Dommeraften invitation

Vi inviterer alle vores medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub til en dommeraften, hvor du kan få indblik i dommergerningen. Stefan Fyhn, som er indrangeret i 2.division fortæller om egne erfaringer. Der bliver fokus på samarbejdet mellem linjedommere og dommer – og håndtering af svære kampsituationer.

Der bliver også nogle udfordrende teoritest spørgsmål suppleret med videoeksempler.

Tilmelding sker ved at skrive en mail til stefanfyhn@hotmail.com

Dommerklubben vil være vært med lidt godt til ganen (en klassisk rullepølse/ostemad samt øl/vand og kaffe).

Ekstra løbetest

Opdateret 11/4 2019

Vi afholder FYSISK RETEST
for indplacerede dommere fra Serie 3 og op, og som ikke har deltaget ved
ordinære tests grundet skader eller andet.

Linjedommere, der har virket som sådan i 2018, og som endnu ikke har været til fysisk test er ligeledes velkomne. Der er der oprettet en helt ekstraordinær omgang løbetest i Kjellerup Hallen på onsdag d. 17. april.

Der afvikles Yoyo-test kl. 18:30 og Cooper kl. 19:15. 

Tilmelding af dommere her på mail til mig. 

https://www.dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=course&id=24635

Der vil muligvis være ekstra løbetest i løbet af april eller foråret – men dette afhænger af behov – og her skal du kontakte Jack Hansen DBU Jylland på:
jaha@dbujylland.dk

Ekstra obligatorisk teorigennemgang

Udgivet 18/3 2019
Vi har nu overstået obligatorisk teorigennemgang for alle dommere i Jylland. Hvis du ikke har været på dette kursus, så kan man ikke dømme fodbold i år.

Derfor afvikler DBU og dommerklubberne nu tre opsamlingsheats, vil du med på et af disse, så skriver du til DBU Jack Hansen og tilmelder dig med dit dommernummer og hvilken by du vil deltage i. Jack har mail: jaha@dbujylland.dk

25/3 19:00-21:00

DBU Hotel og Kursuscenter

Kileparken 27

8381  Tilst 

26/3 19:00-21:00

Aalborg Freja

Vestre Fjordvej 15

9000  Aalborg 

27/3 19:00-21:00

Rødding Centret

Søndergyden 15

6630  Rødding

Er du ikke længere aktiv fodbolddommer, så kontakter du din lokale dommerpåsætter og giver besked herom.

Formandens beretning 2019

Beretning 2018

Jubilarer:
25 år                     Kurt Carlsen
25 år                     Anders Søgaard Kristensen
40 år                     Jens Palmelund Jensen
40 år                     Ulrik Malmberg

Fødselarer:
20 år                     Andreas Nordmark Eriksen
20 år                     Kasper Kjøjhede Revald
20 år                     Mads Holm
20 år                     Magnus Reinhardt Snoghøj
20 år                     Simon Fenger Jensen
20 år                     Thomas Brock Kristensen
50 år                     Per Olesen
60 år                     Bjarne Christensen
70 år                     Flemming Elmgreen
70 år                     Finn Friis Hansen
75 år                     Finn Holm Olsen

Dommerklubben.


DGI aftale var forlænget i 2018 med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2019 – men mangler en officiel underskrift. I efteråret havde DGI en enkelt kamp – som var blevet udsat. Dette gjorde – at afregningen, som skal ske samlet måtte vente et par uger. Det håber vi at kunne undgå i år.

Der er dog også en chance for – at DGI og firmasport måske kommer under DBU, så afregning kan ske direkte løbende. Dette afgøres af vores hovedorganisation og DBU, der har møde om dette centrale punkt i løbet af næste uge.

Regnskab

På sidste års generalforsamling blev der opfordret af flere deltagere til at bruge lidt af foreningens penge – og dermed lave et underskud – fremfor at ”pengene” stod og gemte sig. Derfor besluttede vi at give tilskud på 3 sæt tøj – printet med Vejle Fodbolddommerklub logo. Rigtig mange benyttede sig af dette – og vi brugte 15.000 kr. Alligevel må vi tilstå at vi har fejlet – fordi vi har fået på de private kampe firmakampe en del flere penge ind end forventet, så vores kasserer vil om lidt ved regnskabsgennemgang vise et overskud. Derfor har vi tænkt os at gøre endnu flere ting i 2019 på både aktivitets og tilskud på tøj til alle medlemmer.

