Fysiske og teoretiske testkrav

   

REGLER FOR 2022 fysisk test. (opdateret 23/2 2022)

Løbetest er nu Fifa og Yo-yo samt coopertest.
I Vejle Fodbolddommerklub arrangerer vi løbetest fifa i juni måned.
Dbu Jylland (og dermed andre dommerklubber) har andre datoer, hvor disse afholdes. Du kan på deres hjemmeside tilmelde dig her.

Dommere som er indplaceret som linjedommere skal løbe test.
Dommere som er  indplaceret i serie 3 eller over skal løbe test.

Vil du gerne teste dig selv i FIFA test – så er der her et link til en lydfil.
Lav en bane på 100 meter – mål afstand 75 meter.
Løb 75 meter på 20 sekunder.
Gå 25 meter på 20 sekunder.
Start forfra – 40 eller 28 gange og test er bestået.

Teoretiske Testkrav

Serie 3 og Udviklere
Dommeren indrangeret i serie 3 og opefter testes  teoretisk hvert andet år ved en gruppeeksamen (max. 4 personer pr. gruppe/varighed 30 minutter) jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser. Eller i 2021 også online teoritest mulighed for udvalget dommere. En helt ny serie 3 dommer skal testes personligt og ikke i gruppe.

Udviklere testet hvert år.

Indstillede DS dommere og talentdommere under DBU
Dommere der indplaceres under DBU (som talentdommer eller direkte indstillet DS dommer) testes årligt ved en individuel mundtlig test/varighed 30 minutter jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser.

Testkrav for dommere på plus 70 år
Teoretiske testkrav:
Man har mødepligt til dommerklubbens teoriundervisning henover vinteren. Dommerklubben skal sendes liste med navne på de dommere over 70 år, som har fulgt teoriundervisningen.

Fysiske testkrav:
Der er ikke længere et løbekrav for dommere over 70 år.

Retningslinjer for afvikling af fysisk test.

 • En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed. Dommeren bestemmer selv om man vælger at løbe yoyo test eller fifatest (eller coopertest hvis denne er mulig i indrangeringen).
 • Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering. Præcisering – så snart DBU Jylland og dommerpåsætter får besked om testresultat rykkes man ned til pågældende række. Det betyder, at hvis man dumper en test, så rykkes man ned med det samme. Består man efterfølgende i test nr.2 sit niveau – rykkes man tilsvarende tilbage.
 • Ved skade, orlov, etc. kan en dommer, inden for et år, få lov at gennemføre en løbetest, og derved bevare muligheden for at fastholde sin indplacering i op til et år.
 • En dommer kan ikke kombinere cooper og yoyo-testen i færdig resultat. Man skal vælge hvilken testform man ønsker at løbe.
 • Dommere der rykker op i en ”testkrævende” række til efterårssæsonen skal bestå løbetest inden dommeren kan få tildelt kampe i den nye række.
 • Såfremt en dommer består løbetest i februar/marts måned til en højere række og rykker op i den pågældende række ved efterårsindrangeringen, er testen fra februar/marts gældende.
 • Såfremt man vælger Coopertesten skal man løbe i alle 12 minutter selvom man har løbet de krævede antal meter på kortere tid. Testen er først bestået når man har bevæget sig i hele 12 minutter OG har løbet de krævede antal meter.
 • Det er tilladt at en anden dommer/kollega løber ved siden af og coacher/motiverer
 • Kontrollanter til løbetest skal som udgangspunkt ikke være fra den afholdende dommerklub. Påsætning af kontrollanter koordineres i dommerområdet.
 • En dommer kan modtage 2 advarsel på den sidste tur (frem og tilbageløb), såfremt man ikke har løbet halvvejs og samtidig forladt banen. Såfremt en dommer modtager 2 advarsler på samme tur, er testen ikke bestået. Præcisering: I YOYO testen kan man fx godt få en advarsel for fx tyvstart – og i samme runde også få advarsel nr.2 for ikke at nå hjem til tiden. Dommeren skal dog have disse advarsler at vide med det samme, de sker.
 • I særtilfælde kan dommerområdeformanden foretage en individuel vurdering af dommerens situation og beslutte om retningslinjerne kan/skal fraviges.

Lukket for kommentarer.