Kontingent betaling 1/4

Vi har bestyrelsen besluttet, at det årlige kontingent forbliver ligesom de foregående mange år uændret – kr. 400,00.

Dette skal derfor indbetales senest 1/4. 

Beløbet kan indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 2010 0802 til Lars Sørensen
Husk at opgive dit navn.

Du kan også indbetale på konto:
Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040

Ekstra indefodbold instruktion

Udgivet 4/11 2020
Der blev afholdt 2 online obligatoriske indefodbold aftener i oktober. Disse blev skrevet om i DBU-NYT, der blev udsendt i september.

Desværre er der en del af vores indefodbold dommere, der har overset denne. Dette er sket i en del klubber rundt om i Jylland. Derfor bliver der nu oprettet et ekstra kursus “online”, der afholdes formegentlig her i november.

DBU har meddelt, at fredag 6/11 vil der blive sendt en ny “DOMMERNYT” mail – og heri vil den ekstra nye aften blive offentliggjort.

Så hvis du var indefodbolddommer sidste år – og gerne i år også vil have muligheden for at kunne dømme inde – og DU IKKE har været et kursus i oktober, så skal du få tilmeldt dig dette.

Det gælder kun eksisterende indefodbolddommere, da der ikke er “behov” for nye dommere i indefodbold i år.

Derudover har DBU også meddelt, at der grundet COVID 19 praktisk talt ikke afholdes nogle indefodbold stævner, så selv om du har deltaget på et kursus – eller deltager på dette ekstra kursus, så skal vi som dommere ikke forvente særlig mange kampe i indefodbold (læs pt. nærmest 0 kampe)..

Vi håber selvfølgelig, at det vil ændre sig i fremtiden.

Dommerfest AFLYST

OPDATERET 26/9 2020:
Vi har grundet situationen omkring COVID 19 valgt at aflyse denne i år.

Årets store dommerfest afholdes:

Lørdag 31.oktober kl.18.00
Cafe Conrad – Søndergade 14 – 7100 Vejle:

Du tilmelder dig på mail: larssorensen56@outlook.dk
senest 8. oktober.
Husk navne på deltagere.

Du kan betale tilmelding på mobilpay: 20100802
eller indsætte på konto Regnr. 2440 konto: 4393890040

Se mere her:

Ny fodbolddommerlov

Denne er nu klar til download gratis via dette link.
Dommerklubben køber nogle eksemplarer hjem, som du gratis kan afhente på formandens firmaadresse Karl Bjarnhofs Vej 11, 7120 Vejle Ø.

De dommere som har bestilt denne kan du hente den på adressen i tidsrummet 8 til 16.00 – Vil du gerne hente udenfor kontortid, så kontakt formanden på 30112372 – så ligger vi en bog frem udenfor et “hemmeligt” sted.

Tøjaftale Diadora ophævet

DFU har 22/4 2020 opsagt aftalen med Shopeasy og Diadora om dommertøj til alle breddedommere.
Tøjaftalen er pr. dags dato stoppet. Resten af 2020 dømmer vi sikkert fortsat i Diadora. Der arbejdes fra DFU nu med at finde ny tøjaftale – og der er forhandlinger med 3 forskellige firmaer om at finde en brugbar løsning. Nedenfor finder I hele information fra DFU til alle dommere Der vil i den nye aftale blive en mulighed for at få købt et nyt sæt dommertøj til en “helt særlig pris” (skriver DFU). Vi vil derudover også fra Vejle Fodbolddommerklub lave en ekstra pulje, der birdrager til et skifte på tøj.

Brev fra DFU

Udgivet 10/4 2020
Til alle fodbolddommere i DFU
Fra DFU – Danske Fodbolddommeres bestyrelse 

Kære kollega.

Danmark og hele verden har lige nu alvorlige sundhedsmæssige udfordringer. Corona-virus rammer alle dele af vores samfund – desværre også fodbolden.

Vi ved, du savner fodbolden – ligesom tusindvis af andre spillere, trænere, dommere og tilskuere. Men det er helt afgørende, vi passer på os selv og hinanden – og så må fodbolden desværre vente.

Mens vi venter på at komme i gang igen, vil jeg gerne informere dig om nogle af de aftaler og tiltag, DFU har lavet for at gøre det endnu mere attraktivt for dig at være fodbolddommer – og medlem af en dommerklub og dermed DFU.

