Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang, teoritest, løbetest.

Udgivet 22/10 2018 – REDIGERET 14/1 2019 OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG: Obligatorisk teorigennemgang – 2 timers kursus – max 40 deltagere pr.hold. Hvis du ønsker at dømme fodbold 2019 – så SKAL DU deltage på et sådan kursus. Der bliver i andre dommerklubber arrangeret mange andre datoer på disse kurser – og vi skal nok offentliggøre disse her på siden løbende, når vi få kendskab til disse. I 2019 vælger vi at afholde: Obligatorisk teorigennemgang i Vejle midtby: 3F Vejle, Sjællandsgade 30 Torsdag d. 28/2 kl. 18:30-20:30 Onsdag d. 6/3 kl. 18:30-20:30 Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang foregår ved at klikke her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ6DrFgYq_pn1h3PLVFijjmvM0i-2fLeXHSr_2eE9uBnqVg/viewform?usp=sf_link TEORITEST: Alle dommere indrangeret i serie 3 og og alle udviklere … Læs mere

Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling bliver i år:Tirsdag 22/1 kl.19.00 (Spisning fra kl.18.00)Bliver i 2019 på Hover Stadion – Jellingvej 171 – 7100 Vejle. Tilmelding er nødvendig til spisning og sker ved at klikke her. Dagorden for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent2. Beretning3. Regnskab4. Indkomne forslag5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.Formand i lige år.– Kasserer i ulige år.– 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.– 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.– Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).9. Eventuelt

Vinter træning og teori undervisning

UDGIVET 13/12 2018 – redigeret 9/1 2019 Vintertræning er hver tirsdag i Givskud hallen og vil fortsætte hver tirsdag (med undtagelse af generalforsamlingsdatoen) frem til første fysiske løbetest. Der vil på disse vintertræningsaftener også som noget nyt være teoriundervisning – så vi kan ”gøre” os klar til den nye sæson og test. En træningsaften  kommer til at se således ud19.00 Opvarmning19.15 Yoyo-træning19.30 Omklædning19.45 Teori (dommerklubben er vært med en øl/vand)20:45 Tak for i dag. Der vil være træning følgende tirsdage: 15/1 Vintertræning + teoriundervisning22/1 – INGEN træning da der er generalforsamling29/1 – Vintertræning + teoriundervisning5/2 – Vintertræning + teoriundervisning12/2 – Vintertræning + teoriundervisning19/2 – Vintertræning + teoriundervisning26/2 – LØBETEST OFFICIEL 

Indrangering 2019

Udgivet 25/12 2018 DBU har offenliggjort indplaceringslisterne for forår 2019.Se hele listen under INFO TIL DOMMER fanen øverst på hjemmesiden – hvor du vælger underpunkt INDPLACERINGSLISTER. Vi ønsker der er rykket op (grønt markeret) tillykke.

Løbetest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018 Der er et par måneder endnu, så der er god mulighed for at få løbet julesulet af. Men det er dog både sikkert og vist, at den fysiske test venter i første del af det nye år. Det er dommerklubberne, som afholder de fysiske tests af dommerne, og det er også her at du som dommer, skal tilmelde dig. I øvrigt lige som det forholder sig med obligatorisk teorigennemgang og teoritest. Der bliver afholdt fysisk test for Serie 3-dommere og opefter, samt for alle linjedommere. Udover vores datoer – så er hele listen nævnt på DBU hjemmesiden, som du finder ved at klikke her.

Teoritest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018 SKAL DU OGSÅ TIL TEORITEST? For nogle jyske fodbolddommere gør den obligatoriske teorigennemgang det ikke alene. Følgende skal nemlig til teoritest i opstarten. Det drejer sig om dommere med følgende indplacering:Dommere med indplacering fra Serie 3 og opLinjedommere med indplacering fra Serie 2 og opDommerudviklere. Listen findes på DBU hjemmesiden på dette link

Gratis Fodbolddommerlovbog til alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

Udgivet 5/11 2018 Vi har fået den nye lovbog fra DBU og kan heldigvis i år tilbyde denne gratis til alle vores medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub. Der er et styk lovbog pr. medlem. Denne lovbog kan afhentes hos Lars Sørensen på Mølholm Landevej 6 – 7100 Vejle – tlf. 20100802 Og/eller Anders Kristensen Højderyggen 17 – 7120 Vejle Ø – tlf. 30112372 Ring lige i forvejen,  så der kan evt aftales – at lovbogen ligges frem et sted.? Lovbogen kan også gratis downloades her: https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/fodboldloven/fodboldloven_som_pdf

