Påsætning af andre kampe – problem mellem DBU og DFU

Udgivet 7/4 2016:
Vi har i bestyrelsen i dag modtaget med stor bekymring følgende skrivelse fra DFU – som uden redigering viderebringes.

Vi har den 20/4 bestyrelsesmøde i Vejle Fodbolddommerklub, hvor konsekvenserne heraf bliver diskuteret og vi vil naturligvis løbende informerer jer om forhandlingerne mellem DFU og DBU her.

Vi modtager gerne i bestyrelsen input fra jer her – skriv til: anders@1conzept.dk
Skærmbillede 2016-04-07 kl. 11.20.15

Indsat brev fra DFU formand TORE:

Gode venner og kolleger.

Efter indgåelse og tiltrædelse af udmøntningsnotatet overtog DBU uden drøftelse med DFU en række påsætninger af private kampe, stævner og turneringer, der efter DFUs opfattelse ikke skal påsættes af DBU.

DFU rejste sagen for DBU for 2 år siden. Det har været uhyre vanskeligt overhovedet at få dialog med DBU om sagen, og vi har oplevet mange forskellige former for tidsudtræk. Vi har accepteret nye arbejdsgrupper, udarbejdet nye oplæg, udarbejdet tolkningsbidrag og mødtes med forskellige i DBU, herunder formanden, kassereren, vicedirektøren, adm. chef og repræsentanter for den gruppe, der lavede udmøntningsnotatet. Men vi har også oplevet måneders tavshed og måtte rykke gentagne gange for at fastholde dialog. DBU har gang på gang overtrådt aftalte deadlines – eller i sidste øjeblik meddelt udsættelse.

DFU og DBU er ikke enige i tolkningen af, hvad private kampe er, og så mener DBU, man der har retten til at definere det. Vi har bl.a. foreslået 3. part til at tolke aftalen, hvad DBU bestemt ikke ønsker. DBU har dog uformelt givet medhold i, at “visse kampe nok er private”.

DFU har gennem forløbet foreslået en række forskellige løsninger, så kampene fortsat kunne påsættes gennem DBU og Foda, men at dommerklubberne, der jo mister kampafgift og dermed væsentlige indtægter, så kompeneseres herfor, så der er de nødvendige midler i dommerklubberne til medlemsaktiviteter, fastholdelse, kompetenceudvikling, rekruttering osv. Vi har jo fælles interesse i at have nok – og gode dommere. DBU har afvist alt – mere eller mindre formelt. DBU har på intet tidspunkt udarbejdet blot et eneste forslag til løsning af situationen.

jeg havde en klar og også fra DFU meddelt ultimativ deadline inden sæsonstart 2016. Rep. fra DBU bad om datoen 4. april grundet mødeaktivitet i weekenden op til denne dag. Igen accepterede DFU. DFU har naturligvis fulgt op på denne dato, men DBU har igen valgt slet ikke at svare. VI har passeret den 4. april, og vi har intet hørt fra DBU – og ikke fået svar på vores mails.

Vi indleder derfor nu den proces, der sikrer, at dommerklubberne fremover påsætter alle private kampe.

Efter vores juridiske vurdering er private kampe:
– alle turneringskampe, hvor turneringen ikke er udskrevet af DBU, eks.
– private turneringer, hvor klubber er gået sammen og laver turneringen
– private turneringer, der har eget disciplinærudvalg – eller en bestyrelse – eller eget regnskab
– enkeltstående kampe arrangeret af sponsorer, firmaer etc.
– alle kampe under DGI, Firmasporten og tilsvarende
– alle kampe arrangeret af skoler, videregående uddannelsesinstitutioner m. fl. ( eks. gymnsieturneringer), dog IKKE ekstrabladets
skolefodbold og kampe med sportsefterskoler, der er tilmeldt DBUs turnering
– alle stævner arrangeret af støtte foreninger, sponsorer etc., og hvor der ikke deltager udenlandske hold.

