Beretning

udgivet 1/2 2024

Formandens beretning 2023 på generalforsamling Jan 2024

 

Dommerklubben.

 

Medlemsantal

Pr. 22/1 er vi 77 medlemmer – hvilket er 6 flere end sidste år. Vi har 62 aktive mod 56 sidste år.
Der har været gennemført stort fokus fra DBU omkring rekruttering, hvor man i 2023 har sat rekord med antal nye dommere, som har gennemført dommeruddannelsen. Derudover har fokus også været fra vores bestyrelse og især udviklerudvalg at tage fat i alle nye dommere i vores dommerklub og få disse tilkoblet mentor – udover at de naturligvis vejledes og udvikles oftere end mere ”erfarne” dommere. Alle nye dommere, som består en eksamen bliver kontaktet med det samme af dommerklubben, så vi har fokus på at få disse nye meldt ind.
Ligeledes så har vi i bestyrelsen besluttet, at vi prioriterer vores egne medlemmer fremfor andre der vælger at stå udenfor. Det betyder, at når der skal tildeles udviklinger og mentor ordninger og fokus, så har udviklerudvalget til opgave at have fuld fokus på vores dommere. -og ikke dem, som ikke ønsker medlemskab af en dommerklub. Da DBU Jyllands ressourcer er begrænset til udviklinger og de anvender dommerklubbens medlemmer til dette, så vil det bliver meget svært fremover for nye dommere at få en karriere og rykke hurtigt igennem systemet, fordi vores sparsomme ”tid” frivilligt naturligvis er på vores medlemmer.

 

Aktiviteter

Året 2023 har været et rimelig aktivitetsfuldt år for Vejle Fodbolddommerklub. Vi lancerede i efteråret 2022 projektet om at besøge samtlige aktive dommere. Vi nåede i foråret 2023 at få dette initiativ færdiggjort og har fået meget positive tilkendegivelser på dette.

 

Vi fik afviklet et dommergrundkursus i marts måned, hvor 9 nye dommere bestod og nogle af disse er nu medlemmer af dommerklubben.

 

Vi har startet Paddel aften op en gang om måneden – hvor vi afvikler en turnering, der gør det muligt for nye som øvede at spille på mere fair niveau sammen. Dette fortsætter vi med de næste 3 måneder og det er indtil videre første tirsdag i hver måned. Det er gratis at deltage, så endelig få jer tilmeldt.

Årets store dommerfest afholdte vi på Conrads med næsten 50 deltagere, hvilket igen var en stigning i forhold til sidste gang.  I 2024 har vi indtil videre booket Vejle Stadion, så vi i en en af loungerne kan holde festen. Der er dog lige det forbehold, at hvis Vejle rykker ud at vi bliver nødt til at flytte festen væk, da man i 1. division jo afvikler lørdagskampe.

Dommerfest.

Datoen for 2024 er lørdag 28/10 kl.18.00.I november gennemførte vi for første gang en fodboldtur til Premier League for vores medlemmer, hvor 7 personer deltog på en fantastisk tur til England. Vi så Manchester United mod Luton om lørdag – og Liverpool på Anfield dagen efter med Brentford. Dommerklubben gav 1000 pr. person i tilskud her.
Vi planlægger at lave en tur igen i år – og vil melde ud om dette senere, så snart at kampprogram kendes – men billetter til især de store klubber er dyre og bliver hurtig udsolgt, så det gælder om at sige ja tak meget hurtigt.


Derudover har vi naturligvis gennemført løbetest og obligatoriske teoriaften og teoritest for udviklere og dommere fra s.3 og opefter. Vi kommer også i år til at afholde en obligatorisk teori aften samt løbetest.

Vi har ligeledes i år købt de nye lovbøger og tilbudt disse gratis til alle vores medlemmer. I 2024 afvikles der jo EM i fodbold i Tyskland – og vores erfaringer fra tidligere slutrunder er – at lovændringer ofte kommer til disse turneringer -så vi gætter på – men ved det ikke endnu selvfølgelig, at der sikkert kommer en del små ændringer på hands og andre ting i forbindelse med sommeren. Derfor kan vi allerede nu sige, at den nye lovbog for 2024 vil vi også give gratis til de medlemmer, som måtte ønske det i år. Skulle det blive nødvendigt med fysisk møde om eventuelle lovændringer, så er vi naturligvis også klar til at afvikle det for vores medlemmer.Facebook

Vores lukkede Facebook gruppe opretholdes fortsat. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.


Udviklerudvalget har i år ligeledes sat rekord. I den tid som jeg har været formand i Vejle, så har puljerne som DBU Jylland hvert år tildeler dommerklubberne/områderne været svære at få brugt. Indtil i 2023… Her fik man lavet en ny strategi og sat endnu mere fokus på at få skubbet nye dommere frem – og ligeså få sat mere fokus på udviklinger af vores dommere. Derfor har man ”sprunget” budget og allerede i august måned havde man brugt hele budget. Derfor fik man tilført flere penge til at fastholde aktivitetsniveauet. Så en stor tak herfra til udviklerne og vejledere samt udvalget for at tage fat og have ”knoklet” som aldrig før.

 

 

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består i dag af formand Erik Vinstrup, Damir og Morten Niebuhr -og fra bestyrelsen er Henrik Linde repræsentant.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang. Vi ved, at der her i marts måned afvikles kursus i DBU, hvor man kan blive vejleder og udvikler. Vi har brug for flere hænder til at udvikle – især fordi Damir har valgt at stoppe som dommer og dermed også som udvikler. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten. Det vigtigste her – synes vi, er at holde god tone og være konstruktiv. Så hvis du er utilfreds med noget, så husk at komme med forslag til, hvordan det kan laves om.

