Nye farver Diadora i prioriteret rækkefølge

Der kommer ny en ny kobberfarve i kollektionen.
Det betyder, at følgende prioritering har DFU valgt, som de anbefaler at vi skal dømme i:

Farve 1: Sort
Farve 2: Gul
Farve 3: Turkis
Farve 4: Kobber

Det betyder, at alle andre farver i Diadora udgår af sortiment. Pink, Grøn, blå, rød.
Det er dog stadig muligt at dømme i alle farverne fortsat. Men kommer du ud til triokampe, så vil det være klogt at have en gul farve også.

Spilletider DGI

Udgivet 1/4 2022

Damesenior 7-mands                                                                     2 x 30 minutter

Senior Oldboys +40 7-mands                                                        2 x 30 minutter

Senior Oldboys +40 11-mads                                                        2 x 30 minutter

Super Veteraner +50 7-mands -alm. turneringsform              2 x 30 minutter

Super Veteraner +50 7-mands – stævneform                          2 x 10 minutter

Dette er de opdaterede tider for forårssæson

Beretning fra Generalforsamling

Jubilarer:
10 år                     Bjarne Olsen

10 år                     Patrick Madsen

25 år                     Elin Søbye
40 år                     Erik Vinstrup

Fødselarer:

40 år                     Rasmus Christensen

60 år                     Kjeld Mørch Pedersen

70 år                     Arne Pedersen

70 år                     Svend Erik Andersen

75 år                     Jørn J. Jensen

Dommerklubben.

Medlemsantal

Pr. 24/5 2021 73 medlemmer heraf 65 aktive.. Dette er en fremgang i forhold til sidste år på 6 medlemmer.


DGI med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2022.
Der vil fremover aldrig komme kampe, hvor vi som dommere skal afregne på stedet. Så alle DGI kampe blive lavet centralt fra dommerklubben. Disse kommer til sommer og efterår som normalt.

Aktiviteter

Året 2021 var fortsat præget af corona – men det lykkedes os da at få gang i dommergerningen igen i slutningen af foråret – og ligeså afholde en stor sommerfest – med helstegt pattegris og en live fremvisning af Danmark-Finland. Det var jo desværre en kamp, der fik en helt anden mening. Trods alt en god fest. Ligesom vi også havde flere tilmeldte til årets store dommerfest på Conrads. Der var ligeledes arrangeret VIP tour på Vejle Stadion, hvor vi kunne se VAR vognen i funktion samt høre om alle forberedelser til en superliga kamp. Et arrangement, som blev fuldtegnet på mindre end en uge.
Vi påtænker også i år nogle lignende tiltag – også set i lyset af Danmarks kommende deltagelse ved VM i Qatar i november.

Facebook

Vores lukkede facebook gruppe opretholdes fortsat. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.

Dommerfest.

Datoen for 2022 er lørdag 29/10 kl.18.30 for at give endnu flere muligheden for at deltage.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består i dag af formand Erik Vinstrup, Damir og Morten Niebuhr.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

DBU nye fodboldregler

NYE LOVÆNDRINGER 1/7 2022 eller 1/8 2022

Obligatorisk teorigennemgang ligger nu i sommerperioden – og disse skal være afviklet inden efterårs sæsonstart, der i år er 12/8. Vejle Fodbold dommerklub kommer til at arrangere en aften i juni måned. Sidste år havde vi 2 dage – men da der kun deltog 9 personer i august bliver denne ikke til noget i år. Der er dog rigtig mange steder i resten af Jylland, hvor man kan tilmelde sig. Det bliver også i år muligt med online deltagelse.

DOMMERMANGEL og UNDERPÅSÆTNINGER

2021 var præget af mange kampe, hvor der har været underpåsætninger og dette vokser desværre i antal. Det er meget uheldigt, at der ikke er dommere nok til at afvikle kampe. Det er især i Serie 3 og trio kampe, at der mangles. Det har fået DBU Jylland til at iværksætte en meget stor struktur plan, hvor der arbejdes på mange nye ting, der kan få fundet langt flere dommere, så vi kan undgå disse underpåsætninger.  Dette vender jeg tilbage med under eventuelt.

Der er flere gode spændende tiltag på vej.

LØBETEST ÆNDRINGER

FIFA test blev indført sidste år som en forsøgsordning – men er nu blevet hovedtesten for alle brede dommere. I Vejle vælger vi derfor at tilbyde denne i juni.