Dommertøj

Men allerførst situationen omkring dommertøj. Du har på det seneste modtaget mails dels fra Diadora, dels fra mig. Diadora har indgået en samarbejdsaftale med Unisport omkring levering af dommertøjet til alle dommere. Dette for at gøre levering og service bedre. Jeg vil gerne pointere, DFU ikke har indgået nogen aftaler – og derfor reagerede vi omgående, da Diadora skrev, DFU havde indgået aftale med Unisport.

Der er en række udfordringer og problemer i det set-up, Diadora og Unisport har lavet – og det er ikke alt sammen i overensstemmelse med vores aftale med Diadora. Vi arbejder nu på at vurdere, om den partneraftale, vi har med Diadora er forenelig med det set-up, Diadora nu har med Unisport.

Indtil det er afklaret anbefaler vi dig og alle dine kolleger om ikke at købe dommertøj, med mindre du er i absolut mangel. I værste fald kan situationen jo blive, at vi bliver nødt til at skifte tøjmærke.

Både DFUs bestyrelse og din dommerklub vil holde dig informeret om situationen. Vi håber og forventer at have en afklaring inden vi igen skal dømme fodbold.

Nye aftaler med DBU, der har stor betydning for dig

page1image30286080

I DFU arbejder vi altid med dels at sikre, dine vilkår som fodbolddommer ikke forringes. Det handler om alt, kørsels- og omkostningsgodtgørelse, din faglige efteruddannelse, de regler og retningslinjer DBU opstiller for at være fodbolddommer, udviklinger og vejledninger, indplaceringsforhold og meget andet.

Naturligvis arbejder vi også hele tiden for at få DBU til at forbedre en række forhold for dig. DBU er turneringsejeren og dermed har DBU retten til at bestemme en lang række ting i forhold til dit virke som dommer. Men din dommerklub er dit ståsted – og din klub. Vi ved, det fællesskab, du har i din dommerklub betyder meget. De bedste rammer for hele dommergerningen – og især alt det, der sker som fodbolddommer mellem kampene, vil altid skabes i et godt samarbejde mellem DBU og dommerklubberne. Derfor presser vi på for, at DBU uddelegerer mere ledelse og ansvar for din trivsel og motivation som dommer til dommerklubberne.

Vi har indgået en aftale med DBU, der indeholder 2 væsentlige delelementer:

Fastholdelses- og kompetencepulje (kaldes FKP)

Fra foråret 2020 kan alle dommerklubber søge denne pulje om midler til faglige arrangementer i dommerklubberne, der også skal virke socialt og dermed være med til at sikre, du fortsat vil dømme fodbold. Puljen finansieres af DBU. Puljen ”ledes” af 2 repræsentanter fra DBU og 2 fra DFU.

Puljen er ekstra midler – og dermed påvirker det ikke budgetterne til eks. udviklinger og vejledninger, talentarbejde eller fastholdelsen af de helt nye dommere. Puljens målgruppe er den mere erfarne breddedommer, der ikke er hverken talent, elitedommer eller næsten ny dommer.

Aftalen betyder, alle dommerklubber nu kan lave flere sociale tiltag – måske især i vinterhalvåret. Da arrangementerne skal have et fagligt element bliver det vind vind. Vi mødes, hygger os og erfarings- udveksler i vores dommerklubs fællesskab – og vi arbejder samtidig med dommerfaglige emner. Så vi er endnu bedre påklædt til kampene.

Vi har DFUs bestyrelse haft ønske om en sådan pulje gennem flere år
– og italesat det længe. Det er derfor glædeligt, DBU bredde nu er enige med os i, at et sådant tiltag er rigtigt. DBU har jo ansvaret for at du som dommer modtager den uddannelse og træning, kompetenceudvikling og viden, der er nødvendig for at du kan dømmer sikkert og kompetent. Og der har i årevis været stor mangel på DBU tiltag for den erfarne breddedommer, der ofte kun har fået et lovforedrag på få timer på et helt år. Nu kan dommerklubberne

fremover lave de aktiviteter, du og dine kolleger har brug for – uden det koster klubben og dig penge.

Private kampe skal fremover påsættes af DBUs kamppåsættere

Den anden del af aftalen omhandler kamppåsætningen af det, vi kalder private kampe. Fremover skal DBU som udgangspunkt påsætte disse kampe, naturligvis efter aftale med den private kamparrangør.