 

 

DBU

 

DBU

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

 

DBU Det gode kampmiljø
Vi havde en sag i foråret, hvor en af vores dommere til et stævne måtte afbryde en kamp, fordi en træner til U11 valgte at trække holdet ud af kampen – så den ikke kunne færdigspilles. Det viste sig, at det var en klub fra København og derfor kunne DBU Jylland ikke tildele karantæne og straf – det skulle DBU København gøre. Det gjorde de ikke – og trods flere henvendelser og forsøg på at overbevise dem om det logiske her – så skete det blot ikke. 2 måneder senere overgav vi sagen til DFU – fordi vi ikke kunne komme videre – og her måtte vi ”true” med konflikt – ved at  vi at ikke ville stille dommere til rådighed – hvis klubber fra København deltog i stævner osv.   Først en måned senere skete der noget – og træneren blev sanktioneret. 

Sagerne om fysisk vold mod dommere i hele Jylland var gået ned til ”kun” 2 sager sidste år – så flere års fokus på problemet ser ud til at have virket. Desværre er det gode kampmiljø i en skæv udvikling. Det virker som om, at man befinder sig på en anden planet, når der afvikles kampe.
Det er tilladt for spillere, trænere, forældre, tilskuere osv. at råbe og tilsvine og nedgøre vores indsats på banen. Allerede efter første runde i august måned i efteråret var der blevet udvist samme antal – som hele 2022 for ”brok”/psykisk vold mod os dommere. Derfor har DBU valgt efter pres fra mange dommerklubber – sat fuld fokus på at få dette forbedret.
Der er nu blevet indført væsentlig længere straffe til spillere og trænere – hvis de udvises for ”brok” – især hvis der er tale om direkte rødt kort – og der i kommentarfeltet noteres PRÆCIS de som siges.. Lad være med at pynte – eller skrive upassende sprogbrug -eller sproget var så grimt, at det vil jeg ikke gentage her. I skal skrive præcis, hvad vi udsættes for – fordi så falder straffen normal vis også langt hårdere ned, når der er tale om trusler eller racistiske handlinger.

 

Møde DBU og alle dommerklubber:
DBU har nu ændret deres dommerområder – så vi er slået sammen i område 3 – hvor følgende dommerklubber er repræsenteret: Djursland, Randers, Århus, Silkeborg, Horsens, Sydøstjysk (Kolding), og Vejle. Der er lavet udvalg, hvor hver dommerklub nu er ansvarlig for talenterne – altså at indstille disse – og udvikle disse indtil de kommer i pretalent. Der er nedsat nyt udvalg med fastholdelse og rekruttering, så fokus er virkelig flyttet retur til dommerklubberne, så vi nu har langt tættere på beslutningerne fremfor at gå gennem flere udvalg.
Det er en udvikling, som vi hilser velkommen og bakker fuldt ud op om.

 

2023 var også året, hvor vælg selv kampe blev igangsat. Det har været en stor succes ifølge DBU – og mange dommere får nu lettere ved at vælge til og fra med kort varsel. Det er en stor forbedring – som vi kun kan opfordre jer alle til at bruge endnu mere.

 

Dommertøj
DFU og Diadora lancerer i 2024 ny farve på dommertøj, der skulle være ”en hyldest” til Danmark EM i fodbold med rødt trøje og logo Danmark. Denne forventer de til Juni måned – vores gæt er, at dem som måtte ønske dette – kan købe sæt og få levering efter jul næste år… ironi kan forekomme.
For at undgå misforståelser, så kommer der ikke tilskud fra dommerklubben til denne trøje.

Dommerløsekampe og underpåsætninger.
Der har været et langt mindre antal kampe, som nu ikke kan få en dommer. Så den store rekruttering og fastholdelse samt kæmpe fokus på også at flytte kampe væk fra fx lørdag eftermiddag har gjort både antal af underpåsætninger og dommerløsekampe er nedsat væsentlig. De vil dog stadig kunne forekomme. Men også her har den nye funktion med vælg selv kampe fungeret og afhjulpet

 

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr. af det kontingent, som I betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

 

Vi har fået ny formand i Jens Rhode, hvilket vi hilser særdeles velkommen. Endelig ser det ud som om, at vi har en arbejdsom formand, der sætter en ære i at sikkerhed og fokus på os dommere skal sikres.

Det tyder også på, at han tør tage konfrontationer, hvis det bliver nødvendigt.

Men det vigtigste for os dommere er det, at der tilsyneladende er kommet en mand, der kæmper for bedre vilkår for os dommere.

 


Så Vejle fodbolddommerklubs bestyrelse bakker fortsat op om DFU og gøre vores indflydelse gældende naturligvis.

 

DGI

Den nye honorar aftale er ikke forhandlet på plads af DFU endnu. Så snart det er tilfældet melder vi ud.

 

Husk at I som medlemmer kan låne vores Soundbox gratis.

 

Tak til vore samarbejdspartnere, DBU Jylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne.

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBU påsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

  – skulle der været nogen glemt   –

Tak også til de glemte.

 

Formand Anders Kristensen

Vejle, 23/1 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

For referat:

Stefan Fyhn

Lukket for kommentarer.