Honorar private kampe

Opdateret 4/12 2019

I 2020 forventer man at alle private kampe overgår til DBU. Det betyder, at der aldrig kommer en privat kamp – og du dermed aldrig kan komme til at opkræve honorar for dette.

Indtil dette er officielt udmeldt fra DBU og DFU, så kan det dog fortsat være muligt og her følger Vejle Fodbolddommerklub de af DBU gældende honorar og kampafgifter.
Derfor kan alle takster findes under honorar DBUJYLLAND.

Dette gælder både indefodbold og futsal og ude fodbold.

Hvis du fx får en kamp vil der kunne stå – at du skal opkræve efter kampen på denne fra DBU.

Eksempel:
2×15 minutter kamp giver: 30 min x minut 2,64= 79,20
kampafgift 30 min x 1,00 pr, minut = 30,00
+ kørsel x antal km x 3,56 kr

Mangler du en kvittering – så kik under punktet KM og Kvittering – her kan du klikke på kvittering og printe denne ud.

DOMMERGODTGØRELSE DBU

DBU Jylland-turneringskampe samt træningskampe
Dommernes omkostningsgodtgørelse for at dømme disse kampe, fremgår af nedenstående oversigt.
2020 takster – mangler opdatering på kampafgift osv..

 Spilletid Godtgørelse
til dommer
Kampafgift inkl.
uddannelsesafgift
Klubudgift
I alt 
 90 minutter 238,00 75,00 313,00
 80 minutter 211,00 75,00 286,00
 75 minutter 198,00 75,00 273,00
 70 minutter 185,00 75,00 260,00
 60 minutter 158,00 68,00  226,00 *)
 50 minutter 132,00 57,00 189,00 *)
 45 minutter 119,00 50,00 169,00 *)
 40 minutter 106,00 43,00 149,00 *)
 30 minutter 80,00 37,00 117,00 *)
 25 minutter 66,00 31,00 97,00 *)
 20 minutter 52,00 31,00 83,00 *)
 15 minutter 40,00 31,00 71,00 *)
 Oldboys-/girls og
 Veterankampe
 60 og 70 minutter 207,00 68,00 275,00
 Indefodbold og Futsal
 Godtgørelse pr. spilleminut 2,64 1,00 3,64

*) Ved enkeltstående kampe skal bemærkes, at minimumsbetalingen af godtgørelse og kampafgift er kr. 226 (158+68).

Godtgørelse til dommerudvikler er 238 kr. pr. kamp.
Godtgørelse til dommervejleder er 187 kr. pr. kamp.

Udetillæg/diæter ved kampe på øer (Læsø, Samsø og Fanø)
Under forudsætning af fravær over 5 timer, udbetales udetillæg ved rejser til de omkringliggende øer – udetillægget udgør 70 kr. pr. dag – klik her for indsendelse af udgift.

Færgeudgift
Udgiften til færge dækkes –  klik her for indsendelse af udgift.

DBU-kampe
Kontakt Tine Pleidrup, DBU på mail tine@dbu.dk.
Bemærk venligst at DBU U17 Drenge og DBU U18 pigekampe afvikles og afregnes som 90 minutters kampe (2 x 45 minutter).

Kørselsgodtgørelse – bemærk venligst:

*at godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil ved kørsel fra dommerens/linjedommerens bopæl til spillepladsen og retur, kan udbetales efter SKAT’s satser, som udgør kr. 3,56 pr. km
*Ved benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil
*Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen p.t. kr. 0,53 pr. km
*at Carl Bro-systemet benyttes til afstandsberegning. Systemet udregner kilometer efter hurtigste afstand og systemet er anerkendt af SKAT. Denne afstandsberegning danner grundlaget for den automatiske dommerafregning
*at der dog maksimum kan udbetales godtgørelse for de faktisk antal kørte kilometer
*at dommere, som anvender DBUnet under den enkelte kamp – på kampdagen og fremefter – kan se den rutebeskrivelse med kilometertal, som anvendes ved den automatiske beregning/udbetaling
*at afstanden beregnes efter pr. påbegyndt km, således systemet altid runder op til nærmeste hele km-tal

Bagatelgrænse
Der benyttes en bagatelgrænse på 10% af den kørte afstand, hvor dommeren må acceptere den kilometerafstand, som systemet udregner.

Eksempel 1
Hvis en dommer jf. Carl Bro-systemet har 60 km til/fra kampen, men iflg. egen triptæller er der 66 km, må dommeren, jf. 10% bagatelgrænsen, acceptere systemets udregning.

Eksempel 2 – Force majeure
Hvis en dommer jf. Carl Bro systemet har 60 km til/fra kampen, og han grundet force majeure (eksempelvis omkørsel ved vejarbejde) har kørt 67 km (altså over 10 %) kan dommeren rette skriftlig henvendelse med en forklaring om, hvad der er sket, hvorefter det vurderes om, der skal ske udbetaling af de ekstra kørte kilometer.
Ved lokalunionskampe skal dommeren rette skriftlig henvendelse til DBU Jylland. Ved DBU-kampe skal dommeren rette henvendelsen til DBU Turneringer.
Kun når kilometergrænsen har overskredet de 10% kan dommeren rette henvendelsen.
Eksempel 3 – Fejl i Carl Bro systemet
Hvis Carl Bro systemet viser en rute – for eksempel gennem en ikke farbar vej (lukket vej etc.) – kan der rettes skriftlig henvendelse til DBU Jylland for så vidt angår lokalunions kampe og til DBU Turneringer for så vidt angår DBU kampe.
Bagatelgrænsen på 10% gælder IKKE ved force majeure fejl i Carl Bro systemet.
Spørgsmål til foranstående
Såfremt klubberne eller dommerne har spørgsmål til foranstående, kan henvendelse rettes til DBU Jylland på tlf. 8939 9999 eller info@dbujylland.dk.
CB_dommer_floejte_kort

LOVE OG REGLER

CB_koerselsgodtgoerelse

Lukket for kommentarer.