Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling kommer i 2024 til at være 23/1 kl.19.00 på 1Conzept, Karl Bjarnhofs Vej 11, 7120 Vejle Ø.

Der er middag kl.18.00 og tilmelding hertil er nødvendig.
Send en mail til: anders@1conzept.dk senest 16/1.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. Eventuelt


Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.