Nyt fra DFU om tøjaftalen

UDGIVET 22/9 2019 Vi har modtaget nyhedsinformation fra DFU – med mere nyt om tøjaftalen med Shopeasy. Derfor videre bringes denne info nedenfor: Diadora har stædigt fastholdt, at det nye tøj har samme farve som det gamle. Vi har bedt om at få eksemplarer af tøjet, hvad vi fik i går. Trøjerne har ikke samme farve. Det er ikke problematisk med den sorte, men med de andre farver er det. Man kan ikke anvende de nye og de gamle blandet i en trio. Det var en alt afgørende forudsætning, da vi indgik en forlængelse af aftalen. Der er derfor tale om et klart aftalebrud. Forholdet gør, at en masse breddedommere … Læs mere

Dommerfest 2019 Lørdag 9/11 kl. 18.00

Vi lavede i foråret en rundringning til rigtige mange af vores dommere, hvor vi talte om mange forskellige ting med jer alle. Et af punkterne var bl.a. dommerfesten, som der fortsat er rigtig stor opbakning til at gennemføre. Vi har dog gjort det hele lidt mere “uformelt” og fundet nogle meget spændende lokaler i en mere “intim” og forhåbentlig festlig stemning. Samtidig er prisen for deltagelse sat ned i forhold til sidste år. Vi håber på rigtig stor opbakning i år.

Datoer 2019/2020 – sæt kryds i kalenderen.

Selv om efterårssæsonen kun er en måned gammel, så bliver det pludselig vinter. Det betyder, at som altid sker der en del kurser for de dommere, der allerede har uddannet sig som: Futsalsdommer og Indefodbolddommer. Der kommer naturligvis en del kurser i Jylland – men hvis du er Futsalsdommer eller indefodbolddommer og ønsker at dømme kampe i denne sæson, så skal du deltage i et obligatorisk teorigennemgang kursus. Hvis du vil undgå at “køre” længere til et af de andre kurser, som vil blive arrangeret af andre dommerklubber, så sæt kryds i kalenderen allerede nu på de to kurser, som vi afholder i Vejle området. Datoerne er med forbehold for … Læs mere

Diadora tøjaftale VIGTIG INFORMATION

UDGIVET 16/9 2019 Der har været store udfordringer med Diadora aftalen med Shopeasy i dette år. Rigtig mange dommere har klaget over manglende leveringer på alle praktisk talt alle dommertrøjer i mange farver – samt strømper har været udsolgt længe. Aftalen blev af DFU fornyet i 3 år her i marts måned – bl.a. fordi at der blev lovet fra Shopeasy at kollektionen forblev den samme, så vi dommere ikke skulle ud at købe nyt tøj. Nu viser det sig, at uden at informere DFU (eller dommerklubberne) om noget, så har Diadora valgt at lade nuværende kollektion udgå og slette nogle farver – tilføje nye – og selv den normale … Læs mere

Husk at sende udvisninger og udviklinger til dommerklubben

Udgivet 16/9 2019 Vi har Erik Vinstrup (formand udviklerudvalget) modtaget denne opfordring til alle: Hermed en lille reminder om, at dommerne/udviklere og vejledere skal huske at sende udvikling/vejledning. Dette gælder også hvis man får udvikling som LDtil, udviklerudvalg@vejlefodbolddommerklub.dkOg dommerne desuden får udvisninger indsendt til indberetning@vejlefodboldommerklub.dk   Vigtigt vi i udvalg og bestyrelse får dem, ellers har vi ikke et drundlag at vurdere ud fra. 

Udviklerudvalg ændring

Udgivet 16/9 2019 Vi modtog i juni måned besked fra Bjarne Søbye, at han ikke længere ønskede at deltage i udviklerudvalget mere. Vi har derfor på vores seneste bestyrelsesmøde vedtaget at tilføje nye kræfter til udvalget – og Damir Dzehverovic og Morten Niebuhr. Disse er indtrådt omgående for at forberede den nye mentor ordning og naturligvis også for at erstatte Bjarne. Formelt skal de dog vælges på først kommende generalforsamling. Vi vil gerne takke Bjarne Søbye for hans store indsats og arbejde gennem mange år i udviklerudvalget. Samtidig ser vi frem til at der kan komme nye friske input på arbejdet, således at vi kan fastholde og udvikle alle vores … Læs mere

Kampafgift betaling

Kan ske mobilepay Kan ske via bankoverførelse Elin har netop udsendt alle kampafgifterne for foråret 2019. Beløbet kan indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 2010 0802 til Lars SørensenHusk at opgive dit navn. Du kan også indbetale på konto:Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040 Sidste frist for betaling er den 31/7 2019

Løbetest cooper og bib 9/8 kl.17.30

I forbindelse med de nye indplaceringslister – så er der nogle dommere og linjedommere, der skal løbe test. Derfor arrangeres der forskellige steder i Jylland løbetest inden sæsonstarten. Datoen for Vejle Fodbolddommerklub bliver Fredag 9/8 kl.17.30 til. 18.30 på Vejle Atletikstadion. Der vil – hvis der er behov for dette blive arrangeret både cooper test samt bibtest. Det er dog nødvendigt med tilmelding, så vi kender behov og hvor mange kontrollanter – der skal stilles udefra. Derfor skriv en mail til anders@1conzept.dk Der vil senere blive opdateret med løbetest andre steder – hvis og såfremt andre dommerklubber afholder disse. Denne liste kan man se på DBU ved at klikke her

