Brev fra DFU

Udgivet 10/4 2020
Til alle fodbolddommere i DFU
Fra DFU – Danske Fodbolddommeres bestyrelse 

Kære kollega.

Danmark og hele verden har lige nu alvorlige sundhedsmæssige udfordringer. Corona-virus rammer alle dele af vores samfund – desværre også fodbolden.

Vi ved, du savner fodbolden – ligesom tusindvis af andre spillere, trænere, dommere og tilskuere. Men det er helt afgørende, vi passer på os selv og hinanden – og så må fodbolden desværre vente.

Mens vi venter på at komme i gang igen, vil jeg gerne informere dig om nogle af de aftaler og tiltag, DFU har lavet for at gøre det endnu mere attraktivt for dig at være fodbolddommer – og medlem af en dommerklub og dermed DFU.

Dommertøj

Men allerførst situationen omkring dommertøj. Du har på det seneste modtaget mails dels fra Diadora, dels fra mig. Diadora har indgået en samarbejdsaftale med Unisport omkring levering af dommertøjet til alle dommere. Dette for at gøre levering og service bedre. Jeg vil gerne pointere, DFU ikke har indgået nogen aftaler – og derfor reagerede vi omgående, da Diadora skrev, DFU havde indgået aftale med Unisport.

Der er en række udfordringer og problemer i det set-up, Diadora og Unisport har lavet – og det er ikke alt sammen i overensstemmelse med vores aftale med Diadora. Vi arbejder nu på at vurdere, om den partneraftale, vi har med Diadora er forenelig med det set-up, Diadora nu har med Unisport.

Indtil det er afklaret anbefaler vi dig og alle dine kolleger om ikke at købe dommertøj, med mindre du er i absolut mangel. I værste fald kan situationen jo blive, at vi bliver nødt til at skifte tøjmærke.

Både DFUs bestyrelse og din dommerklub vil holde dig informeret om situationen. Vi håber og forventer at have en afklaring inden vi igen skal dømme fodbold.

Nye aftaler med DBU, der har stor betydning for dig

page1image30286080

I DFU arbejder vi altid med dels at sikre, dine vilkår som fodbolddommer ikke forringes. Det handler om alt, kørsels- og omkostningsgodtgørelse, din faglige efteruddannelse, de regler og retningslinjer DBU opstiller for at være fodbolddommer, udviklinger og vejledninger, indplaceringsforhold og meget andet.

Naturligvis arbejder vi også hele tiden for at få DBU til at forbedre en række forhold for dig. DBU er turneringsejeren og dermed har DBU retten til at bestemme en lang række ting i forhold til dit virke som dommer. Men din dommerklub er dit ståsted – og din klub. Vi ved, det fællesskab, du har i din dommerklub betyder meget. De bedste rammer for hele dommergerningen – og især alt det, der sker som fodbolddommer mellem kampene, vil altid skabes i et godt samarbejde mellem DBU og dommerklubberne. Derfor presser vi på for, at DBU uddelegerer mere ledelse og ansvar for din trivsel og motivation som dommer til dommerklubberne.

Vi har indgået en aftale med DBU, der indeholder 2 væsentlige delelementer:

Fastholdelses- og kompetencepulje (kaldes FKP)

Fra foråret 2020 kan alle dommerklubber søge denne pulje om midler til faglige arrangementer i dommerklubberne, der også skal virke socialt og dermed være med til at sikre, du fortsat vil dømme fodbold. Puljen finansieres af DBU. Puljen ”ledes” af 2 repræsentanter fra DBU og 2 fra DFU.

Puljen er ekstra midler – og dermed påvirker det ikke budgetterne til eks. udviklinger og vejledninger, talentarbejde eller fastholdelsen af de helt nye dommere. Puljens målgruppe er den mere erfarne breddedommer, der ikke er hverken talent, elitedommer eller næsten ny dommer.

Aftalen betyder, alle dommerklubber nu kan lave flere sociale tiltag – måske især i vinterhalvåret. Da arrangementerne skal have et fagligt element bliver det vind vind. Vi mødes, hygger os og erfarings- udveksler i vores dommerklubs fællesskab – og vi arbejder samtidig med dommerfaglige emner. Så vi er endnu bedre påklædt til kampene.

