Vintertræning

Vi starter vintertræning med løbetest samt lidt fodbold, hockey eller anden aktivitet – hver tirsdag efter nytår.
Tidspunkt er 19.00 til 19.45 – og er i Givskud Hallen.

Følgende Tirsdage:
7/1
14/1
Generalforsamling 21/1 – derfor ingen træning.
28/1
4/2
11/2
18/2
25/2
3/3

Sønderjysk Fodbolddommerklub anbefaler deres dommere ikke at dømme senior kampe for Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter.

Udgivet 6/12 2019

Vi har modtaget fra DFU og fra Sønderjysk Fodbolddommerklub disse skrivelser nedenfor ( DER ER MEGET TEKST).

Det korte men vigtige referat fra disse kommer her:

Sønderjysk Fodbolddommerklub anbefaler deres dommere ikke at dømme Fodboldklubben Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter seniorkampe. Dette skyldes, at der har været mange voldsager, handlingsplaner, observatører tilkoblet, linjedommere til kampe i serie 3 og 4 kampe, møder med klubbens ledelse osv. – og selv om dette har været forsøgt over de sidste mange år – så sker der åbenbart ikke en forbedring.

Det som har fået ”dråben” til at flyde over var en episode i lørdags, hvor der blev nikket en skalle til en ung official/dommer i futsals kamp – og efterfølgende har DBUs disciplinærudvalg ”kun” valgt en karantæne til spillerene og ikke udelukkelse af holdet.

Derfor har Sønderjyske fodbolddommerklub valgt ikke at sende dommere til klubbens kampe.  (læs mere nedenfor – hvorfor)

Det har DBU så valgt at løse ved at forsøge påsætning af dommere fra andre dommerklubber udenfor området UDEN at fortælle de pågældende dommere, at der er tale om en ”problemklub” og at Sønderjyske ikke vil stille dommere.

Derfor videregiver vi helt naturligt opfordringen fra dommerklubben om ikke at dømme den pågældende klubs seniorkampe – indtil der er fundet en acceptabel løsning med klubben, DBU og ikke mindst vores kollegaer.

Indsat nedenfor – den lange mail fra DFU og fra Sønderjysk Fodbolddommerklub

Mail fra DFU..

DFUs bestyrelse har de seneste dage været i dialog med Sønderjydsk Fodbolddommerklub og DBU Jylland omkring situationen omkring Sønderborg Boldklub.

DFUs bestyrelse vil bede jer håndtere situationen i forhold til jeres medlemmer som beskrevet i det følgende.

Sønderjydsk har anbefalet sine medlemmer ikke at dømme kampe, hvor seniorhold fra Sønderborg Boldklub indgår. Vi forstår, der gennem mere end 5 år hyppigt har været særdeles vanskelige forhold for dommerne – med trusler, klager og ubehagelige oplevelser. Sønderjydsk dommerklub har udmeldt anbefalingen efter en voldsepisode, hvor en af klubbens unge dommere endte på skadestuen efter vold fra en af spilerne – og hvor tilskuere tilsyneladende også angreb udeholdet.

DFUs bestyrelse har – med sit kendskab til hele situationen – forståelse for dommerklubbens udmelding. Dommerklubben var forud for udmeldingen i dialog med DBU Jylland.

Vi erfarer, dommerne i dommerklubben har fulgt dommerklubbens opfordring – og en del havde vist allerede inden meldt fra til klubbens kampe. DBU Jylland har derfor påsat – eller forsøgt påsat – dommere til klubbens kampe med dommere fra andre dommerklubber.

Vi vil gerne pointere, det er en enkelte dommer, der afgør, om han ønsker at dømme kampe, hvor Sønderborg boldklub medvirker. Denne beslutning skal dommeren kunne tage på et fuldt oplyst grundlag.

Vi har erfaret, DBU Jylland indledningsvis har påsat dommere uden at informere dem om årsagen hertil eller situationen omkring Sønderborg boldklub. Vi har i går tilskrevet DBU Jylland således:

DFU finder det uacceptabelt, at DBU påsætter dommere uden at informere dem fyldestgørende om situationen og risiciene. Dette er efter DFU’ s opfattelse ikke at prioritere dommernes sikkerhed, men kan opfattes som et urimeligt forsøg på at få kampe dømt og reelt holde dommere hen i uvidenhed med det formål at få afviklet kampene. 

