Ny regel – ekstra spiller på banen i ALLE ungdomskampe

”Ekstra spiller på banen”: Ændring gældende fra forårets turnering og de regionale træningsturneringer – reglen gælder nu i alle ungdomsniveauer og ikke kun det laveste niveau: 33.4 I kampe i ungdoms 8:8 og ungdoms 11:11 rækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.

Dommere får tit skæld ud for at fejle og vi siger undskyld til Bent

På Generalforsamlingen plejer vi at hylde runde fødselsdage og jubilæum for vores dommere med nål og godt til ganen. Dette var også tilfældet den 18/1 – men af en eller anden årsag, som ingen ved, så havde vi overset et jubilæum på 40 år til Bent Albrechtsen. Det beklager vi selvfølgelig meget og undskylder mange gange for denne “forbigåelse”. Bent Albrechtsen tog dommerkort i 1977 og kunne derfor fejre 40 års jubilæum i 2017. Vi skylder derfor med rette Bent både en flot 40 års dommernål samt de gode flasker vin, som han naturligvis vil få givet ved først mulige lejlighed. (Sikkert til obligatorisk teorigennemgang). På bestyrelsens vegne formand Anders … Læs mere

Formandens beretning fra generalforsamling 2018

DBU   DBU møde mellem dommerklubberne forår 2017 og efterår 2017 Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt – og der afholdes løbende møder, hvor alle dommerklubber er inviteret samt DFUs hovedbestyrelse også deltager. Det er møder med stor åbenhed og dialog – og i rigtig god tråd med hvordan man kan få et godt gensidig forhold og samarbejde til at fungere.   Sidste år var der en del forvirring omkring tilmelding til kurser, løbetest og teoritest – og det er er heldigvis sket en masser forbedringer omkring. Datoer for obligatorisk teorigennemgang har været meldt ud siden oktober for de 2 dage, hvor vi i Vejle Fodbolddommerklub afholder … Læs mere

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen afholdt 18/1 2018 Sted: VB Parken, 7100 Vejle Inden opstarten på generalforsamlingen, blev der afholdt et minuts stilhed for Preben Birn og uddelt jubilæumsnåle og vingaver til de dommere. Jubilarer: 25 år                     Per Olesen (ikke til stede) 40 år                     Bjarne Søbye 40 år                    Bent Albrechtsen (blev glemt at give😢) 40 år                    Heine Clemmensen (ikke til stede) 40 år.                   Finn Friis Hansen (ikke til stede) Fødselarer: 20 år                     Janus Frost Larsen (ikke til stede) 50 år                     Hans Peter Norlyk … Læs mere

Vintertræning hver tirsdag kl.19.00 fra 2/1 2018

Vi starter vintertræningerne op tirsdag 2.januar kl.19.00 -og hver tirsdag frem til og med løbetest. Sidste gang bliver tirsdag 27/2. Stedet er samme som tidligere år Givskud Hallen – og bliver ledet af Bjarne Søbye med fokus på praktiske øvelser med styrketræning, redskaber efterfulgt af BIP-testen – og hvis energi og lysten er hertil også lidt inde fodboldspil. Vel mødt – ingen tilmelding er nødvendig.

Indkaldelse til generalforsamling Vejle Fodbolddommerklub – tilmelding åben

Vi afholder den årlige generalforsamling i VB- Parken: Torsdag 18/1 2018 kl kl.19.00.  Der serveres bøf og kartofler kl.18.00 – og her er tilmelding til nødvendig. Dette skal ske senest 12/1 til Stefan Fyhn på følgende mail: stefanfyhn@hotmail.com Hvis I har ting, som ønskes behandlet er fristen for at indsende forslag 5 dage før generalforsamlingen. Skriv gerne til formanden eller andre i bestyrelsen på: anders@1conzept.dk Dagorden for den ordinære generalforsamling: Valg af dirigent Beretning Regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år. Formand i lige år. Kasserer i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer … Læs mere

DFU “log in personligt” lukker ned

Udgivet 19/12 Vi har i Vejle Fodbolddommerklub stillet store spørgsmål til måden, hvorpå at DFU hjemmesiden har været opbygget med et privat log in for alle dommere. Der er ikke særlig mange informationer der – og næsten ingen af vores medlemmer har brugt systemet. Der har været brugt mange penge til udvikling af dette i DFU – og på baggrund af de mange input og kritiske meninger fra dommerklubberne – så har man besluttet at lukke ned for den private log in på DFU hjemmesiden. Det synes vi er en rigtig god ide fra Vejle Fodbolddommerklub – og samtidig vil man nu lave ny hjemmeside aftale med en hosting – … Læs mere

Efterløn og fodbolddommer sag anket

Information fra DFU modtaget 19/12 2017 Sag om dommernes omkostningsgodtgørelse og mulighed for at dømme som efterlønner / ledig er nu anket I det tidligere forår vurderede en a-kasse, at dommergodtgørelsen, der jo betegnes som en skattefri omkostningsgodtgørelse, er lønindkomst. Denne vurdering betød træk i både efterløn og understøttelse. Sagen blev omgående anket – og Dansk Idrætsforbund involveret. Ankeinstansen har behandlet sagen og ikke overraskende meddelt, at omkostningsgodtgørelsen ikke er løn og dermed ikke skal modregnes. Det er vi selvfølgelig tilfredse med. Men samtidig meddelte instansen meget – nærmest ekstremt – overraskende, at man som dommer ikke kan udføre frivilligt arbejde, som det jo er at dømme, medmindre man trækkes … Læs mere

Indplacering forår 2018

Udgivet 16/12 2017 Så er de nye indplaceringer officielle. De “grønne” markeringer i listen betyder oprykning – så tillykke ønskes I fra bestyrelsen. Skulle nogle “føle” sig overset eller gerne ville længere/højere op, så tag endelig kontakt til udviklerudvalget og hør nærmere – om hvad som skal til for at dette kan komme på tale.  

