Generalforsamling 25/5

Ny dato er Tirsdag 25/5 kl. 19.00 (spisning fra kl.18.00)

Sted bliver: 1Conzept – Karl Bjarnhofs Vej 11 – 7120 Vejle Ø.

Tilmelding til spisning er nødvendig – og dagsorden er:

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning

3.     Regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift

6.     Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand i lige år.
Kasserer i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)

7.     Valg af 2 revisorer (gælder for et år.

8.     Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).

9.     Eventuelt

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.