Dommertøj

Opdateret 13/5 2024

Bredde dommere har tøjaftale med Diadora.
Eliten har tøjaftale med DBU og Hummel.

Der kommer ny en ny kobberfarve i kollektionen.
Det betyder, at følgende prioritering har DFU valgt, som de anbefaler, at vi skal dømme i:

Farve 1: Sort
Farve 2: Gul
Farve 3: Turkis
Farve 4: Kobber
Farve 5: Danmarksudgave kommer 2024

Det betyder, at alle andre farver i Diadora udgår af sortiment. Pink, Grøn, blå, rød.
Det er dog stadig muligt at dømme i alle farverne fortsat. Men kommer du ud til triokampe, så vil det være klogt at have mindst en gul farve også.

Alt tøj købes på: UNISPORT.DK – og du kan i søgefelt skrive fx DFU – så kommer alt dommertøj frem. Husk at du skal være oprettet og logget ind for at købe.

Nye dommere:

Nye DFU dommere kan købe 1 sæt for kun 200 kr. (max 1 sæt pr. dommer)

Der er ligeledes kommet ny farve i kollektionen – KOBBER. Den findes i både kort og lang, som de øvrige farver.

Løbetest 2020

Alle dommere indrangeret i serie 3 og opefter og alle linjedommere skal løbe en fysiske test for at beholde deres indrangering.

Alle disse løbetest bliver også slået op på DBU – og her kan man som person tilmelde sig løbende.

I Vejle bliver der 3 testdage.

Lørdag 7/3 kl. 10.00 (bib test og +70 år) – Givskud Hallen
Søndag 8/3 kl. 11.00 (Cooper test og + 70år) Vejle Atletikstadion
Tirsdag 10/3 kl. 18.00 Givskud Hallen

Tilmelding sker ved at klikke her:

Samme link giver også alle andre løbetest datoer, når DBU får lagt disse på hjemmesiderne.

Indrangeringslisten 2020 forår

Udgivet 20/12 2019

Så er indplaceringslisten for foråret 2020 offentliggjort.
Den færdige liste for hele dommerområde er her.
Grøn markering betyder oprykket.
Vi ønsker tillykke.

Vi får i bestyrelsen ofte henvendelser fra nogle af vores dommere, der undre sig over disse indplaceringer. Det er vigtig at understrege, at dette sker af vores udviklerudvalg – og hvis man gerne vil vide, hvorfor man selv er indplaceret et “vist” niveau – eller godt kunne tænke sig at vide, hvad som skal til for at evn at komme højere op i rækkerne. Så tag endelig kontakt til udviklerudvalget.
Husk dog, at du “kun” får besked om din egen placering. De kommenterer selvfølgelig ikke på, hvordan en anden dommer er indplaceret, som vedkommende er.

Årets dommer 2019

Udgivet 22/9 2019

DBU JYLLAND starter nu et nyt program, hvor man vi finde en breddedommer, som kåres som årets dommer.

Det har vi i bestyrelsen naturligvis valgt at bakke op om – og derfor skal vi nu findes vores “årets dommer i Vejle Fodbolddommerklub”. Den udvalgte vil “gå videre” op igennem systemet – og kan måske i sidste ende blive endelig vinder. Men uanset hvad – så vil vi naturligvis på generalforsamlingen kårer vores årets dommer på flot vis.

Derfor har vi brug for jeres indstillinger senest 30/9 – så send gerne mail til vores sekretær Stefan Fyhn med begrundelse hvorfor, at netop dommeren, som du peger på – skal være årets dommer 2019.

Nedenfor kan I læse DBU Jyllands information om hele initiativet.
——–Årets Breddedommer – DBU Jylland

Formål:

Som led i DBU Jyllands fastholdelsesstrategi ønsker DBU Jylland Dommerudvalg at anerkende dommergerningen via en årlig udnævnelse af ”Årets Breddedommer” (ÅBD) i hver af de 5 jyske dommerområder.

Hvordan:

På de årlige delegeretmøder i regionerne udnævnes ÅBD ved dommerområdeformanden. 

Der udnævnes således en ÅBD i:

Dommerområde 1 (udnævnes på Årsmøde i region 1)

Dommerområde 2 (udnævnes på Årsmøde i region 2)

Dommerområde 3A + 3B (udnævnes på Årsmøde i region 3)

Dommerområde 4 (udnævnes på Årsmøde i region 4)

Indstillingen til ÅBD kommer fra dommerområdegruppen til regionsbestyrelsen – i efteråret.

Indstillingen af kandidater til ÅBD til dommerområdegruppen kommer fra de respektive dommerklubber i området. Hver dommerklub kan indstille én (1) dommer til områdegruppen med en motivation for indstillingen. Dommerområdegruppen skal, sideløbende med indstillingen fra dommerklubberne, sikre at alle dommere – også dommere uden medlemskab af en dommerklub, har muligheden for at blive nomineret til ÅBD. Desuden er der mulighed for at indstille en kollega til ÅBD, via en åben ansøgningsproces.