På længere sigt vil vi vurdere, om ikke et større antal stævner og cups reelt er private, ligesom kriteriet for, at DBU skal påsætte, hvis udenlandske hold deltager, vil blive vurderet.

Det store kampantal i ovennævnte er givetvis en stor række oldboysturneringer, hvoraf mange har administrative aftaler med DBU om påsætning og måske resultatservice. Det er underordnet. Kampene er private og dommerklubberne har retten til dommerpåsætningen.

Hvad skal dommerklubben gøre nu?
Dommerklubben bedes vurdere, hvilke kampe udfra ovenstående, man ønsker at påsætte i første omgang.

Det vil løbende være muligt senere at tage flere kampe, turneringer etc. ind i dommerklubpåsætningen. I DFU har vi dog behov for, at en række dommerklubber påbegynder påsætningen her i foråret for at underbygge sagens alvor for alle interessenter. Gennemføres samme turnering i flere dommerklubområder ( eks. Østjysk Oldboys) skal den enkelte dommerklub beslutte, hvilke klubbers hjemmebanekampe, man vil påsætte dommere til.

Dommerklubben sender oversigt til DFU de kampe / turneringer / stævner, man ønsker at påsætte. In oversigten skal fremgå, hvorfor kampene efter dommerklubbens opfattelse er private, samt hvor mange kampe, der forventeligt er tale om. Vi skal have denne oversigt senest den 20. april. (husk, at der senere kan suppleres) Vi har behov for dommerklubbens svar uanset klubben p.t. ikke har kampe på listen.

Oversigten mailes til bestyrelsens taskforcegruppe:
Tore (benyt sebbelev@msn.com – problemer med DFU -mailen p.t.)
Nicolai (benyt nni@danskefodbolddommere.dk)
Finn (benyt fba@danskefodbolddommere.dk)

Forløbet efter den 20. april:
DFU svarer dommerklubben, hvorvidt de ønskede kampe også efter DFUs opfattelse er private og dermed kan påsættes af dommerklubben.

DFU udarbejder skrivelse til alle dommere, der sendes til hver dommerklubs bestyrelse. I skrivelsen vil fremgå, at man ikke må tage de nævnte kampe, hvis udkald kommer fra DBU, men at man skal tage kampene, når udkald fra dommerklubben. Dommerklubben sikrer information til alle, så ingen accepterer udkald fra DBU på disse kampe.

DFU udarbejder brev til alle de omfattede klubber, hvoraf det fremgår, hvordan de fremover skal bestille dommere. I brevet vil også være en forklaring på situationen, samt en anvisning på betaling af dommeren, der skal foretages af hjemmeholdet kontant eller via mobilpay lige efter kampen.

I forhold til DFUs administrationsomkostning på ca kr. 60 pr påsætning opkræver dommerklubben kr. 40,- i kampafgift pr påsætning.

Bemærk:
Hele formålet med dette tiltag er at sikre dommerklubberne indtægter til de medlemsaktiviteter, der skal ske og gerne udbygges de kommende år. Det er altså ikke det at påsætte kampene, der som sådan er afgørende, men at sikre finansieringsgrundlaget for vores aktiviteter.

Indtil “godkendelse” hos DFU – og brev til dommerne og klubberne efter den 20 april er afsendt, skal dommerklubben påsætte som det sker nu – og altså ikke kontakte klubber og dommere.

DFU udsender idag nyhedsbrev til alle dommere (vi sender det til bestyrelserne og beder jer videresende). I nyhedsbrevet vil fremgå under dette emne, at vi forventer, dommerklubberne senere på foråret vil påsætte en række private kampe, som DBU p.t. påsætter, samt at man skal afvente yderligere fra sin bestyrelse, samt at ikke alle dommerklubber vil være involveret i foråret.