Vi har været i mundtlig dialog med DBU Jylland herom inden kampene blev påsat med den klare besked, at dommerne skal informeres. Vi har gentaget dette mundtligt i går eftermiddags. Vi har nu modtaget besked fra DBU Jylland, at man orienterer dommerne ved påsætningen. Det er vi naturligvis tilfredse med.

Intet kan gå foran dommernes sikkerhed, hverken klubmæssige, turneringsmæssige eller politiske interesser. Dette har DFU også fastslået i DFU mod 2023.

Uagtet DBU nu også informerer vil vi bede jer sikre, dommere der påsættes kampe, hvor Sønderborg Boldklub seniorhold medvirker, er bekendt med anbefalingen fra Sønderjydsk Fodbolddommerklub.

Dommere, der ikke ønsker at dømme disse kampe må og skal ikke føle sig presset hertil, men skal trygt melde afbud til DBU Jylland med kopi til dommerklubben. Dommere, der måtte tage den beslutning at dømme kampene skal naturligvis gøre det – også uden nogen form for represalier fra dommerklubben og kolleger.

Tak for jeres hjælp i denne heldigvis meget sjældne situation.

venlig hilsen

DFUs bestyrelse

Tore Østergaard 

Formand | DFU | Danske Fodbolddommere

E-mail: formand@danskefodbolddommere.dk

mobil:+45 42633467

Web: www.danskefodbolddommere.dk

MAIL fra Sønderjysk Fodbolddommerklub

Til følgende dommerklubber

Sønderjydsk

Sydvestjysk

Sydøstjysk

Vejle

Horsens

God morgen.

DFUs bestyrelse har de seneste dage været i dialog med Sønderjydsk Fodbolddommerklub og DBU Jylland omkring situationen omkring Sønderborg Boldklub.

DFUs bestyrelse vil bede jer håndtere situationen i forhold til jeres medlemmer som beskrevet i det følgende.

Sønderjydsk har anbefalet sine medlemmer ikke at dømme kampe, hvor seniorhold fra Sønderborg Boldklub indgår. Vi forstår, der gennem mere end 5 år hyppigt har været særdeles vanskelige forhold for dommerne – med trusler, klager og ubehagelige oplevelser. Sønderjydsk dommerklub har udmeldt anbefalingen efter en voldsepisode, hvor en af klubbens unge dommere endte på skadestuen efter vold fra en af spilerne – og hvor tilskuere tilsyneladende også angreb udeholdet.

DFUs bestyrelse har – med sit kendskab til hele situationen – forståelse for dommerklubbens udmelding. Dommerklubben var forud for udmeldingen i dialog med DBU Jylland.

Vi erfarer, dommerne i dommerklubben har fulgt dommerklubbens opfordring – og en del havde vist allerede inden meldt fra til klubbens kampe. DBU Jylland har derfor påsat – eller forsøgt påsat – dommere til klubbens kampe med dommere fra (nogle af) jeres dommerklubber.

Vi vil gerne pointere, det er en enkelte dommer, der afgør, om han ønsker at dømme kampe, hvor Sønderborg boldklub medvirker. Denne beslutning skal dommeren kunne tage på et fuldt oplyst grundlag.

Vi har erfaret, DBU Jylland har påsat dommerne uden at informere dem om årsagen hertil eller situationen omkring Sønderborg boldklub. Vi har i går tilskrevet DBU Jylland således:

DFU finder det uacceptabelt, at DBU påsætter dommere uden at informere dem fyldestgørende om situationen og risiciene. Dette er efter DFU’ s opfattelse ikke at prioritere dommernes sikkerhed, men kan opfattes som et urimeligt forsøg på at få kampe dømt og reelt holde dommere hen i uvidenhed med det formål at få afviklet kampene. 

Vi har været i mundtlig dialog med DBU Jylland herom inden kampene blev påsat med den klare besked, at dommerne skal informeres. Vi har gentaget dette mundtligt i går eftermiddags.

Intet kan gå foran dommernes sikkerhed, hverken klubmæssige, turneringsmæssige eller politiske interesser. Dette har DFU også fastslået i DFU mod 2023.

Vi håber, DBU Jylland idag og fremover informerer dommerne, der påsættes Sønderborg boldklubs seniorkampe, såfremt DBU Jylland i nuværende situation fortsat påsætter til disse kampe. 

