Datoer – kort fortalt – Sæt kryds i kalenderen

Opdateret 26/11 2017

Vi har valgt at få planlægning i god tid, så “der i år” skulle være mulighed for, at så mange kan deltage som muligt.

Tirsdag 2/1 kl.19.00 (og hver tirsdag frem til og med 27/2 2018)
Vintertræning starter tirsdag 2/1 kl.19.00 i Givskud Hallen og fortsætter hver tirsdag frem til og med 27/2 2018.
Ingen tilmelding nødvendig.

Torsdag 18/1 kl.19.00 i VB Parken (dagsorden offentliggøres senere)
Generalforsamling 2018 afvikles i VB parken – med spisning kl.18.00 og start på generalforsamlingen kl.19.00. Tilmelding og dagsorden følger senere.

Tirsdag 6/3 kl.19.00 (afventer godkendelse af DBU)
Løbetest for alle dommere indrangeret i serie 3 og op – samt alle der vil være linjedommere – samt dommere over 70 år. Mere information og tilmelding senere.
Men testkravene kan I finde under menu øverst på hjemmesiden – som hedder info til dommere – og underpunktet Fysiske og teoretiske krav. Der er ingen forskel på 2018 contra 2017

Torsdag 8/3 kl.19.00 samt
Tirsdag 13/3 kl.19.00
Obligatorisk teorigennemgang ude fodbold – bliver i 2018 over 2 aftener, fordi der max må være 35 på hvert hold. Holdes i Givskud Hallen. Tilmelding og information følger.

 

Dommerfest Lørdag 11. november – tilmelding forlænget til 15/10

Opdateret 23/10 2017 med tilmelding og forlænget tilmeldingsfrist samt nyt kontonummer

Hej alle

Så kan vi løfte sløret for årets store dommerfest. Den bliver afholdt på:

SKYTTEHUSET – TIRSBÆK STRANDVEJ 2
LØRDAG 11/11 kl.18.00

Menu bliver følgende:

Alt dette for kun kr. pr. person 300,-

Tilmelding skal ske til:
Stefan Fyhn på mail: stefanfyhn@hotmail.com 
Husk navne på dig selv og din ledsager ved tilmelding.
Tilmelding og betaling senest Søndag den 15. oktober 2017.
Der kan betales og tilmeldes på mobile pay ved vores kasserer Lars Sørensen på: 20100802 eller du kan indbetale på vores konto: Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040 –
Husk fortsat her at opgive navne på deltagere i festen – både ved bank overførelse og/eller mobile pay.

Kom så ud af starthullerne kære dommerkollegaer og lad os få en rigtig god dommerfest.

Obligatorisk teorigennemgang INDEFODBOLD

Udgivet 14/9 2017- opdateret 8/10 2017

Alle dommere – som gerne vil dømme indefodbold skal på en obligatorisk teorigennemgang aften.

I Vejle Fodbolddommerklub afholder vi denne aften:
Mandag 23/10 kl. 19.00
i Givskud Hallen.

Der vil max kunne være 40 deltagere – og da mødet også er DBU arrangeret, så er det åben for alle dommere – uanset om disse er medlem af en dommerklub eller ej.

Er du forhindret denne mandag, så vil vi i denne artikel her opdaterer denne med information om andre teorigennemgange, som bliver afholdt i andre dommerklubber. Det er jo helt frit at melde sig til, hvor det passer ind i kalenderen.

I kan tilmelde jer på mail til Stefan Fyhn: stefanfyhn@hotmail.com – og sidste frist er 16/10 – ELLER når de 40 pladser er booket.

Hvis du er forhindret i at møde op denne dag, så kan du på DBU oversigten se – hvor de andre inde teoriaftener afholdes ved at klikke her:

 

Tak for kampen – Preben

Udgivet 2/10 2017 – opdateret med takke mail fra Preben Birns kone Kirsten 8/10 2017

Hover Kirke var lørdag rammen om vores kære medlem og kasserer Preben Birns bisættelse.
Hele bestyrelsen og mange af vores dommere var mødt frem – sammen med mange andre, der valgte at sige farvel til Preben.

Billedet af kransen fra Vejle Fodbolddommerklub.

Vi vil fra Vejle Fodbolddommerklub sige tak til Preben for hans mange år i vores “klub”. Han har lavet et kæmpe arbejde både som aktiv dommer til det sidste – samt naturligvis også i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i dommerklubben. Ikke mindst som kasserer – men også som inspirator for alle med stor viden og engagement.

