Generalforsamling beretning

Dommerklubben.

Medlemsantal
Pr. 17/1 2022 71 medlemmer heraf 56 aktive..  Dette er et fald på aktive dommere på 9 stk – og samlet 2 stk i tilbagegang på antal medlemmer.
Der bliver nye dommergrundkurser i løbet af foråret og muligvis et i Vejle. Så der kan være håb om flere medlemmer.


DGI med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2023.
Der vil fremover aldrig komme kampe, hvor vi som dommere skal afregne på stedet. Så alle DGI kampe blive lavet centralt fra dommerklubben. Disse kommer til sommer og efterår som normalt.
Honorar er nu ændret, så det følger DBU. Det gør, at fx 7 mands oldboys nu giver 226 kr mod 174 før.

Aktiviteter
Året 2022 har været et rimelig aktivitetsfuldt år for Vejle Fodbolddommerklub. Vi lancerede i efteråret projektet om at besøge samtlige aktive dommmere. Henrik Linde er hos os i bestyrelsen sammen med Elin tovholder på dette. Vi har nået så mange i efterår/vinter, at vi forventninger er, at de dommere, som ikke har været besøgt – vil blive nået i løbet af foråret. Vi har fået masser af gode tilkendegivelser på dette initiativ og en del ”lummer” omklædningsrumsnak med jer. Tak for det. De historier kommer dog ikke med i beretningen.

Ligesom vi også havde flere tilmeldte til årets store dommerfest på Conrads. Vi valgte også at lave en kombineret julefrokost og storskærms arrangement i forbindelse med VM i fodbold. Det blev en hyggelig aften – selv om indsatsen på banen ikke var den bedste.


Derudover har vi naturligvis gennemført løbetest og obligatoriske teoritest.

Facebook
Vores lukkede facebook gruppe opretholdes fortsat. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.

Dommerfest.
Datoen for 2023 er lørdag 28/10 kl.18.00.

Udviklerudvalget
Udviklerudvalget består i dag af formand Erik Vinstrup, Damir og Morten Niebuhr -og fra bestyrelsen er Kurt Carlsen repræsentant.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang. Vi ved, at der her i marts måned forhåbentlig kommer flere vejledere og flere udviklere på uddannelse i DBU, så vi får lidt flere hænder at trække på. 
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten. Det vigtigste her – synes vi, er at holde god tone og være konstruktiv. Så hvis du er utilfreds med noget, så husk at komme med forslag til, hvordan det kan laves om.

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

DBU nye fodboldregler

NYE LOVÆNDRINGER 1/7 2023 
Obligatorisk teorigennemgang ligger fortsat i sommerperioden – og disse skal være afviklet inden efterårs sæsonstart, der i år er 12/8. Vejle Fodbold dommerklub kommer til at arrangere en aften i juni måned. Der bliver dog rigtig mange steder i resten af Jylland, hvor man kan tilmelde sig. Det bliver også i år muligt med online deltagelse.

DOMMERMANGEL og UNDERPÅSÆTNINGER
2021 var præget af mange kampe, hvor der har været underpåsætninger. Heldigvis har fokus været i 2022 at undgå dette – og det er praktisk talt lykkedes. Så en målrettet indsats fra DBU har gjort underværker her – og fokus er fortsat nu rettet på at fastholde nuværende dommere fremfor kun at satse på at uddanne nye.

LØBETEST ÆNDRINGER
FIFA test er nu blevet hovedtesten for alle brede dommere. I Vejle vælger vi derfor at tilbyde denne i juni.

På linjedommersiden opretter man flere kurser her – og ændrer også på kravene således, at en ny dommer kan blive linjedommere efter cirka 6 måneder. Så snart kursus Dommer i praksis er bestået, så kan man tage linjedommeruddannelsen. Dermed vil der komme langt flere nye linjedommere hurtigere frem.

DBU udviklinger
Udviklinger for 2023 ligger på niveau med sidste år – så ikke alle dommere bliver udviklet. Der er fokus på talent, nye dommere samt de højere indrangerede dommere.

