Dommerfest Lørdag 30/10

Så er det tid at melde sig til dommerfest igen. Vi slutter efterårssæson af med et brag af en dommerfest.
Prisen for at deltage har vi sat yderligere ned til kun kr.200,- pr. person – så vi håber I år, at få rigtig mange deltagere.
Husk at tilmelde jer direkte til Lars Sørensen på mail: larssorensen@outlook.dk
Senest 8/10 – Betaling kan ligeså ske til mobilepay: 2010 0802 eller konto Regnr: 2440 4393890040.

EM Danmark Finland – Dommer arrangement

EM I FODBOLD – DANMARKS ÅBNINGSKAMP.

Lørdag 12/6 møder Danmark Finland i vores em åbningskamp. Kampstart er 18.00.

Derfor afholder Vejle Fodbolddommerklub en dommerdag for kærester, koner og selvfølgelig ”os” dommere. 

Vi skal have kåret den “værste” dommerfejl – fundet den bedste teoridommer samt få samlet os igen ovenpå en lang coronapause.

Vi sætter en stormskærm op og viser kampen (forvent ikke den store lydkulisse på TV) – men forvent god stemning – som vi selv laver.

Sommerarrangement er GRATIS for jer alle (også for kone, kæreste, bedre halvdel) – men maximalt antal er 50 personer.
Tilmelding skal derfor ske meget hurtigt – og I vil få besked med det samme, når I er tilmeldt.
Sidste frist er 4/6 – og her kan man også nå at melde afbud, hvis man får tilmeldt sig. Afbud efter 4/6 – her skal man i så fald betale 250 kr pr. person, fordi mad/drikke osv vil være bestilt.
Skriv mail til: anders@1conzept.dk – eller tilmeld dig på Facebook gruppe.

Dagens program er følgende:

16.30: Mødetid til fadøl, vand og quiz test – og “værste dommerfejl”, hvis vi kan finde sådanne.
18.00: 1.Halvleg Danmark – Finland
18.45: Servering af Helstegt pattegris
19.00: 2.halvleg Danmark – Finland
20.00: Kåring af “værste dommerfejl”
20.30: Vinder af dommerquiz
Der er øl, vin, vand ad libitum hele aftenen – og vi lukker og slukker først, når sidste gæst er gået hjem.

Sted er: 1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø

Vi trænger til at få til sjove oplevelser ind i vores hverdag igen.

Menu:

 • Pattegris
  Ølmarineret, langtidsstegt, krydret og tilberedt med egen marinade
 • Tilbehør
  ​Flødekartofler – stegte kartofler
 • 3 bl. sæson salater
 • Hvidløgscreme
 • Ølsauce
 • Foccacia brød og smør

Testkrav 2021

Udgivet 18/5 2021

Så har DBU offentliggjort testkrav på fifa testen.

Vi kommer til at lave “træninger” på både YOYO og FIFA samt coopertest på Vejle Atlektikstadion.
Vi forsøger at få lavet dette en gang ugentlig indtil løbetest. Mere information her og på Facebook.

Bemærk at dommere over 70 år ikke længere skal løbe test.

Generalforsamling 25/5

Ny dato er Tirsdag 25/5 kl. 19.00 (spisning fra kl.18.00)

Sted bliver: 1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø.

Tilmelding til spisning er nødvendig – og dagsorden er:

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning

3.     Regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift

6.     Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand i lige år.
Kasserer i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)

7.     Valg af 2 revisorer (gælder for et år.

8.     Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).

9.     Eventuelt

Obligatorisk teorigennemgang & Teoritest

Udgivet 12/5 2021

For at være aktiv dommer fra 1/9 2021 til 31/8 2022 skal du have gennemført kursus Obligatorisk teorigennemgang.
Dette kan du som noget nyt også gøre online via DBU – fremfor at møde op til en “aften”.

DBU Jylland udsender tilmelding – som skal være udfyldt inden 31/5 2021 – hvor du skal tilmelde dig – hvilken løsning som passer bedst for dig.

I Vejle fodbolddommerklub forventer vi at afholde 2 aftener med dette – en i juni og en i august. MEN hvis det nu viser sig, at alle dommere praktisk talt melder sig online – så kan datoer blive indskrænket/samlet til en eller ingen.
Fordi vi i så fald koordinere kursus med andre dommerklubber/områder.