Vi har indgået denne aftale af flere grunde. DBU ønskede at overtage denne opgave – og derved også tjene lidt af de midler ind igen, som FKP koster (der er dog mindst 3 gange så mange penge i FKP puljen). Vi har grundlæggende den holdning, at Fod@ er et godt og overskueligt system, som gør det let for den enkelte dommer at have overblik – og lettere at fordele kampene rigtigt. Samtidig fjernes en ren administrativ opgave fra dommerklubbernes bestyrelser, så der er mere tid til at lave egentligt dommerfagligt arbejde.

Alle kampe under DGI og Dansk Firmadræt skal fortsat påsættes af dommerklubberne.

Det honorar – og de vilkår, du har som dommer i disse private kampe er uændrede – bortset fra, de nu vil blive omfattet af den centrale dommerafregning, så du ikke skal opkræve penge på kampstedet. Også det finder vi er en lettelse.

Vi ved godt, enkelte dommerklubber har tjent på at påsætte disse kampe. Men vi vurderer også, det beløb, dommerklubben fremover kan få via tilskud fra FKP mere end opvejer det tab, man måtte have. Men vi ved også, der er forskel fra dommerklub til dommerklub. Derfor er der også aftalt, at alle dommerklubber i 2020 kompenseres for et evt. indtægtstab.

Alle dommerklubber i Danmark har været med i dialogen om de nye aftaler – og alle dommerklubber står bag aftalerne. Det viser også, at vi sammen kan skabe bedre vilkår for jer dommere.

Den kommende tid

I DFUs bestyrelse vil vi sammen med alle dommerklubberne bruge den kommende tid på at få aftalerne rigtig godt implementeret. Der skal aftaler på plads med både dommerklubber og private kamparrangører, aftalerne med DBU skal virke i praksis, og vi skal have gang i den nye aktiviteter.

Vi skal selvfølgelig også have vores tøjsituation afklaret.

Vi vil også arbejde videre med de generelle forhold, du som dommeroplever udenfor banen. Det kalder vi ”dommerdesignet” og det handler kort og godt om alle de forhold, rammer og ledelse, du som dommer oplever. Hvor kan og bør det gøres anderledes og bedre?

Der er i år flere dommeraspiranter end set meget længe. Det er godt, for der mangler dommere. DBUs nye dommeruddannelse med mindre teori og mere praktik har gode og rigtige grundtanker. Men mange detaljer skal på plads, hvis vi sammen skal sikre, de nye dommere får en rigtig god opstart og dermed også lyst til at dømme i mange år. Det skal vi alle hjælpe med. P.t. arbejder vi i DFU med at få aftaler på plads omkring den indsats, dommerklubberne med fordel kan gøre. DFU havde gerne været med i udviklings- og planlægningsarbejdet af den nye dommergrunduddannelse. Det kom vi ikke, men fremfor at være ærgerlig og måske berettiget undrende, så vælger vi at presse på. Dommerklubbernes indsats er helt afgørende for en fastholdelsessucces af de nye dommere. Når vi kommer i gang igen vil jeg bede dig tage rigtig godt i mod de nye kolleger, du møder – og gi lige 5 min. til at høre hvordan det går – og om du eller dine kolleger kan hjælpe med noget.

Afslutning

Jeg håber, hele Danmark og verden kommer godt og hurtigt gennem Corona-udfordringerne. Og jeg håber, vi allerede sidst på foråret igen kan dømme fodboldkampe. Men nu må vi se.

Du ønskes et dejligt forår – og pas godt på dig selv og dine nærmeste. Mange hilsner
Tore

DGI kampe….vigtig information

Opdateret 10/4 2020:
DGI turneringen starter naturligvis ikke op før der gives grønt lys fra regeringen til dette. Mere information følger.

DGI turnering “starter” 30/3 med nogle få kampe……måske……
Hele programmet for DGI kampene i foråret er netop tilgået vores kamppåsætter Elin -og hun begynder at påsætte alle kampene de næste dage. 

Det betyder, at nogle af os allerede fra 30/3 og frem kan få kampe at dømme. 

Årsagen til at kampene nu tildeles er,i at “alt fodboldstop” for breddekampe indtil videre er sat til 29/3 af DBU Jylland. Regeringens forbud med forsamlinger over 10 personer er også “indtil videre” sat til 30/3.

Mange af os forventer nok, at denne dato bliver forlænget, således at alle kampe bliver udsat yderligere.

Derfor er dette opslag en orientering, at HVIS DU NU BLIVER påsat kampe fra 30/3 allerede i denne uge, så vil der være rigtig store chancer for, at disse kampe efterfølgende bliver aflyst alligevel.