Indplaceringslister Vejle efterår 2019

Udgivet 3/7 2019 De nye indplaceringslister for efteråret 2019 er nu offentliggjort.I menuen på denne hjemmeside – under punktet Info til dommere findes nu en opdateret indplaceringsliste. Vi ønsker alle – som er rykket op (grøn farvemarkering) tillykke. Der bliver nu arbejdet på at få arrangeret løbetest til dem, som er rykket en række op og har behov for dette for at kunne komme til at løbe. Der vil blive på både facebook og denne hjemmeside – samt via mail gjort opmærksom på dette så snart de er planlagte.

Gratis lovbog – alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

DBU har 3/7 meddelt – at det nu alligevel er muligt at købe en lovbog – og selv hente den i Århus – pris 50,- kr. Først var informationen, at der slet ikke blev trykt nogen lovbog – men nu kommer denne så – (gætter på at den massive kritik fra DFU (og Vejle Fodbolddommerklub og masser af andre dommere landet over har hjulpet på denne beslutning.) Vii i Vejle fodbolddommerklub undres over at vi dommere skal betale for lovbogen – og samtidig kører til Århus for at hente denne, så derfor fastholder vi vores medlemstilbud for alle vores dommere – at som medlem af Vejle Fodbolddommerklub, at vi køber … Læs mere

Gennemgang Lovbog med videolink fra DBU

Udgivet 3/7 2019 I dag er der fra DBU Jylland udsendt dommernyt, hvor både indplaceringslister for breddedommere er nævnt – og de nye regler nu bliver gennemgang i en god og letforståelig udgave i powerpoint og med videoklip, der uddyber regel ændringerne. Der har været rigtig stor kritik af DBUs måde at få fortalt os breddedommere omkring de nye regler – og alle dommerklubber og dommere som vi i Vejle har talt med – har alle kritiseret den “læse let” version, som blev udsendt for en uges tid siden. Vi har i Vejle Fodbolddommerklub efter udgivelsen af denne “læse let” version været i tæt dialog med først DBU – fordi … Læs mere

Ny lovbog regler letforståeligt fra DFU

Dommerklubben har modtaget vedhæftede sammenskrivning af fodboldloven fra DFU’s bestyrelse. DFU har foretaget den sammenskrivning/redigering af lovteksten, der fremgår af udsendte “læs-let udgave” udgave som du har modtaget fra DBU.  VI håber, at denne sammenskrivning/redigering nu gør det lettere at læse og forstå lovændringerne. DBU har – efter vi besluttede at udarbejde dette materiale til alle dommerne – meddelt os, at der afholdes en række samlinger med gennemgang af årets lovændringer. Vi vil gerne opfordre jer til at deltage på én af disse. Det er vigtigt at være bedst muligt påklædt til efterårets kampe. DBU har nyligt meddelt DFU, at der også udsendes en række slides og en videofilm om … Læs mere

Kritik af DBUs håndtering af nye regler

Udgivet 29/6 Det er IKKE en stor overraskelse, at der i år pr. 1/7 træder nye fodboldregler i kraft. Dette har været tilfældet de sidste mange år – men i år er der nogle flere væsentlige ændringer, hvis formål er at forbedre spillet og gøre det mere “overskueligt” at dømme (eller ikke dømme) hands. Spørgsmålet er så om det er lykkedes – I hvert fald kan vi se af det materiale, som DBU har udsendt indtil videre – som en “såkaldt” læse let version er helt uoverskuelig – og slet ikke giver det fulde overblik – og “klæder” os dommere på. Vi har i bestyrelsen til stor forundring yderligere kunne … Læs mere

Kursus ny fodboldlov

Den nye fodboldlov træder i kraft 1/7 2019 – og indeholder nogle ret væsentlige ændringer. Derfor opfordres alle aktive dommere til at få tilmeldt sig et af de mange kurser – som DBU JYLLAND har lagt op. I Vejle foregår det i VEJLE STADION og ikke i VB Parken: TORSDAG 15/8 kl.18.30 til 20.30 – men er du forhindret så tilmeld dig et af de andre steder. Al tilmelding foregår i DBU systemet – klik på dette link. Der er kun 40 pladser og vi er 60 aktive dommere i Vejle – så få endelig tilmeldt dig nu – så du er klar til efterårssæson og nye regler.

Indplacering “division” (RTG og CTG)

VI forventer i løbet af få dage (læs i begyndelsen af juli måned) – at få alle de nye indplaceringslister for breddedommere. Dette især fordi at “de højere rækker” i RTG og CTG er offentliggjort i dag. I kan finde disse under menu punktet INFO TIL DOMMERE – og så vælg underpunkt – Indplaceringsliste. Her har vi opdateret disse nye. Så snart, at udviklerudvalget i Vejle og DBU Jylland godkender breddedommerne indplacering, så bliver disse selvfølgelig også lagt på hjemmesiden.