DBU Dommerens sikkerhed
Udover at være formand for Vejle Fodbolddommerklub, så er jeg også formand i dommerområde 3B i DBU JYLLAND (som er Kolding, Horsens, Silkeborg, Vejle) – og her får jeg alle disciplinær sager der vedrører dommere i dette område at se. Nu ser vi straffe på 6 måneder for forseelser mod dommere, der tidligere måske kun gav 2-3 dages karantæne. Måske er straffen ved at blive for hård – fordi der har lige været en futsals sag, hvor en spiller slog kortet ud af hånden på dommeren – 6 måneders karantæne….. Men det er fantastisk at der for alvor bliver taget hånd om disse sager.


Møde DBU og alle dommerklubber:
DBU og dommerklubbers formænd og bestyrelse har været samlet for at tale om, hvordan dommerklubberne kan blive endnu mere involveret i arbejdet. Derfor er der igangsæt fx dommergrundkursus, hvor der også kan blive indtægt til dommerklubben, hvis vi får afholdt et sådan kursus og finder 12 aspiranter.

Dommertøj
Vi valgte jo i 2022 at give alle jer et gavekort på 400 kr…Dette kunne bruges frem til 30/9 – og fik lovning i flere omgange, at den nye kobberfarve skulle være klar om 2-3 dage – eller 1 uge.. Dette var i februar… og først i september lykkedes det at få farven frem til nogle få. Diadora og Unisport har haft et helt igennem kritisabelt og direkte elendigt service niveau. De har direkte talt usandt og lovet ting, der aldrig var mulige at levere. Flere af jer medlemmer har oplevet den ene mærkelige restordre eller fejl levering osv. Vi har naturligvis påpeget dette overfor DFU uden held. De har ganske som vanlig kunne vi fristes til at sige intet foretaget sig af konsekvens. Bredden er bundet af en langvarig aftale – som gør, at vi fortsat dømmer i dette tøj de næste 2-3 år. Vi kommer dog ALDRIG nogensinde til at bruge vores midler i Vejle Fodbolddommerklub på at støtte op om en så elendig aftale. Håber at der næste gang bliver en samlet tøj aftale for bredde og elite.

DFU
Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr. af det kontingent, som I betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

Samarbejdet mellem DFU nye bestyrelse og Vejle Fodbolddommerklub er fortsat anstrengt.

Den nye bestyrelse i DFU har fokus på dommerens sikkerhed og video optagelser af dommere og spillere. Det bakker vi naturligvis op om – og anerkender vigtigheden af. Men hvorfor møder op med krav, når der reelt set er opbakning fra DBU om dette. 

Det sidste år har straffe for trusler mod dommeren først til langt længere karantæne end for bare 2 år siden. Der er udarbejdet retningslinjer for optagelse af video. Man kan ikke som dommer nægte optagelse – men klubberne må ikke dele disse til gene for dommerne på fx sociale medier. Her er der for længst lavet regler, som klubberne skal overholde og som vil medføre sanktioner, straffe ved overtrædelse – og i værste fald politianmeldelser ved misbrug og overtrædelse af reglerne.


Uddannelse af dommere forsøger DFU også at tage på deres ansvar for – men dette er for længst flyttet til DBU. 

Så Vejle fodbolddommerklubs bestyrelse bakker fortsat op om DFU og gøre vores indflydelse gældende naturligvis. Vi ved, at DFU har den opfattelse, at 21 punkts erklæringen er forældet og skal laves om. Vi har nu i over et år forgæves spurgt. Hvad skal laves om og hvorfor ?
Trods teamsmøder – og fysiske møder afholdt er det simple spørgsmål fortsat ikke besvaret.

Hvis man melder ud til medier, klubber, presse og dommerklubber og via Facebook osv:
Vi mener, at dommerens sikkerhed er vigtig og at der skal laves forbedringer her
Vi mener, at brug af video og sociale medier er vigtig at have fokus på – og der skal strammes op.Vi mener, at 21 punkts erklæringen er forældet og skal laves om…

Det lyder flot – men vi kan ikke få konrekt at vide, hvor, hvordan og hvilke ting, som DFU bestyrelsen mener, der konkret skal laves om.


Så længe de ikke formår deres ”simple” arbejde – vil vi fortsætte vores kritiske tone – men gøre det konstruktivt med forslag til løsninger hver gang…selv om vi er nogle, der nærmest har givet op.

Husk at I som medlemmer kan låne vores Soundbox gratis.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBU påsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 19/1 2023

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.