Men så længe at regeringen og DBUs forbud “kun” løber til 29/3 – så vil disse “situationer” jo kunne opstå.

Håber naturligvis, at vi alle har forståelse for det store ekstra arbejde kamppåsætterne får – samt at vi dommere må “holde” øje med vores kampprogram, fordi der kan komme afbud sent..

Hvis “man” ikke synes om dette – eller føler sig utryg ved, så er opfordringen selvfølgelig, at “du” omgående opdaterer dit afbudsskema og ikke gør dig tilgængelig for kampe.

For at undgå misforståelser, så er det klart, at så længe regeringen har udstedt forbud mod forsamlinger over 10 personer – så skal ingen dommere dømme kampe.

Alle kampe, møder aflyst til 10/5

Udgivet 12/3 2020 kl.09.55 – opdateret 10/4 2020

CORONA: ALLE FODBOLDAKTIVITETER AFLYSES til 10/5

CORONA: STATUS OG ANBEFALINGER

Vi følger løbende sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger vedrørende corona-smitten. Det betyder, at alle fodboldaktiviteter under DBU Jylland aflyses til og med den 10. maj. 

Opdateret pr. 7. april 2020 kl. 21.15:
(spørgsmål og svar-afsnittene opdateret pr. 7. april 2020 kl. 21.10)

Alle fodboldaktiviteter aflyses til og med den 10. maj
I forlængelse af udmeldingerne fra de danske myndigheder aflyses alle DBU Jyllands fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer til og med den 10. maj 2020.

Desuden er fodboldklubberne nødt til at indstille alle aktiviteter i samme periode – såvel indendørs som udendørs aktiviteter – såvel på fodboldbanen som i mødelokaler o.s.v.

Helt overordnet følger vi og bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger og skal derfor generelt henvise hertil.

Derfor opfordrer vi også til, at alle bliver væk fra fodboldbanerne i denne tid og at forældre tager ansvar for, at deres børn gør det samme. Fodboldklubberne og de frivillige ledere kan og skal dog ikke pålægges at sikre, at påbuddene overholdes. Det er i sidste ende politiets ansvar, men vi sender en kraftig appel om at lytte til myndighederne.
Læs mere om opfordringen i denne fælles udmelding fra breddefodbolden.

Vores fælles ansvar
Vi er fuldt ud klar over, at disse tiltag vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar som organisationer og foreninger og vores fælles interesse i at beskytte de danske borgere og hjælpe myndighederne vægter højest i denne helt ekstraordinære situation.

Kontakt til vores medarbejdere
Som følge af Corona-krisens fortsatte udvikling er omkring 90 procent af den samlede medarbejderstab i DBU Jylland hjemsendt gældende fra og med onsdag den 25. marts.

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Jylland er ovetgået til et nødberedskab, hvilket bl.a. indebærer, at telefontiden bliver indskrænket til to timer dagligt (kl. 10-12), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden er alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende, såvel centralt som regionalt.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Har du brug for at komme i kontakt med DBU Jylland, kan det fortsat ske via info@dbujylland.dk.

Hvad sker der nu med kampe og kurser?
Alle fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer frem til og med den 10. maj 2020 aflyses.

Fodboldkampene vil enten blive aflyst eller udsat til at blive gennemført på et senere tidspunkt. Dette afhænger af, hvad der sker efter den 10. maj. Vi vil løbende opdatere klubberne med informationer om, hvordan fodboldklubberne skal forholde sig. Klubberne skal dog på nuværende tidspunkt ikke gøre noget. DBU Jyllands administration sørger således for at afmelde de påsatte dommere.

Alle kurser, seminarer og lignende aflyses. Eventuelt vil arrangementerne blive flyttet til et senere tidspunkt. Dette afhænger af, hvad der sker efter den 10. maj. De tilmeldte deltagere vil blive direkte kontaktet af os.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi skal desuden henvise til ”spørgsmål og svar-afsnittet”, hvor man vil kunne finde hjælp i forhold til de mest stillede spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Yderligere informationer
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 7020 0233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)

Idrættens forsikringer: www.idraettensforsikringer.dk


h

Sønderborg sagen løst

Udgivet 31/1 2020

Sønderborg sagen – afklaret efter 2 måneders dialog mellem DBU/DFU og Sønderjysk Fodbolddommerklub.
Det var ærgerligt, at der skulle konflikt til. Direkte dialog løser ofte tingene – især hvis det sker konstruktivt med forslag til løsninger fremfor blot at konflikte.

