Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang, teoritest, løbetest.

Udgivet 22/10 2018 – REDIGERET 14/1 2019

OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG:
Obligatorisk teorigennemgang – 2 timers kursus – max 40 deltagere pr.hold.
Hvis du ønsker at dømme fodbold 2019 – så SKAL DU deltage på et sådan kursus. Der bliver i andre dommerklubber arrangeret mange andre datoer på disse kurser – og vi skal nok offentliggøre disse her på siden løbende, når vi få kendskab til disse.

I 2019 vælger vi at afholde:
Obligatorisk teorigennemgang i Vejle midtby:
3F Vejle, Sjællandsgade 30
Torsdag d. 28/2 kl. 18:30-20:30
Onsdag d. 6/3 kl. 18:30-20:30

Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang foregår ved at klikke her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ6DrFgYq_pn1h3PLVFijjmvM0i-2fLeXHSr_2eE9uBnqVg/viewform?usp=sf_link

TEORITEST:
Alle dommere indrangeret i serie 3 og og alle udviklere skal gennemgå en teoritest. Linjedommere som er i serie 4 skal ikke til teoritest.
I Vejle bliver teoritesten afholdt sammen med løbetest på to dage i Givskud Hallen:
Tirsdag d. 26/2 fra kl.18.00 (løbe og teoritest samme dag)
Søndag d.10/3 fra kl.11.00 (løbe og teoritest samme dag)
Tilmelding foregår ved at klikke her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hkSXwI0R_Hv0Jf68TaKKz7vj51YV9lSrlbRQRs7b_bw7Zw/viewform?usp=sf_link

LØBETEST BIP OG COOPERTEST
Alle linjedommere og dommere indrangeret fra serie 3 og opefter – (samt dommere over 70 år) skal løbe en fysisk test for “få lov” at dømme på niveau.
Testregler er fuldstændig uændret for 2019 – (kan findes andetsted på vores hjemmeside).
BIB test foregår som nævnt 2 dage – se ovenfor – så der er mulighed for at at kombinere teoritest og løbetest, hvis man vil dette på samme aften.
Dette holdes i Givskud hallen.
Tirsdag d. 26/2 fra kl.18.00 (løbe og teoritest samme dag)
Søndag d.10/3 fra kl.11.00 (løbe og teoritest samme dag) Dette er samtidig RETEST også.
Men der bliver også afholdt en coopertest i 2019. Dommere indrangeret i serie 3 eller linjedommere kan vælge at løbe en coopertest på 2000 meter i stedet for biltest. (Linjedommere kan i så fald kun blive indrangeret til serie 2).
Lørdag d. 9/3 kl.10.30 på Vejle Atletikstadion
Tilmelding til BIP/COOPER test foregår ved at klikke her:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hkSXwI0R_Hv0Jf68TaKKz7vj51YV9lSrlbRQRs7b_bw7Zw/viewform?usp=sf_link

Gratis Fodbolddommerlovbog til alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

Udgivet 5/11 2018

Vi har fået den nye lovbog fra DBU og kan heldigvis i år tilbyde denne gratis til alle vores medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub.
Der er et styk lovbog pr. medlem.

Denne lovbog kan afhentes hos
Lars Sørensen på Mølholm Landevej 6 – 7100 Vejle – tlf. 20100802
Og/eller
Anders Kristensen Højderyggen 17 – 7120 Vejle Ø – tlf. 30112372

Ring lige i forvejen,  så der kan evt aftales – at lovbogen ligges frem et sted.?

Lovbogen kan også gratis downloades her: https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/fodboldloven/fodboldloven_som_pdf

Fysisk test 2019 -retningslinjer nyt

DBU JYLLAND har udgivet følgende retningslinjer for løbetest.

Der er intet nyt i forhold til, hvordan disse har skulle afvikles i krav – men grundet nogle situationer og misforståelser, så har vi fået retningslinjer, så der ikke kan opstå tvivl (forhåbentlig):

Retningslinjer for afvikling af fysisk test – udgivet af DBU JYLLAND 23/10 2018

 • En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed.
 • Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering. Præcisering – så snart DBU Jylland og dommerpåsætter får besked om testresultat rykkes man ned til pågældende række. Det betyder, at hvis man dumper en test, så rykkes man ned med det samme. Består man efterfølgende i test nr.2 sit niveau – rykkes man tilsvarende tilbage.

 • Ved skade, orlov, etc. kan en dommer, inden for et år, få lov at gennemføre en løbetest, og derved bevare muligheden for at fastholde sin indplacering i op til et år.
 • En dommer kan ikke kombinere cooper og yoyo-testen. Man skal vælge hvilken testform man ønsker at løbe.
 • Dommere der rykker op i en ”testkrævende” række til efterårssæsonen skal bestå løbetest inden dommeren kan få tildelt kampe i den nye række.
 • Såfremt en dommer består løbetest i februar/marts måned til en højere række og rykker op i den pågældende række ved efterårsindrangeringen, er testen fra februar/marts gældende.
 • Såfremt man vælger Coopertesten skal man løbe i alle 12 minutter selvom man har løbet de krævede antal meter på kortere tid. Testen er først bestået når man har bevæget sig i hele 12 minutter OG har løbet de krævede antal meter.
 • Det er tilladt at en anden dommer/kollega løber ved siden af og coacher/motiverer
 • Kontrollanter til løbetest skal som udgangspunkt ikke være fra den afholdende dommerklub. Påsætning af kontrollanter koordineres i dommerområdet.
 • En dommer kan modtage 2 advarsel på den sidste tur (frem og tilbageløb), såfremt man ikke har løbet halvvejs og samtidig forladt banen. Såfremt en dommer modtager 2 advarsler på samme tur, er testen ikke bestået. Præcisering: I Bip testen kan man fx godt få en advarsel for fx tyvstart – og i samme runde også få advarsel nr.2 for ikke at nå hjem til tiden. Dommeren skal dog have disse advarsler at vide med det samme, de sker.

 • I særtilfælde kan dommerområdeformanden foretage en individuel vurdering af dommerens situation og beslutte om retningslinjerne kan/skal fraviges.

Fodbolddommere og efterløn – afgørelsen

Udgivet 10/9 2019

I foråret meddelte 2 faglige organisationer uafhængigt af hinanden, at de ville modregne omkostningsgodtgørelsen i lediges og efterlønneres ydelser.

I DFU var vi overbeviste om, at dette er i modstrid med gældende lovgivning og regler.

Dommerne tabte meget overraskende ankesagen. Vi drøftede sagen med DBU og Dansk Idræts Forbund. Sidstnævnte rejste sagen på ny.

Efter alt for lang sagsbehandling har vi nu fået medhold. Alle ledige og efterlønnere kan derfor roligt dømme fodbold og modtage omkostningsgodtgørelse. Der vil ikke ske nogen modregning i ydelserne. Vi er selvsagt rigtig godt tilfredse med afgørelsen – og Dansk Idrætsforbunds indsats.

For DBU U/17 liga og U17/Division er spilletid nu 2×45 min

Udgivet 10/8 2018

Vi har DBU modtaget følgende ændring for U17 liga og division – at spilletiden her bliver 2×45 min. Det er dog “kun” serie 1 dommer og derudover, som vil få tildelt disse kampe grundet indplaceringskravet – så det får ikke indflydelse på ret mange af vores “dommere”.