Vi vil i forbindelse med de kommende arrangementer i Vejle Fodbolddommerklub naturligvis sørge for ære hans minde – blandt andet ved at afholde et minuts stilhed i forbindelsen med dommerfesten den 11/11 – og på generalforsamlingen næste år.

Tak for kampen Preben – og ære være dit minde.

Vi har modtaget følgende mail fra Kirsten:

Kære familie og venner !

Tak for varme ord og tanker, ved Preben’ s bisættelse.

Tak for alle de smukke blomster føler mig stadig lidt i chok, en slags tomhed, men har den mest fantastiske hjælp, fra mine drenge, ja alle mine kære. Martin og Bettina, Mikkel og Anne Mette, er der for mig.

Alle mine fem piger og jeg, griner og græder med hinanden, ind imellem, i savnet af deres farfar, drengenes far, pigernes svigerfar, min Preben.

Vil arbejde på at komme tilbage til det gode og glade liv igen, og beder om hjælp hertil, fra alle mine kære, både familie og venner. 

De kærligste hilsner fra os alle 10 

Kisser. 

Kirsten F. Birn

Dommerens sikkerhed – og voldgift mellem DFU og DBU

Udgivet 29/9 2017
Hermed kopi indsat af den sidste information fra DFU – der har fokus på to hovedområder.
Dommerens (vores sikkerhed) – samt den før omtalte konflikt mellem DFU og DBU vedr. afklaring om påsætning af kampe. Vi har i bestyrelsen i Vejle Fodbolddommerklub flere gange behandlet især denne voldgift, som vi både i forbindelse med fælles møder – men også internt møde mellem DFU og Vejle Fodbolddommerklub har forsøgt at få forklaret. Nu kører sagen så desværre i “retssystemet” – og vi håber på hurtig afklaring, så tingene kan normalisieres hurtig.  Der er officiel delegeret møde i DFU på samme dag, som vi afholder dommerfest 11/11 – og her deltager vi selvfølgelig. Den som er betænkelig (mener vi) er – at selv om “vi” får ret og vinder sagen, så forestiller vi os ikke, at DBU vil rette ind efter afgørelsen. De vil sikkert “blot” ophæve 21 punkts erklæringen – og så er det forfra. Derudover er en voldgift ressource krævende i tid og “økonomi” for DFU. De timer, som skulle kunne bruges til udvikling og samarbejde anvendes i stedet til “kamp og konflikt”.

Til alle DFU fodbolddommere

I DFUs bestyrelse vil vi gerne særligt informere jer om DFUs arbejde med – og tilgang i 2 forhold
– Dommernes sikkerhed – og pressens dækning af afbrudte kampe og de trusler og angreb,, dommerne har været udsat for
– DFU og DBU er i voldgift omkring retten til at påsætte visse kampe,, som DFU vurderer er private kampe

Din og dine kollegers sikkerhed
Der har den seneste tid været ret massiv pressedækning af flere tilfælde,, hvor kampe har måttet afbrydes – eller dommere er blevet angrebet / truet.. Desværre har DFU kendskab til flere situationer end de, pressen har dækket..
DFU arbejder markant og dagligt med at få DBU,, der er turne ringsansvarlig,, til at gøre mere forebyggende,, især over for de klubber,, DBU og dommerklubberne ved er problematiske og risikable at dømme..

En situation med vold, markante trusler eller truende tilskueradfærd kan opstå som lyn fra en klar himmel.. Det sker heldigvis ikke tit – men det er nærmest umuligt at forudse eller forebygge..

Men hovedparten af de sager, vi kender, er ikke sådan.. Det er kendte klubber,, hvor DBU og dommerklubberne ved,, der er udfordringer og risici,, og her skal der ganske enkelt gøres mere!! Pressen har markant dækket situationer i Sønderjylland . Situationer,, der aldrig burde være opstået,, for dommerklubben havde i tide gjort DBU opmærksom på udfordringerne,, men DBU ønskede ikke at agere med særlige tiltag.. Og så gik det galt – faktisk så galt,, at holdene i dag ikke spiller .
Men det kunne være forebygget – og det er hele DFUs pointe..

VI forsøger at få DBU i dialog om en stærkere forebyggende tilgang over for disse kendte kl ubber,, og i DFU har vi planer og programmer,, som virker.. Det ved vi fra virkeligheden..
DFU deltager helst ikke i pressedækningen af sagerne.. Vi vil hellere drøfte løsninger med DBU i et samarbejde – end have en meningsudveksling gennem medierne..

Er der hold i dit område,, du er bekymret for at dømme,, så meld fra ti l disse holds kampe.. Det er det eneste rigtige.. Din sikkerhed – og din glæde og tryghed ved at dømme fodbold går forud for alt andet..
Det er mit håb,, at DFU snarest får den nødvendige drøftelse med DBUs lokalunioner,, så vi sammen kan få igangsat de foreby ggende tiltag,, der virkelig kan gøre en forskel..

