Fysiske og teoretiske testkrav

REGLER FOR 2019 fysisk test er pr. 23/10 2018 meddelt uændret = Samme som nedestående for 208.
Fysiske og teoretiske testkrav for Breddedommere

·         Alle test afvikles som jo-jo test på den officielle måde dvs. 20/20
·         Cooper er nedsat til 2000 m på 12 min.
·         Dommere indplaceret i serie 6,5,4 eller ungdom, som skal virke som linjedommere, skal løbe 14.2
·         Dommere indplaceret i serie 3 skal løbe 14.8s eller Cooper

 

Teoretiske Testkrav

Oprykning til indrangeret række
En dommer betragtes som indrangeret ved oprykning til højeste lokale række, hvor der ikke påsættes linjedommere.
Dommeren eksamineres enkeltvis/varighed højest 30 minutter i den sæson, hver dommeren rykkes op i den indrangerede række jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser.

Indrangeret
Dommeren indrangeret i serie 3/udviklere og opefter testes teoretisk ved en årlig gruppeeksamen (max. 4 personer pr. gruppe/varighed 30 minutter) jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser.

Indstillede DS dommere og talentdommere under DBU
Dommere der indplaceres under DBU (som talentdommer eller direkte indstillet DS dommer) testes årligt ved en individuel mundtlig test/varighed 30 minutter jf. DBU Dommeruddannelsesgruppes eksamensbestemmelser.

Testkrav for dommere på plus 70 år
Teoretiske testkrav:
Man har mødepligt til dommerklubbens teoriundervisning henover vinteren. Dommerklubben skal sendes liste med navne på de dommere over 70 år, som har fulgt teoriundervisningen, til LU. Dette gøres én gang årligt pr. 01.04.
Fysiske testkrav:
Såfremt man som dommer over 70 år ønsker at dømme i LU-rækkerne i 5- til og med 9-mands:
Man skal kunne løbe 800 m på 10 min. Test foretages af dommerklubben og liste med beståede dommere sendes til LU pr. 01.04.
Såfremt man som dommer over 70 år – udover ovennævnte – ønsker at dømme 11-mands:
Man skal kunne løbe 1200m på 10 min. Test foretages af dommerklubben og liste med beståede dommere sendes til LU pr. 01.04.
Er man indrangeret dommer, skal den pågældende rækkes testkrav kunne opfyldes.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er noget krav til, at ovenstående fysiske test skal foregå på en løbebane.

Retningslinjer for afvikling af fysisk test – udgivet af DBU JYLLAND 23/10 2018

 • En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed.
 • Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering. Præcisering – så snart DBU Jylland og dommerpåsætter får besked om testresultat rykkes man ned til pågældende række. Det betyder, at hvis man dumper en test, så rykkes man ned med det samme. Består man efterfølgende i test nr.2 sit niveau – rykkes man tilsvarende tilbage.

 • Ved skade, orlov, etc. kan en dommer, inden for et år, få lov at gennemføre en løbetest, og derved bevare muligheden for at fastholde sin indplacering i op til et år.
 • En dommer kan ikke kombinere cooper og yoyo-testen. Man skal vælge hvilken testform man ønsker at løbe.
 • Dommere der rykker op i en ”testkrævende” række til efterårssæsonen skal bestå løbetest inden dommeren kan få tildelt kampe i den nye række.
 • Såfremt en dommer består løbetest i februar/marts måned til en højere række og rykker op i den pågældende række ved efterårsindrangeringen, er testen fra februar/marts gældende.
 • Såfremt man vælger Coopertesten skal man løbe i alle 12 minutter selvom man har løbet de krævede antal meter på kortere tid. Testen er først bestået når man har bevæget sig i hele 12 minutter OG har løbet de krævede antal meter.
 • Det er tilladt at en anden dommer/kollega løber ved siden af og coacher/motiverer
 • Kontrollanter til løbetest skal som udgangspunkt ikke være fra den afholdende dommerklub. Påsætning af kontrollanter koordineres i dommerområdet.
 • En dommer kan modtage 2 advarsel på den sidste tur (frem og tilbageløb), såfremt man ikke har løbet halvvejs og samtidig forladt banen. Såfremt en dommer modtager 2 advarsler på samme tur, er testen ikke bestået. Præcisering: I Bip testen kan man fx godt få en advarsel for fx tyvstart – og i samme runde også få advarsel nr.2 for ikke at nå hjem til tiden. Dommeren skal dog have disse advarsler at vide med det samme, de sker.

 • I særtilfælde kan dommerområdeformanden foretage en individuel vurdering af dommerens situation og beslutte om retningslinjerne kan/skal fraviges.

 

Lukket for kommentarer.