Hvis du ønsker at deltage fysisk kan du naturligvis tilmelde dig andre dommerklubber også – hvis dato ikke passer ind i din egen kalender.

Vi afholder i Vejle:

Torsdag 24/6 kl.18.30 Obligatorisk teorigennemgang
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø

Onsdag 18/8 kl. 18.30 Obligatorisk teorigennemgang
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø
Bemærk – at denne dato OGSÅ bruges til løbetesti Vejle – så hvis du vælger også at løbe test den dag, så skal du IKKE tilmelde dig denne teoriaften.

Torsdag 19/8 fra kl. 17.00 Teoritest:
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø
(Er du udvikler skal du hvert år til teoritest – Er du indrangeret i Serie 3 og op – så skal du hvert 2. år til teoritest, hvilket så er 2021).

Al tilmelding sker via DBU – og dit log in her – og du kan først tilmelde dig, når DBU skriver ud om dette direkte.
(Vi forventer det sker cirka 14/5 – og frist er 31/5).

LØBETEST

Opdateret 19/5
Løbetest foregår alle på VEJLE ATLETIKSTADION.

Alle dommere indrangeret i serie 3 og opefter og alle linjedommere skal løbe fysisk test.
Testkravene er samme som sidste år og kan findes på vores hjemmeside – dog er den nye fifatest ikke gjort tilgængelig endnu.
https://vejlefodbolddommerklub.dk/loebetest-teoriproeve/

Alt efter hvilken indrangering du har – så kan du selv bestemme – hvor og hvordan du deltager. Mange andre dommerklubber vil også placere deres løbetest i perioden, så er du forhindret i Vejle – så tilmeld dig andet sted.

Al tilmelding kommer til at ske til DBU i begyndelsen af maj måned – og du skal have tilmeldt dig en dato senest 31/5.
Vi har planlagt nedestående datoer i Vejle – og alle foregår på Vejle Atletikstadion. (forbehold for godkendelse af DBU Jylland).
Vi kommer også til at træne på udvalgte dage/aftener inden– så du kan prøve den nye fifatest – eller at løbe yoyo(bib) test – eller cooper inden de rigtige test.
Mere information senere. Men her er datoerne for de rigtige test:

Fredag 18/6 kl.18 til 19: FIFA TEST + YOYO TEST + COOPER
Onsdag 18/8 kl.18 til 19: FIFA TEST + YOYO TEST + COOPER
Mandag 30/8 kl.18.15 til 19.15: RETEST VED SKADER – både FIFA+COOPER + YOYO

Vi har en aftale med Vejle Kommune om gratis at kunne låne Vejle Atletikstadion – så det vil vi gøre i løbet af foråret – og Stefan Fyhn har lovet at hjælpe med afvikling i det omfang, at det kan lade sig gøre i kalenderen. Vi forventer derfor at lave nogle faste træningsaftener – så vi alle kan ”træne” og prøve denne form for test inden, at den rigtige test skal bestås.

Skulle du have lyst til at teste dig selv på fifa test – så er her lydfil link.

Intervaltest

 1. Dommer skal tilbagelægge følgende intervaller: 40/28 gange 75 meters løb efterfulgt af 25 meters gang. Dette svarer til 4.000/2.800 meter. Løbehastigheden angives via en lydafspiller, og løbetiderne er afpasset til den kategori som dommeren tilhører. Er der ikke er lydafspiller til stede kan testen gennemføres med stopur og fløjte af en kontrollør.
 • Testen starten med at dommeren er klar ved en af startpositionerne. Der må ikke løbes før startsignalet (en fløjte) lyder. For at sikre at dommeren ikke tyvstarter, kan der placeres en kontrollør ved hver startposition. Eventuelt kan et flag anvendes for at blokere løbebanen indtil startsignalet lyder. På startsignalet/fjernelse af flaget må dommeren starte sit løb.
 • Ved afslutningen på hvert løb skal dommeren være i ”gå-zonen” når før fløjtesignalet er afsluttet. ”Gå-zonen” er markeret med kegler 1,5 meter før og efter 75-meter mærket.
 • Hvis dommeren ikke når at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden, modtager dommeren en advarsel fra kontrolløren. Når dommeren ikke af få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden anden gang, skal kontrolløren stoppe testen for dommeren og meddele, at testen er dumpet.
 • Det anbefales at testen løbes i grupper med højst seks deltagere. Hvis det er muligt at have 4 grupper i gang samtidig, kan altså i alt 24 dommere blive testet samtidigt. Hver gruppe bør tildeles en kontrollør, der følger gruppen under afholdelse af testen.