Aktiviteter

2018 har været et år med de normale aktiviteter som vintertræning, teorigennemgang, løbetestt – og den årlige dommerfest, der havde et lidt skuffende deltagerantal. 

Dommerfest.

Vi bruger en del af vores penge årligt til denne fest, og punktet er altid til debat i bestyrelsen – og vi mener, at det er rigtigt at prioritere således, Det er med til at give sammenhold og give mulighederne for at kende hinanden lidt bedre, da man ikke ser så meget til kollegaer fra Vejle fodbolddommerklub. 2019 dommerfesten er derfor allerede booket og I kan sætte kryds i kalenderen lørdag 9/11. Stedet bliver lidt mere intimt og central placeret i centrum af Vejle – nemlig i et privat lokale på Restaurant Conrad og musikerne fra dette års fest er genbooket.

Der bliver under punktet evt i aften præsenteret nogle helt nye aktiviteter og tiltag i 2019. Allerede i år har vi igangsat 5 aftener med teoriundervising efter løbetest. 

Så vi tror med sikkerhed – at der i 2019 bliver et markant underskud i regnskabet – grundet disse tiltag.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Frivillig forening.

Alle foreninger drives af frivllig arbejdskraft fra vores medlemmer – og nogle gange så lykkes gode intentioner og ideer ikke – ganske enkelt fordi – vi ikke har kunne skaffe ”hænder” til at gennemføre tingene. Et eksempel på disse er – kursus for nye dommere. DBU stiller med materiale og instruktører – men mangler rigtig mange nye dommere – og vi har forsøgt via mails og opslag at skaffe en tovholder på dette – der skal kunne kontakte klubber, skoler, uddannelseteder osv.

Vi har måtte konstatere, at dette ikke har kunne lade sig gøre.

Facebook lukket gruppe – Vejle Fodbolddommerklub med sjove/uformelle informationer osv har vi ikke ”hænder” til at søsætte endnu – ganske enkelt fordi der mangler en eller tov ”tovholdere” til dette. 


Så skulle nogle sidde og have lyst og evner til at påtage sig nogle opgaver, så er vi mere end parate i bestyrelsen til at sætte i gang. 

Medlemsantal

Pr. 31/12 2018 er vi i Vejle Fodbolddommerklub 75 medlemmer, hvilket er en fald på 8 medlemmer. – 2017 var også året med 10 nye dommere, så vi må erkende, at der har været et fald, som ligger meget godt i tråd med DBU Jylland problematik (Kommer jeg ind på senere). Vi har 65 aktive dommere, hvilket er et fald på 7 medlemmer og 10 passive (fald på 1 stk) . Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område. Dette arbejde bliver nu endnu mere intensiveret i 2019 med et helt nyt projekt, som bliver præsenteret under evt.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består af formand Erik Vinstrup og Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Det samme kan jeg forestille mig, at posten at skulle ”indplacerer” folk rigtig – hvornår skal nogen rykkes op i rækkerne – og måske hvad med dem, som skal en anden vej ? Vi danskere har det jo nogle gange med at brokke os lidt bag ryggen på beslutningstagerene – så derfor er det klart vores opfordring til alle jer. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af jer på generalforsamlingen. Eller I er også velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt – og der afholdes løbende møder, hvor alle dommerklubber er inviteret samt DFUs hovedbestyrelse også deltager.

Det er møder med stor åbenhed og dialog – og i rigtig god tråd med hvordan man kan få et godt gensidig forhold og samarbejde til at fungere. 

Vi lancerede en ny måde at tilmelde sig på til alle vores arrangementer – og det forventer vi fortsætter fremover således. 


Testkravene er fortsat helt uændret nu – men vi ved, at DBU løbende kikker på om der er mulighed for at forbedre disse til en anden testform og/eller andre krav. Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at give vores input til DBU om dette – og hvem ved – måske bliver dette imødekommet til 2020.