Information fra DBU Turneringer:

 

 1. Lovopdateringer med virkning fra 1. juli 2017

Nedenfor oplistes de regelsæt hvor der er sket ændringer, med henvisning til paragraffer, stikord for hvad der overordnet er ændret, samt uddybning på nogle paragraffer:

 

Propositionerne for Ungdoms DM:

 • 7.1         Tilbagerulning af op- og nedrykningsreglen
 • 11.1       Ekstraordinær udtræden af Ungdoms-DM
 • 13.2       Regel om to markspillere og en målmand over 18 år i U19 gøres permanent
 • 17.2       Spilleberettigelse på U19 gælder alle der opfylder reglerne i § 13.2
 • 17.5       Karantæne afsoning for U19
 • 22.3       Ekstra reservemålmand på bænken
 • 23.1       Sproglig rettelse
 • 23.2       Dommerhonorar ændring i U17 rækkerne
 • 27.1       Spilletid i U17 ændres til 2×45 minutter
 • 33.2       Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste til dommerne

 

 

Uddybning af § 22.3

Klubberne har mulighed for at have en reservemålmand på bænken, uden at det optager en af de tre udskiftningspladser.

 

Uddybning af § 27.1

UEFA har vedtaget at landskampe for U17 landshold fra den kommende sæson 2018/2019 skal vare 2×45 minutter. For at de danske spillere skal være konkurrencedygtige internationalt indføres dette i U17 rækkerne.
Dommerafregningen tilpasses automatisk.

 

Uddybning af § 33.2

Flere klubber ønsker at afvikle kampe tidligere end kl. 17.00 på hverdage. Dette gør det vanskeligt at påsætte en dommertrio. Ved indførelse af tabt arbejdsfortjeneste vil det være nemmere at skaffe dommertrioer og dermed imødekomme klubbernes ønske om at spille på de ønskede tidspunkter. Det er de to involverede klubber, der betaler dette.

 

 1. Holdskemaer
  Forrige sæson blev de elektroniske holdkort introduceret i Ungdoms DM. Efter en indkøring med lidt startvanskeligheder og systemoptimeringer ser det ud til at det fungerer fint, og det er en optimering for både klubberne og de øvrige interessenter at alle oplysninger er opdateret kort efter kampenes afslutning.

 

Husk at såvel spilleretrænere og hold-officials skal være oprettet i KlubOffice før de kan vælges til det elektroniske holdkort.

 

Er man det mindste i tvivl om oprettelse af spillere eller udfyldelsen af holdkortet så kontakt os hellere en gang for meget.

 

Som nogen måske allerede har opdaget, så er det muligt også at oprette en grafisk version af startopstillingen. Startopstillingen offentliggøres 1 time før kampen – ligesom holdopstilling. Såfremt man ikke ønsker offentliggørelse af den grafiske startopstilling, men f.eks. kun vil bruge startopstillingen internt (deling i Facebook gruppe, KampKlar eller lign.), så kan dette også lade sig gøre.

 

God sæson.

 

Lovregler pr. 1/7 2018

Her finder I en læselet udgave af de nye regler.
Alle dommere vil få mulighed for at få en gratis lovbog i efteråret 2018 – når den er færdigtrykt.

Det vil være således, at denne kan afhentes på nogle steder i dommerklubben gratis – den bliver ikke tilsendt gratis.

Mere information følger – når vi har bogen i “hånden”.

Læs let 2018

Indplaceringsliste Vejle

Opdateret 4/7 2018

Så er de officielle indplaceringslister på alle vores dommere tilgængeligt.
Tillykke til alle de “oprykkede” dommere.

Dommerklub Dnr Navn Grp Kategori LD-grp
DBU Dommer Vejle 62564 Stefan Fyhn 2. Divisionsdommer DBU Liniedommer
DBU Dommer Vejle 78023 Yavor Kuzmanov Højeste lokalserie A LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77125 Rasmus Thisgaard Højeste lokalserie LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77002 Bjarne Søbye Serie 1 B LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77033 Jimmi Hansen Serie 1 B LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 77021 Kurt Carlsen Serie 1 B LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 77185 Brian Balsgaard Serie 2 B LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 77022 Henrik Christensen Serie 2 B LD DS Herrer
DBU Dommer Vejle 77193 Kristian Slæbo Petersen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77197 Nikolaj Nielsen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77085 Lars Sørensen Serie 3 LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 77146 Morten Niebuhr Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77025 Peter Norup Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77198 Thomas Jørgensen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77171 Bekim Demiraj Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77100 Rasmus Christensen Serie 3 LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 77102 Bent Albrechtsen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77096 Anders Elkjær Pedersen Serie 3 LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 77158 Sabit Begic Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 61322 Anders Søgaard Kristensen Serie 3 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77035 Alex Hermann Serie 4 LD Serie 1 Herrer
DBU Dommer Vejle 76379 Sune Clausen Serie 4 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77000 Per Abrahamsen Serie 4 LD højeste lokalserie Herre
DBU Dommer Vejle 73033 Henrik Linde Serie 4 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 77181 Mads torntoft Serie 4 LD Serie 2 Herrer
DBU Dommer Vejle 76223 Damir Dzehverovic Serie 4
DBU Dommer Vejle 77005 Lau Witt Dreisler Serie 4
DBU Dommer Vejle 77195 Mariya Jerad Anthonipillai Serie 4
DBU Dommer Vejle 77006 Ernst Møller Serie 4
DBU Dommer Vejle 77188 Kasper Kjølhede Revald Serie 4
DBU Dommer Vejle 62026 Carsten Fischer Damgaard Serie 4
DBU Dommer Vejle 77092 Erik Vinstrup Serie 4
DBU Dommer Vejle 77160 Bjarne Christensen Serie 4
DBU Dommer Vejle 76247 Søren Markussen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77164 Bjarne Olsen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77016 Svend Erik Andersen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77229 Steffen Nielsen Serie 4
DBU Dommer Vejle 77180 Ahmad Hussein Serie 4
DBU Dommer Vejle 77219 Hans Kappelgaard Serie 4
DBU Dommer Vejle 77029 Jeppe Moos Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77069 Arne Pedersen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77169 Patrick Madsen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77030 Dag Mejlby Hansen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 70022 Peter Nielsen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77159 Husein Huseinovic Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77134 Bo Sørensen Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 77108 Kenneth Ry Hviid Serie 5/6
DBU Dommer Vejle 67274 Mikas Seerup U19
DBU Dommer Vejle 77192 Eyyub Øzdemir U17
DBU Dommer Vejle 77194 Magnus Snoghøj U17
DBU Dommer Vejle 77228 Henrik Riktrup Jensen U16/U17
DBU Dommer Vejle 77225 Nicklas Broberg Isaksen U16/U17
DBU Dommer Vejle 101 Teis Lebahn U13/U14
DBU Dommer Vejle 77230 Ebbe Krogsgaard U13/U14
DBU Dommer Vejle 77231 Katrine Stald U13/U14
DBU Dommer Vejle 77223 Jakob Frost Larsen U15
DBU Dommer Vejle 77024 Sigurd Dalgas U15
DBU Dommer Vejle 77115 Ole Hansen U15
DBU Dommer Vejle 77196 Natasha Mejlby U15
DBU Dommer Vejle 77214 Andreas Nordmark Eriksen Ungdom
DBU Dommer Vejle 77080 Elin Weber Søbye Ungdom
DBU Dommer Vejle 77217 Mads Due Holm Ungdom
DBU Dommer Vejle 66077 Sanjin Jakic Ungdom
DBU Dommer Vejle 65048 Flemming Peter Lund Øvrige
DBU Dommer Vejle 69188 Michael Kær Heideskov Øvrige
DBU Dommer Vejle 77026 Flemming Elmgreen Øvrige
DBU Dommer Vejle 77066 Finn Holm Olsen Øvrige
DBU Dommer Vejle 77143 Per Pedersen Øvrige
DBU Dommer Vejle 77150 Hans Peter Norlyk Øvrige
DBU Dommer Vejle 67231 Niels Jørn Schak Krog Øvrige
DBU Dommer Vejle 77072 Keld Smedegaard Øvrige
DBU Dommer Vejle 77119 Tage Bohl Øvrige

Tænk før du taler – dagens lille opfrisker

To fædre står og ser på børnene spille.

