikke kan deltage i fysisk test. 
 • Hvis en dommer løber to tests indenfor samme periode, er den ´bedste` der er gældende
  • Eksempel – hvis man er indrangeret til S2 – og løber FIFA-test med 30 ture – kan man ”kun” dømme op til S3 (hvor løbetestkravet er 28 ture). Man beholder din indrangering i op til et år i S2 – og kan få kampe i S2 – så snart man har bestået en løbetest på 40 ture i FIFA-test eller Yo-yo test.
 • Man straffes altså ikke for at forsøge at løbe til højere niveau 

Retningslinjer omkring fysisk test, indplacering, kamptildeling m.v. for linjedommere 

 • Hvis fysisk test ikke bestås, gives linjedommeren dommeren mulighed for re-test senere indenfor samme periode
 • Regionens dommergruppe kan dispensere således der opnås yderligere mulighed for test hvor det findes relevant / begrundet.
 • Hvis linjedommeren skades under afvikling af fysisk test, tæller testen ikke med under de ovenfor to nævnte muligheder
 • Hvis linjedommeren ikke består ordinær fysisk test, kan der ikke tildeles kampe i testkrævende rækker før re-test er bestået med følgende udtagelse:
  • En linjedommer indplaceret som linjedommer på højere niveau end Serie 2 og som ved den ordinære fysiske test klarer testkravet til at virke i Serie 2, kan tildeles LD opgaver i denne række 
 • Hvis re-test bestås på krævet niveau, kan linjedommeren tildeles LD opgaver i overensstemmelse med indplaceringen som LD 
 • Hvis re-test / evt. efterfølgende test ikke bestås, indplaceres linjedommeren som følger: 
  • I Serie 2 hvis kravet hertil er bestået
  • Hvis kravet til Serie 2 ikke er nået kan der ikke tildeles LD opgaver
 • Linjedommeren bibeholder sin indplacering frem til dato for sidste ordinære planlagte test:
  • Eksempel: hvis sidste ordinære test er planlagt til eksempelvis 15. august, bibeholdes indplaceringen frem til dette tidspunkt selv om der forud herfor har været andre muligheder for at deltage i test
 • En linjedommer som ikke deltager i fysisk test kan ikke tildeles opgaver i testkrævende række
 • Har man ikke bestået fysisk test beholder man sin indplacering i op til et år – dog således at regionens indplaceringsansvarlige træffer afgørelse i den konkrete situation. 
 • Regionens indplaceringsansvarlige træffer afgørelse omkring indplacering af linjedommere der i medfør af sygdom, langvarige skader m.v. ikke kan deltage i fysisk test.
 • Hvis en linjedommer løber to tests indenfor samme periode, er den ´bedste` der er gældende
  • Eksempel – hvis man er indrangeret i S3 og løber ”Coopertest” og består denne – så kan man også fungere som linjedommer i S2 (såfremt man er indrangeret som linjedommer). Hvis man så forsøger at løbe en Yo-yo test på 14.2 for at kunne fungere som linjedommer i f.eks. S1 eller JS – og ikke består Yo-yo test, så beholder man sin S3-indrangering og sin linjedommerplacering i S2.
 • Man straffes altså ikke for at forsøge at løbe til højere niveau 

Lukket for kommentarer.