Formandens beretning 2019

Beretning 2018

Jubilarer:
25 år                     Kurt Carlsen
25 år                     Anders Søgaard Kristensen
40 år                     Jens Palmelund Jensen
40 år                     Ulrik Malmberg

Fødselarer:
20 år                     Andreas Nordmark Eriksen
20 år                     Kasper Kjøjhede Revald
20 år                     Mads Holm
20 år                     Magnus Reinhardt Snoghøj
20 år                     Simon Fenger Jensen
20 år                     Thomas Brock Kristensen
50 år                     Per Olesen
60 år                     Bjarne Christensen
70 år                     Flemming Elmgreen
70 år                     Finn Friis Hansen
75 år                     Finn Holm Olsen

Dommerklubben.


DGI aftale var forlænget i 2018 med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2019 – men mangler en officiel underskrift. I efteråret havde DGI en enkelt kamp – som var blevet udsat. Dette gjorde – at afregningen, som skal ske samlet måtte vente et par uger. Det håber vi at kunne undgå i år.

Der er dog også en chance for – at DGI og firmasport måske kommer under DBU, så afregning kan ske direkte løbende. Dette afgøres af vores hovedorganisation og DBU, der har møde om dette centrale punkt i løbet af næste uge.

Regnskab

På sidste års generalforsamling blev der opfordret af flere deltagere til at bruge lidt af foreningens penge – og dermed lave et underskud – fremfor at ”pengene” stod og gemte sig. Derfor besluttede vi at give tilskud på 3 sæt tøj – printet med Vejle Fodbolddommerklub logo. Rigtig mange benyttede sig af dette – og vi brugte 15.000 kr. Alligevel må vi tilstå at vi har fejlet – fordi vi har fået på de private kampe firmakampe en del flere penge ind end forventet, så vores kasserer vil om lidt ved regnskabsgennemgang vise et overskud. Derfor har vi tænkt os at gøre endnu flere ting i 2019 på både aktivitets og tilskud på tøj til alle medlemmer.

Aktiviteter

2018 har været et år med de normale aktiviteter som vintertræning, teorigennemgang, løbetestt – og den årlige dommerfest, der havde et lidt skuffende deltagerantal. 

Dommerfest.

Vi bruger en del af vores penge årligt til denne fest, og punktet er altid til debat i bestyrelsen – og vi mener, at det er rigtigt at prioritere således, Det er med til at give sammenhold og give mulighederne for at kende hinanden lidt bedre, da man ikke ser så meget til kollegaer fra Vejle fodbolddommerklub. 2019 dommerfesten er derfor allerede booket og I kan sætte kryds i kalenderen lørdag 9/11. Stedet bliver lidt mere intimt og central placeret i centrum af Vejle – nemlig i et privat lokale på Restaurant Conrad og musikerne fra dette års fest er genbooket.

Der bliver under punktet evt i aften præsenteret nogle helt nye aktiviteter og tiltag i 2019. Allerede i år har vi igangsat 5 aftener med teoriundervising efter løbetest. 

Så vi tror med sikkerhed – at der i 2019 bliver et markant underskud i regnskabet – grundet disse tiltag.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Frivillig forening.

Alle foreninger drives af frivllig arbejdskraft fra vores medlemmer – og nogle gange så lykkes gode intentioner og ideer ikke – ganske enkelt fordi – vi ikke har kunne skaffe ”hænder” til at gennemføre tingene. Et eksempel på disse er – kursus for nye dommere. DBU stiller med materiale og instruktører – men mangler rigtig mange nye dommere – og vi har forsøgt via mails og opslag at skaffe en tovholder på dette – der skal kunne kontakte klubber, skoler, uddannelseteder osv.

Vi har måtte konstatere, at dette ikke har kunne lade sig gøre.

Facebook lukket gruppe – Vejle Fodbolddommerklub med sjove/uformelle informationer osv har vi ikke ”hænder” til at søsætte endnu – ganske enkelt fordi der mangler en eller tov ”tovholdere” til dette. 