Blandt alle indstillede kandidater vælger dommerområdegruppen én kandidat som (tidligere meddelt) indstilles til regionsbestyrelsen og som udnævnes på årsmødet i regionen. I vurderingen af de indstillede kandidater kan den lokale dommerpåsætter, med fordel, tages med på råd.

Prisens indhold:

Diplom – ”Årets Breddedommer 20xx i dommerområde X”

1 buket blomster

2 x landskampbilletter

Kriterier:

En dommer som præsterer på et højt fagligt niveau

En dommer som er en god kollega både på og uden for banen

En dommer som bidrager socialt og fagligt til dommergerningen

En dommer som er en god repræsentant for dommergerningen

En dommer som bakker og faglige og sociale arrangementer

En dommer som bidrager til det frivillige arbejde

En dommer der har bidraget til den gode fortælling om dommergerningen

Forankring:

Det politiske ansvar for ÅBD forankres i dommerområdegruppen. Administrativt placeres ÅBD hos sekretæren for dommerområdegruppen.

Kommunikation og PR:

Ved implementeringen af ÅBD i DBU Jylland sendes et klart og positivt signal til omverdenen. Derfor er det vigtig at initiativet kommunikeres bredt til resten af fodboldfamilien – herunder alle dommerklubber. Kommunikationsstrategien vedrørende ÅBD forankres i DBU Jylland Kommunikation.  

Tids- og handlingsplan:

PeriodeHandlingAnsvarlig
AugustDommerklubber informeres om ny-tiltaget vedr. ÅBD  Dommerområdeformand
SeptemberDeadline: 15/9 Dommerklubber indstiller én ÅBD pr. klub til dommerområdegruppenDommerklub/Dommer-områdeformand
OktoberDeadline: 4/10Dommerområdegrupper drøfter og udpeger én (1) ÅBD for områdetDommerområdeformand
OktoberPå Dommerudvalgets strategiseminar den 6. oktober drøfter og godkender dommerudvalget de 4 x ÅBDFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberDeadline: 1/11Formand for regionsbestyrelsen informeres om, hvilken dommer der skal udnævnes som ÅBD – inkl. motivationsbeskrivelseFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberPrimo november informeres og inviteres de pågældende dommere til årsmødeDommerområdeformand
NovemberMateriale udarbejdesDBU Jylland administration
Uge 47+48Offentliggørelses-cermoni af ÅBD på årsmøder:20/11-19: Region 421/11-19: Region 126/11-19: Region 227/11-19: Region 3Formand Reg. Best.

Nyt fra DFU om tøjaftalen

UDGIVET 22/9 2019

Vi har modtaget nyhedsinformation fra DFU – med mere nyt om tøjaftalen med Shopeasy. Derfor videre bringes denne info nedenfor:

Diadora har stædigt fastholdt, at det nye tøj har samme farve som det gamle. Vi har bedt om at få eksemplarer af tøjet, hvad vi fik i går. Trøjerne har ikke samme farve.

Det er ikke problematisk med den sorte, men med de andre farver er det. Man kan ikke anvende de nye og de gamle blandet i en trio.

Det var en alt afgørende forudsætning, da vi indgik en forlængelse af aftalen. Der er derfor tale om et klart aftalebrud.

Forholdet gør, at en masse breddedommere skal skifte gul og grøn trøje ud – selvom de nuværende intet fejler. Det koster penge – og det var netop det, vi ikke ville være med til.

DFUs bestyrelse anbefaler fortsat, dommerne ikke investerer i mere end det absolut nødvendige tøj p.t. Det har vi tidligere meddelt dommerklubberne – og vi skrev det på Facebook i aftes, da debatten helt naturligt startede. Dommerklubberne bestemmer naturligvis selv, men vi mener, det er mest korrekt at informere alle om, at fremtiden ganske enkel er usikker igen. Eliten skal nødvendigvis have alt tøj skiftet – og også det er en udfordring.

Vi har bedt Diadora komme med forslag til, hvorledes situationen skal klares – og givet tidsfrist til tirsdag i næste uge. Med den mangel på dialog, der har været vist den sidste tid, er vi desværre ikke overbevist om, vi i det hele taget modtager svar.

Bestyrelsen har besluttet at kontakte de leverandører af andre mærker, der proaktivt har vist interesse. Det kan i sidste ende resultere i et leverandørskifte – uanset vi fortsat arbejder på at finde en løsning med Diadora.

Vi står i bestyrelsen helt fast på, at Diadora ikke kan lave et sådant aftalebrud uden kompenserende handlinger efterfølgende. En kompensation, der entydigt skal komme breddedommerne til gode.

VI vil informere løbende.
Mange hilsner Tore

Indplacering “division” (RTG og CTG)

VI forventer i løbet af få dage (læs i begyndelsen af juli måned) – at få alle de nye indplaceringslister for breddedommere.