I er meget velkomne til at kontakte mig omkring hele situationen – med kommentarer, forslag, spørgsmål etc., så vi alle er helt opdaterede på situationen. Jeg holder jer naturligvis løbende opdateret, hvis ny udvikling i sagen.

mange hilsner

Tore

Tore Østergaard
Formand | DFU | Danske Fodbolddommere
E-mail: sebbelev@msn.com
mobil:+45 21697452
Web: www.danskefodbolddommere.dk

DGI – aftalen for 2016 godkendt

Udgivet 6/4 2016 – opdateret 7/4

Mange af os dommere er allerede ved at dømme DGI kampe – og satserne for 2016 nu godkendt.
Skærmbillede 2015-03-26 kl. 08.36.43
Der kommer en stigning på cirka 1-1,5% på satserne – så eksempelvis en typisk DGI kamp på 60-70 min stiger til 196 kr.

Hvordan du præcis afregner – kan du se ved at vælge HONORAR menu – og vælge DGI.
Der er kommet ny kontaktperson at vælge, når du indretter for 2016.

Retest – information

Vi afholder en ekstra løbetest i Region 3B

Dato: Tirsdag 5 april 2016
Start: Klokken 18.30
Sted: Givskud Hallen, Løveparkvej 2A, Givskud, 7323 Give
Test: Yo-yo testen

Tilmelding sker via kursustilmeldingen på DBUnet, hvor tilmelding er muligt i løbet af kort tid.
http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/Course/Course.aspx?CTI=1032&sA=3

Så har du ikke bestået løbetesten endnu af den ene eller anden grund er det sidste mulighed her i vores region.
Held og lykke med testen og rigtig god sæson til alle.

Opdatering af spilletidspunkter og forberedelse til sæson

Vi har opdateret vores information til sæson 2016 – se fanen INFO TIL DOMMERE.

Her er der indført en nyt informationspunkt, der hedder:

Spilletider/Særregler/boldstørrelse

Her kan du finde de gældende regler for kampafviklinger – hvor lang tid spiller U14 ? hvor lang tid U 17 ?
Både drenge og pige rækker. Der er link til de forskellige turneringsreglementer og information om der spilles med og uden regel “ekstra spiller på banen”.

Der er også information om boldstørrelse. Altså en praktisk – direkte brugbar information til os dommere, som har det med “at glemme” dette, da regler, banestørrelse – med eller uden offside regel – bold 4 eller 5 er forskellige alt efter rækkerne og årgangene.

Se fanen:
INFO TIL DOMMERE:

Spilletider/Særregler/boldstørrelse

Mød Superliga og Fifa dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen på vores opstartsmøde

På vores opstartsmøde Mandag 14/3 kl. 19.00 i Pedersmindehallen kan du møde superliga og FIFA dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen.

Han holder et oplæg om det at være blevet fuldtidsdommer og kommer ind på hvilke fokusområder der er i elitedommergruppen i forhold til forårssæsonen i superligaen. Dermed kan vi forhåbentlig få en kombination af opstartsinformation på “vores” bredde dommerniveau” og samtidig få godt indblik i, hvad som de “bedste” dommere skal arbejde med i foråret.

Mads-Kristoffer Kristoffersen (født 24. maj 1983) har siden 2011/2012-sæsonen dømt i den danske Superliga. Før oprykningen til Superligaen havde han haft en halv sæson i Anden Division og dømt tre sæsoner i Første Division. Han debuterede i Superligaen d. 24. juli 2011 i kampen mellem Lyngby BK og Sønderjyske.
MKK
Efter at have dømt 22 kampe i Superligaen blev Kristoffersen i december 2012 udnævnt til FIFA-dommer. Sidste år blev han en af de første to professionelle fodbolddommere i Danmark.

Derfor er vi meget stolte af, at få besøg af Mads-Kristoffer.

Benyt lejligheden til at tilmelde dig vores opstartsmøde senest 11/3 til sekretæren Stefan Fyhn:
stefanfyhn@hotmail.com

Skærmbillede 2016-02-29 kl. 12.12.14

Opstartsmøde sæson 2016 – 14/3 kl.19.00 tilmelding og nu med dagsorden

Udgivet 17/12 2015 – opdateret 29/2 2016

Vi har sat datoen for opstartsmødet til mandag 14/3 kl.19.00 i Petersmindehallen.