Kontigent betalingsfrist er 15/2

Kontingent betaling.

På generalforsamlingen blev uændret kontingent vedtaget – så derfor skal alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub indbetale 400 kr senest 15/2 2020.

Beløbet kan indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 2010 0802 til Lars Sørensen
Husk at opgive dit navn.

Du kan også indbetale på konto:
Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040

Sidste frist for betaling er den 15.2.2020.

Beretning formand Generalforsamling 2020

Udgivet 24/1 2020

Beretning 2019

Jubilarer:
25 år                     Lau Witt Dreisler

40 år                     Keld Smedegaard Pedersen

Fødselarer:
30 år                     Stephan Fyhn Gregersen

30 år                     Yavor Kuzmanov
40 år                     Mads Torntoft
50 år                     Anders Søgaard Kristensen

60 år                     Peter Norup

60 år                     Per Abrahamsen

60 år                     Elin Weber Søbye

60 år                     Erik Vinstrup

60 år                     Anders Elkjær Pedersen

70 år                     Flemming Elmgreen

Dommerklubben.

Medlemsantal

Pr. 31/12 67 medlemmer heraf 59 aktive. Dette er det laveste medlemstal i flere år – og afspejler meget godt den situation, som hele dommersektoren oplever i disse år. I forhold til sidste år har vi ”tabt” samlet 8 medlemmer” (2 er flyttet). I forhold til aktive dommere i DBU er der 63 aktive, så vi har ”kun” 4 dommere, som dommer i Vejle, der ikke er medlem af dommerklubben. 


DGI med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2020.
Der er dog sket en yderligere forbedring af aftalen, således at der fremover aldrig kommer kampe, hvor vi som dommere skal afregne på stedet. Så alle DGI kampe blive fremover lavet centralt fra dommerklubben. Disse kommer til sommer og efterår som normalt.

(sidste år tilfælde med dommere, som ikke kunne få penge).

Regnskab

Vi besluttede efter sidste års generalforsamling, at vi ville give en pænt tilskud til den forventede nye kollektion på dommertøjet. Ligesom vi havde sat penge af til at starte en mentor ordning op i en forsøgsperiode. Pludselig gik der storpolitik i tøjaftalen mellem DFU og Diadora, således at der ikke kom noget nyt dommertøj. Samtidig måtte vi erkende, at der ikke var startet særlig mange nye dommere – så mentor ordning blev udsat. Det betyder, at vi desværre også i år har et overskud.
Vi skal dog nok forsøge endnu engang at gøre nogle ekstra tiltag i 2020. Mere om det senere i aften.

Aktiviteter

Vintertræning sker hver tirsdag i Givskud frem til og med tirsdag 6/3. Der bliver afholdt temakursus Praktisk træning med Mads Kristoffer Kristoffersen lørdag 22/2 kl.9-12. Dette er gratis for alle medlemmer. Vi gennemførte 5 teoriaftener op til ”teoritest” 2019. Dette gentager vi ikke i år, da teoritest nu kun er hvert andet år og derfor ikke afholdes i 2020. (Dette gælder dog ikke nye serie 3 dommere og udviklere, fordi disse skal fortsat til denne test.)

Dommeraften med fokus på samarbejde især mellem dommere og linjedommere blev afholdt med en pæn deltagelse af vores dommere i Givskud i maj måned.

Facebook

I 2019 lancerede vi også vores lukkede facebook gruppe, som nu har 45 af vores dommere. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.

Rundringning til mange af vores dommere.

Vi valgte også at høre mange dommeres syn på ”dommergerningen” og høre om hvilke ønsker, at medlemmerne efterspurgte far dommerklubben. Vi nåede ikke alle dommere rundt – men fik rigtig mange gode input, som vi arbejder videre med i bestyrelsen.

Dommerfest.

Denne blev i år afholdt på Restaurant Conrad  i lidt mere intime lokaler og var en stor succes.

Så vi har genbooket Restaurant Conrad og musikerne fra dette års fest til 2020. Her bliver datoen også rykket til lørdag 31/10 kl.18.30 for at give endnu flere muligheden for at deltage.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Mentor ordning

Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område. Dette arbejde bliver nu fastholdt i 2020 med mentorordning – men for at få succes kræver det jo at der kommer nye dommere til – og det halter noget i øjeblikket.

Frivillig forening.