INGEN TILSKUERE – som i INGEN !!!!!

Udgivet 12/4 2021

Der har været rigtig mange henvendelser fra dommere – ikke kun i Vejle – men hele DBU Jylland, hvor man har spurgt ind til “tilskuere” til kampe.

Det fik DBU Jylland til at udgive en præcisiering i sidste uge:

Dette har så givet virkelig anledning til forvirring – især fordi rigtig mange dommere har oplevet, at dette på ingen måde bliver efterlevet af klubberne.

Derfor har vi i alle dommerklubber spurgt og bedt om en afklaring, så enhver tvivl kan undgås.

Svaret fra DBU JYLLAND er meget simpelt fra DBU JYLLANDS øverste dommeransvarlige HANS MOGENSEN:
I forhold til tilskuere er corona-reglerne helt tydelige. Ingen tilskuere = ingen tilskuere. Uanset om de står på den ene eller anden side af et hegn, om de står 1 meter væk eller 100 meter væk, eller om de står op eller sidder ned. Der må ikke være tilskuere. Og det er som bekendt ikke noget, som vi har fundet på i fodbolden. Det er kulturministeriets beslutning.

Samtidig får vi at vide, at vi selvfølgelig ikke skal “lege” corona politi – men med den måde, som klubberne vælger at afvikle kampe på lige nu, så er der ingen tvivl om mere, at vi som dommere vil få en bøde, hvis politiet kommer – og der står tilskuere udenfor hegn på kunststofbanerne. Derfor er vores klare melding til alle dommere:

Hvis I oplever, at retningslinjerne bliver overtrådt = tilskuere på anlægget – så forsøg i første omgang at få klubberne til at få personerne væk. Lykkes det ikke – og hvis I føler jer utryg – eller ikke vil have risiko for at få bøde, så må I afbryde kampen og lave indberetning til DBU efterfølgende.

Dermed vil vi dommere alligevel sikkert blive “opfattet” som “corona” politi – men vi kan eller skal ikke som dommere være medvirkende AKTIVT til at retningslinjerne overtrædes – og det bliver vi – ved “at lukke” øjnene og lade som ingenting.

Kopi indsat nedenfor af hele svaret fra DBU JYLLAND i dag:

Der er ingen tvivl om, at det i forhold til især kampafviklingen er en meget vanskelig situation netop nu grundet corona-restriktionerne, men også en situation som mange steder – trods de svære vilkår – håndteres meget ansvarligt og konstruktivt af både dommere og fodboldklubber.

I forhold til tilskuere er corona-reglerne helt tydelige. Ingen tilskuere = ingen tilskuere. Uanset om de står på den ene eller anden side af et hegn, om de står 1 meter væk eller 100 meter væk, eller om de står op eller sidder ned. Der må ikke være tilskuere. Og det er som bekendt ikke noget, som vi har fundet på i fodbolden. Det er kulturministeriets beslutning.

Det er vores fodboldklubber blevet informeret om mange gange, og på baggrund af weekendens erfaringer og oplevelser sender vi igen info ud direkte til alle fodboldklubber, ligesom vi også igen sender info ud til dommerne med en reminder om, hvad protokollerne siger, hvad dommerens handlemuligheder er samt en info om hvad vi gør i forhold til fodboldklubberne.

I forhold til den generelle information kan jeg kun sige, at vi har informeret vores klubber meget omhyggeligt om reglerne mange gange – og de kender også vores grafiske formater, som mange steder bliver anvendt. Placeringen på hjemmesiden skal derfor udelukkende ses som vores centrale infocenter – informationen kanaliseres løbende ud til fodboldklubberne via mails, nyhedsbreve, sociale medier o.s.v.

Vi er meget opmærksomme på den særlige mulighed, som vi har fået – nemlig at vi kan spille fodbold. Der er mange idrætsgrene, der ikke har kunnet åbne som os. Derfor skal vi værne om det, som vi kan. Og selvom I og vi får mange henvendelser vedr. problemer o.s.v., er der også god grund til at rose både de frivillige i fodboldklubberne og dommerne, som gør en kæmpestor indsats for at få fodbolden til at rulle trods de svære vilkår. For der bliver faktisk spillet rigtig meget fodbold lige nu.