Husk tilmelding til opstartsmødet mandag den 14/3 i Petersmindehallen. Her følger aftenens program.
Kl: 18 til 19, Diadora er til stede, og der vil være mulighed for at købe dommertøj, samt prøve de forskellige tøjdele, som der i øjeblikket er tilbud på via fælles bestilling fra dommerklubben.
Kl: 19:00 – Superliga og FIFA dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen holder et oplæg om det at være blevet fultidsdommer og omkring hvad der lige nu er fokus på i elitedommergruppen i forhold til forårssæsonen i superligaen.
Kl: 20:00 – Praktisk information ved dommerklubben og kamppåsætter

Husk tilmelding via mail til sekretær Stefan Fyhn, senest fredag den 11/3
stefanfyhn@hotmail.com

big_1439810482

Dommerkort der tåler regn !

En af vores kollegaer i Hjørring har længe været “træt” af den kvalitet af papir/kort, der findes på dommermarkedet. Vi taler her om scorekort – hvor man holder styr på mål, udskiftninger, advarsler og udvisninger osv.

Den kvalitet, som indtil nu har været kendt og brugt har måttes beskyttes i et etui i tilfælde af regnvejr eller “sved” der trængte igennem. Ligeledes har man ofte i tilfælde af advarsler måtte først tage kort op – og efterfølgende på en anden “blok” noterer ned efterfølgende, hvilket giver en mere “langsom” igangsættelse.

Nu har vores kollega Bjarne Urth forsøgt at lave et scorekort – som på “forsiden” er GULT = fremover når man tildeler det gule kort, så tages kortet op – og så kan man noterer af bagsiden advarslen alle relevante informationer.
Dette dommerkort kan bestilles på mail: Urth13@hotmail.com eller på telefon: 40686404.
Prisen er for 100 kr -98 kr.
Hvis der bestilles inden 1.april, så sendes der fragtfrit.
Betaling: mobilpay 40686404  skriv: dommernr. og fornavn
Overførsel konto 8113 5999733 skriv dommernr. og fornavn
så sendes indenfor 2 dage.

På vores opstartsmøde Mandag 14/3 har vi aftalt, at der sendes 20 pakker ned til os, så I alle kan se kortene i virkeligheden og købe disse med det samme, hvis I måtte ønske dette. Skærmbillede 2016-03-01 kl. 19.21.33

Tilbud Diadora tøj – kun medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

Artikel opdateret 15/3: TILBUD ER UDLØBET.
Det bestilte tøj vil være klar til afhentning hos Lars Sørensen – Mølholm Landevej 6 – 7100 Vejle, når der gives besked til dem, som har bestilt dette.

Vi har fået særtilbud på 3 forskellige produkter fra Diadora, som også kommer forbi vores opstartsmøde Mandag 14/3 kl. 18.00 til 19.00 i Petersmindehallen.

Tilbudene kan kun købes ved at skrive til vores sekretær Stefan Fyhn på: stefanfyhn@hotmail.com

SÅ SKRIV EN MAIL TIL STEFAN OG BESTIL DEN STØRRELSE, SOM DU MÅTTE ØNSKE.

Diadora vil bringe de forskellige sæt med på mødet og man kan prøve størrelserne – men sidste frist for at bestille vil være Mandag 14/3.
Herefter vil tøjet efter levering kunne afhentes hos Lars Sørensen – Mølholm Landevej 6 – 7100 Vejle – og der afregnes på stedet direkte til Lars.