Alle foreninger drives af frivillig arbejdskraft fra vores medlemmer – og nogle gange så lykkes gode intentioner og ideer ikke – ganske enkelt fordi – vi ikke har kunne skaffe ”hænder” til at gennemføre tingene. Et eksempel på disse er – kursus for nye dommere. DBU stiller med materiale og instruktører – men mangler rigtig mange nye dommere – og vi har forsøgt via mails og opslag at skaffe en tovholder på dette – der skal kunne kontakte klubber, skoler, uddannelseteder osv.

Vi har måtte konstatere, at dette ikke har kunne lade sig gøre.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består i dag formelt af formand Erik Vinstrup, da Bjarne Søbye valgte at stoppe som medlem i sommer 2019. Derudover har Svend Erik Andersen valgt at stoppe her i aften efter mange års indsats. Derfor har vi taget 2 andre med i udvalget – som allerede fra efteråret var klar til at gøre en indsats. Dette er Damir og Morten, som i dag officielt så indvælges.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

Samarbejdet mellem DBU og DFU halter derimod fortsat og 2019 har været et år præget af store udfordringer.

DBU er en meget tung organisation, hvor ændringer og gode forslag ikke bare kan sættes i gang på 2 minutter. Helt simple ting/beslutninger, som alle ved er rigtige tager nogle gange flere år om at blive igangsat og ofte først når dialogen er tilspidset.

Dette er brandærgerligt fordi hele basen i DBU og DFU og Vejle Fodbolddommerklub og praktisk talt alle foreninger i landet er båret oppe ved frivillige hænder. Når man ”så vælger” at arbejde ”gratis”, så bliver det svært at få hjælp, når tingene ofte ender i kritik, utilfredshed og manglende beslutningsevne. Dette er en af hovedårsagerne til at tingene løber af sporet i DBU og DFU.

DBU nye fodboldregler

NYE LOVÆNDRINGER 1/7 2019

De sidste 3 år er disse trådt i kraft ved sommerferiestart – og i 2019 valgte DBU at udsende lovændringer nedskrevet som volapyk og totalt uforståeligt for mening dommer. Der blev ikke arrangeret kursus – og samtidig ville man ikke længere give en lovbog til alle dommere. I øvrigt ville lovbogen først udkomme i slut august. Dette medførte protester fra mange sider, at DBU slet ikke var i tråd med ønskerne om et væsentlig bedre uddannelsesmateriale på de nye lovændringer.

Først efter flere ugers intens debat – også meget hård debat blev løsningen så, at materialet blev markant forbedret. Der blev lavet videolink, webinar, powerpoint gennemgang og en helt anden løsning på de nye regler. 

For at imødekomme dette i at gentage sig blev der endnu engang opfordret DBU til at lave om på placeringen af obligatorisk teorigennemgang – sådan at undervisningen sker, når nye regler træder i kraft. Altså slut juni og begyndelsen af august. Dette er så endelig nu blevet vedtaget i begyndelsen af 2020 først – selv om man har haft 9 måneder til at træffe denne eneste rigtige beslutning.

Det betyder derfor, at alle dommere skal til 2 x obligatorisk teori i 2020. Første gang nu her til marts…og næste gang til sommeren.. Det betyder, at fremover bliver der ingen obligatorisk teorigennemgang i marts (fra 2021).

Lovbogen indkøbte vi også i Vejle Fodbolddommerklub og gav alle de medlemmer, som ville have denne en sådan gratis. Vi synes selvfølgeligt, at dette på ingen måde er særlig ”spændende” at vi som dommerklub skal bruges vores midler på noget, som helt med rette burde komme automatisk fra DBU. Men sådan er det tilsyneladende – der er pt ingen udsigt til at lovbogen fremover bliver givet gratis fra DBU.

DOMMERMANGEL og UNDERPÅSÆTNINGER

2020 var været præget af mange kampe, hvor der har været underpåsætninger. Heldigvis mest andre steder i Jylland og vi i Vejle har ikke haft helt så mange underpåsætninger, som andre dommerområder har. Men det er meget uheldigt, at der ikke er dommere nok til at afvikle kampe.

Der arbejdes rigtig meget i DBU med dette område – og flere tiltag er sat i gang. Man har ansat en fuldtids uddannelsesansvarlig i DBU, som startede i september. Dommergrundkursus koster nu ”kun 500 kr” mod 2000 tidligere. Der er igangsat et ”genaktiveringsprogram” for dommere, som er stoppet med at dømme for at forsøge at få disse gjort aktive igen. Kort fortsat så arbejdes der rigtig meget med området – men det forandre ikke situationen her og nu. Der har aldrig været så mange underpåsætninger som 2019. (underpåsætning er, når fx en indrangerer dommer bliver rykket op til en kamp i en højere række end vedkommende ”normalt” må. Fx en serie 3 dommer bliver sat til at dømme en serie 2. En dommer, som ikke er linjedommer – bliver sat til at vinke. Og/eller en serie 2 kamp, som skulle have haft trio – bliver pludselig dømt af ”kun” en dommer uden linjedommere.).