“Hvem er din søn?”
“Hvorfor?”
“Ville bare fortælle ham hvor elendig han er!”
“Det kan du da ikke sige til ham, han er jo bare et barn! Hvad ville du sige til at jeg sagde det samme til din søn?”
“Det har du gjort under hele kampen!”
“Hvem er din søn?”
“Dommeren…”


PS.. vi vil gerne have andre “kloge ord” eller sjove input om vores praktiske dommergerning – så send gerne til denne mail:
anders@1conzept.dk

Kaj Sørensen – vores ældste dommer i Vejle fodbolddommerklub er gået bort.

Udgivet 18/3 2018 – opdateret 20/3 med information om bisættelsen.

Vi har desværre modtaget besked om, at vores ældste medlem af Vejle Fodbolddommerklub Kaj Sørensen er gået bort.

Kaj har altid været en stor personlighed for hele dommerverdenen – og fortsat den højst indrangerede dommer i vores klub. Han har været medvirkende i flere internationale kampe og fast deltager til alle vores arrangementer – både dommerfesterne samt generalforsamlingerne.

Vores tanker går til familien. Til at give vores hyldest og minde til Kaj Sørensen har vi valgt at genudgive de historier, som vi med stor glæde modtog i dommerklubben sidste år fra Kaj.

Bisættelsen finder sted lørdag kl.11.00 i Nørremarkskirken.

UDGIVET 2017 –

Det er sjov og spændende læsning og meget rammende at opleve tingenes tilstand for en del år siden var noget anderledes i tilgangen til det at være dommer – men sjovt nok er udfordringerne med at dømme fortsat i mange tilfælde det samme som i dag.

I kan læse hele historien fra Kaj nedenfor.

Vi siger naturligvis en stor tak til Kaj for at dele dette med os alle- og vil samtidig opfordre alle aktive som “passive” dommere at sende deres bidrag til dommerklubben også.

Hvordan og hvorfor blev jeg fodbolddommer?
Min far var meget interesseret i fodbold og han tog mig med på Vejle Stadion fra barnsben.

Så det var det spæde grundlag og da jeg var 12 år blev jeg medlem af Vejle Boldklub og gik til træning 2 gange om ugen. Vores træner var Charles Corell, en tidligere god og anerkendt målmand på VB’s første hold.

Jeg spillede bl.a. en kamp på drengeholdet mod Hover, men derefter faldt interessen for fodbolden.

Jeg kom meget på KFUM efter min konfirmation, hvor jeg fik mange gode venner. I 1942 startede KFUM en idrætsafdeling med Villy Udesen som formand.

Jeg blev kasserer i klubben og begyndte også at spille håndbold sammen med nogle af vennerne. Det gik godt.
Nogle af pigerne fra KFUK var interesserede i håndbold, så dem blev jeg træner for.
Villy Udesen synes, at jeg skulle udvikle mig som træner i håndbold og jeg blev meldt til et kursus, under DHF, på Idrætshøjskolen i Vejle i påsken 1942.

I dette kursus var indlagt en dommereksamen i syv mands og markhåndbold.
Der var 15 spørgsmål og for at bestå skulle mindst 12 være rigtige. Jeg havde 14 rigtige.
Så nu var jeg uddannet håndboldsinstruktør og dommer under DHF. Jeg trænede mange omegns klubber og dømte mange kampe.
Det var min start på dommergerningen.

Efter 5 år som dommer avancerede jeg til Jyllands Serien under JHF.
I 1951 blev jeg ansat til at dømme første og anden division under DHF.
Jeg var udtaget til at blive international dommer, men takkede nej hertil, da jeg var kommet i første division i fodbold i1961.

Hvorfor blev jeg fodbolddommer?

Vi handlede hos en grønthandler Ormstrup i Vestergade og han var kampfordeler i Vejle Fodbolddommerklub. Han kendte mig fra min tid som anfører for KFUMs fodboldhold.

Han sagde til mig, at nu skulle jeg være fodbolddommer. Han hentede en lovbog og sagde, at der om 2 måneder skulle afholdes dommereksamen på Grand Hotel i Vejle.Datoen var sat til den 27. januar 1951.

Jeg takkede nej, men han sagde: ”Det skal du”.
Ok, jeg tog bogen og begyndte at læse i den, men det lovstof kendte jeg ikke meget til.

Min kone hørte mig i stoffet og Vejle fodbolddommerklub havde en lovfortolker, som besøgte mig et par gange, hvorefter han mente, at jeg var klar til eksamen. Dagen kom, jeg mødte op og gik ind til det grønne bord med en ti øre som bold.

Lovfortolkerne var J. Højris og Bank Mikkelsen.
Jeg var nervøs, men det gik meget godt, indtil jeg fik dette spørgsmål:

En forsvarsspiller i eget straffesparksfelt løfter benet meget højt for at få bolden standset og kommer derved til at ramme en modspiller i ansigtet, som falder og det bløder fra ansigtet.

Spørgsmålet var: Hvad dømmer De? Jeg svarede: straffespark.
Vi tager den engang til var svaret, hvad dømmer De? Jeg svarede atter: straffespark.

Så fik jeg besked på at gå udenfor et øjeblik.

Jeg kommer ud til mine senere kammerater, der spørger hvordan det gik.
Jeg forklarede dem min situation og de siger, nej du skulle have dømt et indirekte frispark for uforsætligt farligt spil.

Jeg bliver kaldt ind og de starter med at sige, at det var gået meget godt, men de skulle lige have den nævnte situation igen, og jeg blev spurgt om jeg stadig holdt fast i at dømme straffespark. Jeg svarede: Nej, jeg skulle have dømt uforsætligt frispark, altså et indirekte frispark. Jeg bestod, mod at jeg fremover var villig til at deltage i klubbens lovinstruktioner.

Det var jeg selvfølgelig. Så nu var jeg både håndbolddommer og fodbolddommer.

Min første kamp, som fodbolddommer, var i Vinding i en serie 3 kamp og det var noget nyt i forhold til de små håndboldbaner. Jeg kunne lide det.

I 1956 dømte jeg i tredje division.

 1. division i 1958.
 2. division i 1961 og endelig FIFA dommer i 1969.

Jeg sluttede som fodbolddommer i 1975 grundet aldersgrænsen, som dengang var 50 år.

Jeg stoppede med håndbolden i 1961, da det blev for meget for mig med begge dele samtidig.

Jeg kunne jo ikke leve af at være dommer, så jeg skulle også passe mit arbejde med at sælge værktøj og maskiner til Jern og Metalindustrien. Dette afsnit af mit liv er et hel kapitel for sig selv, men også med mange gode minder og mange udlandsrejser.

Mine mange erindringer fra fodbolden har været mange og der følger et lille udpluk her:

Vi var i London og skulle dømme en kamp i UEFA regi.

