Generalforsamling 2016 – Tirsdag 19/1 2016

Artikel opdateret 21/1 2016

REFERAT-REGNSKAB-FORMANDENS BERETNING bliver tilgængelig på hjemmesiden indenfor de næste 2 uger.

Årets generalforsamling i Vejle Fodbolddommerklub bliver:

Tirsdag 19/1 2016 kl. 19.00 med spisning kl.18.00
Stedet bliver som noget nyt i VB Parken.
file_a8ea4d28-15b2-4d9e-b0c7-c3e3d1f6f1d6
Indvarslingen sker ved en skriftlig meddelelse 10 dage inden afholdelse og ved opslag på hjemmesiden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig afleveres til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stemmeret har medlemmer, der ikke er i restance eller omfattet § 10.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
6) Valg af bestyrelse:
a)Formand og sekretær på lige årstal
b) Næstformand, kasserer, og bestyrelsesmedlem på ulige årstal
c) 1 suppleant – hvert år
7) Valg af revisorer
a) 2 revisorer – hvert år
b) 1 suppleant – hvert år
8) Valg af udvikler udvalg
a) 3 medlemmer – hvert år
b) 1 suppleant – hvert år
9) Valg af aktivitetsudvalget.
a) 3 medlemmer – hvert år.
b) 1 suppleant – hvert år.
10) Eventuelt

Tilmelding skal ske til sekretæren på anders@1conzept.dk senest torsdag 14/1, hvis du ønsker spisning.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.