I beretningen sidste år undrede vi os meget over, at teoritest for serie 3 dommere skulle aflyses – og kritikken er blevet hørt – således at den for 2019 er genindført – men kun hvert andet år. Det betyder, at der ikke bliver en teoritest næste år.  Den obligatoriske teorigennemgang er derfor i år sat til kun 2 timer.

Der blev også afholdt nye FUTSALS kurser – og vi fik 4 nye futsalsdommere i Vejle. 

Der blev ligeledes gennemført den store dommerdag på Vejle Stadion med et meget godt oplæg af kampens superligadommer Peter Kjærsgaard– samt Troels Beck gav også hans fortælling. Sportchefen for Vejle Steen Tychosen var også forbi. Efterfølgende så vi kampen Vejle – Brøndby. Det var en kanon eftermiddag.

DBU instruktør

Fra Vejle fodbolddommerklub har vi efterlyst nye kurser for instruktør i både ude som indefodbold, da vi ikke har en instruktør i Vejle mere. Indtil videre uden held – i flere år nu – og der er ingen tegn på, at dette kommer. Ifølge DBU er der for mange instruktører og man vil skære ned på disse. Derfor var ærgerligt at konstatere at DBU Jylland pludselig meddelte at ny var der kommet 3 nye instruktører til – uden at vi dommerklubber var blevet informeret, så vi kunne have indstillet en kandidat.

DBU Kurser med dommerklubber

Der forventes fra DBU, at alle dommerklubber deltager aktivt med at arrangere og afholde alle kurser, som DBU Jylland planlægger. Samarbejdet her er ganske udmærket og vi bruger rigtig mange af bestyrelsens resourcer på at planlægge, booke og følge op på disse aktiviteter – dog virker det nogle gange som om, at DBU Jylland ikke afsætter økonomi til dette. Så udover at bruge ”frivillig” arbejdskraft fra dommerklubbens side, så koster dette faktisk dommerklubben penge. 

Men vi fastholder for 2019 den strategi og forsøger via DFU og direkte til DBU at gøre opmærksom på problematikken.

DBU nye fodboldregler

Vi undres fortsat over, at den obligatoriske teorigennemgang er sat til  februar og marts måned, når alle nye lovændringer træder i kraft nu 1/7. Det virker ikke gennemtænkt og vi har prøvet at få DBU til at ændre dette både direkte og via DFU uden held. Deres svar er, at sommerferie gør at man ikke kan afvikle disse kurser på så kort tid. Vores budskab er blot, at det handler om planlægning.

Sidste år skulle lovbogen pludselig købes for 100 kr – men i år lykkedes det at få denne gratis. Så vi har medbragt nogle her på generalforsamlingen, som I kan få et eksemplar af.

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling/samtale om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt.

DFU arbejder målrettet for følgende punkter:

– dommers sikkerhed og vilkår i klubber, der ikke tilstrækkeligt respekterer dommerfunktionen

– dommernes viden om lovændringer rettidigt – og i det hele taget dommernes teoretiske niveau

– konkret mangel på efteruddannelse af den erfarne breddedommer

– utilstrækkeligt eller manglende samarbejde med DBU om kompetencegivende fastholdelsesaktiviteter 

– øget antal deltidsprof. Dommere – og de kontraktmæssige vilkår for disse

– vilkår for efterlønnere eller arbejdsløse, når de dømmer fodbold

– forhold og fagligt niveau for udviklere

– de konstant øgede krav og forventninger til elitedommerne – og deraf følgende vilkår

– talentarbejdet og prætalentarbejdet

– kamppåsætning af private kampe og turneringer

– Fastholdelse af det tætte samarbejde med alle dommerklubber – og mellem dommerklubberne

– Tøjaftale med Diadora – med fortsatte store rabatter til DFUs medlemmer og Cash back til dommerklubberne

Som alle nok kan huske så var der en konflikt for nogle år tilbage – og denne blev heldigvis forligt ved en 21 punkts erklæring. Desværre viser det så nu, at der fortsat er et område af denne erklæring, som DBU og DFU ikke kan blive enige om – og den har rigtig stor indflydelse på mange dommerklubber rundt omkring i Danmark. Punktet som de ”slås” om er private kampe og påsætning af disse (og dermed kampafgiften for disse). Visse dommerklubber taber i indtægt rigtig mange penge – fordi DBU tager disse kampe – selv om der står i aftalen, at de tilhører dommerklubberne. DBU mener ikke, at de gør noget forkert. Det man så heller ikke blive enige om, og valgte at bringe sagen for en voldgift. Afgørelsen her gav ingen afklaring – og de private kampe er fortsat et kæmpe problem.  Konkret betyder det et tab for Vejle på cirka 4-10.000 kr årligt, hvis disse kampe forsvinder.