På kampdagen blev vi enige om at besøge nogle af de mest kendte steder i London. Vi hyrede en Taxa og det viste sig at være en frisk chauffør. Vi endte på Buckingham Palace, hvor vi holdt udenfor og betragtede det flotte slot.

Chaufføren spurgte, om vi ville ind og se slottet. Det ville vi selvfølgelig gerne, hvorefter vores chauffør sprang ud af bilen og henvendte sig til politiet. Han kørte herefter ind på slottet. Politiet gjorde honnør for os. Vi kom ind på slottets forgemak, hvor vi skrev en hilsen til Dronning Elisabeth i den fremlagte gæstebog, og kører derefter hjem til vort hotel.

DBU fik en henvendelse fra Det Grønlandske Fodboldforbund, der spurgte om de kunne få 2 dommere og en assistent til at hjælpe med det praktiske. Det blev Bent Mortensen, som var ansat på DBU samt Kaj Rasmussen og mig, som dommere.

Dronning Magrethe rejser ofte til Grønland og skulle også derop i 1975.

Netop det år skulle det Grønlandske Fodboldforbund holde deres første mesterskab i fodbold og de spurgte Dronningen, om hun ville komme til Egedesminde og åbne det første mesterskab i fodbold. Svaret blev et ja.

Jeg skulle dømme åbningskampen og Dronningen og Prins Henrik kom på banen og hilste på spillerne og på os.

Det var så anden gang, at Dronningen hilste på mig.

Første gang var, da jeg dømte landspokalfinalen i 1971, i den gamle Idrætspark i København.

Da var hun kronprinsesse og repræsenterede Kongehuset.

Jeg har også fået en hilsen fra Dronningen. Det var, da vi havde Diamant Bryllup.

Jeg har mere kendskab til de Kongelige.

DBU fik en henvendelse fra det Græske Fodboldforbund, om de kunne få 3 dommere til en vigtig kamp, der var afgørende for det Græske Fodbold Mesterskab. De var blevet uvenner de græske fodbolddommere.

Det blev Tage Sørensen, Keld Svanevig og jeg, der blev spurgt og vi takkede naturligvis ja til opgaven.

Det var en lang rejse og vi blev godt modtaget af en fra det Græske Fodbold Forbund.

Vi spiste sammen med ham om aftenen, hvor han fortæller os, at det jo var en meget vigtig kamp, og der ville nok komme 60.000 tilskuere, hvoraf  de 40.000 var fans af det ene hold og de resterende 10.000 var fans af det andet hold.

Så vi fik at vide, at vi endelig ikke måtte fortælle nogle, hvem vi var, hvor vi kom fra, eller hvad vi skulle lave i Athen.

Vi svarede OK og så gik han ved halv ni tiden.

Vi trængte også til at få lidt frisk luft, så vi gik en lille tur ud i byen.

Inden vi kommer til vores hotel, i øvrigt det flotteste, jeg nogen sinde har boet på, ser vi et skilt, hvorpå der står: BAR.

Vi bliver enige om at gå ind for at få os en lille drink.

Vi kommer ind i et stort lokale, hvor der kun er en bartender og 3 damer i lokalet.

Vi  får vores drinks og sidder og taler sammen, da de 3 damer pludselig kommer hen til os og spørger hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvorfor vi er i Athen?

Det kunne vi jo ikke fortælle dem på grund af vores aftale med vores græske ven.

De bliver ved med at spørge, men får intet svar. Så spørger de, om de må sætte sig ned ved vores bord og om vi ville give en drink? Det fik de lov til. Vi skålede og de blev ved med at spørge hvem vi var og så videre.

Så siger jeg pludselig til dem. Nu skal jeg fortælle jer, hvem vi er og hvorfor vi er i Athen.

Jeg siger, I har en Dansk Dronning. De svarede, ja det viste de godt. Og jeg siger, hun skal føde i nær fremtid. Ja, det var de også bekendt med. Så nu skal jeg fortælle jer hvem vi er. Vi er 3 danske fødselshjælpere.

Bartenderen har hørt det og kommer hen til os og hilser på os og siger:” fri bar”.

Vi skynder os at drikke ud og forlader stedet, inden der kommer andre gæster.

Jeg dømte en kamp i Serie 4 i Skærup  og på Skærups hold var der bl.a. 2 brødre, hvoraf  den ene var meget ivrig.

Der var hjørnespark til modstanderne og denne ivrige spiller syntes, at det tog for lang tid inden modstanderen sparkede, så han løb ud og sparkede modstanderens hjørnespark.

Bolden gik heldigvis ikke i mål. Hvis den havde gjort det, var der så selvmål? Jeg have nu nok dømt omspark.

I Århus havde de et år nogle studerende som spillede fodbold og var kommet ret langt i pokalturneringen.

De skulle, på hjemmebane, spille mod B 1909 fra Odense, der spillede i 1ste Division.

Jeg var  dommer og Finn Jensen og Henning  Lund Sørensen var LV.

En B 1909 spiller sparker til bolden mod mål på ca. 30 m afstand, og jeg ser at bolden rammer noget og springer i spil igen.

B 1909 spillerne mener, at bolden var inde i målet og er utilfredse med min afgørelse, idet jeg lader spillet fortsætte, uden at dømme mål. Så spørger de mig, hvorfor ikke spørge din LV.

Mit svar var: det nytter ikke noget, for han er både blind og døv.
Så vi forsætter og B 1909 vinder kampe. Så let kom jeg om ved den situation.

Jeg har dømt mange kampe i Odense. Et år havde de 4 hold i 1ste Division. B 1913, B 1909,

OB og Odense KFUM.

Jeg dømte en vigtig kamp B1913 – Esbjerg med 32.000 tilskuere på Odense Stadion.

Nogle af tilskuerne, nogle drenge, som stod ved afspærringen, blev mast mod rækværket. Andre var hoppet over og løb ind på Cindersbanen.

Kontrollørerne prøvede på at få dem tilbage, men det var umuligt, så jeg meddelte  kontrollørerne, at drenge måtte gerne komme ind på Cindersbanen. Det blev meddelt i højttaleren. Det blev jeg populær på.

B 1913 have en lille god spiller. Han var også landsholdspiller. Han hed Misser og det rimer på bisser. Og det optrådte han som, engang imellem.

Jeg dømte en kamp mellem  B 1913 og AGF og første gang, at Misser var i nærheden af en modstander i kamp om bolden, fløjtede jeg og dømte frispark til AGF’eren. Misser spurgte, hvad er det, hvortil jeg svarede: De ved godt, at jeg ikke ønsker den måde, de spiller på.

Næste dag kunne jeg læse i avisen, at Misser udtalte, at jeg var en god dommer.

B1909 havde også en god spiller, men han brugte også sine kræfter lige lovligt meget. En gang blev det for meget, så jeg kaldte ham hen til mig og sagde, jeg ønsker ikke den spillefacon.

”Er De klar over DET og jeg ønsker et svar”. Han sagde ikke noget, Så gentog jeg mit spørgsmål til ham og igen sagde jeg, at jeg ønsker et svar. Så var han klar over, at nu var det alvor, så han sagde OK og vi fortsatte kampen uden problemer.

B 1909 havde en god målmand. Han råbte og skreg og blev noget upopulær ved tilskuerne og modstanderne.

Så når jeg dømte 1909 og han stod på mål, henvendte jeg mig til ham og sagde, har De ikke set, hvem der er dommer i dag. OK, var svaret  – og det hjalp.

Jeg dømte en kamp, OB – Næstved. OB’s målmand var lidt klogere end mig i nogle situationer. Så blev der begået et straffespark af en OB spiller.