Datoer – kort fortalt – Sæt kryds i kalenderen

Opdateret 26/11 2017 Vi har valgt at få planlægning i god tid, så “der i år” skulle være mulighed for, at så mange kan deltage som muligt. Tirsdag 2/1 kl.19.00 (og hver tirsdag frem til og med 27/2 2018) Vintertræning starter tirsdag 2/1 kl.19.00 i Givskud Hallen og fortsætter hver tirsdag frem til og med 27/2 2018. Ingen tilmelding nødvendig. Torsdag 18/1 kl.19.00 i VB Parken (dagsorden offentliggøres senere) Generalforsamling 2018 afvikles i VB parken – med spisning kl.18.00 og start på generalforsamlingen kl.19.00. Tilmelding og dagsorden følger senere. Tirsdag 6/3 kl.19.00 (afventer godkendelse af DBU) Løbetest for alle dommere indrangeret i serie 3 og op – samt alle der … Læs mere

Dommerfest Lørdag 11. november – tilmelding forlænget til 15/10

Opdateret 23/10 2017 med tilmelding og forlænget tilmeldingsfrist samt nyt kontonummer Hej alle Så kan vi løfte sløret for årets store dommerfest. Den bliver afholdt på: SKYTTEHUSET – TIRSBÆK STRANDVEJ 2 LØRDAG 11/11 kl.18.00 Menu bliver følgende: Alt dette for kun kr. pr. person 300,- Tilmelding skal ske til: Stefan Fyhn på mail: stefanfyhn@hotmail.com  Husk navne på dig selv og din ledsager ved tilmelding. Tilmelding og betaling senest Søndag den 15. oktober 2017. Der kan betales og tilmeldes på mobile pay ved vores kasserer Lars Sørensen på: 20100802 eller du kan indbetale på vores konto: Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040 – Husk fortsat her at opgive navne på deltagere i festen – … Læs mere

Obligatorisk teorigennemgang INDEFODBOLD

Udgivet 14/9 2017- opdateret 8/10 2017 Alle dommere – som gerne vil dømme indefodbold skal på en obligatorisk teorigennemgang aften. I Vejle Fodbolddommerklub afholder vi denne aften: Mandag 23/10 kl. 19.00 i Givskud Hallen. Der vil max kunne være 40 deltagere – og da mødet også er DBU arrangeret, så er det åben for alle dommere – uanset om disse er medlem af en dommerklub eller ej. Er du forhindret denne mandag, så vil vi i denne artikel her opdaterer denne med information om andre teorigennemgange, som bliver afholdt i andre dommerklubber. Det er jo helt frit at melde sig til, hvor det passer ind i kalenderen. I kan tilmelde … Læs mere

Tak for kampen – Preben

Udgivet 2/10 2017 – opdateret med takke mail fra Preben Birns kone Kirsten 8/10 2017 Hover Kirke var lørdag rammen om vores kære medlem og kasserer Preben Birns bisættelse. Hele bestyrelsen og mange af vores dommere var mødt frem – sammen med mange andre, der valgte at sige farvel til Preben. Billedet af kransen fra Vejle Fodbolddommerklub. Vi vil fra Vejle Fodbolddommerklub sige tak til Preben for hans mange år i vores “klub”. Han har lavet et kæmpe arbejde både som aktiv dommer til det sidste – samt naturligvis også i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i dommerklubben. Ikke mindst som kasserer – men også som inspirator for alle med stor viden … Læs mere

Futsal obligatorisk teorigennemgang 25/10 i Givskud

Alle dommere, som har en FUTSALS uddannelse skal i år på et obligatorisk teorigennemgang. Der bliver afholdt 2 kurser – og vi har fået lov i Vejle Fodbolddommerklub at arrangere det ene af disse. Det bliver Onsdag 25/10 i GIVSKUD HALLEN kl.19.00 Information om instruktør følger senere. Det er KUN de dommere, som har en uddannelse som Futsalsdommer, der kan deltage her. Hvis du gerne vil blive “Futsals” dommer, så er der et kursus i Vejen den 11/10 – se andetsted på hjemmesiden om dette. Tilmelding skal ske til vores sekretær Stefan Fyhn: stefanfyhn@hotmail.com  SENEST 18/10 – og der er max 40 pladser på dette kursus.

Dommerens sikkerhed – og voldgift mellem DFU og DBU

Udgivet 29/9 2017 Hermed kopi indsat af den sidste information fra DFU – der har fokus på to hovedområder. Dommerens (vores sikkerhed) – samt den før omtalte konflikt mellem DFU og DBU vedr. afklaring om påsætning af kampe. Vi har i bestyrelsen i Vejle Fodbolddommerklub flere gange behandlet især denne voldgift, som vi både i forbindelse med fælles møder – men også internt møde mellem DFU og Vejle Fodbolddommerklub har forsøgt at få forklaret. Nu kører sagen så desværre i “retssystemet” – og vi håber på hurtig afklaring, så tingene kan normalisieres hurtig.  Der er officiel delegeret møde i DFU på samme dag, som vi afholder dommerfest 11/11 – og … Læs mere