På linjedommersiden opretter man flere kurser her – og ændrer også på kravene således, at en ny dommer kan blive linjedommere efter cirka 6 måneder. Så snart kursus Dommer i praksis er bestået, så kan man tage linjedommeruddannelsen. Dermed vil der komme langt flere nye linjedommere hurtigere frem.

DBU udviklinger

Udviklinger for 2022 vil være tilbage på niveau før Corona – og der er i år 10% flere spillere tilmeldt fodbold, så der bliver sikkert rekord mange kampe at dømme i foråret. Derfor vil der formegentlig også blive tilført ekstra penge til udviklingerne.

DBU Dommerens sikkerhed

Udover at være formand for Vejle Fodbolddommerklub, så er jeg også formand i dommerområde 3B i DBU JYLLAND (som er Kolding, Horsens, Silkeborg, Vejle) – og her får jeg alle disciplinær sager der vedrører dommere i dette område at se. Nu ser vi straffe på 3-4 dage for forseelser mod dommere, der tidligere måske kun gav 1 dages karantæne.


Møde DBU og alle dommerklubber:
Der bliver i 2022 forsøgt at få dommerklubberne mere involveret i få planlagt de obligatoriske test – samt forsøgt at få flere dommere i gang med at dømme igen. Det bliver både fysiske møder og teams møder. Næste møde er 31/3. Et tegn på at vi som dommerklub tages seriøs – og at DBU gerne vil samarbejde naturligvis.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr. af det kontingent, som I betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

Samarbejdet mellem DFU nye bestyrelse og Vejle Fodbolddommerklub er vel på frysepunktet. Vi forstår ikke, hvad det er, som gør, at DFU vælger konfliktvejen og der er reelt intet samarbejde mellem DBU og DFU. Flere dommerklubber overvejer at nedlægge deres mandat – og ikke længere være andet end et forretningsudvalg. Den udvikling følger vi naturligvis meget nøje i Vejle også.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi synes, at DFU bestyrelsen gør et arbejde, der ikke ligefrem tjener dommerens ønske om ”blot” at dømme kampe i fred og ro.

DFU formår ikke at lave aftaler med firmasport og DGI – og har mistet 70 til 80.000 i indtægter her. De har lavet en honoraraftale, der på 7 mands DGI kampe gør, at hver dommer mister 50 kr pr. kamp i forhold DBU honorar for samme type kampe. Vi forsøger selvfølgelig at få givet input til dem, som forhandler hovedaftale med DGI – men det har tilsyneladende været forgæves.


Den nye bestyrelse i DFU har fokus på dommerens sikkerhed og video optagelser af dommere og spillere. Det bakker vi naturligvis op om – og anerkender vigtigheden af. Men hvorfor møder op med krav, når der reelt set er opbakning fra DBU om dette. 

Det sidste år har straffe for trusler mod dommeren først til langt længere karantæne end for bare 2 år siden. Der er udarbejdet retningslinjer for optagelse af video. Man kan ikke som dommer nægte optagelse – men klubberne må ikke dele disse til gene for dommerne på fx sociale medier. Her er der for længst lavet regler, som klubberne skal overholde og som vil medfører sanktioner, straffe ved overtrædelse – og i værste fald politianmeldelser ved misbrug og overtrædelse af reglerne.


Uddannelse af dommere forsøger DFU også at tage på deres ansvar for – men dette er for længst flyttet til DBU. Jeg kommer tilbage til den nye strategi – hvor meget der arbejdes med at løse udfordringerne med dommermangel under eventuelt i dag.

Så Vejle fodbolddommerklubs bestyrelse bakker fortsat op om DFU – men forsøger at få ændret deres fokus til at arbejde med det rigtige i en god og sober tone overfor DBU.

Senere under eventuelt – så vil vi også give en dommertøjstilbud, som beviser, at vi naturligvis har i sinde at overholde aftale mellem Diadora og DFU og dermed Vejle Fodbolddommerklub.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/2 2022

Generalforsamling 2022

Tirsdag 22/3 kl.19.00
Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø.

Spisning starter 18.00 – og selve generalforsamling kl.19.00
Tilmelding er ikke nødvendig hvis du kommer uden spisning.