Vi vil bede jer sikre, dommere der påsættes kampe, hvor Sønderborg Boldklub seniorhold medvirker, er bekendt med anbefalingen fra Sønderjydsk Fodbolddommerklub.

Dommere, der ikke ønsker at dømme disse kampe må og skal ikke føle sig presset hertil, men skal trygt melde afbud til DBU Jylland med kopi til dommerklubben. Dommere, der måtte tage den beslutning at dømme kampene skal naturligvis gøre det – også uden nogen form for represalier fra dommerklubben og kolleger.

Tak for jeres hjælp i denne heldigvis meget sjældne situation.

venlig hilsen

DFUs bestyrelse

Tore Østergaard

Formand | DFU | Danske Fodbolddommere

E-mail: formand@danskefodbolddommere.dk

mobil:+45 42633467

Web: www.danskefodbolddommere.dk


Fra: Holger Martensen <H.Martensen@stema-shipping.dk>
Sendt: 1. december 2019 11:11
Til: risbo84@mail.dk <risbo84@mail.dk>; formand.sydoest@gmail.com <formand.sydoest@gmail.com>; ‘formand@danskefodbolddommere.dk‘ <formand@danskefodbolddommere.dk>
Cc: bjh@4bconsult.dk <bjh@4bconsult.dk>; Bent Nitz <lauben@privat.dk>; Benny Nymark Andersen (bennynymark@gmail.com) <bennynymark@gmail.com>; ‘jens.biel@me.com‘ <jens.biel@me.com>; Lars Toldbod <toldbod@privat.dk>
Emne: VIGTIG INFO – Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter

God morgen

1.12.2019

Til : Sydvestjysk Fodbolddommerklub

Til : Sydøstjysk Fodbolddommerklub

Til : DFU

Cc : bestyrelsen Sønderjydsk Fodbolddommerklub

Sønderjydsk Fodbolddommerklub har sendt nedenstående mail ud til samtlige medlemmer. Vi har vurderet at vi ikke længere kan føle os trygge når vi dømmer kampe hvor Sønderborg Boldklub er part

( Sønderborg Boldklub har tidligere optrådt under flg klubnavne : Sønderborg Inter og SUB Sønderborg Inter ).

Jeg tænker indholdet taler for sig selv , ellers bare spørg retur …  Grunden til vi også orienterer de ’nærmeste’ dommerklubber er åbenlys… kan DBU Jylland ikke finde dommere i det sønderjyske søger de vel

længere vest-nord og øst på…

Med venlig hilsen

Sønderjydsk Fodbolddommerklub

-bestyrelsen-——– Oprindelig meddelelse ——–
Emne: VIGTIG INFO – Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter
Fra: Jens Biel 
Til: Jens Biel 
CC: 

Gode kolleger – kære venner,

Som en del af jer er orienteret om, har vi igen oplevet en fodboldklub fra den værste side og desværre har den dårlige opførsel fra klubben nået nye højder. Efter slutfløjtet i en Futsal kamp, spillet i Broager i 1 .Division Vest mellem Broager UI og Sønderborg Boldklub, nikkede en spiller fra udeholdet en skalle til den ene official ved dommerbordet. I tumulterne der fulgte blev en spiller fra hjemmeholdet slået i ansigtet af en tilskuer fra Sønderborg. Personen ved dommerbordet der blev overfaldet, blev efterfølgende kørt til skadestuen og ligeledes blev episoden politianmeldt. Sagen kører nu som en voldssag, så forhåbentlig tildeles overfaldsmanden senere en passende straf.

Sønderjydsk Fodbolddommerklub blev hurtigt informeret om det skete, af de to påsatte dommere. Ligeledes er indberetning indsendt til DBU Jylland og selvfølgelig blev DFU orienteret om sagen.

Dommerbordet ved den pågældende kamp var bemandet med to unge medlemmer af dommer klubben. Martin Widding og Nikolai Petersen brugte en fredag aften på deres store hobby ”fodbolden”. For Nikolai endte aftenen så desværre med en tur på skadestuen, med mistanke om en brækket næse. Dommerklubben talte flere gange i løbet af weekenden med Nikolai og noget af det første han sagde var  – citat –  ”Jeg ønsker IKKE, at dømme kampe hvor Sønderborg Boldklub er part”. Vi har ikke talt med Martin endnu, men tænker holdningen er den samme.