DFU og DBU er i voldgift omkring dommerpåsætningen af visse kampe
I 2013 afløstes den hidtidige samarbejdsaftale mellem DBU og DFU af 2 erklæringer,, som begge tiltrådte.. Det har siden vist sig,, at parterne forstår erklæringens ordlyd omkring dommerpåsætningen forskelligt.. Trods flere møder og drøftelser gennem flere år er det ikke lykkedes at komme til fælles forståelse.. Derfor skal ordlyden nu tolkes af en uvildig juridisk instans..

Sagen er vigtig for DFU,, både principielt,, da det, vi aftaler skal følges, men også, da aftalen har betydning for dommerklubbernes mulighed for at tjene penge til klubbens drift og aktiviteter for dig som medlem..
Det er naturligvis aldrig optimalt,, når samarbejds partnere skal anvende retssystemet for nå en løsning,, og derfor har der også gennem meget lang tid været gjort mange forsøg på at finde en løsning.. Forsøg, hvor DFU undervejs er kommet med flere forskellige forslag og modeller..

Sagen omhandler primært dommerpåsæ tningen af visse oldboys – turneringer, efterskole turneringer og visse private træningskampe..

Det er mit håb at sagen afsluttes i efteråret,, så DFU sammen med DBU kan få ro og afklarede forhold omkring også disse dommerpåsætninger..

DFUs hjemmeside
Jeg v il opfordre dig til at besøge DFUs hjemmeside med passende mellemrum.. Her finder du faglige artikler (vi er ved at opbygge dette)),, en række informationer,, der kan være nyttige for dig,, og hver måned indrykker jeg ”formanden har ordet””,, hvor jeg omtaler nogle af de mere overordnede nationale og rammesættende forhold,, DFU beskæftiger sig med..

DU ønskes en fortsat rigtig god sæson..

Mange sportslige hilsner

Tore Østergaard
formand

Referat af ekstra ordinær bestyrelsesmøde – ny kasserer

Udgivet 26/9 2017

Bestyrelsen har på et ekstra ordinært møde valgt Lars Sørensen som kasserer indtil næste års generalforsamling.
Vi håber meget, at der melder sig en kandidat fra vores medlemmer, der evt kan overtage denne post.

Kontakt endelig en af os i bestyrelsen.

Det betyder også, at der er ændret i mobile pay nummer at indbetale på i forbindelse med dommerfesten – læs andetsted her på siden.

Samling for nye og nyere dommere

Vi vil gerne igen i år samle jer nye og nyre fodbolddommere. Nogle af jer er godt i gang, andre er ikke komme så meget i gang, men vi vil gerne se alle. Derfor har vi fra udviklerudvalget kontaktet alle disse “nye og nyere dommere” personlig og indbudt til en samling:

Torsdag den 12-10 kl 16.30. på Søndre Stadion, Vejle.

Vi ser først en U16 kamp mellem Vejle Kam. – Vinding hvor en af jer dømmer, og i andre får til opgave at se på og notere, men det hører i nærmere om.
Efterfølgende vil vi evaluere kampen, og kampens dommer. Og sidst vil vi gerne have en kort snak med jer enkeltvis om jeres fremtidsdrømme som dommer, og hvad i kunne ønske fra os.

Håber at se så mange af jer som muligt, så i kan få hilst på hinanden. Håber i kan få det passet ind i en travl hverdag.

Tilmelding til Erik Vinstrup på mail: erik.vinstrup@hotmail.com

Helst så snart som muligt, men senest den 8-10.

Mvh

Erik Vinstrup

Udviklerudvalget

Vejle FDK

Vores kasserer Preben Birn er gået bort

Udgivet 24/9 2017 – opdateret 25/9 2017

Det er med stor sorg at måtte meddele, at en af vores aktive medlemmer Preben Birn er gået bort pludselig lørdag nat.

Preben var ude at dømme torsdag aften, og jeg talte kort med ham en time inden, at han skulle dømme. Som altid var hans tilgang til opgaverne i dommerklubben præget af både humor og samtidig seriøs på samme tid.

Vi kan i Vejle Fodbolddommerklub ikke takke nok for den store indsats, som Preben har lavet – både som aktiv dommer til det sidste – men bestemt også for hans store arbejde, som bestyrelsesmedlem og som “ansvarlig” for klubbens økonomi.