Dagsorden:

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. EventueltNye lavere priser på tøj

Udgivet 2/11 2021

Nye priser på tøj er nu offentliggjort af DFU:

Kære dommere og dommerklubber

Nye forhandlinger mellem Sport Scandinavia og DFU er lige afsluttet, hvilket har givet følgende resultat for DFU dommere:

Aftalen starter op pr. 01.07.2022, men vi har forhandlet os frem til, at man inden for 14 dage kan købe til følgende priser:

1 sæt:

1 kortærmet dommertrøje, 1 par shorts og 1 par strømper – pris: DKK 499,-

Pakke 1:

3 kortærmet dommertrøjer, 1 par shorts og 3 par strømper – pris: DKK 999,-

Pakke 2:

5 kortærmet dommertrøjer, 2 par shorts og 5 par strømper – Pris: DKK 1299,-

Priserne forventes opdateret på online shoppen ved Diadora/Unisport inden for 14 dage.

Ny pris for 1 sæt:

Pr. 01.07.2022 sættes prisen for 1 sæt ned til DKK 459,-

Nye dommere:

Nye DFU dommere kan købe 1 sæt for kun 200 kr. (max 1 sæt pr. dommer)

Venlig hilsen DFUs bestyrelse

Dato: 01. november 2021

Dommerarrangement VAR

Dommerarrangement på Vejle Stadion – Se hvordan VAR virker – besøge VAR-vognen – møde både kampens hoveddommer og VAR-dommer – samt få en gennemgang af alt forarbejdet og forberedelserne fra VAR observartøren.

Dette sker Søndag 7/11 kl.11.30 – Se vedhæftede program.

Det er gratis at deltage – men der er kun 50 pladser – så det gælder om at tilmelde sig hurtigt.

Skriv en mail til: anders@1conzept.dk – hvis du ønsker at deltage.

Særregler for DGI “stævne” i +50 række

Udgivet 7/4 2021 Opdateret 6/9 2021

Der bliver for medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub nogle få kampe at dømme i DGI +50 – Kampene er 2×10 minutter spilletid – og har nogle særregler aftalt:

Dommerne skal håndhæve regler, ved at fløjte og give tegn og dømme efter fodboldloven.-       
Spilletid 2×10 minutter – der er tidstillæg ved skade, udskiftninger og forhaling af tiden.-       
Advarsel/gult kort medfører udvisning i 3 minutter.-       
Glidende tacklinger er ikke tilladt og medfører gult kort.-       
Ved frispark skal modspillere være min. 7 m. fra bolden.-       
Fri udskiftning er tilladt under hele kampen – skal foretages under en standsning i kampen.

Dommerafregning er fortsat dommerklubben, der gør dette efter endt efterårssæson til jer. Så I skal blot dømme som normalt.

Med venlig hilsen
Andrea Dam Hoedt
Idrætskonsulent – Fodbold DGI

Lovbog gratis

Vejle Fodbolddommerklub har indkøbt nogle eksemplarer af den nye Fodboldlov. Denne kan hentes gratis på 1Conzept Karl Bjarnhofs Vej 11 i tidsrummet 8 til 16.00 – eller lagt et hemmelig sted udenfor – hvis det er efter arbejdstid. Blot lige giv besked på 30112372 til formanden.

Du kan også downloade lovbogen på DBUs hjemmside – tryk på dette link.

Opdateret 27/9 2021

Dommerfest Lørdag 30/10

Så er det tid at melde sig til dommerfest igen. Vi slutter efterårssæson af med et brag af en dommerfest.
Prisen for at deltage har vi sat yderligere ned til kun kr.200,- pr. person – så vi håber I år, at få rigtig mange deltagere.
Husk at tilmelde jer direkte til Lars Sørensen på mail: larssorensen@outlook.dk
Senest 8/10 – Betaling kan ligeså ske til mobilepay: 2010 0802 eller konto Regnr: 2440 4393890040.

EM Danmark Finland – Dommer arrangement

EM I FODBOLD – DANMARKS ÅBNINGSKAMP.

Lørdag 12/6 møder Danmark Finland i vores em åbningskamp. Kampstart er 18.00.

Derfor afholder Vejle Fodbolddommerklub en dommerdag for kærester, koner og selvfølgelig ”os” dommere. 

Vi skal have kåret den “værste” dommerfejl – fundet den bedste teoridommer samt få samlet os igen ovenpå en lang coronapause.