Som nævnt blev der selvfølgelig sendt indberetning til DBU Jylland. Disciplinærudvalget har efterfølgende idømt spilleren der overfaldt Nikolai, karantæne til og med 31.12.2020. Bortset fra at rose fodboldklubben for den måde den har håndteret sagen internt på, er der ikke sket mere i sagen per dags dato. Vi har selvfølgelig orienteret DBU Jylland om vores bekymringer over dommernes sikkerhed, når de er involveret i kampe med Sønderborg Boldklub (tidligere Sønderborg Inter og SUB Sønderborg Inter), men udover en opringning fra DBU Jyllands dommerudvalg i går aftes til formanden, er der ikke sket noget som helst. Under samtalen blev det som løsning foreslået, at der fremadrettet, ved Sønderborg B’s hjemmekampe kunne være ledere fra klubben, med gule veste tilstede. Dette var ikke noget vi kunne være med til. Vi har med jævne mellemrum, haft dårlige oplevelser og sager med Sønderborg klubben. I løbet af de seneste 8 – 10 år, har vi deltaget i møder, lavet handlingsplaner, aftalt tiltag – men, vi har bare oplevet at det koger op igen – og igen – og igen. Fodboldklubben gør ikke noget ved det – DBU Jylland gør ikke noget ved det, i hvert fald ikke noget der stopper fodboldklubbens dårlige opførsel. I flere tilfælde er sagen blevet vendt på hovedet, så det er endt med, at dommerklubben og den pågældende dommer er blevet skældt ud. Et friskt eksempel er fra slutningen af oktober – ”En af klubbens meget, meget rutinerede indplacerede dommer – der ligeledes er udvikler – indberetter Sønderborgborg Boldklubs opførsel i en serie 4 kamp. Sønderborg holdet optrådte meget provokerende og direkte hånende overfor dommeren. Alt sammen behørigt, nøgternt og neutralt indberettet. DBU Jyllands disciplinærudvalg endte med, at skælde ud på dommeren og rose fodboldklubben. Kun Sønderborg Boldklub blev hørt i sagen, før der blev truffet afgørelse” !!!! Dommerklubben har selvfølgelig protesteret og venter her også på svar fra DBU Jylland. Den pågældende dommer overvejer stadig, om han egentlig har lyst til at fortsætte som dommer og udvikler. En ting er sikker; kampe med Sønderborg Boldklub vil han ikke påsættes længere.

Vi har i dommerklubbens bestyrelse gennem tiden, brugt uendeligt med tid på Sønderborg klubben uden resultat og vi er nu nået dertil, hvor vi ikke ser anden udvej end, at anbefale vore medlemmer, altså jer dommere, at vi IKKE dømmer kampe, hvor Sønderborg Boldklub er part.

Der kan simpelthen ikke garanteres for sikkerhedenVi er i Sønderjydsk Fodbolddommerklub som bekendt meget optaget af, at vores medlemmer har de bedste vilkår, samt at sikkerheden, når vi dømmer kampe, er tilstede. Det føler vi ikke er opfyldt med den pågældende fodboldklub.

Det skal være sjovt at være dommer!!! 

Bestyrelsen i Sønderjydsk Fodbolddommerklub er selvfølgelig klar med yderligere oplysninger og vejledning, især hvis man er i tvivl om, hvordan der meldes fra til en bestemt klub.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sønderjydsk Fodbolddommerklub

Slut med afregning efter kamp ?

Udgivet 4/12 2019

Der er gode nyheder på vej….
DFU og DGI/Firmasport har indgået ny aftale for 2020 både udendørs kampe og indedørs sæson. Her gælder det fremover, at afregning efter kampene ikke længere skal ske af dommere.

Vi har været vant til at nogle få DGI ungdomskampe, samt Old Boys finalestævne osv. har skulle afregnes på stedet.

Dette vil IKKE VÆRE TILFÆLDET MERE. Her vil pengene komme fra dommerklubben.

Private stævner, Asylliga og andre private kampe overgår i 2020 til DBU, hvilket gør, at vi som dommere vil få pengene for disse kampe via det kendte DBU system.

Dette betyder altså – at du som dommer aldrig kan komme ud for at skulle opkræve penge mere efter kampene.

Aftalen om de private kampe er dog ikke udmeldt endnu af DFU og DBU – så indtil dette sker, så kan du med fx et indestævne i firmasport fortsat skulle opkræve som normalt – men det er altså snart slut med at løbe en tur i omklædningsrum efter honorar.