Et andet område, som DFU og DBU ikke er enige om – er efteruddannelse af breddedommere.

 Der er praktisk talt  ikke kurser for os breddedommere planlagt af DBU Jylland – udover ”obligatorisk teorigennemgang på 2 timer”.  Derudover har man besluttet, at de nye kurser– fx Linjedommer – og Dommer i praksis (som er indbudte kurser til de kvalificerede dommere) nu også skal koste penge for dommerne. Det er jo rent faktisk klubberne – som bliver tabere ved – at der ikke er ”dygtige” dommere nok – og vi håber klart, at DBU og DFU finder hinanden.

MEN der er altså en chance for at det kan ende i en konflikt på en eller anden måde. 

Vi skal selvfølgelig nok holde jer orienteret herom – og forventer afklaring indenfor en måned.

Vi har inviteret næstformand for DFU Leif Plauborg med til generalforsamlingen – der meget gerne vil svare på spørgsmål og uddybe tingene i forbindelse med dette også.

DFU forhandler også tøjaftalen med Diadora og der gives nogle gode tilbud til os domemere. Aftalen står foran fornyelse – og under eventuelt kommer der lidt nyheder på denne front.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/1 2019

2019 Generalforsamling referat

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.  Valg af dirigent – Per Abrahamsen blev valgt

2.  Beretning af formand Anders Kristensen – kan læses for sig selv på hjemmesiden.

3.  Regnskab – godkendt.

4.  Indkomne forslag – ingen

5.  Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift – Dette blev vedtaget uændret.

6.  Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år. Lars Sørensen blev genvalgt
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Kurt Carlsen og Lau Dreisler blev genvalgt
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år) – Rasmus Thisgaard blev valgt

7.  Valg af 2 revisorer (gælder for et år.) Genvalg til Ole Esserman og Jens Palmelund

8.  Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år). Genvalg til Erik Vinstrup, Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen

9.  Eventuelt – Her blev der orienteret fra DFUs næstformand omkring udfordringerne mellem påsætning af kampe privat og DBU. Ligeledes en gennemgang af den manglende uddannelse af breddedommerne.

Der blev præsenteret tilbud på dommertøj – der med store rabatter kunne bestilles fragtfrit på hos Shopeasy.

Der blev præsenteret en ny MENTOR ORDNING – som udviklerudvalget med Bjarne Søbye sætter i gang for 2019. Dette forventer vi vil koste omkring 10-15.000 kr.

70% af alle nye dommere dømmer ikke efter en sæson (eller kommer aldrig i gang)


Alle nye dommere der har taget eksamen i efterår 2017 og fremover bliver kontaktet af dommerklubben og bliver tilbudt en mentor.

Formålet er at udvikle alle nye dommere til en god opstart.

Lave fælles arrangementer med fokus på dygtiggørelse.

Blive en del af et vores fællesskab

Vi forventer at finde cirka 10-15 nye dommere i Vejle Fodbolddommerklub til denne ordning.

Disse nye dommere skal udover vejledninger (og udviklinger) have tilbudt en mentor, der vil overvære cirka 2-3 kampe pr halve sæson.  Derudover vil mentor stå til rådighed og have samtale med den nye dommer.

Der skal afholdes 2 sammenkomster med faglig udvikling (hvor der eksempelvis samles andre nye dommere til en kamp med efterfølgende fælles evaluering og læring).

Vejle fodbolddommerklub vil finde EN mentor til hver dommer – således at der bliver et tæt og fortroligt forhold – og denne mentor vil ikke være vejleder/udvikler.