Træningssæt – Pris 399,00 (normal 1000 kr – og normal særpris i shopeasy 599,-)
1544008_800139701_800x800

 

Minesota Overtrækstrøje til opvarmningen. Pris 179,00 (mod særpris i Shopeasy 399,-)
1255009_80013

Jakke kr. 480,. (mod pris 699,- i shopeasy)
1566017_80013_800x800

Konstituering af bestyrelsen

Da der på generalforsamlingen blev valgt ny formand og nyt medlem af Vejle Fodbolddommerklubs bestyrelse, så har denne valgt at konstituerer sig på følgende måde:

Formand:
Anders S. Kristensen
Mail: anders@1conzept.dk
Tlf: 3011 2372
20151231_191929-1

Næstformand:
Morten Niebuhr
Mail:: niebuhr@sol.dk
Tlf: 4232 8470
morten Niebuhr_small

Kasserer:
Preben Birn
Mail: birn-kp@post.tele.dk
Tlf: 7582 7619
PrebenBirn_small

Sekretær:
Stefan Fyhn
Mail: stefanfyhn@hotmail.com
Tlf: 2891 1589
Stefan fyhn

Bestyrelsesmedlem
Kurt Carlsen
Mail: kurt.carlsen@altiboxmail.dk
Tlf: 2064 4791
kurt2013_small

Bestyrelsesmedlem
Lars Sørensen
Mail: lars56@stofanet.dk
Tlf: 2010 0802
Lars Sorensen_small1

Sidste løbetest og teoritest Givskud Hallen Lørdag 5/3

Den sidste løbetest og teoridag i Vejle Fodbolddommerklub i Givskud Hallen er nu planlagt på følgende måde:

Det er Mikael Giødesen / Steen Karlsen der forestår løbetesten.
Det er instruktør Leif Dalskov-Andersen og Stig Hansen, der forestår teoritesten.

Tiderne for teoritesten:
       Vigtigt at man er klar til tiden.

Hold 1:
10.00 – 10.30:
Rasmus Thisgaard
Bekim Demiraj
Sabit Begic
Andres Abildgård

Hold 2: 10.30 – 11.00:
Jørgen List
Morten Niebuhr
Rune Just
Brian S Christensen

Hold 3: 11.00 – 13.30:
Svend Erik Andersen
Michael Giødesen
Rasmus Just
Erik Vinstrup

Løbetesten vil foregå fra ca. kl. 10.00 – 11.30. ( 2 hold)

Løbetesten vil foregå fra ca. kl. 10.00 – 11.30.  (2 hold)

Kontrollanterne er instrueret om følgende retningslinjer til afviklingen af yo yo testen:

* Ingen løber før startbippet lyder (overtrædelse medfører advarsel)
* Man står stille inden start – ingen rullestart (overtrædelse medfører advarsel)
* Alle berører baglinjen inden de vender (overtrædelse medfører advarsel)
* Når 2. bip lyder skal man været nået tilbage til startlinjen (overtrædelse medfører advarsel) – og så laver man sit afløb og vender tilbage klar til start
* Man må maximalt få en advarsel hvis man skal bestå – ved 2. advarsel er testen ikke bestået
* Den sidste tur skal gennemføres (selvom man ikke har en advarsel i forvejen) – man skal endvidere have nået baglinjen ved 2. bip

Skulle man af en eller anden grund blive forhindret – er det meget vigtigt vi får besked.
Held og lykke til alle.

Erik Vinstrup
Udviklerudvalget

Ekstra løbetræning inden sidste test på tirsdag 1/3 kl. 19.15

Der afholdes jo løbetest og teoritest Lørdag 5/3, så der er planlagt ekstra “træningsaften” i Givskud Hallen tirsdag 1/3 kl. 19.15.

Der bliver mulighed for lidt opvarmning efterfulgt af test (og dermed uden gymnastik/fitness).

Det er Bjarne Søbye, der bliver tovholder denne aften

Teori og løbetest 2016 Givskud Hallen – ændret 21/2 – VIGTIG

Opdateret 21/2 2016 – se med rød skrift de meget vigtige ændringer.

Der bliver 2 dage i Vejle Fodbolddommerklub – hvor disse fysiske løbetest afholdes.
Begge bliver i Givskud Hallen.