Preben blev dårlig i forbindelse med kampen torsdag aften og indlagt på hjerteafdelingen på sygehuset – og vi fik egentlig gode meddelelser om, at han var måske på vej hjem igen. Desværre skulle det ikke være sådan.

Vi sender de varmeste tanker og medfølelse til Prebens kone Kirsten og hans familie i denne svære tid.

Bisættelse finder sted på lørdag – og vi opfordre alle som kan komme fra dommerklubben om at møde op.

På vegne af bestyrelsen i Vejle Fodbolddommerklub.
Formand Anders S. Kristensen

Futsal kursus for nye dommere

Udgivet 21/9 2017

Sidste år blev der ikke oprettet kursus for nye dommere, der ønskede at blive FUTSAL dommer. Det er i 2017 også meget begrænset antal kurser, som oprettes – men der er dog kommet et enkelt:

Det bliver afholdt 11/10 i Vejen. Læs mere her – og der skal tilmeldes via DBU net. Læs mere ved at klikke her.

Svindelforsøg også prøvet i Vejlefodbolddommerklub

Udgivet 21/9 2017

I Vejle Amts Folkeblad blev der 21/9 2017 bragt en artikel om, at to lokale fodboldforeninger forsøgt svindet for penge via”phishing-metoden”.
Hele artiklen fra avisen kan læse ved at klikke her.

Dette har også været forsøgt i Vejle Fodbolddommerklub i juli måned, hvor vores kasserer fik en mail fra formanden – hvor der stod, at han havde brug for at der blev overført nogle penge til en engelsk konto.

Heldigvis lykkedes det ikke – men vi vil naturligvis gerne advare alle vores medlemmer om dette – og eksempelvis ved vi også, at formanden for udviklerudvalget Erik Vinstrup også har været udsat for samme “svindel med sin mail”.

I kan se hele kopi af mail korrespondancen mellem “formand” og kasseren nedenfor.

Fra: Preben Birn [mailto:birn-kp@post.tele.dk]
Sendt: 6. juli 2017 14:14
Til: ‘Anders Kristensen’
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Anders

Hvis du ikke selv kan klare det, så kan jeg heller ikke. Jeg har ikke mulighed for at overfører penge til udlandet. Det skal gå igennem et pengeinstitut.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:57
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Preben,

 

Hvorfor kan du ikke foretage betalingen? Det er en betaling til Storbritannien. Hvad bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen?

 

Mvh

Anders

 

Sendt: Den juli. 06  2017   9:59 AM
Fra: “Preben Birn” <birn-kp@post.tele.dk>
Til: “‘Anders Kristensen'” <anders@1conzept.dk>
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

Hej Anders

Det kan jeg ikke klare. Jeg troede, at det var en overførsel her i Danmark. Det må du få din bankforbindelse til at klare.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:30
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Preben,

 

Venligst gøre samme dag overføre af 3550 EUR til:
 
Modtagerennavn: Es Jackson
Bank-navn: Santander UK plc
IBAN: GB33ABBY09012911292607
Swift-kod/BIC: ABBYGB3EXXX
Bank adress : SANTANDER UK BRIDLE ROAD BOOTLE MERSEYSIDE L30 4GB
Betaling Reference: Logistik og andre tjenester
 
Email mig med kopien af modtagelse af betaling, når det er gjort.

 

Mvh

Anders

 

Sendt: Den juli. 06 2017  9:30 AM
Fra: “Preben Birn” <birn-kp@post.tele.dk>
Til: “‘Anders Kristensen'” <anders@1conzept.dk>
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

Hej Anders

Jeg skal kun bruge reg. nr. og kontonummer.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:19
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej​ Preben,

 

Jeg har brug for dig til at foretage en betaling til en modtageren i dag. Hvad bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen?

 

Venlig hilsen

Anders

Svar fra lovgruppen på flytbare mål og festival armbånd

Udgivet 14/9 2017

Vi har vendt dette både i bestyrelsen og hos DBU og DFU og i lovgruppens dommerudvalg – og har af formanden for lovgruppen Jan Carlsen fået følgende svar, som kan læses nedenfor.