Årets store dommerfest bliver i år Lørdag 9. november på Conrads.

Nye dommerkurser DBU Jylland

Udgivet 9/1 2019

Til info så har vi nu oprettet syv nye Dommergrundkurser i løbet af vinter/foråret.

Vi har lagt os relativt bredt ud – hvis I mener at vi skal endnu bredere rent geografisk, så må I endelig sige til, så kigger vi på det.

I må gerne opfordre klubber samt andet bekendtskab i jeres respektive områder, til at finde deltagere til kurserne, så vi kan få uddannet nogle nye dygtige fodbolddommere.

Se kurserne på DBU hjemmesiden ved at klikke her.

Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang, teoritest, løbetest.

Udgivet 22/10 2018 – REDIGERET 14/1 2019

OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG:
Obligatorisk teorigennemgang – 2 timers kursus – max 40 deltagere pr.hold.
Hvis du ønsker at dømme fodbold 2019 – så SKAL DU deltage på et sådan kursus. Der bliver i andre dommerklubber arrangeret mange andre datoer på disse kurser – og vi skal nok offentliggøre disse her på siden løbende, når vi få kendskab til disse.

I 2019 vælger vi at afholde:
Obligatorisk teorigennemgang i Vejle midtby:
3F Vejle, Sjællandsgade 30
Torsdag d. 28/2 kl. 18:30-20:30
Onsdag d. 6/3 kl. 18:30-20:30

Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang foregår ved at klikke her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ6DrFgYq_pn1h3PLVFijjmvM0i-2fLeXHSr_2eE9uBnqVg/viewform?usp=sf_link

TEORITEST:
Alle dommere indrangeret i serie 3 og og alle udviklere skal gennemgå en teoritest. Linjedommere som er i serie 4 skal ikke til teoritest.
I Vejle bliver teoritesten afholdt sammen med løbetest på to dage i Givskud Hallen:
Tirsdag d. 26/2 fra kl.18.00 (løbe og teoritest samme dag)
Søndag d.10/3 fra kl.11.00 (løbe og teoritest samme dag)
Tilmelding foregår ved at klikke her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hkSXwI0R_Hv0Jf68TaKKz7vj51YV9lSrlbRQRs7b_bw7Zw/viewform?usp=sf_link

LØBETEST BIP OG COOPERTEST
Alle linjedommere og dommere indrangeret fra serie 3 og opefter – (samt dommere over 70 år) skal løbe en fysisk test for “få lov” at dømme på niveau.
Testregler er fuldstændig uændret for 2019 – (kan findes andetsted på vores hjemmeside).
BIB test foregår som nævnt 2 dage – se ovenfor – så der er mulighed for at at kombinere teoritest og løbetest, hvis man vil dette på samme aften.
Dette holdes i Givskud hallen.
Tirsdag d. 26/2 fra kl.18.00 (løbe og teoritest samme dag)
Søndag d.10/3 fra kl.11.00 (løbe og teoritest samme dag) Dette er samtidig RETEST også.
Men der bliver også afholdt en coopertest i 2019. Dommere indrangeret i serie 3 eller linjedommere kan vælge at løbe en coopertest på 2000 meter i stedet for biltest. (Linjedommere kan i så fald kun blive indrangeret til serie 2).
Lørdag d. 9/3 kl.10.30 på Vejle Atletikstadion
Tilmelding til BIP/COOPER test foregår ved at klikke her:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hkSXwI0R_Hv0Jf68TaKKz7vj51YV9lSrlbRQRs7b_bw7Zw/viewform?usp=sf_link

Gratis Fodbolddommerlovbog til alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

Udgivet 5/11 2018

Vi har fået den nye lovbog fra DBU og kan heldigvis i år tilbyde denne gratis til alle vores medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub.
Der er et styk lovbog pr. medlem.

Denne lovbog kan afhentes hos
Lars Sørensen på Mølholm Landevej 6 – 7100 Vejle – tlf. 20100802
Og/eller
Anders Kristensen Højderyggen 17 – 7120 Vejle Ø – tlf. 30112372

Ring lige i forvejen,  så der kan evt aftales – at lovbogen ligges frem et sted.?

