Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling bliver i år:
Tirsdag 22/1 kl.19.00 (Spisning fra kl.18.00)
Bliver i 2019 på Hover Stadion – Jellingvej 171 – 7100 Vejle.

Tilmelding er nødvendig til spisning og sker ved at klikke her.


Dagorden for den ordinære generalforsamling:


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand i lige år.
– Kasserer i ulige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
– Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
9. Eventuelt

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.