Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen afholdt 22/1 2019

Sted: Hover Stadion

 1. 1.  Valg af dirigent –  Per Abrahamsen blev valg

  2.  Beretning af formand Anders Kristensen (se punktet beretning 2019 for at læse denne.

  3.  Regnskab blev fremlagt og vedtaget.

  4.  Indkomne forslag – ingen forslag.

  5.  Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift. Kontigent 400 kr for 2019. Kampafgift 5 og 10 kr

  6.  Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  Kurt Carlsen og Lau Witt Dreisler blev genvalgt for 2 år.

  Valg af 1. suppleant (gælder 1 år):  Rasmus Thisgaard

  7.  Valg af 2 revisorer (gælder for et år.)
  Jens Palmelund og Ole Esserman blev genvalgt.

  8.  Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år)
  Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen og Erik Vinstrup blev alle 3 genvalgt.

  .9.  Eventuelt

Lukket for kommentarer.