INGEN TILSKUERE – som i INGEN !!!!!

Udgivet 12/4 2021

Der har været rigtig mange henvendelser fra dommere – ikke kun i Vejle – men hele DBU Jylland, hvor man har spurgt ind til “tilskuere” til kampe.

Det fik DBU Jylland til at udgive en præcisiering i sidste uge:

Dette har så givet virkelig anledning til forvirring – især fordi rigtig mange dommere har oplevet, at dette på ingen måde bliver efterlevet af klubberne.

Derfor har vi i alle dommerklubber spurgt og bedt om en afklaring, så enhver tvivl kan undgås.

Svaret fra DBU JYLLAND er meget simpelt fra DBU JYLLANDS øverste dommeransvarlige HANS MOGENSEN:
I forhold til tilskuere er corona-reglerne helt tydelige. Ingen tilskuere = ingen tilskuere. Uanset om de står på den ene eller anden side af et hegn, om de står 1 meter væk eller 100 meter væk, eller om de står op eller sidder ned. Der må ikke være tilskuere. Og det er som bekendt ikke noget, som vi har fundet på i fodbolden. Det er kulturministeriets beslutning.

Samtidig får vi at vide, at vi selvfølgelig ikke skal “lege” corona politi – men med den måde, som klubberne vælger at afvikle kampe på lige nu, så er der ingen tvivl om mere, at vi som dommere vil få en bøde, hvis politiet kommer – og der står tilskuere udenfor hegn på kunststofbanerne. Derfor er vores klare melding til alle dommere:

Hvis I oplever, at retningslinjerne bliver overtrådt = tilskuere på anlægget – så forsøg i første omgang at få klubberne til at få personerne væk. Lykkes det ikke – og hvis I føler jer utryg – eller ikke vil have risiko for at få bøde, så må I afbryde kampen og lave indberetning til DBU efterfølgende.

Dermed vil vi dommere alligevel sikkert blive “opfattet” som “corona” politi – men vi kan eller skal ikke som dommere være medvirkende AKTIVT til at retningslinjerne overtrædes – og det bliver vi – ved “at lukke” øjnene og lade som ingenting.

Kopi indsat nedenfor af hele svaret fra DBU JYLLAND i dag:

Der er ingen tvivl om, at det i forhold til især kampafviklingen er en meget vanskelig situation netop nu grundet corona-restriktionerne, men også en situation som mange steder – trods de svære vilkår – håndteres meget ansvarligt og konstruktivt af både dommere og fodboldklubber.

I forhold til tilskuere er corona-reglerne helt tydelige. Ingen tilskuere = ingen tilskuere. Uanset om de står på den ene eller anden side af et hegn, om de står 1 meter væk eller 100 meter væk, eller om de står op eller sidder ned. Der må ikke være tilskuere. Og det er som bekendt ikke noget, som vi har fundet på i fodbolden. Det er kulturministeriets beslutning.

Det er vores fodboldklubber blevet informeret om mange gange, og på baggrund af weekendens erfaringer og oplevelser sender vi igen info ud direkte til alle fodboldklubber, ligesom vi også igen sender info ud til dommerne med en reminder om, hvad protokollerne siger, hvad dommerens handlemuligheder er samt en info om hvad vi gør i forhold til fodboldklubberne.

I forhold til den generelle information kan jeg kun sige, at vi har informeret vores klubber meget omhyggeligt om reglerne mange gange – og de kender også vores grafiske formater, som mange steder bliver anvendt. Placeringen på hjemmesiden skal derfor udelukkende ses som vores centrale infocenter – informationen kanaliseres løbende ud til fodboldklubberne via mails, nyhedsbreve, sociale medier o.s.v.

Vi er meget opmærksomme på den særlige mulighed, som vi har fået – nemlig at vi kan spille fodbold. Der er mange idrætsgrene, der ikke har kunnet åbne som os. Derfor skal vi værne om det, som vi kan. Og selvom I og vi får mange henvendelser vedr. problemer o.s.v., er der også god grund til at rose både de frivillige i fodboldklubberne og dommerne, som gør en kæmpestor indsats for at få fodbolden til at rulle trods de svære vilkår. For der bliver faktisk spillet rigtig meget fodbold lige nu.

Men jeg vil også gerne understrege, at vi på de idrætspolitiske linjer gør alt hvad vi kan for at fremme fodboldens sag og få myndighederne og politikerne til imødekomme os – f.eks. kunne det jo være en stor hjælp for alle parter i fodbolden, hvis den tilskuerordning der gjaldt i efteråret, blev genintroduceret, altså en tilladelse til 500 siddende tilskuere ved et udendørs-arrangement. Velvidende at der naturligvis er rigtig mange, der forsøger at blive tilgodeset netop nu, udover os i fodbolden. Men blot så I ved, at vi ikke sidder på vores hænder.

Endnu engang tak til jer alle for hjælpen til at få genstartet fodbolden.  

Med venlig hilsen

Hans Mogensen

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.