Så sagde jeg til mig selv, nu skal jeg tag fusen på ham. Så hvis han går for tidligt, så dømmer jeg omgående omspark. Jeg havde placeret mig lige udenfor det det lille felt.

Der blev sparket og målmanden klarede det flot og bolden springer ud på banen i min retning,  rammer mig og springer herefter tilbage mod målet. Målmanden griber bolden.

Altså var jeg nær ved at score et mål.
Jeg fik også at vide – der var du vist heldig.

Jeg var i Irland i en lille by, Balybofai. Der dømte jeg en landskamp. Irland mod Jugoslavien.

Jeg boede på et lille hotel, ejet af en familie med 5 børn. Det var hyggeligt og børnene syntes det var morsomt, at have en sådan fremmed boende. Mange år efter, fik jeg en hilsen fra den ældste søn, som nu havde overtaget hotellet.

Han spurgte en dommerkollega, som boede på hotellet, om ham den gamle dansker med Den Gammel Dansk stadig levede og vedkommende svarede, ja det gør han, hvorefter han bad min kollega om at hilse mig.

Efter denne kamp var vi inviteret til en banket på et stort flot hotel i byen. Foruden spillerne og Officiel var der mange fra byen. Så vi har nok været  omkring 200. Præsten var toastmaster og han var i fuld ornat.

Der blev holdt taler og pludselig spørger han mig, om jeg ønsker at holde en tale, men jeg svarede prompte, nej tak. Efter middagen gik jeg ind i baren, hvor jeg sad og talte med nogle af de andre. Så kommer præsten, stadig i fuld ornat, og henvender sig til mig. Han siger, vi har vist ikke hilst på hinanden, så lad os drikke en Whisky sammen. Klokken var et om natten.

Jeg dømte en 2. Divisions kamp i Åbenrå  – Frederikshavn. Den var afgørende for Åbenrå.

Resultatet  blev 2-1 til Åbenrå, der scorede sejersmålet, 1 minut før tid.

Da der var scoret, kommer mange tilskuere ind på banen af glæde for denne scoring, men kampen var ikke slut, så jeg fik ro på igen og vi spillede det sidste minut.

Mange år efter, fik jeg et brev fra en Åbenrå fan, der skrev, at jeg var skyld i, at de blev i 2. Division ved ikke at have indberettet situationen til DBU.

Jeg kan takke Vejle Boldklub for, at jeg blev divisionsdommer, da jeg blev spurgt om jeg ville dømme en kamp den 6. maj1956 mod et hold fra Pourtogeso fra Brasilien. Jeg takkede  ja tak, selvom jeg ikke havde dømt højere end i Serie 1.

Det var spændende med ca. 15.000 tilskuere.

Tempoet var fra start var noget højere, end jeg var vant til, men jeg kæmpede, og det gik fint.

Kaj Johansen spændte ben  i straffespark feltet, så der var jo kun at dømme straffespark, som Brasilianerne scorer på. VB vandt kampen og så bad Brasilianerne om en kamp mere.

Den dømte jeg også og det var de Brasilianske ledere tilfredse med. Da de erfarede at jeg skulle dømme, kom de ind i dommerrummet og krammede mig.

Man kunne efterfølgende læse i avisen. ” Sydlandsk dramatik i Vejle ved Brasilianerkamp nr. 2.

Det sydamerikanske temperament kom i kog ved nr. 2 kamp. På et tidspunkt, da det stod  2-2

sparkede den brasilianske målmand ud efter Tage Hvejsel  Hansen. 0g dommeren Kaj Sørensen fløjtede for straffespark. Brasilianerne stimlede sammen. Dommeren råbte og gestikulerede, og lige så hurtig som Kaj Sørensen skubbede dem væk fra bolden, kom de igen. De flyttede bolden væk fra pletten. Satte sig en overgang i rundkreds om den og målmanden lagde sig som protest på ryggen inde i målet. På tilskuerpladserne var stemningen lige så høj. Endelig fik den Brasilianske manager beroliget sine spillere.

Knud Herbert Sørensen skød straffesparket og målmanden klarede skuddet. Jublende greb den bjørnestærke back Lucio fat i Knud Herbert Sørensen, omfavnede ham og svingede ham rundt i luften.

Knud Herbert Sørensen sagde med et stort smil:” Jeg ville ikke score på det straffespark, for så havde vi vundet 3-2 og på den måde var vi aldrig kommet af med dem”.

Brasilianeren sagde, det var uforståelig, at det hold kun spillede i 2.Division.

Kampen blev overværet af Aksel Lund-Sørensen, der var medlem af såvel JBUs og DBUs dommerudvalg.

Det var min gode ven Ingvard Knudsen Jensen, der havde sørget for det.

Aksel Lund Sørensen må have været tilfreds med min præsentation – og jeg blev 3. Divisions dommer fra efteråret 1956.

Jeg sprang Jyllands Serien over.

Da det blev kendt, at jeg var blevet Divisions dommer, fik jeg også mange kampe rundt om i Jylland. Jeg har dømt mange kampe på VFC’s Vestre Stadion.

De var ikke altid tilfredse med mig som dommer, men jeg skulle dog dømme mange af deres kampe, især når der var lokalopgør mod VB.

En gang viste jeg en VFC tilhænger ud, da han groft og højlydt generede VB spillerne og jeg fik også et par bemærkninger.

Til slut var det nok, og jeg bad ham forlade stadion og kampen kom først i gang igen, da han  var helt væk.

Næsten dag kom han hjem til mig og undskyldte og forærede mig en æske chokolade.

Jeg har også dømt kampe både i håndbol og fodbold, hvor Knud Lundberg var med.

Han ville gerne styre både spillerne og dommerne.

Engang sagde han: ”ja man kan alle have en dårlig dag”, og jeg svarede tilbage, ja den havde du i dag.

Vejles første FIFA dommer var Ernst Hansen, en meget dygtig og anerkendt dommer, især de københavnske klubber var meget tilfredse med Ernst Hansen.

Han var meget speciel.

VB skulle spille en privat kamp mod Milan fra Italien. Det var i 1954. VB spurgte mig, om jeg ville være LV. Jeg takkede ja tak.

Jeg kommer på Vejle Stadion og Carl Frederik Jørgensen, som senere blev en af mine gode kollegaer, skulle dømme kampen, var ankommet sammen med Ernst Hansen, der skulle være LV sammen med mig.

Jeg hilser på dem. Vi begynder at klæde om, og så spørger Ernst Hansen mig: ”hvorfor skal De være LV i dag”? Jeg svarer, VB spurgte mig og jeg sagde ja.

Derefter siger Ernst Hansen, er De klar over, at det er en meget stor ære at være LV sammen med mig. Jeg kunne godt se, at Carl Frederik smålo, – jeg sagde intet.

Efter kampen var vi inviteret med spillerne ud i byen at spise og vi 3 sad ved samme bord.

Carl Frederik Jørgensen tiltalte mig med du. Og da Ernst Hansen hører det, henvender han sig til mig og siger: ” jeg hører, at de Herrer er dus, så skal vi 2 ikke også være dus?” Det har jeg naturligvis ikke noget imod, så vi hæver vore glas og skåler med armene over tværs, som man nu gør i Danmark. Sådan blev jeg dus med en kollega.

Da jeg var blevet FIFA dommer kom Ernst Hansen hjem til mig privat, for at ønske mig til lykke med udnævnelsen.

En anden kollega ringede til mig og sagde: ”du har taget min plads”.