Fysisk test 2019 -retningslinjer nyt

DBU JYLLAND har udgivet følgende retningslinjer for løbetest. Der er intet nyt i forhold til, hvordan disse har skulle afvikles i krav – men grundet nogle situationer og misforståelser, så har vi fået retningslinjer, så der ikke kan opstå tvivl (forhåbentlig): Retningslinjer for afvikling af fysisk test – udgivet af DBU JYLLAND 23/10 2018 En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed. Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering. Præcisering – så snart DBU Jylland og dommerpåsætter får besked om testresultat rykkes man … Læs mere

Fodbolddommere og efterløn – afgørelsen

Udgivet 10/9 2019 I foråret meddelte 2 faglige organisationer uafhængigt af hinanden, at de ville modregne omkostningsgodtgørelsen i lediges og efterlønneres ydelser. I DFU var vi overbeviste om, at dette er i modstrid med gældende lovgivning og regler. Dommerne tabte meget overraskende ankesagen. Vi drøftede sagen med DBU og Dansk Idræts Forbund. Sidstnævnte rejste sagen på ny. Efter alt for lang sagsbehandling har vi nu fået medhold. Alle ledige og efterlønnere kan derfor roligt dømme fodbold og modtage omkostningsgodtgørelse. Der vil ikke ske nogen modregning i ydelserne. Vi er selvsagt rigtig godt tilfredse med afgørelsen – og Dansk Idrætsforbunds indsats.

Londontur – fælles arrangement med alle medlemmer af dommerklub i Danmark.

Opdateret 1/9 – Tur et er helt udsolgt – få pladser tilbage på tur 2. Sidste tilmeldingsfrist er 14/9 Der er lavet et meget flot initiativ om 2 forskellige fodboldoplevelsesture til Premier League og London næste år. Det bakker vi rigtig meget op om fra bestyrelsens side – og synes der er rigtig meget “value” og indhold her. Håber der tages godt imod initiativet her.

For DBU U/17 liga og U17/Division er spilletid nu 2×45 min

Udgivet 10/8 2018 Vi har DBU modtaget følgende ændring for U17 liga og division – at spilletiden her bliver 2×45 min. Det er dog “kun” serie 1 dommer og derudover, som vil få tildelt disse kampe grundet indplaceringskravet – så det får ikke indflydelse på ret mange af vores “dommere”. Information fra DBU Turneringer:   Lovopdateringer med virkning fra 1. juli 2017 Nedenfor oplistes de regelsæt hvor der er sket ændringer, med henvisning til paragraffer, stikord for hvad der overordnet er ændret, samt uddybning på nogle paragraffer:   Propositionerne for Ungdoms DM: 7.1         Tilbagerulning af op- og nedrykningsreglen 11.1       Ekstraordinær udtræden af Ungdoms-DM 13.2       Regel om to markspillere og en … Læs mere

Lovregler pr. 1/7 2018

Her finder I en læselet udgave af de nye regler. Alle dommere vil få mulighed for at få en gratis lovbog i efteråret 2018 – når den er færdigtrykt. Det vil være således, at denne kan afhentes på nogle steder i dommerklubben gratis – den bliver ikke tilsendt gratis. Mere information følger – når vi har bogen i “hånden”. Læs let 2018

Indplaceringsliste Vejle

Opdateret 4/7 2018 Så er de officielle indplaceringslister på alle vores dommere tilgængeligt. Tillykke til alle de “oprykkede” dommere. Dommerklub Dnr Navn Grp Kategori LD-grp DBU Dommer Vejle 62564 Stefan Fyhn 2. Divisionsdommer DBU Liniedommer DBU Dommer Vejle 78023 Yavor Kuzmanov Højeste lokalserie A LD DS Herrer DBU Dommer Vejle 77125 Rasmus Thisgaard Højeste lokalserie LD DS Herrer DBU Dommer Vejle 77002 Bjarne Søbye Serie 1 B LD DS Herrer DBU Dommer Vejle 77033 Jimmi Hansen Serie 1 B LD højeste lokalserie Herre DBU Dommer Vejle 77021 Kurt Carlsen Serie 1 B LD højeste lokalserie Herre DBU Dommer Vejle 77185 Brian Balsgaard Serie 2 B LD Serie 1 Herrer DBU … Læs mere