Den korte konklusion er:

 1. Flytbare mål med hjul indvendig, som i visse tilfælde gør, at bolden springer i spil – i stedet for at der kunne dømmes mål. Her kan vi intet gøre.
  Det nytter ikke noget at lave indberetning, fordi der bliver ikke gjort noget ved dette. KUN hvis de flytbare mål er farlige (kan vælte osv.), så skal vi gribe ind og i disse tilfælde aflyse kampen, hvis ikke målene udskiftes. MEN HJUL indvendig i målene er bestemt ikke farlige, der giver “blot” ikke en sportslig korrekt afvikling i visse tilfælde, men det kan vi som dommere ikke “gøre” noget ved.
 2. Armbånd: Her kan der ved DBU stævner, hvor det er påtalt nødvendigt for de unge mennesker at vise “adgangstegn” til mad fx gives dispensation – og her kan vi tillade dette. MEN DET ER KUN i disse få særtilfælde. Læs ordlyd indsat af svaret fra Jan Carlsen.
   Dette armbånd med metalclips KAN ALDRIG godkendes – uanset hvilket stævne eller kamp.
  Dette armbånd i papir/plast kan i særtilfælde kun ved DBU stævner rent undtagelsesvis godkendes – men ikke i andre kampe overhovedet.

Opstartsmøde Efterår 2017 – Torsdag 10/8 i Givskud

Udgivet 5/7 2017 – opdateret 3/8 2017.

I forbindelse med lovændringerne pr. 1/7 (se skrivelse fra DBU-JYLLAND og læs mere i artiklerne på vores hjemmeside), så er der nogle punkter, der er vigtige at kunne for at være klædt på til at dømme i efteråret.

Derfor vil vi afholde et opstartsmøde og få besøg af Poul Johan Christensen fra DBU, der vil gennemgå den nye fodboldlov og ændringerne.

Mødet bliver Torsdag 10/8 kl.19.00 i Givskud.

Tilmelding skal ske til Stefan Fyhn på: stefanfyhn@hotmail.com

Senest 6/8 2017 kl.16.00 af hensyn til “kaffe og ostemad” og plads, der er kun er 50 pladser i Givskud.

Dagsorden:

19.00 Velkomst og praktisk information fra Vejle Fodbolddommerklub

19.15 Praktisk information fra dommerpåsætteren

19.30 Poul Johan Christensen fra DBU lovgruppen

21.00 Evt

Lov ændringer 1/7

Udgivet 4/7 2017

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Kære dommer

DBU’s Dommer gruppe og FLU’s Breddedommergruppe fremsender hermed en ”Læs let” udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er i fodboldloven pr.1. juli 2017. En komplet ændring vil fremgå af den nye trykte udgave af fodboldloven, hvor ændringer, ret- telser m.v. vil blive markeret med en streg i marginen.

De væsentligste ændringer er:

*Målmandsskift i pausen uden besked til dommeren – indberetning, ikke advarsel.
*Udskiftning i pausen uden besked til dommeren – indberetning, ikke advarsel.
*Spiller, som genindtræder uden dommerens tilladelse og får indflydelse – direkte frispark.
*Hold, som scorer med ekstra person på banen – direkte frispark.
*Dommerens afgørelser skal altid respekteres (har aldrig stået der før…  ).
*Tidsbegrænsede udvisninger bliver tilladt i visse kampe – se separat dokument.
*En bortvist læge må stadig fungere, hvis der ikke er anden medicinsk bistand til rådighed.
*Begyndelsesspark: Sparkeren må stå på modspillernes banehalvdel.
*’Bremse et lovende angreb’ i straffesparksfeltet giver ikke længere advarsel, hvis det indebærer et forsøg på at spille bolden.
*Forseelser mellem spiller og modspiller/reserve/official uden for banen medfører fri- spark på linjen, hvis bolden er i spil – uanset hvordan spillerne er kommet uden for banen.
*Kast med genstande ind og ud af banen, som får indflydelse – direkte frispark.
*Vær opmærksom på tillægget ”10 minutters udvisning” , idet der er væsentlige ændringer på dette område.

Eventuelle spørgsmål vedr. denne udgave kan stilles til:
Elite: Jan Carlsen. Tlf.: 2927 7047. Mail: al_janus@post9.tele.dk
Bredde Øst: Allan Vennike. Tlf.: 5195 6219. Mail: allan-vennike@hotmail.com
Bredde Vest: Poul Johan Christensen. Tlf.: 4060 7553. Mail: hapo@pc.dk

Med venlig hilsen
DBU’s dommergruppe og FLU’s Breddedommergruppe

Indsat nedenfor hele artiklen fra DBU

§ 1 Banen.

Kunstmateriale kan anvendes til afmærkninger på naturligt underlag, hvis dette ikke er farligt.

§ 3 Spillerne.