Så skulle nogle sidde og have lyst og evner til at påtage sig nogle opgaver, så er vi mere end parate i bestyrelsen til at sætte i gang. 

Medlemsantal

Pr. 31/12 2018 er vi i Vejle Fodbolddommerklub 75 medlemmer, hvilket er en fald på 8 medlemmer. – 2017 var også året med 10 nye dommere, så vi må erkende, at der har været et fald, som ligger meget godt i tråd med DBU Jylland problematik (Kommer jeg ind på senere). Vi har 65 aktive dommere, hvilket er et fald på 7 medlemmer og 10 passive (fald på 1 stk) . Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område. Dette arbejde bliver nu endnu mere intensiveret i 2019 med et helt nyt projekt, som bliver præsenteret under evt.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består af formand Erik Vinstrup og Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Det samme kan jeg forestille mig, at posten at skulle ”indplacerer” folk rigtig – hvornår skal nogen rykkes op i rækkerne – og måske hvad med dem, som skal en anden vej ? Vi danskere har det jo nogle gange med at brokke os lidt bag ryggen på beslutningstagerene – så derfor er det klart vores opfordring til alle jer. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af jer på generalforsamlingen. Eller I er også velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt – og der afholdes løbende møder, hvor alle dommerklubber er inviteret samt DFUs hovedbestyrelse også deltager.

Det er møder med stor åbenhed og dialog – og i rigtig god tråd med hvordan man kan få et godt gensidig forhold og samarbejde til at fungere. 

Vi lancerede en ny måde at tilmelde sig på til alle vores arrangementer – og det forventer vi fortsætter fremover således. 


Testkravene er fortsat helt uændret nu – men vi ved, at DBU løbende kikker på om der er mulighed for at forbedre disse til en anden testform og/eller andre krav. Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at give vores input til DBU om dette – og hvem ved – måske bliver dette imødekommet til 2020.

I beretningen sidste år undrede vi os meget over, at teoritest for serie 3 dommere skulle aflyses – og kritikken er blevet hørt – således at den for 2019 er genindført – men kun hvert andet år. Det betyder, at der ikke bliver en teoritest næste år.  Den obligatoriske teorigennemgang er derfor i år sat til kun 2 timer.

Der blev også afholdt nye FUTSALS kurser – og vi fik 4 nye futsalsdommere i Vejle. 

Der blev ligeledes gennemført den store dommerdag på Vejle Stadion med et meget godt oplæg af kampens superligadommer Peter Kjærsgaard– samt Troels Beck gav også hans fortælling. Sportchefen for Vejle Steen Tychosen var også forbi. Efterfølgende så vi kampen Vejle – Brøndby. Det var en kanon eftermiddag.

DBU instruktør

Fra Vejle fodbolddommerklub har vi efterlyst nye kurser for instruktør i både ude som indefodbold, da vi ikke har en instruktør i Vejle mere. Indtil videre uden held – i flere år nu – og der er ingen tegn på, at dette kommer. Ifølge DBU er der for mange instruktører og man vil skære ned på disse. Derfor var ærgerligt at konstatere at DBU Jylland pludselig meddelte at ny var der kommet 3 nye instruktører til – uden at vi dommerklubber var blevet informeret, så vi kunne have indstillet en kandidat.

DBU Kurser med dommerklubber

Der forventes fra DBU, at alle dommerklubber deltager aktivt med at arrangere og afholde alle kurser, som DBU Jylland planlægger. Samarbejdet her er ganske udmærket og vi bruger rigtig mange af bestyrelsens resourcer på at planlægge, booke og følge op på disse aktiviteter – dog virker det nogle gange som om, at DBU Jylland ikke afsætter økonomi til dette. Så udover at bruge ”frivillig” arbejdskraft fra dommerklubbens side, så koster dette faktisk dommerklubben penge. 

Men vi fastholder for 2019 den strategi og forsøger via DFU og direkte til DBU at gøre opmærksom på problematikken.

