Nyheder fra dommerklubben efter bestyrelsesmøde 17/5 2017

Vi har på seneste bestyrelsesmøde valgt at præcisere nogle en enkelt punkt  i vedtægterne – og følge op på nogle henvendelse fra klubber, kollegaer osv. på vores måde at være dommer på. Dømme egne kampe – I vedtægterne står der følgende beskrevet angående egne kampe – og nu har vi blot præciseret hvad præcis dommerklubbens instruktioner er. Dette er ikke beskrevet før – men nu har vi valgt at tilføje det for at undgå misforståelser. 8. Intet medlem må selv aftale kampe, dog undtaget er private kampe i egen klub. Ethvert medlem forpligter sig til i alle kampe at overholde de angivne takster for dommergodtgørelse og at følge dommerklubbens instruktioner. … Læs mere

“Sort” dommer samt fodboldmål med hjul

Blot en venlig reminder til alle dommere. Hvert sæson kommer vi til at opleve klubber møde op i sorte trøjer, der forventer, at vi dommere skifter tøj til anden farve. Der er ingen klubber – som kan kræve dette (med undtagelse af DBU paragraf 3 kampe (højt niveau)). Indsat kopi af reglerne her: 38.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette. Så blot til venlig orientering, så er der ikke ændret her. Derudover har vi også nogle klubber, der anvender disse flytbare mål med store hjul … Læs mere

Afregning fra DBU / DGI / egne kampe – hvornår skal du selv opkræve penge for kampe ?

Udgivet 20/4 2017 Opfriskning reglerne omkring afregning – fordi det skal jo ikke altid være nemt. Når der i påsætningen fra DBU er anført en stjerne (*), er det udelukkende information om, at den IKKE afregnes fra DBU Jylland. Dette er ikke ensbetydende med, at kampen skal afregnes på stedet med dommerkvittering. Der er 3 muligheder for tekst – og lad os gennemgå disse her. Afregnes på stedet. Næsten alle kampe med (*) er efterfulgt af teksten:  Afregnes på stedet. DET BETYDER, at det er en DGI kamp, som dommerklubben afregner dig. = DU SKAL INTET FORETAGE DIG udover at dømme kampen og vente på, at pengene kommer fra Vejle Fodbolddommerklub … Læs mere

DGI aftale 2017 afregning sker direkte nu.

Udgivet 23/3 2017 – opdateret 18/4 2017 DGI AFTALE PÅ PLADS. Det betyder, at der nu fremover kommer afregning direkte til hver dommer – og I skal IKKE SELV INDBERETTE. Ordningen træder i kraft som en forsøgsordning i 2017 – og aftalen evalueres til efteråret. Hvad betyder det i praksis ? I dømmer kampene…. Vejle Fodbolddommerklub laver betaling for dette til jer i juni måned og oktober måned. Dermed slipper alle vi dommere for at huske indberette kampe osv. Alle dommere vil få tilsendt en liste med specifikation på dømte kampe og beløb – se eksempel indsat her: Så er de opdaterede spilletider fra DGI på plads. Det som vi … Læs mere

Teori og løbetest Tirsdag 7/3 – hold og tider

Vejle Fodbolddommerklub – Teori- & Løbetest i Givskudhallen tirsdag d. 7-3. Tirsdag. d. 7.3. er det Leif Dalskov Andersen og Knud Erik Nyby der forestår teoritesten. Tiderne for teoritesten:      Vigtigt at man er klar til tiden. Teorien foregår i Vandrehjemmet i forlængelse af hallen. Hold 1 18.00 – 18.45:                    Peter Norup.                                              Jimmi Hansen                                            Anders S. Kristensen.                                                Bent Albrektsen.               Hold 2 18.45 – 19.30                 Per Abrahamsen                                            Yavor Kuzmanov.                                            Anders Elkjær                                                  … Læs mere

Cooper test – for dommere eller linjedommere i Horsens

udgivet 28/2 2017 Der vil i Horsens fodbolddommerklub blive arrangeret en officiel cooper test til de dommere – som er indrangeret i serie 3 og/eller linjedommere, som gerne vil løbe den test i stedet. Der skal løbes 2000 meter på 12 minutter. Dagnæs stadion lørdag d. 11/3. Sportsvænget 2 8700 Horsens Så hvis dette stadig har interesse, løber vi cooper fra kl. 11.00 Tilmelding er nødvendig – senest 9/3 – så skriv til Henning Tiedemann fra Horsens på : Henning.Tiedemann@applus.com  

Opstartsmøde med besøg af Diadora

Hej På vores opstartsmøde der ligger 2.marts kommer Diadora og medbringer udvalgte ting fra shoppen – og dermed kan der prøves størrelser og der kan suppleres på tøjet. Ligeledes kommer der som sidste år nogle helt særskilte tilbud, som kun Vejle Fodbolddommerklub kan købe. Diadora kommer fra kl. 17.30 til 18.30 Torsdag 2/3 i Vinding Hallens cafeteria.