DBU Jylland har vurderet, at der mangler 50 serie 3 dommere og 62 linjedommere i Jylland for at kunne undgå underpåsætninger i FORÅRET 2020. Derfor har valgt at ændre løbetestkrav for serie 3 dommere, således at de ikke længere skal løbe 14.8 men kan bestå test med 14.2 (eller coopertest 2000 meter). Derudover vil man kikke på hele testforløbet og måske gøre andre tiltag til næste sæson, hvis dette ikke afhjælper situationen. 

På linjedommersiden opretter man flere kurser her – og ændre også på kravene således, at en ny dommer kan blive linjedommere efter cirka 6 måneder. Så snart kursus Dommer i praksis er bestået, så kan man tage linjedommeruddannelsen. Dermed vil der komme langt flere nye linjedommere hurtigere frem.

DBU uddannelsesansvarlig i hver dommerklub.
For at få flere nye dommere i gang, så har DBU igangsat et tiltag med hver dommerklub, hvor der skal være en ”uddannelsesansvarlig”. I Vejle Fodbolddommerklub bliver dette Lau, som har fået opgaven.

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling/samtale om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat. Der er ganske enkelt ikke penge/ressourcer til dette – og bliver det sikkert ikke nogensinde tror vi.

DBU overtager påsætning af private kampe.

Dette var planen i 2019 – og er på nuværende tidspunkt også meningen – men det er ikke underskrevet. For Vejle Fodbolddommerklub betyder dette et indtægtstab på cirka 6.000 årligt.

Men for alle dommere betyder det, at honorar/afregning bliver som andre DBU kampe.

Dommerklubben skal dog fortsat påsætte DGI og firmasport kampene.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr af det kontingent, som man betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

Samarbejdet mellem DFU og Vejle Fodbolddommerklub er rigtig godt.

Samarbejdet derimod mellem DFU og DBU er til gengæld anspændt og konflikter synes at komme ud af det blå igen og igen.

Tøjaftalen mellem Diadora og DFU kom alvor i fokus i 2019 på flere områder.
Aftalen skulle fornys og ud af ingenting opstod problemer, fordi Diadora gerne ville have en helt ny kollektion, hvor alle trøjer blev helt nye – og dermed skulle alle dommere til at skifte tøj for at kunne være ens. Derfor blev der forhandlet til anden siden om at skifte tøjmærke. Længe så det ud som om, at det ville gå den vej – men hensynet til breddedommeren slog igennem og Diadora aftalen blev forlænget med det klare aftalegrundlag, at ingen dommere behøvede at skulle købe nye kollektioner og den nuværende skulle fortsætte i 3 år yderligere. 

Da så genoptryk af sort, gul og grøn kom fordi der havde været store restordre grundet de mange langtrukne forhandlinger (Diadora turde ikke bestille noget som helst – hvis ingen aftale) – så først da aftale blev underskrevet i april kom der gang i produktionen igen på basisfarverne. De var så klar til levering i september først – og chokket var stort.


Den grønne farve var helt anderledes i farve, så en ny grøn og gammel grøn var meget forskellige.

Den gule og sorte var også anderledes med logo, lommer og stof. At stoffet så er blevet markant forbedret i kvalitet – så huden/sveden kommer meget mere hurtig væk – og ved regn bliver den ikke så tung at have på – alle de gode intentioner gik helt bort i nye konfliktforhandlinger.


Det var også af Diadora ikke særlig smart, at en aftale om forlængelse af eksisterende tøjstil blev forsøgt ”presset” ind ved farveskift på en grøn. 

Resultatet blev at den grønne blev kaldt tilbage (og nu bruges af håndbolddommere rundt i landet) – og resten forblev uændret. I 2020 kommer der derfor 3 helt nye farver – og sort, gul i kort og lang i det nye lækre materiale – samt den ”nuværende” grønne farve kommer i ny kollektion men samme farve – og så tilføjes en helt ny turkis/lys blå samt en pink farve. I får disse at se senere i aften.