Jeg spurgte: ”hvilken plads?”. Han svarede: ”du er blevet FIFA dommer”.

Han var lidt skuffet, for han havde ambitioner. Men det ødelagde nu ikke vort venskab efterfølgende.

Han var i samme branche som mig, så vi mødtes ofte og telefonerede også sammen.

Mit forhold til journalister var udmærket. De fik svar på deres spørgsmål .

Men der var dog 2, som jeg ikke var tilfredse med. Den ene var fra Jyllands Posten.

Han skrev altid noget negativ om mine præstationer, og en dag kontaktede jeg ham og spurgte ham, hvorfor han altid var så negativ overfor mig, Det er du faktisk ene om.

Fra den dag holdt han op med at genere mig.

En anden journalist, som var ansat på Vejle Amts Folkeblad, og i øvrigt også selv var fodbolddommer og medlem af Vejle Fodbolddommerklub, skrev engang i avisen. ”DBU bør give Kaj Sørensen en pause for han er ikke på nuværende tidspunkt i stand til at leve op til jobbet som dommer under DBU.”

Jeg mødte ham, og fortalte ham, at han var en dårlig kollega og han ikke var i stand til at bedømme nogen dommere. Så var munden lukket på ham.

Jeg fik engang et anonym brev fra en, hvori der stod, at nu skal du kaste din fløjte ud i Vejle Fjord. Det var efter en kamp i Frederikshavn, hvor jeg blev kritiseret ret grov.

Jeg skulle have dømt kampen, men meldte afbud, da jeg skulle til Italien sammen med min chef. Så da kampen blev spillet i Frederikshavn, sad vi på San Giro Stadion i Milano og så en fodboldkamp.

Jeg opdagede, hvem afsenderen af brevet var. En god kammerat helt fra barndommen og tillige tidligere fodbolddommer. Jeg ville ikke være uvenner med ham eller hans kone, så jeg gjorde ikke noget ved sagen, men var trods alt såret.

Jeg blev medlem af Vejle Fodbold Klub den 27.01.1951 og jeg kom i bestyrelsen i 1954 og var formand fra 1969 til 1978. Det var en spændende tid. Bestyrelsen holdt dommerkursus hvert år og bestyrelsens medlemmer underviste aspiranterne hjemme. Jeg have 6 til 8 aspiranter hvert år.

Vi sørgede selv for Lovfortolkere til eksamenen og det var Christian Baunsgaard fra Esbjerg og Aksel Lund Sørensen fra Århus. De kom om lørdagen ved middagstid, sammen med deres koner.

Vi gik på Hedegården, hvor eksamenen skulle foregå og min kone kørte en tur med de andre koner imens.

De 2 år, hvor vi havde op til 40-42 aspiranter, begyndte vi om lørdagen kl. 14.00 og vi sluttede kl. 18.00.

Om aftenen gik vi seks og Erik Methman, vores kampfordeler, ud i byen og spiste, og havde det hyggeligt sammen til midnat.

Eksamen fortsatte kl. 9 om søndagen og så var gerne færdige omkring kl. 13.00.

Christian Baunsgaard og Aksel Lund Sørensen med fruer var yderst tilfredse at komme til Vejle, ja de glædede sig faktisk til det.

Når vi holdt bestyrtelsesmøder foregik på tur hos bestyrelsesmedlemmerne og som værter, betalte vi selv. Derved belastede vi ikke klubbens kasse.

Jeg har været medlem af JBU’s dommerudvalg i 18 år og været medlem af  DBU’s dommer udvalg i 14 år.

Jeg var UEFA Delegeret og dommerbedømmer i 14 år.

Jeg var i mange år inviteret til Det Tyske Fodbold Forbunds dommerkursus. Her var vi op til 15 udenlandske gæster.

Jeg deltog også I UEFAs dommerkurser rundt i Europa sammen med 2 til 3 af vore FIFA dommere.

Jeg har været på dommerkurser i Norge, Sverige og Polen.

Bent Nielsen og jeg var et år indstillet til medlem af UEFA’s dommerkomite. Med det blev ikke os, derimod en svensker. Bent blev senere medlem af UEFA’s dommerkomite.

Da jeg startede som fodbolddommer var betalingen for en senior kamp 5,00 kr., og 3 kr. for en ungdomskamp. Vi fik ingen kørepenge, for vi cyklede rundt dengang.

Min betaling i 1. Division var 75,00 kr., plus rejseudgifter.

UEFA kampenes betaling var ca. 3200 kr. for 3 dage og derudover var alt betalt, ophold m.m.

Jeg var I Georgien som UEFA delegeret og dommerbedømmer. Det var en lang rejse. Jeg fløj til Ankara, hvor jeg overnattede på et flot hotel. Næste morgen tog jeg en taxa til lufthavnen.

Jeg kom i flyet, der var næsten fuld besat. Fik et sæde ved siden af 2 englændere, som jeg kom i snak med.

Øverst oppe i flyet sad der 12 mænd, flot påklædt og jeg kunne se, at de fik særbehandling.

Stewardessen fortalte, at det var byrådsmedlemmer fra Ankara og da det var den første rute fra Ankara til Tbilisi, var de med til indvielsen af ruten. Vi lander i Tbilisi og passagerne går til venstre fra flyet, men byrådsmedlemmerne går til højre. Jeg følger med byrådsmedlemmerne, som bliver fotograferet, og jeg med.

Da jeg kommer ind i ankomst hallen spørger mine engelske venner, hvor jeg har været. Jeg fortæller dem, at jeg var med byrådsmedlemmerne og blev fotograferet sammen med dem. Det morede de sig noget over.

Jeg venter på min bagage, men den var der ikke. Jeg henvender mig derfor til en dame fra lufthavnen, som undersøger sagen og fortæller, at alt er kommet ud af flyet. Vi går hen i hen hal, hvor der står glemte sager. Og der står min kuffert.

Jeg venter længe i ankomsthallen på dem, der skal hente mig. Endelig finder man ud af, at de står i afgangshallen og venter på mig. Det var direktøren med en sekretær og en privat chauffør med armbind.

De fortæller mig, at jeg skal bo på et slot, udenfor byen. Vi ankommer dertil og det viser sig at være militær bevogtet. Jeg får en flot 3 værelses lejlighed.

Jeg får pakket ud og går ned i restauranten og bestiller en kop kaffe. Så kommer de 3 skotske dommere. Vi hilser på hinanden og jeg byder på en øl, men dommeren takker nej tak. Han drikker ikke øl, hvorefter jeg spørger ham, hvordan kan du så være blevet FIFA dommer. Den spøg kunne han godt tage.

Vi var inviteret til spisning om aftenen.

Jeg kommer ned og der står min chauffør med Mercedes’en og jeg sætter mig ind i bilen og venter på dommerne. Min chauffør siger, at de ikke skal køre med mig. De skal køre i den bil, der holder bagved. Og sådan blev det. Foran os kører en politibil med blå blink. Da vi kommer ind i byen til et stort gadekryds, sætter politibilen gang i sirenerne og al trafikken stopper. Her kommer Sørensen fra Danmark.

Jeg synes, det var morsomt, så jeg tog senere et par ekstra ture ned i byen. Der var meget fattigdom, erfarede jeg.

På kampdagen skal vi møde på stadion med de 2 klubbers ledere kl. 10.00.

Vi blev budt velkommen og jeg får ordet. Jeg hilser fra UEFA og ønsker en god og fair kamp.