Lovbogen kan også gratis downloades her: https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/fodboldloven/fodboldloven_som_pdf

Fysisk test 2019 -retningslinjer nyt

DBU JYLLAND har udgivet følgende retningslinjer for løbetest.

Der er intet nyt i forhold til, hvordan disse har skulle afvikles i krav – men grundet nogle situationer og misforståelser, så har vi fået retningslinjer, så der ikke kan opstå tvivl (forhåbentlig):

Retningslinjer for afvikling af fysisk test – udgivet af DBU JYLLAND 23/10 2018

 • En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed.
 • Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering. Præcisering – så snart DBU Jylland og dommerpåsætter får besked om testresultat rykkes man ned til pågældende række. Det betyder, at hvis man dumper en test, så rykkes man ned med det samme. Består man efterfølgende i test nr.2 sit niveau – rykkes man tilsvarende tilbage.

 • Ved skade, orlov, etc. kan en dommer, inden for et år, få lov at gennemføre en løbetest, og derved bevare muligheden for at fastholde sin indplacering i op til et år.
 • En dommer kan ikke kombinere cooper og yoyo-testen. Man skal vælge hvilken testform man ønsker at løbe.
 • Dommere der rykker op i en ”testkrævende” række til efterårssæsonen skal bestå løbetest inden dommeren kan få tildelt kampe i den nye række.
 • Såfremt en dommer består løbetest i februar/marts måned til en højere række og rykker op i den pågældende række ved efterårsindrangeringen, er testen fra februar/marts gældende.
 • Såfremt man vælger Coopertesten skal man løbe i alle 12 minutter selvom man har løbet de krævede antal meter på kortere tid. Testen er først bestået når man har bevæget sig i hele 12 minutter OG har løbet de krævede antal meter.
 • Det er tilladt at en anden dommer/kollega løber ved siden af og coacher/motiverer
 • Kontrollanter til løbetest skal som udgangspunkt ikke være fra den afholdende dommerklub. Påsætning af kontrollanter koordineres i dommerområdet.
 • En dommer kan modtage 2 advarsel på den sidste tur (frem og tilbageløb), såfremt man ikke har løbet halvvejs og samtidig forladt banen. Såfremt en dommer modtager 2 advarsler på samme tur, er testen ikke bestået. Præcisering: I Bip testen kan man fx godt få en advarsel for fx tyvstart – og i samme runde også få advarsel nr.2 for ikke at nå hjem til tiden. Dommeren skal dog have disse advarsler at vide med det samme, de sker.

 • I særtilfælde kan dommerområdeformanden foretage en individuel vurdering af dommerens situation og beslutte om retningslinjerne kan/skal fraviges.

Fodbolddommere og efterløn – afgørelsen

Udgivet 10/9 2019

I foråret meddelte 2 faglige organisationer uafhængigt af hinanden, at de ville modregne omkostningsgodtgørelsen i lediges og efterlønneres ydelser.

I DFU var vi overbeviste om, at dette er i modstrid med gældende lovgivning og regler.

Dommerne tabte meget overraskende ankesagen. Vi drøftede sagen med DBU og Dansk Idræts Forbund. Sidstnævnte rejste sagen på ny.

Efter alt for lang sagsbehandling har vi nu fået medhold. Alle ledige og efterlønnere kan derfor roligt dømme fodbold og modtage omkostningsgodtgørelse. Der vil ikke ske nogen modregning i ydelserne. Vi er selvsagt rigtig godt tilfredse med afgørelsen – og Dansk Idrætsforbunds indsats.

For DBU U/17 liga og U17/Division er spilletid nu 2×45 min

Udgivet 10/8 2018

Vi har DBU modtaget følgende ændring for U17 liga og division – at spilletiden her bliver 2×45 min. Det er dog “kun” serie 1 dommer og derudover, som vil få tildelt disse kampe grundet indplaceringskravet – så det får ikke indflydelse på ret mange af vores “dommere”.

