Generalforsamling 19/1 2023 referat

Runde fødselsdage

50 år
Allan Bang og Hans Kappelgaard.

60 år
Kurt Carlsen

70 år 
Heine Clemmesen og Arne Matzen

80 år
Finn Olsen

Jubilæum

10 år
Marthias Poulsen

25 år
Arne Pedersen, Henrik Linde og Michael Frimoth

Generalforsamling referat
1 minuts stilhed for Ole Essermann, der beklageligvis gik bort 31/12 2022.

  1. Valg af dirigent:
    Per Abrahamsen valgt.
  2. Formandens beretning:
    Beretningen kan læses på hjemmesiden særskilt.
    Beretning GODKENDT

3: Regnskab:
Fremlagt af kassereren.
Regnskab GODKENDT

4.Indkommende forslag:
Ingen.

5. Fastsættelse af kontingent og afgifter:
Uændret fra sidste år. 400 kr i kontingent, der skal være indbetalt 14/2 og kampafgifter 2 gange årligt. 5 kr i ungdomskampe og 10 kr. i voksenkampe.

6. Valg af:
Kasserer: Lars Sørensen, GENVALGT
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Thisgaard, GENVALGT
Bestyrelsesmedlem: Kurt Carlsen, GENVALGT
Suppleant: Henrik Linde, GENVALGT

7. Valg af revisorer:
Peter Norup, GENVALGT
Jens Palmelund, GENVALGT

8. Valg af udviklerudvalg:
Første afstemning siden starten af 90’erne. De 3 øverste med flest stemmer blev valgt.
Morten Niebuhr, 26 stemmer
Damir Dzehverovic, 21 stemmer
Erik Vinstrup, 16 stemmer

Rasmus Christensen, 15 stemmer

9. EVT.
Spørgsmål om 21 punktserklæringen.
Dommerfest 28/10-2023 på Conrads kl.18.00
Kritik af online inde-og futsal instruktion.
Forslag om at fange flere nye unge dommer.
Undren om hvor resten af bestyrelsen er denne aften.
Opfordring til teoritrænings aftener.
En opfordring til at lave en folder, i A5 format, til potentielt nye medlemmer.
Elin fortæller om nyt job i DBU og op justering af dommer siden, opfordre alle til dialog fremfor svinske mails.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.