LØBETEST

Der er nu igangsat testforløb fra DBU Jylland, som her i marts måned sker på Fyn. Her vil man lave ”breddedommer” løbetest på den nye løbetest, som skal igangsættes i år. Beslutninger i DBU er før forsøgt igangsat – og så efterfølgende blevet stoppet alligevel – men de informationer, som er tilgået os nu – siger, at BIB testen og Cooper testen ikke længere kommer i brug. I stedet vil det være FIFA testen – som fremover skal være den løbetest alle dommere indrangeret i serie 3 og opefter – samt alle linjedommere skal løbe. Testen er ”egentlig” ret simpel. Der skal løbes 75 meter – og så skal man gå 25 meter og stoppe op. Så løbes der igen 75 meter – og igen gå 25 meter….osv… Dette skal gøres 40 gange = i alt 4000 meter (heraf 3000 løb og 1000 gå😊).

Kravene fra ”sekunderne” til at løbe skal selvfølgelig tilpasses niveau – og det er lige præcis det, som i øjeblikket testes – fordi hvis FIFA dommertest krav – som Superliga og divisionsdommer løber – skulle være samme for en linjedommer – så var der nok ingen linjedommere klar i foråret.😊

Derfor venter vi i spænding på nyt herfra.

Vi har en aftale med Vejle Kommune om gratis at kunne låne Vejle Atletikstadion – så det vil vi gøre i løbet af foråret – og Stefan Fyhn har lovet at hjælpe med afvikling i det omfang, at det kan lade sig gøre i kalenderen. Vi forventer derfor at lave nogle faste træningsaftener – så vi alle kan ”træne” og prøve denne form for test inden, at den rigtige test skal bestås. DBU JYLLAND vil ikke ”kræve” test før til Juni og/eller august.

Intervaltest

  1. Dommer skal tilbagelægge følgende intervaller: 40 gange 75 meters løb efterfulgt af 25 meters gang. Dette svarer til 4.000 meter eller 10 omgange på en atletikbane. Løbehastigheden angives via en lydafspiller, og løbetiderne er afpasset til den kategori som dommeren tilhører. Er der ikke er lydafspiller til stede kan testen gennemføres med stopur og fløjte af en kontrollør.
  • Testen starten med at dommeren er klar ved en af startpositionerne. Der må ikke løbes før startsignalet (en fløjte) lyder. For at sikre at dommeren ikke tyvstarter, kan der placeres en kontrollør ved hver startposition. Eventuelt kan et flag anvendes for at blokere løbebanen indtil startsignalet lyder. På startsignalet/fjernelse af flaget må dommeren starte sit løb.
  • Ved afslutningen på hvert løb skal dommeren være i ”gå-zonen” når før fløjtesignalet er afsluttet. ”Gå-zonen” er markeret med kegler 1,5 meter før og efter 75-meter mærket.
  • Hvis dommeren ikke når at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden, modtager dommeren en advarsel fra kontrolløren. Når dommeren ikke af få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden anden gang, skal kontrolløren stoppe testen for dommeren og meddele, at testen er dumpet.
  • Det anbefales at testen løbes i grupper med højst seks deltagere. Hvis det er muligt at have 4 grupper i gang samtidig, kan altså i alt 24 dommere blive testet samtidigt. Hver gruppe bør tildeles en kontrollør, der følger gruppen under afholdelse af testen.
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.