Generalforsamling 2020

GENERALSFORAMLING
Tirsdag 21/1 2020

TID: 19.00 TIL 21.00
SPISNING: KL.18.00
TILMELDING TIL SPISNING ER NØDVENDIG – OG SKAL SKE SENEST 13/1 2020.

STED: 
1CONZEPT
KARL BJARNHOFS VEJ 11
7120 VEJLE Ø
PARKERING BÅDE FORAN OG BAGVED OG LANGS VEJEN NED AF BYGNINGEN.

Vi har valgt nyt sted at afholde generalforsamlingen, fordi vi gerne vil have privat forhold, så der ikke er gennemgang af en del udefrakommende.

Tilmelding til spisning sker ved at klikke her

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalsforsamling skal være sendt senest 5 dage før afholdelse, hvilket betyder 16/1 2020.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.