Regler til vintertræningskampe og indberetning af udvisninger træningskampe

DBU Jylland Region 3 Træningsturneringen og klubbernes egne arrangerede træningskampe er ved at tage fart. Kort info gældende i alle kampe, der er på DBUNet. Specifikt for DBU Jylland Region 3 Træningturneringen: Advarsel – Gult kort: Det giver 10 minutters udvisning. Der må ikke indsættes en anden spiller. Klubarrangerede kampe – spørg inden kampstart Udvisning – Rødt kort: En spiller, som i en kamp tildeles advarsel nr. 2 eller direkte rødt kort kan ikke genindtræde i kampen, men efter 10 minutter kan holdet indsætte en anden spiller. Klubarrangerede kampe – spørg inden kampstart Ekstra spiller på banen I kampe i 11:11 rækkers laveste niveau er det tilladt at sætte én … Læs mere

Kontigent betalingsfrist er 15/2 – nu også mulig at betale via MOBILEPAY

Kontingent betaling. På generalforsamlingen blev uændret kontingent vedtaget – så derfor skal alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub indbetale 400 kr senest 15/2 2017. Beløbet skal indsættes på vores konto med opgivelse af navn. Konto nr. 8131 0002656094 i Den Jyske Sparekasse. eller som noget nyt kan der indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 21279244 Husk fortsat her at opgive dit navn – kontonavn på den som du vil indbetale til på mobilepay er: Kirsten Fredsted Birn. Sidste frist for betaling er den 15.2.2017. Spørgsmål om dette kan rettes til vores kasserer Preben Birn.

Opstartsmøde Torsdag 2/3 kl. 18.15

Vi afholder i år opstartsmøde Torsdag 2/3 kl.18.15 i Vinding Hallens cafeteriet. Det sker samme dag, som den obligatoriske teorigennemgang, som de fleste har tilmeldt sig. Dette har vi valgt at gøre for at spare tid “i forhold” til mange mødedage. Derfor starter vi 18.15 – altså 45 min DBU mødet. Diadora kommer også forbi og stiller en shop op – og vi forventer at de er fremme kl.17.30 til 18.30, så der kan prøves tøj og købes ind til forårssæson. Der vil selvfølgelig være tilbud på tøj – se anden artikel på hjemmesiden om dette. Tilmelding er nødvendig og skal ske til vores sekretær Stefan Fyhn – senest 28/2. … Læs mere

Beretning fra generalforsamlingen 19/1 2017

På sidste generalforsamling blev der jo valgt ny formand – og nyt medlem i bestyrelsen Stefan Fyhn. Efter denne blev Stefan efterfølgende valgt til sekretær. Hvad er der så sket i det forgange år 2016 ? JFU. Denne forening er nu opløst – og vi har fået en ekstra ordinær indtægt fra JFU i 2016. Dette beløb kan ses i regnskabet, som vores kasserer Preben Birn gennemgår. DBU Året blev startet op med en del forvirring angående kursus tilmelding til løbetest og teoritest – og den obligatoriske teorigennemgang. Derfor blev der på et fællesmøde i marts måned mellem jyske fodbolddommerklubber og DBU besluttet, at der skulle laves om på dette … Læs mere

Referat af generalforsamlingen afholdt 19/1 2017

Sted: VB Parken, 7100 Vejle Inden opstarten på generalforsamlingen, blev der uddelt jubilæumsnåle og vingaver til de dommer, der i 2017 opnår jubilæum. Desuden blev der uddelt vingaver til de dommer, der siden sidst har fyldt rundt samt 75 år. Tillykke til alle. Jubilarer: 10 år                     Michael Heideskov (Ikke til stede) 25 år                     Finn Holm Olsen 25 år                     Hans Peter Norlyk (Ikke til stede) 40 år                     Jørn J. Jensen 50 år                     Preben Birn Fødselarer: 20 år                     Patrick Madsen (Ikke til stede) 40 år                     Esben Rytter (Ikke til stede) 40 år                     … Læs mere

Teoriaften “træning” Onsdag 22/2 kl. 19.00

Vi har fået en træningsaften for alle “teoretikere”, som ønsker en opfriskning og gennemgang af reglerne. Dette er et gratis arrangement, som med fordel kan anvendes af alle dommere – især dem som skal til teoritest senere. Kursusdag er Onsdag 22/2 kl. 19.00 til 21.30 i Givskud Hallen. Instruktøren bliver Gitte Holm, der er officiel fifa dommer instruktør. Hun arbejder også i Danmark som dommerinstruktør og sidder desuden i en arbejdsgruppe under DBU, der skal sikre flere kvindelige dommere. Tilmeldning er nødvendig til vores sekretær Stefan Fyhn på mail: stefanfyhn@hotmail.com Sidste frist for tilmelding er Onsdag 15/2.

Indplaceringsliste forår 2017

Artikel opdateret 17/1 2017 Så er den nye indplaceringsliste tilgængelig – og vi har gemt denne under menupuktet: INFO til dommere. (her findes underpunkt Indplaceringslister) Her kan du downloade hele dommerområde 3B – eller vælge at kun se Vejle Fodbolddommerklubs liste. og vi har 17/1 2017  opdateret denne i bunden af artiklen med alle talentdommeres indrangering fra DBU og hvem som udvikler disse.

Generalforsamling Torsdag 19/1 2017

Torsdag 19/1 2017 kl.19.00 – med spisning der starter kl.18.00. Tilmelding til vores sekretær Stefan Fyhn på mail: stefanfyhn@hotmail.com – sidste tilmeldingsfrist er Søndag 15/1 Stedet bliver som sidste år – VB Parken. Dagorden for den ordinære generalforsamling: Valg af dirigent Beretning Regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år. Formand i lige år Kasserer i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år) Valg af 2 revisorer (gælder for et år ) Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år) Eventuelt Vi … Læs mere