Såfremt der gives tilladelse fra FIFA, konføderationer og nationalt forbund kan der anvendes op til maximalt fem reserver i en officiel turneringskamp.
I den øverste mandlige og kvindelige række samt i A-landskampe, er det maksimale antal reserver tre.
Ved fri udskiftning forstås, at en udskiftet spiller senere igen kan indskiftes som del- tager i kampen. Dette er kun tilladt i ungdoms-, veteran- og breddekampe, under forudsætning af, at det nationale forbund, konføderationen eller FIFA har godkendt dette.
En udskiftning er foretaget, når reserven træder ind på banen. Fra det øjeblik be- tragtes den udskiftede spiller som udskiftet og reserven som spiller, der kan foreta- ge en hvilken som helst igangsættelse.
Hvis dommeren ikke er underrettet om udskiftningen, kan den navngivne reserve fortsætte med at spille. Der tildeles ikke nogen disciplinær straf, men dommeren indberetter det skete til den relevante turneringsmyndighed.
Hvis en spiller skifter plads med målmanden, uden dommeren tilladelse skal de in- volverede spillere advares, dog ikke hvis skiftet sker i pausen (også i forlænget spil- letid), eller i tidsrummet mellem kampens afslutning og begyndelsen af den forlæn- gede spilletid/eller straffesparkskonkurrence.
Hvis en spiller, som skal have dommerens tilladelse til at genindtræde, gør dette uden tilladelse, skal dommeren:

 standse spillet (dog ikke øjeblikkelig, hvis spilleren ikke har indflydelse på spillet eller et medlem af dommerteamet), eller hvis fordelsreglen kan an- vendes.

Hvis dommeren standser spillet, skal det genoptages:

 med et direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor indflydelsen skete. med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset, hvis spilleren ikke har haft nogen indflydelse.

NB: Spilleren skal ikke forlade banen.
Såfremt dommeren opdager, at der var en ekstra mand på banen tilknyttet det hold der scorede, skal spillet genoptages med et direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor den ekstra person befandt sig.

§ 4 Spillernes udstyr.

Spillere (herunder reserver, udskiftede og udviste spillere) må ikke bære eller bruge nogen form for elektronisk udstyr eller udstyr til brug for kommunikation (med und- tagelse af EPTS, hvor dette er tilladt). Enhver form for elektronisk kommunikation hos officials er forbudt, medmindre den direkte vedrører spillernes helbred eller sik- kerhed.

I de tilfælde, hvor bærbar teknologi anvendes som en del af elektronisk måleudstyr (EPTS), og det sker i officielle turneringskampe under FIFA, en konføderation eller et nationalforbund, skal den teknologi, som er fæstnet til spillernes udstyr, være for- synet med IMS- Logoet

Mærket angiver, at udstyret er blevet officielt testet og som minimum opfylder sik- kerhedskravene i IMS-standarden, som er udviklet af FIFA og godkendt af The Board. FIFA skal godkende de instanser, som foretager kontrollen. Der er en over- gangsperiode frem til 31. maj 2018.

§ 5 Dommeren.

Dommerens og det øvrige dommerteams afgørelser skal altid respekteres.
Har myndighed til at vise gule og røde kort, samt hvor turneringsreglerne tillader

det, midlertidigt udvise en spiller, fra han træder ind på banen ved kampens begyn- delse (indbefattet pausen, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence).
Et medlem af lægestaben, som begår en forseelse til bortvisning, kan dog forblive, hvis holdet ikke har anden sundhedsfagligt personel til rådighed, således at han kan handle, hvis en spiller har brug for lægehjælp.

§ 7 Spilletid.

En kort drikke pause mellem de to halvlege i forlænget spilletid er tilladt.

§ 8 Spillets igangsættelse og genoptagelse.

Ved ethvert begyndelsesspark skal alle spillere med undtagelse af spilleren, som foretager begyndelsessparket, være på egen banehalvdel.
Ved ethvert begyndelsesspark kan der scores direkte i modspillernes mål. Hvis bol- den går direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne.

§ 10 Kampens resultat.

Forlænget spilletid: Gennemføres ved to lige lange halvlege, som ikke må vare længere end 15 minutter.
Straffesparkskonkurrence:

 •   Med undtagelse af en reserve for en målmand, som er ude af stand til at fortsætte, må kun spiller, der er på banen ved kampens slutning, eller kort- varigt har forladt denne (f.eks. på grund af skade eller udstyr), deltage i straffesparkskonkurrencen.
 •   En målmand, som bliver ude af stand til at fortsætte før eller under en straf- fesparkskonkurrence, kan erstattes af en spiller, som er blevet fravalgt for at sikre lige mange spillere på begge hold, eller – hvis holdet ikke har brugt alle tilladte reserver – af en navngiven reserve. Målmanden må ikke deltage yderligere og må ikke sparke.
 •   Under straffesparkskonkurrencen må sparkeren ikke røre bolden igen efter at sparket er udført.
 •   Forseelse af målmanden

  o Hvis målmanden begår en forseelse, og sparket som følge deraf skal tages om, skal målmanden advares.