Men jeg vil også gerne understrege, at vi på de idrætspolitiske linjer gør alt hvad vi kan for at fremme fodboldens sag og få myndighederne og politikerne til imødekomme os – f.eks. kunne det jo være en stor hjælp for alle parter i fodbolden, hvis den tilskuerordning der gjaldt i efteråret, blev genintroduceret, altså en tilladelse til 500 siddende tilskuere ved et udendørs-arrangement. Velvidende at der naturligvis er rigtig mange, der forsøger at blive tilgodeset netop nu, udover os i fodbolden. Men blot så I ved, at vi ikke sidder på vores hænder.

Endnu engang tak til jer alle for hjælpen til at få genstartet fodbolden.  

Med venlig hilsen

Hans Mogensen

DGI kampe og honorar

Udgivet 30/3 2021
Der er kommet en højere betaling for at dømme disse kampe for 2021:

Når disse kampe tildeles står der på påsætning fra DBU Jylland, at kampen afregnes på stedet.
Dette er IKKE tilfældet. I skal blot dømme “gratis” og køre hjem igen…….. Vi har ingen kampe mere, hvor vi selv skal afregne.

Når forårssæson er overstået, så sender dommerklubben en opgørelse på baggrund af jeres kampe og efterfølgende vil I få overført et samlet beløb.

Normalt er sidste spillerunde i DGU slut juni – så inden udgangen af juli har vi forventning om, at alle får deres betaling.

Kontingent betaling 1/4

Vi har bestyrelsen besluttet, at det årlige kontingent forbliver ligesom de foregående mange år uændret – kr. 400,00.

Dette skal derfor indbetales senest 1/4. 

Beløbet kan indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 2010 0802 til Lars Sørensen
Husk at opgive dit navn.

Du kan også indbetale på konto:
Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040

Ekstra indefodbold instruktion

Udgivet 4/11 2020
Der blev afholdt 2 online obligatoriske indefodbold aftener i oktober. Disse blev skrevet om i DBU-NYT, der blev udsendt i september.

Desværre er der en del af vores indefodbold dommere, der har overset denne. Dette er sket i en del klubber rundt om i Jylland. Derfor bliver der nu oprettet et ekstra kursus “online”, der afholdes formegentlig her i november.

DBU har meddelt, at fredag 6/11 vil der blive sendt en ny “DOMMERNYT” mail – og heri vil den ekstra nye aften blive offentliggjort.

Så hvis du var indefodbolddommer sidste år – og gerne i år også vil have muligheden for at kunne dømme inde – og DU IKKE har været et kursus i oktober, så skal du få tilmeldt dig dette.

Det gælder kun eksisterende indefodbolddommere, da der ikke er “behov” for nye dommere i indefodbold i år.

Derudover har DBU også meddelt, at der grundet COVID 19 praktisk talt ikke afholdes nogle indefodbold stævner, så selv om du har deltaget på et kursus – eller deltager på dette ekstra kursus, så skal vi som dommere ikke forvente særlig mange kampe i indefodbold (læs pt. nærmest 0 kampe)..

Vi håber selvfølgelig, at det vil ændre sig i fremtiden.

Dommerfest AFLYST

OPDATERET 26/9 2020:
Vi har grundet situationen omkring COVID 19 valgt at aflyse denne i år.

Årets store dommerfest afholdes:

Lørdag 31.oktober kl.18.00
Cafe Conrad – Søndergade 14 – 7100 Vejle:

Du tilmelder dig på mail: larssorensen56@outlook.dk
senest 8. oktober.
Husk navne på deltagere.

Du kan betale tilmelding på mobilpay: 20100802
eller indsætte på konto Regnr. 2440 konto: 4393890040

Se mere her:

Ny fodbolddommerlov

Denne er nu klar til download gratis via dette link.
Dommerklubben køber nogle eksemplarer hjem, som du gratis kan afhente på formandens firmaadresse Karl Bjarnhofs Vej 11, 7120 Vejle Ø.

De dommere som har bestilt denne kan du hente den på adressen i tidsrummet 8 til 16.00 – Vil du gerne hente udenfor kontortid, så kontakt formanden på 30112372 – så ligger vi en bog frem udenfor et “hemmeligt” sted.