Første dato er: Tirsdag den 23-2 2016 fra 18.00 – 21.00.
Her er følgende plan lavet for teoritesten:

Vejle Fodbolddommerklub – Løbetest i Givskudhallen tirsdag d. 23-2
Tirsdag. d.23-2. er det Mikael Giødesen / Steen Karlsen, der forestår løbetesten.
Det er instruktør Leif Dalskov-Andersen og Stig Hansen, der forestår teoritesten.

Tiderne for teoritesten:  Vigtigt at man er klar til tiden.
Teorien foregår på GIVSKUD SKOLE i forlængelse af hallen.
Hvis du er tilmeldt teoritest – og dit navn IKKE STÅR på holdene nedenfor, så er det fordi, at der ikke er flere ledige pladser til teoritesten. Der er dog ledige pladser til test 2 i Vejle fodbolddommerklub – som foregår Lørdag 5/3.  Hvis du har tilmeldt dig teoretisk dommertest den 23/2 – og dit navn ikke står på listen, så må du melde dig på en anden dag, hvis du ønsker at få denne test.

Hold 1: 18.00 – 18.30:
Anders Elkjær Pedersen
Jimmy Hansen
Anders S. Kristensen
Bent Albrechtsen

Hold 2:  18.30 – 19.00:
Bjarne Søbye
Kurt Carlsen
Lau Witt Dreisler
Henrik Christensen

Hold 3: 19.00 – 19.30:
Mads Torntoft
Lars Sørensen
Philip Jacobsen.
Damir Dzeherovic

Hold 4: 19.30 – 20.00
Per Abrahamsen
Peter Norup
Thorkild Kærvang
Stefan Fyhn

Hold 5: 20.00 – 20.30
Carsten Ficher
Kasper Revald
Keld Smedegård
Patrick Madsen
Michael Heideskov

Hold 6: 20.30 – 21.10
Brian Balsgård

Løbetesten vil foregå fra ca. kl. 19.15 – 21.00.  ( 2-3 hold – alt efter behov, samt der er også tilmelding til +70 år, der også bliver løbet i dette tidsrum).

Hallen er ledig kl.19.15, hvor der vil være mulighed for opvarmning og vi forventer at første test bliver 19.30

Kontrollanterne er instrueret om følgende retningslinjer til afviklingen af yo yo testen:
 
* Ingen løber før startbippet lyder (overtrædelse medfører advarsel)
* Man står stille inden start – ingen rullestart (overtrædelse medfører advarsel)
* Alle berører baglinjen inden de vender (overtrædelse medfører advarsel)
* Når 2. bip lyder skal man været nået tilbage til startlinjen (overtrædelse medfører advarsel) – og så laver man sit afløb og vender tilbage klar til start
* Man må maximalt få en advarsel hvis man skal bestå – ved 2. advarsel er testen ikke bestået
* Den sidste tur skal gennemføres (selvom man ikke har en advarsel i forvejen) – man skal endvidere have nået baglinjen ved 2. bip

Skulle man af en eller anden grund blive forhindret – er det meget vigtigt vi får besked.
Held og lykke til alle.

Erik Vinstrup
Udviklerudvalget

Anden dato er: Lørdag den 5-3 2016 fra 10.00 – 13.00 – Løbetest 10.00

Vejle Fodbolddommerklub – Løbetest i Givskudhallen Lørdag 5/3
Her er det Mikael Giødesen / Steen Karlsen der forestår løbetesten.
Det er instruktør Leif Dalskov-Andersen og Stig Hansen, der forestår teoritesten.

Tilmelding skal ske direkte på DBUNET.
OG hvis du skal deltage både i løbetest og teoritest, så skal du tilmelde dig 2 gange på DBUnet.