DBU nye fodboldregler

Vi undres fortsat over, at den obligatoriske teorigennemgang er sat til  februar og marts måned, når alle nye lovændringer træder i kraft nu 1/7. Det virker ikke gennemtænkt og vi har prøvet at få DBU til at ændre dette både direkte og via DFU uden held. Deres svar er, at sommerferie gør at man ikke kan afvikle disse kurser på så kort tid. Vores budskab er blot, at det handler om planlægning.

Sidste år skulle lovbogen pludselig købes for 100 kr – men i år lykkedes det at få denne gratis. Så vi har medbragt nogle her på generalforsamlingen, som I kan få et eksemplar af.

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling/samtale om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt.

DFU arbejder målrettet for følgende punkter:

– dommers sikkerhed og vilkår i klubber, der ikke tilstrækkeligt respekterer dommerfunktionen

– dommernes viden om lovændringer rettidigt – og i det hele taget dommernes teoretiske niveau

– konkret mangel på efteruddannelse af den erfarne breddedommer

– utilstrækkeligt eller manglende samarbejde med DBU om kompetencegivende fastholdelsesaktiviteter 

– øget antal deltidsprof. Dommere – og de kontraktmæssige vilkår for disse

– vilkår for efterlønnere eller arbejdsløse, når de dømmer fodbold

– forhold og fagligt niveau for udviklere

– de konstant øgede krav og forventninger til elitedommerne – og deraf følgende vilkår

– talentarbejdet og prætalentarbejdet

– kamppåsætning af private kampe og turneringer

– Fastholdelse af det tætte samarbejde med alle dommerklubber – og mellem dommerklubberne

– Tøjaftale med Diadora – med fortsatte store rabatter til DFUs medlemmer og Cash back til dommerklubberne

Som alle nok kan huske så var der en konflikt for nogle år tilbage – og denne blev heldigvis forligt ved en 21 punkts erklæring. Desværre viser det så nu, at der fortsat er et område af denne erklæring, som DBU og DFU ikke kan blive enige om – og den har rigtig stor indflydelse på mange dommerklubber rundt omkring i Danmark. Punktet som de ”slås” om er private kampe og påsætning af disse (og dermed kampafgiften for disse). Visse dommerklubber taber i indtægt rigtig mange penge – fordi DBU tager disse kampe – selv om der står i aftalen, at de tilhører dommerklubberne. DBU mener ikke, at de gør noget forkert. Det man så heller ikke blive enige om, og valgte at bringe sagen for en voldgift. Afgørelsen her gav ingen afklaring – og de private kampe er fortsat et kæmpe problem.  Konkret betyder det et tab for Vejle på cirka 4-10.000 kr årligt, hvis disse kampe forsvinder.

Et andet område, som DFU og DBU ikke er enige om – er efteruddannelse af breddedommere.

 Der er praktisk talt  ikke kurser for os breddedommere planlagt af DBU Jylland – udover ”obligatorisk teorigennemgang på 2 timer”.  Derudover har man besluttet, at de nye kurser– fx Linjedommer – og Dommer i praksis (som er indbudte kurser til de kvalificerede dommere) nu også skal koste penge for dommerne. Det er jo rent faktisk klubberne – som bliver tabere ved – at der ikke er ”dygtige” dommere nok – og vi håber klart, at DBU og DFU finder hinanden.

MEN der er altså en chance for at det kan ende i en konflikt på en eller anden måde. 

Vi skal selvfølgelig nok holde jer orienteret herom – og forventer afklaring indenfor en måned.

Vi har inviteret næstformand for DFU Leif Plauborg med til generalforsamlingen – der meget gerne vil svare på spørgsmål og uddybe tingene i forbindelse med dette også.

DFU forhandler også tøjaftalen med Diadora og der gives nogle gode tilbud til os domemere. Aftalen står foran fornyelse – og under eventuelt kommer der lidt nyheder på denne front.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/1 2019

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.