Referat af generalforsamling

Generalforsamling Vejle Fodbolddommerklub:
Tirsdag 19/1 2016

VB Parken dannede rammen for en hyggelig generalforsamling for 40 tilmeldte men 37 fremmødte.
Generalforsamling

 1. Valg af Dirigent.
  Per Abrahamsen blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
 1. Beretning Lars Sørensen
  Denne bliver lagt på vores hjemmesiden.Spørgsmål til beretning: Frikøbsdelen hos DFU blev spurgt ind – men der kendes ikke nogle svar på dette endnu. Når det tilkommer vil dette blive lagt på hjemmesiden.
 1. Regnskab
  Kasserer Preben Birn gennemgik regnskabet og dette blev efterfølgende godkendt. Regnskabet er også at finde på hjemmesiden indenfor kort tid.
 1. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer – mest ”af praktiske og kosmetisk årsager, men formanden fremlagde disse og udleverede vedtægterne, der blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter bliver lagt på vores hjemmeside.
 1. Kontingentet, optagelsesgebyr og klubafgift blev vedtaget med samme takst som i 2015. (400 kr i kontingent).
 1. Valg af formand:
  Anders Kristensen blev nyvalgt formand.
  2 bestyrelsesmedlemmer valgt: Lars Sørensen og Stefan Fyhn.
  Valg af bestyrelsessuppleant:  Bekim Demiraj blev valgt.
 1. Valg af 2 revisorer:
  Jens Palmelund og Ole Essemann blev genvalgt.
 1. Valg til Udviklerudvalg:
  Erik Vinstrup, Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen blev genvalgt.
 1. Evt.
  Lars Sørensen fik en ”kurv” som tak for det store arbejde i bestyrelsen.

Skærmbillede 2016-01-22 kl. 15.05.34

Til slut blev der råbt hurra for Vejle Fodbolddommerklub.

Følgende dommere blev ”hyldet” inden den ordinære generalforsamling.

Ole Esserman 80 år –der samtidig blev tildelt DFU guldnål for mange års trofasthed.
Skærmbillede 2016-01-22 kl. 15.05.58
Ernst Møller 60 år
Villy Schytz 70 år
Rasmus Thisgaard 10 års jubilæum

Følgende dommere har jubilæum eller rund fødselsdag i 2015 – men var ikke tilstede på generalforsamlingen. Deres ”hæderspris” vil blive overdraget ved en senere lejlighed.

Arvid Jacobsen har 10 års jubilæum
Benny Jørgensen 25 års jubilæum
Sabit Begic 40 år
Ernst Nørskov 70 år
Brian Balsgaard 40 år

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.