Honorar DBU

Opdateret 20/2 2018

DBU Jylland/DBU kampe
Alle kampe under DBU Jylland og DBU afregnes automatisk gennem dommerpåsætteren.
Det gælder både trænings- og turneringskampe i 7 – og 11 mands rækker.
Se honorar, kampafgifter både ude som inde her:


DBU Jylland-turneringskampe samt træningskampe
Dommernes omkostningsgodtgørelse for at dømme disse kampe, fremgår af nedenstående oversigt.

Udetillæg/diæter ved kampe på øer (Læsø, Samsø og Fanø)
Under forudsætning af fravær over 5 timer, udbetales udetillæg ved rejser til de omkringliggende øer – udetillægget udgør 70 kr. pr. dag – klik her for indsendelse af udgift.

Færgeudgift
Udgiften til færge dækkes. Skema findes på DBU hjemmeside.

DBU-kampe
Kontakt Tine Pleidrup, DBU på mail tine@dbu.dk
Bemærk venligst at DBU U18 pigekampe afvikles og afregnes som 90 minutters kampe (2 x 45 minutter).

Kørselsgodtgørelse – bemærk venligst:
*at godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil ved kørsel fra dommerens/linjedommerens bopæl til spillepladsen og retur, kan udbetales efter SKAT’s satser, som udgør kr. 3,54 pr. km. (år 2018)
*Ved benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil
*Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen p.t. kr. 0,53 pr. km (år 2018)
*at Carl Bro-systemet benyttes til afstandsberegning. Systemet udregner kilometer efter hurtigste afstand og systemet er anerkendt af SKAT. Denne afstandsberegning danner grundlaget for den automatiske dommerafregning
*at der dog maksimum kan udbetales godtgørelse for de faktisk antal kørte kilometer
*at dommere, som anvender DBUnet under den enkelte kamp – på kampdagen og fremefter – kan se den rutebeskrivelse med kilometertal, som anvendes ved den automatiske beregning/udbetaling
*at afstanden beregnes efter pr. påbegyndt km, således systemet altid runder op til nærmeste hele km-tal

Bagatelgrænse
Der benyttes en bagatelgrænse på 10% af den kørte afstand, hvor dommeren må acceptere den kilometerafstand, som systemet udregner.

Eksempel 1
Hvis en dommer jf. Carl Bro-systemet har 60 km til/fra kampen, men iflg. egen triptæller er der 66 km, må dommeren, jf. 10% bagatelgrænsen, acceptere systemets udregning.
Eksempel 2 – Force majeure
Hvis en dommer jf. Carl Bro systemet har 60 km til/fra kampen, og han grundet force majeure (eksempelvis omkørsel ved vejarbejde) har kørt 67 km (altså over 10 %) kan dommeren rette skriftlig henvendelse med en forklaring om, hvad der er sket, hvorefter det vurderes om, der skal ske udbetaling af de ekstra kørte kilometer.
 Ved lokalunionskampe skal dommeren rette skriftlig henvendelse til DBU Jylland. Ved DBU-kampe skal dommeren rette henvendelsen til DBU Turneringer.
 Kun når kilometergrænsen har overskredet de 10% kan dommeren rette henvendelsen.
Eksempel 3 – Fejl i Carl Bro systemet
Hvis Carl Bro systemet viser en rute – for eksempel gennem en ikke farbar vej (lukket vej etc.) – kan der rettes skriftlig henvendelse til DBU Jylland for så vidt angår lokalunions kampe og til DBU Turneringer for så vidt angår DBU kampe.
 Bagatelgrænsen på 10% gælder IKKE ved force majeure fejl i Carl Bro systemet.
Spørgsmål til foranstående
Såfremt klubberne eller dommerne har spørgsmål til foranstående, kan henvendelse rettes til DBU Jylland på tlf. 8939 9999 eller info@dbujylland.dk.

Hvornår overføres pengene til min konto?

DBU Jylland udbetaler omkostningsgodtgørelse og kørsel til dig to gange om måneden.
Overførslerne sker på baggrund af oplysningerne fra din dommerpåsætter.
Afregning sker den 15. (for kampe til og med den 8.) og den 30. (for kampe til og med den 22.) i måneden.
Vær dog opmærksom på, at hvis afregningsdatoen den 15. eller 30. er en lør-, søn- og/eller helligdag kan udbetalingen risikere først at komme senere.

Hvordan kan jeg kontrollere, at jeg har fået penge for alle de kampe, jeg har dømt? 
Du modtager 1 gang om måneden kontoudtog fra DBU Jylland, hvor det fremgår, hvilke kampe du er blevet honoreret for. Såfremt du har oplyst e-mailadresse til DBU Jylland, vil dommerkontoudtoget blive sendt pr. e-mail ellers pr. post.

 

Lukket for kommentarer.