Vi har forsøgt at lave en vejledning til, hvordan man tilmelder sig – som følger her:

Log ind på dit DBU net
Klik på punktet FOKUS som er i venstre menu øverst
Klik herefter på underpunktet kursustilmelding under punktet kurser
Nu skal du søge midt på side:
Vælg Jylland under landsdel
Vælg dommer under interesseområde
Skriv “løbetest” (eller dommertest) under kursusnavn og tryk på søg
Scroll ned og find Givskud løbetest og/eller Givskud dommertest (eller et af de andre kurser, hvis du er forhindret)
Klik på det kursus du tilmelder dig
Vælg punktet nederst i højre hjørne som hedder “GÅ TIL KURSUSTILMELDING”
Tryk på “TILMELD”

Så er man tilmeldt og vil få en email retur som bekræftelse fra DBU.
Husk at gøre det 2 gange !!! (hvis du skal på begge)

Testkravene for 2016 er ændret pr. 25/1 2016.
Hvis du gerne vil se disse, så kik under menupunktet: INFO TIL DOMMERE – og vælg undermenuen: Fysiske og teoretiske testkrav. Her er artiklen opdateret med de nye  krav for 2016.

 

Skærmbillede 2015-11-03 kl. 17.15.58

Løbetest – ÆNDRING AF KRAV IGEN IGEN – opdateret 29/1 Vigtig

Opdateret pr. 29/1 2016
Fysiske og teoretiske testkrav for Breddedommere

Vi har netop i dag modtaget de seneste ændringer – og hermed er de gjort tilgængelige for alle:
Der er naturligvis med beklagelse, at der har været slået forkerte testkrav op på vores hjemmeside – og udsendt i mail.

Da vi i Vejle Fodbolddommerklub fik tilsendt skemaet i søndags – så ringede vi naturligvis til DBU – og fik af DBU bekræftet,  at det var korrekt information – og at testene ville blive således – som vi skrev ud til alle om – og offentliggjorde på vores hjemmeside.

Desværre har det vist sig ikke at være helt korrekt – og her følger så de rigtige krav:

Ændringer
·         Alle test afvikles som jo-jo test på den officielle måde dvs. 20/20
·         Cooper er nedsat til 2000 m på 12 min.
·         Dommere indplaceret i serie 6,5,4 eller ungdom, som skal virke som linjedommere, skal løbe 14.2
·         Dommere indplaceret i serie 3 skal løbe 14.8s eller Cooper

Skærmbillede 2016-01-29 kl. 13.54.29
Læs venligst og kontroller – hvilket niveau, som du skal kunne løbe for at bestå testene.

Hvad betyder det så konkret for Vejle fodbolddommerklub ?

Vi fastholder som aftalt de 2 løbetest og teoritest dage. Men vi tilpasser selvfølgelig disse test efter de nye krav.
Det betyder, at der vil blive løbet Yoyo-test på kort bane.
Der er dog ikke planlagt coopertest, (hvor kravet også er sat ned fra 2400 meter til 2000 meter). Hvis nogle af vores medlemmer ønsker at løbe coopertest, så skal man tilmelde sig en af de andre dommerklubbers coopertest i stedet på DBUNET.

De øvrige løbetest og teoritest den 5/3 og 23/2 er tilgængelige nu og åbne for tilmeldinger.

Tilmelding skal ske direkte på DBUNET.
OG hvis du skal deltage både i løbetest og teoritest, så skal du tilmelde dig 2 gange på DBUnet.

Vi har forsøgt at lave en vejledning til, hvordan man tilmelder sig – som følger her:

Log ind på dit DBU net
Klik på punktet FOKUS som er i venstre menu øverst
Klik herefter på underpunktet kursustilmelding under punktet kurser
Nu skal du søge midt på side:
Vælg Jylland under landsdel
Vælg dommer under interesseområde
Skriv “løbetest” (eller dommertest) under kursusnavn og tryk på søg
Scroll ned og find Givskud løbetest og/eller Givskud dommertest (eller et af de andre kurser, hvis du er forhindret)
Klik på det kursus du tilmelder dig
Vælg punktet nederst i højre hjørne som hedder “GÅ TIL KURSUSTILMELDING”
Tryk på “TILMELD”

Så er man tilmeldt og vil få en email retur som bekræftelse fra DBU.
Husk at gøre det 2 gange !!! (hvis du skal på begge)