 •   Forseelse af sparkeren

  o Hvis sparkeren straffes for en forseelse, som bliver begået, efter at dommeren har givet signal til, at sparket skal tages, noteres sparket som brændt, og sparkeren advares.

 •   Forseelser af både målmanden og sparkeren.

  Hvis både målmanden og sparkeren begår samtidige forseelser:

o hvis bolden ikke er gået i mål, tages sparket om, og begge spillere

advares.
o hvis bolden er gået i mål, annulleres scoringen, sparket noteres som

brændt, og sparkeren advares.

§ 11 Offside.

Opnår en fordel ved at røre bolden eller genere en modspiller, når bolden tilfældigt springer tilbage fra en målstang, overligger, modspiller eller et medlem af dommer- teamet.
En redning betyder, at en spiller med nogen del af kroppen (og for målmandens vedkommende i eget straffesparksfelt også hænderne) stopper eller forsøger at stoppe en bold, som er på vej ind i eller meget tæt på mål.

I situationer, hvor:

 en spiller der står i offside-position eller bevæger sig fra den og står i vejen for en modspiller og har indflydelse på modspillerens bevægelse mod bol- den, skal spilleren straffes for offside, hvis det påvirker modspillerens mulig- hed for at spille bolden eller angribe for at erobre den. Hvis spilleren bevæ- ger sig ind i modspillerens bane og bremser hans bevægelse (dvs. blokerer vejen for ham), skal forseelsen straffes ifølge § 12.

 •   en spiller i offside-position der bevæger sig mod bolden og har til hensigt at spille den, men der begås en forseelse mod ham, før han spiller bolden, for- søger at spille bolden eller angriber for at erobre den, straffes denne forseel- se, da den skete før offside-forseelsen.
 •   der begås en forseelse mod en spiller i offside-position, og denne spiller alle- rede spiller bolden, forsøger at spille den eller angriber for at erobre bolden, straffes offside-forseelsen, da den skete før frisparks forseelsen.

  § 12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel.

  Ny forseelse til indirekte frispark: Ved ord eller handling protesterer, bruger fornær- mende, hånende eller upassende sprog og / eller tegn, eller begår andre verbale forseelser.
  I forbindelse med anvendelse af fordelsreglen, hvor der er begået en forseelse til udvisning, og dommer har ladet fordelsreglen gælde, og spilleren nu angri- ber/generer en modspiller skal dommeren standse spillet, udvise spilleren, og lade spillet genoptage ved et indirekte frispark, medmindre spilleren har begået en alvor- ligere forseelse.

  Advarsel for usportslig opførsel: Begår en forseelse mod en modspiller eller spiller bolden med hånden for at gribe ind i, eller stoppe et lovende angreb, undtagen hvor dommeren har dømt straffespark for en forseelse, som omfattede et forsøg på at spille bolden.

  Advarsel for usportslig opførsel: Berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed ved en forseelse, som omfattede et forsøg på at spille bolden, og hvor dommeren har dømt straffespark.
  Advarsel for scoringsjubel: Og/eller nærmer sig tilskuerne på en måde, der kan

  bringe sikkerheden i fare
  Advarsel for scoringsjubel: Gestikulerer eller handler på en provokerende, hånende eller ophidsende måde.

  Forseelser der skal straffes med udvisning: Berøver et mål eller en oplagt sco- ringsmulighed for en modspiller, hvis generelle retning er mod målet hos den spiller, som begår den forseelse, som skal straffes med et frispark.
  Berøven af oplagt scoringsmulighed: Hvis en spiller begår en forseelse mod en modspiller, som berøver denne en oplagt scoringsmulighed, og dommeren dømmer straffespark, skal spilleren advares, hvis forseelsen indebar et forsøg på at spille bolden. I alle andre tilfælde (f.eks. holde, puffe, ingen mulighed for at spille bolden etc.), skal spilleren udvises.
  Berøven af oplagt scoringsmulighed begået af en person, der træder ind på

  banen

 En spiller, udvist spiller, reserve eller udskiftet spiller, som træder ind på ba- nen uden at have fået dommerens tilladelse og får indflydelse på spillet eller en modspiller ved at berøve modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmu- lighed, gør sig skyldig i en forseelse til udvisning.