Derefter får jeg at vide, hvem der er sikkerhedschef, hvor mange sikkerhedsfolk han har og hvor meget politi, der vil være tilstede. Alt er i orden. Derefter får dommeren ordet og han håber, som mig, på en fair spillet kamp. Derefter kontrollerer han spillernes trøjer, bukser og strømper og konstaterer at farverne ikke falder for meget sammen.

Derefter går dommerne og jeg ned på banen for at kontrollere om alt er OK og sikkerheden også er OK.

Selve kampen bliver en kategori, let kamp, hvor jeg ser en flittig dommer, som forstår at gribe ind på de rigtige tidspunkter, uden at være i småtingsafdelingen.

Efter kampen taler jeg med trioen og roser dem for indsatsen og vi er enige om, at det var en let kamp.

Min indberetning til UEFA var også med en bemærkning om en let kamp med en god dommer og det kunne være ønskeligt at se ham i en noget sværere kamp.

Mr. Dallas, som dommeren hed, er i dag medlem af UEFAs dommerkomite.

Jeg har også haft Real Madrid 2 gange og det var en oplevelse.

I Norge, hvor præsidenten dårlig nok hilste på mig ved en middag dagen før kampdagen, sad jeg sad ved siden af Spaniens konges fætter, som var en frisk fyr og han forstod en spøg.

Real Madrid spillede engang mod OB Odense. Jeg var på Odense stadion og stod lige indenfor ved spillerindgangen. Så kommer Real Madrids præsident med sin flotte frue. Han går direkte hen til mig og hilser med ordene: ”Goddag hr. Sørensen, hvordan har de det?”. Det kom noget bag på mig.

 

15.06.1954:   VB – Milan Privat  LV
04.10.1961:   Heart of Medlothian Skotland – Union St. Gilloise Belgien  LV
18.09.1961:   Danmark – Norge B Landskamp  LV
05.11.1961:   Danmark – Polen i Esbjerg undoms Landskamp  LV
18.05.1962:   JBU – BBU Ynglinge i Brørup  Dommer
16.09.1962:   Norge  –  Sverige A landskamp  LV
27.10.1962:   Danmark – Sverige  Ynglige  LV
03.09.1963:   KBU  – JBU Unionskamp  Dommer
23.05.1963:   JBU  –  BBU Unionskamp  Dommer
14.09.1963:   Danmark  –  Norge Landskamp  LV
13.10.1963:   Irland  – Østrig  UEFA  LV
09.06.1964:   FBU – LFBU Unionskamp  Dommer
27.06.1964:   Danmark  –  Sverige B Landskamp  LV
15.09.1964:   FC Skeid  – FC Valkealasken HAKA  –  UEFA  LV
25.08.1964:   JBU  –  KBU  Unionskamp  LV
17.03.1965:   Irland  –  Holland  VM  LV
1965:    VFC  –   Mikkelis Palaiuga  Privat kamp  Dommer
01´07.1967:   AGF  – AIK Stockholm  Toto  LV
30.04.1969:   A.Landsholdet  –  Pressen – Dommer
31.05.1970:   Gøteborg IF  –  Hamburg SV – Toto  Dommer
21.06.1971:   Ørebro  Maatricht – Toto  Dommer
12.07.1970:   IFK Norkøping  –  Wiener SV – Toto  Dommer
19.07.1970:   Øster IF  – Lask IS  Toto  Dommer
25.07.1970:  AaB  – Wattens  Toto – LV
22.09.1970:  Norge  – Sverige  Ynglinge  Dommer
06.11.1970.   CoLeraine  –  Sparta Rotterdam  UEFA  Dommer
02.04.1971:   Irland – Jugoslavien FIFA  Dommer
20.05.1971:   Frem – B 1909  DBU Landspokal  Dommer
25.08.1971:   Finland – Norge i Helsingfors  Dommer
06.04.1972:    FIFA ?
18.05.1972:    Belgien – Island  FIFA –  VM  LV
22.07.1972:    VB – Landskrona Boys  TOTO Dommer
29.07.1972:     VB – Zilina TOTO  LV
30.07.1972:     Tyskland – Finland A Landskamp i Lubeck  Dommer
16.09.1972:    Sverige – Norge Ungdom i Jævle UEFA  Dommer

Det var nogle få udpluk af mange gode oplevelser som dommer.

Oplevelser, som jeg kun kunne have haft grundet min dejlige hustru, som gav mig den fornødne frihed til at passe mine dommergerninger.

Vejle, den 8. juni 2017

Kaj Eielskov Sørensen, Vejle

 

Information fra dommerpåsætter – klar til sæsonstart

Vores faste punkt på hjemmesiden – DOMMERPÅSÆTTER i menuen – har Elin nu opdateret.

Dommerpåsætter:
Elin W. Søbye
Tlf.4028 3757
Ved manglende kontakt send gerne SMS
eller send en mail til: vejledommer@dbujylland.dk

AFBUD
Afbud til kommende periode (inkl weekenden 8 dage frem) SKAL SENEST være lagt ind senest torsdag kl. 18.
VIGTIGT! Husk at opdatere dine afbud løbende og din tilgængelighed på DBUnet.dk

Dommervagten: Fredag, lørdag og søndag samt helligdage – telefon 8939 9970
Dommervagten skal kun anvendes ved akutte afbud!
Dommervagten i weekenden kan træffes i disse perioder:
Fredag kl. 15.30-19.00
Lørdag kl. 08.30-19.00
Søndag kl. 08.30-16.00

I turneringsperioden for udefodbold er der etableret DOMMERVAGT i weekends.
Dommervagt telefonen er også tilgængelig på hverdage ml. 9-16. Læs mere ved at klikke her.

Afbud: Tastes via MitDBU eller DBU App.
HUSK ved afbud:
ved afbud hele dagen eller flere sammenhængende dage må der ikke angives tidspunkter.
Tidsbegrænsning bruges ved afbud på enkeltdage.

INDBERETNINGER AF UDVISNINGER
Husk også at sende en kopi til indberetning@vejlefodbolddommerklub.dk efter at du har indberettet via MitDBU.

Sådan spiller vi i – tjek DBU App på din kamp
Fleksibel spilleform
https://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/dbu_jylland_turneringer/11-mands_turnering/forkampfordelere/fleksibel-spilleform

9/11 mands fleksibel:
Modstanderholdet kan ikke afvise at spille kampen som 9:9. Resultatet af kampen tæller uanset spilleformen og indberettes som normalt.
Det anmodende hold må stille med max. 10 spillere til en kamp, der ændres til 9:9. Modstanderholdet må fortsat benytte op til 14 spillere.

 

Rækkebeskrivelser 11:11 / 8:8 / 7:7 / 5:5
I alle børne- og ungdomsrækker til og med U19 må der i laveste række indsættes ekstra spiller ved bagud med 3. Er et hold bagud med 4 mål – yderligere en ekstra spiller osv.
https://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/dbu_jylland_turneringer/11-mands_turnering/forkampfordelere/ekstra-spiller

Spilleregler og Love
Fodbold loven opdateres løbende og hvis du klikker her, så kommer du altid ind til nyeste udgave.
og er der andre regler, som du mangler, så gå ind på DBU på dette link.

DBU Jylland Pokalturnering:
DBU Jylland Pokalturneringen – her går holdene direkte i straffespark ved uafgjort efter ordinær spilletid. Se turneringsbestemmelser ved at klikke her.

DBU Pokal:
http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/dbu_jylland_turneringer/DBU%20Pokalen

RIM EFTERSKOLETURNERING
Her finder du reglerne om denne turnering ved at klikke her.
Der spilles 2×40 min.