Information fra DBU Turneringer:

 

 1. Lovopdateringer med virkning fra 1. juli 2017

Nedenfor oplistes de regelsæt hvor der er sket ændringer, med henvisning til paragraffer, stikord for hvad der overordnet er ændret, samt uddybning på nogle paragraffer:

 

Propositionerne for Ungdoms DM:

 • 7.1         Tilbagerulning af op- og nedrykningsreglen
 • 11.1       Ekstraordinær udtræden af Ungdoms-DM
 • 13.2       Regel om to markspillere og en målmand over 18 år i U19 gøres permanent
 • 17.2       Spilleberettigelse på U19 gælder alle der opfylder reglerne i § 13.2
 • 17.5       Karantæne afsoning for U19
 • 22.3       Ekstra reservemålmand på bænken
 • 23.1       Sproglig rettelse
 • 23.2       Dommerhonorar ændring i U17 rækkerne
 • 27.1       Spilletid i U17 ændres til 2×45 minutter
 • 33.2       Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste til dommerne

 

 

Uddybning af § 22.3

Klubberne har mulighed for at have en reservemålmand på bænken, uden at det optager en af de tre udskiftningspladser.

 

Uddybning af § 27.1

UEFA har vedtaget at landskampe for U17 landshold fra den kommende sæson 2018/2019 skal vare 2×45 minutter. For at de danske spillere skal være konkurrencedygtige internationalt indføres dette i U17 rækkerne.
Dommerafregningen tilpasses automatisk.

 

Uddybning af § 33.2

Flere klubber ønsker at afvikle kampe tidligere end kl. 17.00 på hverdage. Dette gør det vanskeligt at påsætte en dommertrio. Ved indførelse af tabt arbejdsfortjeneste vil det være nemmere at skaffe dommertrioer og dermed imødekomme klubbernes ønske om at spille på de ønskede tidspunkter. Det er de to involverede klubber, der betaler dette.

 

 1. Holdskemaer
  Forrige sæson blev de elektroniske holdkort introduceret i Ungdoms DM. Efter en indkøring med lidt startvanskeligheder og systemoptimeringer ser det ud til at det fungerer fint, og det er en optimering for både klubberne og de øvrige interessenter at alle oplysninger er opdateret kort efter kampenes afslutning.

 

Husk at såvel spilleretrænere og hold-officials skal være oprettet i KlubOffice før de kan vælges til det elektroniske holdkort.

 

Er man det mindste i tvivl om oprettelse af spillere eller udfyldelsen af holdkortet så kontakt os hellere en gang for meget.

 

Som nogen måske allerede har opdaget, så er det muligt også at oprette en grafisk version af startopstillingen. Startopstillingen offentliggøres 1 time før kampen – ligesom holdopstilling. Såfremt man ikke ønsker offentliggørelse af den grafiske startopstilling, men f.eks. kun vil bruge startopstillingen internt (deling i Facebook gruppe, KampKlar eller lign.), så kan dette også lade sig gøre.

 

God sæson.

 

Lovregler pr. 1/7 2018

Her finder I en læselet udgave af de nye regler.
Alle dommere vil få mulighed for at få en gratis lovbog i efteråret 2018 – når den er færdigtrykt.

Det vil være således, at denne kan afhentes på nogle steder i dommerklubben gratis – den bliver ikke tilsendt gratis.

Mere information følger – når vi har bogen i “hånden”.

Læs let 2018

Indplaceringsliste Vejle

Opdateret 4/7 2018

Så er de officielle indplaceringslister på alle vores dommere tilgængeligt.
Tillykke til alle de “oprykkede” dommere.