Vi har DFUs bestyrelse haft ønske om en sådan pulje gennem flere år
– og italesat det længe. Det er derfor glædeligt, DBU bredde nu er enige med os i, at et sådant tiltag er rigtigt. DBU har jo ansvaret for at du som dommer modtager den uddannelse og træning, kompetenceudvikling og viden, der er nødvendig for at du kan dømmer sikkert og kompetent. Og der har i årevis været stor mangel på DBU tiltag for den erfarne breddedommer, der ofte kun har fået et lovforedrag på få timer på et helt år. Nu kan dommerklubberne

fremover lave de aktiviteter, du og dine kolleger har brug for – uden det koster klubben og dig penge.

Private kampe skal fremover påsættes af DBUs kamppåsættere

Den anden del af aftalen omhandler kamppåsætningen af det, vi kalder private kampe. Fremover skal DBU som udgangspunkt påsætte disse kampe, naturligvis efter aftale med den private kamparrangør.

Vi har indgået denne aftale af flere grunde. DBU ønskede at overtage denne opgave – og derved også tjene lidt af de midler ind igen, som FKP koster (der er dog mindst 3 gange så mange penge i FKP puljen). Vi har grundlæggende den holdning, at Fod@ er et godt og overskueligt system, som gør det let for den enkelte dommer at have overblik – og lettere at fordele kampene rigtigt. Samtidig fjernes en ren administrativ opgave fra dommerklubbernes bestyrelser, så der er mere tid til at lave egentligt dommerfagligt arbejde.

Alle kampe under DGI og Dansk Firmadræt skal fortsat påsættes af dommerklubberne.

Det honorar – og de vilkår, du har som dommer i disse private kampe er uændrede – bortset fra, de nu vil blive omfattet af den centrale dommerafregning, så du ikke skal opkræve penge på kampstedet. Også det finder vi er en lettelse.

Vi ved godt, enkelte dommerklubber har tjent på at påsætte disse kampe. Men vi vurderer også, det beløb, dommerklubben fremover kan få via tilskud fra FKP mere end opvejer det tab, man måtte have. Men vi ved også, der er forskel fra dommerklub til dommerklub. Derfor er der også aftalt, at alle dommerklubber i 2020 kompenseres for et evt. indtægtstab.

Alle dommerklubber i Danmark har været med i dialogen om de nye aftaler – og alle dommerklubber står bag aftalerne. Det viser også, at vi sammen kan skabe bedre vilkår for jer dommere.

Den kommende tid

I DFUs bestyrelse vil vi sammen med alle dommerklubberne bruge den kommende tid på at få aftalerne rigtig godt implementeret. Der skal aftaler på plads med både dommerklubber og private kamparrangører, aftalerne med DBU skal virke i praksis, og vi skal have gang i den nye aktiviteter.

Vi skal selvfølgelig også have vores tøjsituation afklaret.

Vi vil også arbejde videre med de generelle forhold, du som dommeroplever udenfor banen. Det kalder vi ”dommerdesignet” og det handler kort og godt om alle de forhold, rammer og ledelse, du som dommer oplever. Hvor kan og bør det gøres anderledes og bedre?

Der er i år flere dommeraspiranter end set meget længe. Det er godt, for der mangler dommere. DBUs nye dommeruddannelse med mindre teori og mere praktik har gode og rigtige grundtanker. Men mange detaljer skal på plads, hvis vi sammen skal sikre, de nye dommere får en rigtig god opstart og dermed også lyst til at dømme i mange år. Det skal vi alle hjælpe med. P.t. arbejder vi i DFU med at få aftaler på plads omkring den indsats, dommerklubberne med fordel kan gøre. DFU havde gerne været med i udviklings- og planlægningsarbejdet af den nye dommergrunduddannelse. Det kom vi ikke, men fremfor at være ærgerlig og måske berettiget undrende, så vælger vi at presse på. Dommerklubbernes indsats er helt afgørende for en fastholdelsessucces af de nye dommere. Når vi kommer i gang igen vil jeg bede dig tage rigtig godt i mod de nye kolleger, du møder – og gi lige 5 min. til at høre hvordan det går – og om du eller dine kolleger kan hjælpe med noget.

Afslutning

Jeg håber, hele Danmark og verden kommer godt og hurtigt gennem Corona-udfordringerne. Og jeg håber, vi allerede sidst på foråret igen kan dømme fodboldkampe. Men nu må vi se.

Du ønskes et dejligt forår – og pas godt på dig selv og dine nærmeste. Mange hilsner
Tore

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.