DFU har forhandlet nu i de sidste to år om at breddedommeren bliver tilbudt flere uddannelsesmuligheder med DBU. Aftalen har været tæt på at blive underskrevet flere gange – men der kommer altid et eller andet i vejen internt i dialogen.


I sommer var det regelændringerne, som DBU forsøgte at sende til os dommere mangelfuldt – der gav ballade med rette !

I efteråret var det størrelsen på kompetencepuljen, der skulle sættes af og betingelser herpå.

Og nu er det så balladen om Sønderjyske Boldklub. 

Her blev en tidtager, der samtidig var medlem af dommerklubben (og dermed dommer) overfaldet.

Klubben har tilsyneladende været i fokus igennem flere år og dommerne har haft rigtig mange uheldige oplevelser her. Igen her viser dialogen mellem DFU og DBU, at tingene bliver kørt op på et alt for højt plan og der kommer ikke løsninger. Der forhandles fortsat – og der er fortsat en ”opfordring” fra dommerklubben om ikke at stille dommere til Sønderjyske Boldklubs kampe for dette hold.  Vi har skrevet om dette på facebook, og hjemmesiden – og bakker naturligvis fortsat op som bestyrelse her…..– men undrer os rigtig meget over, at der kom konstruktivt løsningsforslag, da man meddelte DBU, at nu ville man ikke længere stille dommere til rådighed. 


Vores holding er… Hvis man er utilfreds med noget, så sig det…..men sørg for at komme med en løsning også – fremfor kun at ”brokke sig”. Den del manglende helt klart fra DFU siden – synes vi – og det har vi også fortalt DFU.


Samtidig manglede fra DBU side – synes vi – en udelukkelse af holdet indtil, der var fundet en løsning. FORDI sådan gjorde man i vores området i efteråret, hvor Vejle Kammeraterne fik et hold trukket ud af turneringen. (Først flere advarsler til klubben, så møde, så handlingsplan – og så udelukkelse).

DFU har også afholdt strategiseminar – med fokus på DFU mod 2023, hvor vi i Vejle naturligvis deltog og gjorde input gældende. Resultatet af dette arbejde bliver offentliggjort senere i 2020, så snart (forhåbentlig), at aftalen med DBU falder på plads.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/1 2019

Temakurset ”Praktisk træning” – 22/2 i Givskud

Temakurset ”Praktisk træning” tilbydes nu gratis til alle dommere i Jylland.

LØRDAG 22/2 kl. 9 til 12 i Givskud Hallen.

Kurset henvender sig til alle fodbolddommere som ønsker at få et indblik i hvordan man træner på højeste plan i Danmark og Europa.Kurset består af teori, video samt praktiske øvelser på banen, hvor det hele kombineres – alle kan være med.Dagens 3-timers program:

 • Introduktion
 • Praktiske øvelser på banen
 • Omklædning
 • OpsamlingDommerklubben er evt. vært ved lidt at spise under opsamlingen. Som fodbolddommer skal du medbringe:
 • Træningstøj
 • Fodboldstøvler
 • Gule- og røde kortSom fodbolddommerklub skal I sørge for:
 • Lokale
 • Fodboldbane
 • Tilmeldinger
 • Evt. forplejningInstruktør på dagen er Superliga- og FIFA dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen.

Arrangement kommer til at foregå i Givskud Hallen – Løveparkvej – fra kl. 09.00 til 12.00 – hvor også kunstbanen tages i brug den første times tid.

Tilmelding bliver nødvendigt – og kan ske ved at klikke her.

Vi håber alle, at I har lyst at deltage i dette før sæson arrangement. Der er dog max antal pladser på holdet – og dette kursus er først nu slået op til “kun” Vejle dommere – således at I får lov at komme først til mølle her.


Generalforsamling 2020

GENERALSFORAMLING
Tirsdag 21/1 2020

TID: 19.00 TIL 21.00
SPISNING: KL.18.00
TILMELDING TIL SPISNING ER NØDVENDIG – OG SKAL SKE SENEST 13/1 2020.

STED: 
1CONZEPT
KARL BJARNHOFS VEJ 11
7120 VEJLE Ø
PARKERING BÅDE FORAN OG BAGVED OG LANGS VEJEN NED AF BYGNINGEN.

Vi har valgt nyt sted at afholde generalforsamlingen, fordi vi gerne vil have privat forhold, så der ikke er gennemgang af en del udefrakommende.

Tilmelding til spisning sker ved at klikke her

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalsforsamling skal være sendt senest 5 dage før afholdelse, hvilket betyder 16/1 2020.