Dommerklub Dnr Navn Grp Kategori LD-grp
DBU Dommer Vejle 62564 Stefan Fyhn 2. Divisionsdommer DBU Liniedommer
DBU Dommer Vejle 78023 Yavor Kuzmanov Højeste lokalserie A LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77125 Rasmus Thisgaard Højeste lokalserie LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77002 Bjarne Søbye Serie 1 B LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77033 Jimmi Hansen Serie 1 B LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 77021 Kurt Carlsen Serie 1 B LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 77185 Brian Balsgaard Serie 2 B LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 77022 Henrik Christensen Serie 2 B LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77193 Kristian Slæbo Petersen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77197 Nikolaj Nielsen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77085 Lars Sørensen Serie 3 LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 77146 Morten Niebuhr Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77025 Peter Norup Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77198 Thomas Jørgensen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77171 Bekim Demiraj Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77100 Rasmus Christensen Serie 3 LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 77102 Bent Albrechtsen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77096 Anders Elkjær Pedersen Serie 3 LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 77158 Sabit Begic Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 61322 Anders Søgaard Kristensen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77035 Alex Hermann Serie 4 LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 76379 Sune Clausen Serie 4 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77000 Per Abrahamsen Serie 4 LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 73033 Henrik Linde Serie 4 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77181 Mads torntoft Serie 4 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 76223 Damir Dzehverovic Serie 4
DBU Dommer Vejle 77005 Lau Witt Dreisler Serie 4
DBU Dommer Vejle 77195 Mariya Jerad Anthonipillai Serie 4
DBU Dommer Vejle 77006 Ernst Møller Serie 4
DBU Dommer Vejle 77188 Kasper Kjølhede Revald Serie 4
DBU Dommer Vejle 62026 Carsten Fischer Damgaard Serie 4
DBU Dommer Vejle 77092 Erik Vinstrup Serie 4
DBU Dommer Vejle 77160 Bjarne Christensen Serie 4
DBU Dommer Vejle 76247 Søren Markussen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77164 Bjarne Olsen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77016 Svend Erik Andersen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77229 Steffen Nielsen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77180 Ahmad Hussein Serie 4
DBU Dommer Vejle 77219 Hans Kappelgaard Serie 4
DBU Dommer Vejle 77029 Jeppe Moos Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77069 Arne Pedersen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77169 Patrick Madsen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77030 Dag Mejlby Hansen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 70022 Peter Nielsen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77159 Husein Huseinovic Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77134 Bo Sørensen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77108 Kenneth Ry Hviid Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 67274 Mikas Seerup U19
DBU Dommer Vejle 77192 Eyyub Øzdemir U17
DBU Dommer Vejle 77194 Magnus Snoghøj U17
DBU Dommer Vejle 77228 Henrik Riktrup Jensen U16/U17
DBU Dommer Vejle 77225 Nicklas Broberg Isaksen U16/U17
DBU Dommer Vejle 101 Teis Lebahn U13/U14
DBU Dommer Vejle 77230 Ebbe Krogsgaard U13/U14
DBU Dommer Vejle 77231 Katrine Stald U13/U14
DBU Dommer Vejle 77223 Jakob Frost Larsen U15
DBU Dommer Vejle 77024 Sigurd Dalgas U15
DBU Dommer Vejle 77115 Ole Hansen U15
DBU Dommer Vejle 77196 Natasha Mejlby U15
DBU Dommer Vejle 77214 Andreas Nordmark Eriksen Ungdom
DBU Dommer Vejle 77080 Elin Weber Søbye Ungdom
DBU Dommer Vejle 77217 Mads Due Holm Ungdom
DBU Dommer Vejle 66077 Sanjin Jakic Ungdom
DBU Dommer Vejle 65048 Flemming Peter Lund Øvrige
DBU Dommer Vejle 69188 Michael Kær Heideskov Øvrige
DBU Dommer Vejle 77026 Flemming Elmgreen Øvrige
DBU Dommer Vejle 77066 Finn Holm Olsen Øvrige
DBU Dommer Vejle 77143 Per Pedersen Øvrige
DBU Dommer Vejle 77150 Hans Peter Norlyk Øvrige
DBU Dommer Vejle 67231 Niels Jørn Schak Krog Øvrige
DBU Dommer Vejle 77072 Keld Smedegaard Øvrige
DBU Dommer Vejle 77119 Tage Bohl Øvrige

Tænk før du taler – dagens lille opfrisker

To fædre står og ser på børnene spille.

“Hvem er din søn?”
“Hvorfor?”
“Ville bare fortælle ham hvor elendig han er!”
“Det kan du da ikke sige til ham, han er jo bare et barn! Hvad ville du sige til at jeg sagde det samme til din søn?”
“Det har du gjort under hele kampen!”
“Hvem er din søn?”
“Dommeren…”


PS.. vi vil gerne have andre “kloge ord” eller sjove input om vores praktiske dommergerning – så send gerne til denne mail:
anders@1conzept.dk