Vi sætter en stormskærm op og viser kampen (forvent ikke den store lydkulisse på TV) – men forvent god stemning – som vi selv laver.

Sommerarrangement er GRATIS for jer alle (også for kone, kæreste, bedre halvdel) – men maximalt antal er 50 personer.
Tilmelding skal derfor ske meget hurtigt – og I vil få besked med det samme, når I er tilmeldt.
Sidste frist er 4/6 – og her kan man også nå at melde afbud, hvis man får tilmeldt sig. Afbud efter 4/6 – her skal man i så fald betale 250 kr pr. person, fordi mad/drikke osv vil være bestilt.
Skriv mail til: anders@1conzept.dk – eller tilmeld dig på Facebook gruppe.

Dagens program er følgende:

16.30: Mødetid til fadøl, vand og quiz test – og “værste dommerfejl”, hvis vi kan finde sådanne.
18.00: 1.Halvleg Danmark – Finland
18.45: Servering af Helstegt pattegris
19.00: 2.halvleg Danmark – Finland
20.00: Kåring af “værste dommerfejl”
20.30: Vinder af dommerquiz
Der er øl, vin, vand ad libitum hele aftenen – og vi lukker og slukker først, når sidste gæst er gået hjem.

Sted er: 1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø

Vi trænger til at få til sjove oplevelser ind i vores hverdag igen.

Menu:

 • Pattegris
  Ølmarineret, langtidsstegt, krydret og tilberedt med egen marinade
 • Tilbehør
  ​Flødekartofler – stegte kartofler
 • 3 bl. sæson salater
 • Hvidløgscreme
 • Ølsauce
 • Foccacia brød og smør

Testkrav 2021

Udgivet 18/5 2021

Så har DBU offentliggjort testkrav på fifa testen.

Vi kommer til at lave “træninger” på både YOYO og FIFA samt coopertest på Vejle Atlektikstadion.
Vi forsøger at få lavet dette en gang ugentlig indtil løbetest. Mere information her og på Facebook.

Bemærk at dommere over 70 år ikke længere skal løbe test.

Generalforsamling 25/5

Ny dato er Tirsdag 25/5 kl. 19.00 (spisning fra kl.18.00)

Sted bliver: 1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø.

Tilmelding til spisning er nødvendig – og dagsorden er:

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning

3.     Regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift

6.     Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand i lige år.
Kasserer i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)

7.     Valg af 2 revisorer (gælder for et år.

8.     Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).

9.     Eventuelt

Obligatorisk teorigennemgang & Teoritest

Udgivet 12/5 2021

For at være aktiv dommer fra 1/9 2021 til 31/8 2022 skal du have gennemført kursus Obligatorisk teorigennemgang.
Dette kan du som noget nyt også gøre online via DBU – fremfor at møde op til en “aften”.

DBU Jylland udsender tilmelding – som skal være udfyldt inden 31/5 2021 – hvor du skal tilmelde dig – hvilken løsning som passer bedst for dig.

I Vejle fodbolddommerklub forventer vi at afholde 2 aftener med dette – en i juni og en i august. MEN hvis det nu viser sig, at alle dommere praktisk talt melder sig online – så kan datoer blive indskrænket/samlet til en eller ingen.
Fordi vi i så fald koordinere kursus med andre dommerklubber/områder.

Hvis du ønsker at deltage fysisk kan du naturligvis tilmelde dig andre dommerklubber også – hvis dato ikke passer ind i din egen kalender.

Vi afholder i Vejle:

Torsdag 24/6 kl.18.30 Obligatorisk teorigennemgang
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø

Onsdag 18/8 kl. 18.30 Obligatorisk teorigennemgang
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø
Bemærk – at denne dato OGSÅ bruges til løbetesti Vejle – så hvis du vælger også at løbe test den dag, så skal du IKKE tilmelde dig denne teoriaften.

Torsdag 19/8 fra kl. 17.00 Teoritest:
1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø
(Er du udvikler skal du hvert år til teoritest – Er du indrangeret i Serie 3 og op – så skal du hvert 2. år til teoritest, hvilket så er 2021).

Al tilmelding sker via DBU – og dit log in her – og du kan først tilmelde dig, når DBU skriver ud om dette direkte.
(Vi forventer det sker cirka 14/5 – og frist er 31/5).