Der tilføjes udvist spiller i Fodboldloven 2016/2017 side 54 på 12. tekstlinje. Hvis bolden er i spil, og:

 •   en spiller begår en forseelse uden for banen mod et medlem af dommertea- met eller en modspiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official, el- ler
 •   en reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official begår en forseelse mod eller blander sig i forhold til en modspiller eller et medlem af dommerteamet uden for banen

  genoptages spillet med et frispark fra det punkt på grænselinjen, som er nærmest det sted, hvor forseelsen eller indblandingen skete. Der dømmes straffespark, hvis det er en forseelse, som skal straffes med direkte frispark, og punktet er i straffe- sparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

  Hvis en spiller på eller uden for banen kaster en genstand, herunder bolden, mod en modspiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller, official, et medlem af dommer- teamet eller bolden, genoptages spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor genstanden ramte eller ville have ramt personen eller bolden. Hvis dette punkt er uden for banen, tages frisparket på det nærmeste punkt på grænselinjen. Der dømmes straffespark, hvis punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.
  Hvis en reserve, udskiftet spiller, udvist spiller, en spiller, som midlertidigt har forladt banen, eller en official kaster eller sparker en genstand ind på banen, og denne får indflydelse på spillet, en modspiller eller et medlem af dommerteamet, genoptages spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor genstanden fik indflydelse på spillet, ramte eller ville have ramt modspilleren, medlemmet af dommerteamet eller bolden.

  I alle tilfælde tager dommeren passende disciplinær straf i anvendelse.

 •   Hvis forseelsen er udført hensynsløst, skal advarer dommeren personen for usportslig opførsel.
 •   Hvis forseelsen er udført med unødig stor kraft, udviser dommeren personen for voldsom adfærd.

  § 13 Frispark.

  Hvis forsvarsspillerne tager et frispark i eget straffesparksfelt, og én eller flere mod- spillere endnu er i straffesparksfeltet, fordi de ikke havde tid til at forlade det, skal dommeren lade spillet fortsætte. Hvis en modspiller, som er i straffesparksfeltet, når sparket tages, eller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller for- søger at erobre bolden, før den har rørt en anden spiller, skal frisparket tages om.

  § 14 Straffespark.

  Når tiden forlænges, betragtes straffesparket som afsluttet, når sparket er taget, og bolden holder op med at bevæge sig, går ud af spil, røres af en anden spiller end den forsvarende målmand (incl. sparkeren), eller dommeren standser spillet for en forseelse af sparkeren eller sparkerens hold. Hvis en forsvarende spiller (incl. mål- manden) begår en forseelse, og straffesparket ikke går i mål, tages det om. Forseelser af både målmanden og sparkeren (se § 10).

 Hvis både målmanden og sparkeren begår samtidige forseelser:

o hvis bolden ikke er gået i mål, tages sparket om, og begge spillere advares.

o hvis bolden er gået i mål, annulleres scoringen, sparket noteres som brændt, og sparkeren advares.

Der tilføjes under ”Bolden på vej mod målet, bliver rørt af noget uvedkommende”. ,medmindre bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer målmanden el- ler en forsvarende spiller i at spille bolden. I så fald dømmes mål, hvis bolden efter- følgende går i mål (selv hvis bolden blev rørt), medmindre bolden går i modspiller- nes mål.

§ 16 Målspark.

Hvis en modspiller, som er i straffesparksfeltet, da målsparket tages, eller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er rørt af en anden spiller, tages målsparket om.

Side 75 i Fodboldloven 2016/2017.

Til teksten før der nederste diagram tilføjes:
 , medmindre der anvendes mållinjeteknologi, og der derfor kun er brug for én

mållinjedommer. Mållinjedommer-2 og linjedommer-1 overvåger spillerne i midtercirklen, mens linjedommer-2 og 4. dommeren overvåger det tekniske område.

Side 76 i Fodboldloven 2016/2017.

Teksten før det nederste diagram:
 ”straffesparksfeltets grænselinje’ ændres til ‘målfeltets grænselinje’ og dia-

grammet ændres tilsvarende.

Side 81 i Fodboldloven 2016/2017.

Hjørnespark/målspark. De to afsnit ændres til:
 Når bolden passerer helt over mållinjen nær linjedommeren, løfter linjedom-

meren flaget i højre hånd for at informere dommeren om, at bolden er ude af spil, og hvis

o bolden er tæt på linjedommeren – indikere om der er målspark eller hjørnespark

o bolden er langt fra linjedommeren – holde øjenkontakt og følge dom- merens markering.

 Når bolden tydeligt har passeret mållinjen, er det ikke nødvendigt for linje- dommeren at løfte flaget for at vise en udemarkering. Hvis afgørelsen om målspark eller hjørnespark er åbenlys, er det ikke nødvendigt at markere, især ikke hvis dommeren giver en markering.