Beretning fra Generalforsamling

Jubilarer:
10 år                     Bjarne Olsen

10 år                     Patrick Madsen

25 år                     Elin Søbye
40 år                     Erik Vinstrup

Fødselarer:

40 år                     Rasmus Christensen

60 år                     Kjeld Mørch Pedersen

70 år                     Arne Pedersen

70 år                     Svend Erik Andersen

75 år                     Jørn J. Jensen

Dommerklubben.

Medlemsantal

Pr. 24/5 2021 73 medlemmer heraf 65 aktive.. Dette er en fremgang i forhold til sidste år på 6 medlemmer.


DGI med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2022.
Der vil fremover aldrig komme kampe, hvor vi som dommere skal afregne på stedet. Så alle DGI kampe blive lavet centralt fra dommerklubben. Disse kommer til sommer og efterår som normalt.

Aktiviteter

Året 2021 var fortsat præget af corona – men det lykkedes os da at få gang i dommergerningen igen i slutningen af foråret – og ligeså afholde en stor sommerfest – med helstegt pattegris og en live fremvisning af Danmark-Finland. Det var jo desværre en kamp, der fik en helt anden mening. Trods alt en god fest. Ligesom vi også havde flere tilmeldte til årets store dommerfest på Conrads. Der var ligeledes arrangeret VIP tour på Vejle Stadion, hvor vi kunne se VAR vognen i funktion samt høre om alle forberedelser til en superliga kamp. Et arrangement, som blev fuldtegnet på mindre end en uge.
Vi påtænker også i år nogle lignende tiltag – også set i lyset af Danmarks kommende deltagelse ved VM i Qatar i november.

Facebook

Vores lukkede facebook gruppe opretholdes fortsat. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.

Dommerfest.

Datoen for 2022 er lørdag 29/10 kl.18.30 for at give endnu flere muligheden for at deltage.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består i dag af formand Erik Vinstrup, Damir og Morten Niebuhr.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

DBU nye fodboldregler

NYE LOVÆNDRINGER 1/7 2022 eller 1/8 2022

Obligatorisk teorigennemgang ligger nu i sommerperioden – og disse skal være afviklet inden efterårs sæsonstart, der i år er 12/8. Vejle Fodbold dommerklub kommer til at arrangere en aften i juni måned. Sidste år havde vi 2 dage – men da der kun deltog 9 personer i august bliver denne ikke til noget i år. Der er dog rigtig mange steder i resten af Jylland, hvor man kan tilmelde sig. Det bliver også i år muligt med online deltagelse.

DOMMERMANGEL og UNDERPÅSÆTNINGER

2021 var præget af mange kampe, hvor der har været underpåsætninger og dette vokser desværre i antal. Det er meget uheldigt, at der ikke er dommere nok til at afvikle kampe. Det er især i Serie 3 og trio kampe, at der mangles. Det har fået DBU Jylland til at iværksætte en meget stor struktur plan, hvor der arbejdes på mange nye ting, der kan få fundet langt flere dommere, så vi kan undgå disse underpåsætninger.  Dette vender jeg tilbage med under eventuelt.

Der er flere gode spændende tiltag på vej.

LØBETEST ÆNDRINGER

FIFA test blev indført sidste år som en forsøgsordning – men er nu blevet hovedtesten for alle brede dommere. I Vejle vælger vi derfor at tilbyde denne i juni.

På linjedommersiden opretter man flere kurser her – og ændrer også på kravene således, at en ny dommer kan blive linjedommere efter cirka 6 måneder. Så snart kursus Dommer i praksis er bestået, så kan man tage linjedommeruddannelsen. Dermed vil der komme langt flere nye linjedommere hurtigere frem.

DBU udviklinger

Udviklinger for 2022 vil være tilbage på niveau før Corona – og der er i år 10% flere spillere tilmeldt fodbold, så der bliver sikkert rekord mange kampe at dømme i foråret. Derfor vil der formegentlig også blive tilført ekstra penge til udviklingerne.

DBU Dommerens sikkerhed

Udover at være formand for Vejle Fodbolddommerklub, så er jeg også formand i dommerområde 3B i DBU JYLLAND (som er Kolding, Horsens, Silkeborg, Vejle) – og her får jeg alle disciplinær sager der vedrører dommere i dette område at se. Nu ser vi straffe på 3-4 dage for forseelser mod dommere, der tidligere måske kun gav 1 dages karantæne.


Møde DBU og alle dommerklubber:
Der bliver i 2022 forsøgt at få dommerklubberne mere involveret i få planlagt de obligatoriske test – samt forsøgt at få flere dommere i gang med at dømme igen. Det bliver både fysiske møder og teams møder. Næste møde er 31/3. Et tegn på at vi som dommerklub tages seriøs – og at DBU gerne vil samarbejde naturligvis.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr. af det kontingent, som I betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

Samarbejdet mellem DFU nye bestyrelse og Vejle Fodbolddommerklub er vel på frysepunktet. Vi forstår ikke, hvad det er, som gør, at DFU vælger konfliktvejen og der er reelt intet samarbejde mellem DBU og DFU. Flere dommerklubber overvejer at nedlægge deres mandat – og ikke længere være andet end et forretningsudvalg. Den udvikling følger vi naturligvis meget nøje i Vejle også.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi synes, at DFU bestyrelsen gør et arbejde, der ikke ligefrem tjener dommerens ønske om ”blot” at dømme kampe i fred og ro.

DFU formår ikke at lave aftaler med firmasport og DGI – og har mistet 70 til 80.000 i indtægter her. De har lavet en honoraraftale, der på 7 mands DGI kampe gør, at hver dommer mister 50 kr pr. kamp i forhold DBU honorar for samme type kampe. Vi forsøger selvfølgelig at få givet input til dem, som forhandler hovedaftale med DGI – men det har tilsyneladende været forgæves.


Den nye bestyrelse i DFU har fokus på dommerens sikkerhed og video optagelser af dommere og spillere. Det bakker vi naturligvis op om – og anerkender vigtigheden af. Men hvorfor møder op med krav, når der reelt set er opbakning fra DBU om dette. 

Det sidste år har straffe for trusler mod dommeren først til langt længere karantæne end for bare 2 år siden. Der er udarbejdet retningslinjer for optagelse af video. Man kan ikke som dommer nægte optagelse – men klubberne må ikke dele disse til gene for dommerne på fx sociale medier. Her er der for længst lavet regler, som klubberne skal overholde og som vil medfører sanktioner, straffe ved overtrædelse – og i værste fald politianmeldelser ved misbrug og overtrædelse af reglerne.


Uddannelse af dommere forsøger DFU også at tage på deres ansvar for – men dette er for længst flyttet til DBU. Jeg kommer tilbage til den nye strategi – hvor meget der arbejdes med at løse udfordringerne med dommermangel under eventuelt i dag.

Så Vejle fodbolddommerklubs bestyrelse bakker fortsat op om DFU – men forsøger at få ændret deres fokus til at arbejde med det rigtige i en god og sober tone overfor DBU.

Senere under eventuelt – så vil vi også give en dommertøjstilbud, som beviser, at vi naturligvis har i sinde at overholde aftale mellem Diadora og DFU og dermed Vejle Fodbolddommerklub.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/2 2022

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.