DGI:
Som udgangspunkt afregnes alle DGI Kampe via Dommerklubben – i enkelte tilfælde skal du selv afregne – det vil så fremgå på kampen, hvem du skal afregne med.
Bed om kontantafregning – hvis Mobile Pay, så få pengene mens du er på spillestedet.

Senior Old Boys betegnes som Veteraner på tilsigelserne.
Spilletid 2 x 30 min. Gult kort = 10 min. Afregning via Dommerklubben

Old Boys betegnes som OB på tilsigelserne.
Spilletid 2 x 35 min. Gult kort = 10 min. Afregning via Dommerklubben.

7-mands Old Boys
Spilletid 2 x 30 min. Gult kort = 5 min. Afregning via Dommerklubben

U12-U13 11-m 2 x 35 min.
U15-U16 11-m 2 x 40 min.
Herre/damesenior 7-m 2 x 30 min.
Old boys +32  11-m 2 x 35 min.
SOB +40 11-m 2 x 30 min.
SOB +40 7-m 2  x 30 min.
Vet. +45 7-m 2 x 30 min.
 
Gult kort i 7 mands   5 min
Gult kort I 11 mands 10 min

 

 

Dommergodtgørelse takster 2018 for DBU og DGI/Firmasport – aftale DGI fornyet

Udgivet 20/2 2018 – opdateret 27/2 2018

Så er de nye takster opdateret for 2018 med km-takst (3,54 kr.) samt honorar osv.

Se punktet i menu på hjemmesiden der hedder Honorar.

Her vælger I så DBU og/eller DGI for at se de nye takster.

Afregning på DGI kampe er faldet på plads og ordningen fra sidste år fortsætter.
Det betyder, at de kampe, som du dømmer på DGI – her vil Vejle Fodbolddommerklub afregne til dig to gange årligt.

Dette vil ske umiddelbart efter sidste spillerunde i turneringen.
I foråret forventer vi dette vil være første uge af juli måned.
I efteråret forventer vi dette vil være i slutningen af oktober.
I skal derfor ikke opkræve honorar for disse DGI kampe – læs mere under afregning DGI.

Cup i Fredrikshavn og Tyskland – mulighed for dem som har lyst

Der er nu mulighed for at tilmelde sig som dommer i Frederikshavn og i Tyskland på SFG CUP

TYSKLAND:

https://www.sfg-turniere.de/english

Dommertilmelding Cup No.1 2018
Så er det blevet tid at tilmelde sig årets Cup No.1 – som i år afvikles i perioden 9. til 14. juli.

Aflønningen vil i 2018 være efter DBU´s takster for stævner og Cup´s.

Takster: Spilletid 2×15 min. afregnes med   78,- kr.
Spilletid 2×20 min. afregnes med 104,- kr.
Spilletid 2×25 min. afregnes med 129,- kr.
Spilletid 2×30 min. afregnes med 154,- kr.
Spilletid 2×35 min. afregnes med 181,- kr.

– dog maks. 500,- kr. pr. dag

Cup No.1 betaler i år kørepenge efter statens takster op til 120 km. pr. dag.

Cup No.1 tilbyder de tilrejsende dommere, og evt. deres familier, at bo på Dommer-Campen,
som ligger 5 min. gang fra Cup-området.
Du skal medbringe din egen Campingvogn, eller telt.

Vi kan også tilbyde indlogering i sovesal, som ligger 5 min. gang fra Cup-området.
Medbring selv liggeunderlag og sovepose / sengetøj

Eller køb vores Cup No.1 Beddings til 300,- kr. (luftmadras, lagen, pude & dyne)
– kan tages med hjem.
– opholdet inkluderer, morgenmad, frokost & aftensmad

Alle dommere modtager et armbånd, der giver adgang til madsalen, (frokost & aftensmad)
fra mandag aften til og med lørdag. (Frokost)
– samt rabat på drikkevarer i Lederteltet på Fodboldvej.

– se vores 2017 film her: https://youtu.be/C8M9hmbgTqs

 

– besøg vores hjemmeside her: http://www.cupno1.com/

 

Tilmeld dig på linket her: http://www.procup.se/cup/31084.htm

Evt. spørgsmål kan rettes til Ole Lyng
mobil: 4047 0787 eller på
mail: kampfordeler@ffifodbold.dk

———————————————————————————————————————————————————————————–

Cup No.1 er en international ungdoms fodboldturnering for drenge og piger (U10-U19) som afholdes af FFI Fodbold i uge 28 i Frederikshavn.
Turneringen er blevet afholdt siden 1984 under navnet Dana Cup No.1, men er blevet omdøbt til Cup No.1. i 2012.
Siden starten af turneringen i 1984 har ca. 7.000 hold fra 92 nationer deltaget i vores fodbold turnering i uge 28.

 

Alle kampe afvikles på flotte og velplejede fodboldbaner af høj standard i Frederikshavn. Vi er stolte af at alle baner er i samme område,
så holdene ikke skal bruge tid til transport under turneringen. Det giver tid til at nyde både turneringen og byen Frederikshavn, da alt er indenfor gåafstand.

 

Turneringen afvikles hvert år i uge 28

 

Frederikshavn er placeret ved østkysten i Nordjylland, og vi er stolte over at have én af de fineste strande i Danmark kaldet “Palmestranden”.
Der er rigtig mange seværdigheder I kan opleve under Cup No.1 ugen og vores information er altid behjælpelig med at planlægge og arrangere ture for Jer under opholdet.

-se vores 2017 film her: https://youtu.be/C8M9hmbgTqs

 

– besøg vores hjemmeside her: http://www.cupno1.com/

 

 

Med Venlig Hilsen / Best regards

 

Poul Beck
Økonomi / Economy

Site manager

Cup No.1

Phone: +45 9842 9127
Mobile:+45 6043 9127
e-post: ffi@cupno1.com

Fodboldvej 7
9900 Frederikshavn
web.: www.cupno1.com

Deltager du i obligatorisk teorigennemgang i en anden dommerklub VIGTIG !

Denne information gælder kun for “dig”, hvis du har tilmeldt dig andet sted end Vejle Fodbolddommerklub.

I så fald er det vigtig, at du giver besked til den ansvarlige for arrangementet -og tydeligt fortæller ham, at du er medlem i Vejle Fodbolddommerklub.

Dermed får vi information – så du ikke spærres i kampe og får en påmindelse om ikke at have deltaget.

 

Løbetest tirsdag 6/3 – her er planen

Her er tidspunkterne for – hvem der løber hvornår:
Givskud Hallen

Løbetest den 6-3 i Givskud Hallen .

19.00 Løbehold 1.

Yavor Kuzmanov.         15.8

Jimmi Hansen.              15.8

Kurt Carlsen.                 15.8

Henrik Christensen.     15.8

Mads Torntoft.             15.8

19.20 Løbehold 2.

Sabit Begic.                   14.8

Bekim Demiraj.            14.8

Bent Albrektsen.          14.8

Anders Elkjær.              14.8

Rasmus Christensen.   14.8

Damir.                            14.8

Lars Sørensen.              14.8

19.40 Løbehold 3

Per Abrahamsen.         14.2

Carsten Ficher.             14.2

Henrik Linde.                14.2

Mikael Giødesen.        14.2

Kristian S. Petersen.    16.8

Nikolaj Nielsen.            16.8

Kasper Revald.             16.8

20.00 70+

Finn Holm Olsen.