Generalforsamling

Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen afholdt 22/1 2019

Sted: Hover Stadion

 1. Valg af dirigent –  Per Abrahamsen blev valg
 2. Beretning af formand Anders Kristensen (se punktet beretning 2019 for at læse denne.
 3. Regnskab blev fremlagt og vedtaget.
 4. Indkomne forslag – ingen forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift. Kontigent 400 kr for 2019. Kampafgift 5 og 10 kr
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  Kurt Carlsen og Lau Witt Dreisler blev genvalgt for 2 år.

Valg af 1. suppleant (gælder 1 år):  Rasmus Thisgaard

 1. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.)
  Jens Palmelund og Ole Esserman blev genvalgt.
 2. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år)
  Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen og Erik Vinstrup blev alle 3 genvalgt.

.9.  Eventuelt

Udgivet 20/12 2019 GENERALSFORAMLING TIRSDAG 21/1 2020 TID: 19.00 TIL 21.00 SPISNING: KL.18.00

Afholdes nyt sted, hvor vi kan være privat uden “gennemgang” af fremmede. 1CONZEPT KARL BJARNHOFS VEJ 11 7120 Vejle Ø PARKERING BÅDE FORAN OG BAGVED OG LANGS VEJEN NED VED BYGNINGEN.

TILMELDING TIL SPISNING ER NØDVENDIG – OG SKAL SKE SENEST 13/1 2020 ved at klikke på dette link.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år. Formand i lige år. Kasserer i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalsforsamling skal være sendt senest 5 dage før afholdelse, hvilket betyder 16/1 2020.

Lukket for kommentarer.