Dette især fordi at “de højere rækker” i RTG og CTG er offentliggjort i dag.

I kan finde disse under menu punktet INFO TIL DOMMERE – og så vælg underpunkt – Indplaceringsliste. Her har vi opdateret disse nye.

Så snart, at udviklerudvalget i Vejle og DBU Jylland godkender breddedommerne indplacering, så bliver disse selvfølgelig også lagt på hjemmesiden.

FACEBOOK nyhed –

Vejle Fodbolddommerklub er nu på facebook.

Efter længere tids tilløb, har vi i bestyrelsen valgt at oprette en Facebook-gruppe for Vejle fodbolddommerklub. Gruppen er kun for medlemmer, hvorfor det også er lavet således, at anmodninger om medlemskab skal godkendes.

I gruppen er der indlagt en forhåndsgodkendelse på alle medlemmer, så skynd jer ind og blive tilføjet til gruppen.

I finder gruppen ved at skrive – Vejle Fodbolddommerklub – i søgefeltet, og så vælge grupper og dernæst anmode om medlemskab.

Ellers kan du tilgå gruppen via dette link: Vejle Fodbolddommerklub på Facebook

Gruppen har til formål at skabe et bedre netværk på tværs af dommerne, og være platform for vidensdeling.

Der skal altid udvises respekt og en sober tone medlemmerne imellem, og opslag der er i strid med Vejle Fodbolddommerklubs holdninger og værdier, vil blive fjernet af administrator.


Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling bliver i år:
Tirsdag 22/1 kl.19.00 (Spisning fra kl.18.00)
Bliver i 2019 på Hover Stadion – Jellingvej 171 – 7100 Vejle.

Tilmelding er nødvendig til spisning og sker ved at klikke her.


Dagorden for den ordinære generalforsamling:


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand i lige år.
– Kasserer i ulige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
– Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
9. Eventuelt

Vinter træning og teori undervisning

  • UDGIVET 13/12 2018 – redigeret 9/1 2019

Vintertræning er hver tirsdag i Givskud hallen og vil fortsætte hver tirsdag (med undtagelse af generalforsamlingsdatoen) frem til første fysiske løbetest.

Der vil på disse vintertræningsaftener også som noget nyt være teoriundervisning – så vi kan ”gøre” os klar til den nye sæson og test.

En træningsaften  kommer til at se således ud
19.00 Opvarmning
19.15 Yoyo-træning
19.30 Omklædning
19.45 Teori (dommerklubben er vært med en øl/vand)
20:45 Tak for i dag.

Der vil være træning følgende tirsdage: 
15/1 Vintertræning + teoriundervisning
22/1 – INGEN træning da der er generalforsamling
29/1 – Vintertræning + teoriundervisning
5/2 – Vintertræning + teoriundervisning
12/2 – Vintertræning + teoriundervisning
19/2 – Vintertræning + teoriundervisning
26/2 – LØBETEST OFFICIEL 

Indrangering 2019

Udgivet 25/12 2018

DBU har offenliggjort indplaceringslisterne for forår 2019.
Se hele listen under INFO TIL DOMMER fanen øverst på hjemmesiden – hvor du vælger underpunkt INDPLACERINGSLISTER.

Vi ønsker der er rykket op (grønt markeret) tillykke.

Løbetest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018

Der er et par måneder endnu, så der er god mulighed for at få løbet julesulet af. Men det er dog både sikkert og vist, at den fysiske test venter i første del af det nye år.

Det er dommerklubberne, som afholder de fysiske tests af dommerne, og det er også her at du som dommer, skal tilmelde dig. I øvrigt lige som det forholder sig med obligatorisk teorigennemgang og teoritest.

Der bliver afholdt fysisk test for Serie 3-dommere og opefter, samt for alle linjedommere.

Udover vores datoer – så er hele listen nævnt på DBU hjemmesiden, som du finder ved at klikke her.

Teoritest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018

SKAL DU OGSÅ TIL TEORITEST?
For nogle jyske fodbolddommere gør den obligatoriske teorigennemgang det ikke alene. Følgende skal nemlig til teoritest i opstarten. Det drejer sig om dommere med følgende indplacering:
Dommere med indplacering fra Serie 3 og op
Linjedommere med indplacering fra Serie 2 og op
Dommerudviklere.

Listen findes på DBU hjemmesiden på dette link

Londontur – fælles arrangement med alle medlemmer af dommerklub i Danmark.

Opdateret 1/9 – Tur et er helt udsolgt – få pladser tilbage på tur 2.
Sidste tilmeldingsfrist er 14/9

Der er lavet et meget flot initiativ om 2 forskellige fodboldoplevelsesture til Premier League og London næste år.
Det bakker vi rigtig meget op om fra bestyrelsens side – og synes der er rigtig meget “value” og indhold her.
Håber der tages godt imod initiativet her.