Obligatorisk teorigennemgang Fut og indefodbold

Udgivet 23/9 2019 – Opdateret 3/10 med kursus andre steder end Vejle/Gviskud

Tirsdag 22/10: FUTSALS OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG kl.18.30 i Givskud Hallen – 2 timer.
Der skal tilmeldes til via dette link.


Onsdag 30/10: INDEFODBOLD OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG i Givskud Hallen KL.18.30 – 1 time..
Der skal tilmeldes til via dette link.

De andre steder i Jylland, hvor der afholdes kurser finder du på DBU Jylland hjemmeside ved at trykke på dette link.

Husk dette er kun for dommere, der allerede har taget eksamen – og som ønsker at dømme i denne vintersæson.

Da disse er obligatoriske, så får man ikke tildelt kampe – hvis der ikke deltages på disse obligatoriske teorigennemgange. Det er klart, at hvis du er forhindret i Vejle kurser – så kan du vælge et af de andre fra DBU JYLLAND.

Hvis du IKKE har en futsal uddannelse eller en indefodbolduddannelse og godt kunne tænke dig dette, så er der oprettet nye grundkurser fra DBU JYLLAND. Der er 2 pladser til indefodbold ledige i Vejle. I år er der ikke behov for nye futsalsdommere i Vejle. Kontakt udviklerudvalget, hvis du gerne vil på et af disse kurser.

Årets dommer 2019

Udgivet 22/9 2019

DBU JYLLAND starter nu et nyt program, hvor man vi finde en breddedommer, som kåres som årets dommer.

Det har vi i bestyrelsen naturligvis valgt at bakke op om – og derfor skal vi nu findes vores “årets dommer i Vejle Fodbolddommerklub”. Den udvalgte vil “gå videre” op igennem systemet – og kan måske i sidste ende blive endelig vinder. Men uanset hvad – så vil vi naturligvis på generalforsamlingen kårer vores årets dommer på flot vis.

Derfor har vi brug for jeres indstillinger senest 30/9 – så send gerne mail til vores sekretær Stefan Fyhn med begrundelse hvorfor, at netop dommeren, som du peger på – skal være årets dommer 2019.

Nedenfor kan I læse DBU Jyllands information om hele initiativet.
——–Årets Breddedommer – DBU Jylland

Formål:

Som led i DBU Jyllands fastholdelsesstrategi ønsker DBU Jylland Dommerudvalg at anerkende dommergerningen via en årlig udnævnelse af ”Årets Breddedommer” (ÅBD) i hver af de 5 jyske dommerområder.

Hvordan:

På de årlige delegeretmøder i regionerne udnævnes ÅBD ved dommerområdeformanden. 

Der udnævnes således en ÅBD i:

Dommerområde 1 (udnævnes på Årsmøde i region 1)

Dommerområde 2 (udnævnes på Årsmøde i region 2)

Dommerområde 3A + 3B (udnævnes på Årsmøde i region 3)

Dommerområde 4 (udnævnes på Årsmøde i region 4)

Indstillingen til ÅBD kommer fra dommerområdegruppen til regionsbestyrelsen – i efteråret.

Indstillingen af kandidater til ÅBD til dommerområdegruppen kommer fra de respektive dommerklubber i området. Hver dommerklub kan indstille én (1) dommer til områdegruppen med en motivation for indstillingen. Dommerområdegruppen skal, sideløbende med indstillingen fra dommerklubberne, sikre at alle dommere – også dommere uden medlemskab af en dommerklub, har muligheden for at blive nomineret til ÅBD. Desuden er der mulighed for at indstille en kollega til ÅBD, via en åben ansøgningsproces.

Blandt alle indstillede kandidater vælger dommerområdegruppen én kandidat som (tidligere meddelt) indstilles til regionsbestyrelsen og som udnævnes på årsmødet i regionen. I vurderingen af de indstillede kandidater kan den lokale dommerpåsætter, med fordel, tages med på råd.

Prisens indhold:

Diplom – ”Årets Breddedommer 20xx i dommerområde X”

1 buket blomster

2 x landskampbilletter

Kriterier:

En dommer som præsterer på et højt fagligt niveau

En dommer som er en god kollega både på og uden for banen

En dommer som bidrager socialt og fagligt til dommergerningen

En dommer som er en god repræsentant for dommergerningen

En dommer som bakker og faglige og sociale arrangementer

En dommer som bidrager til det frivillige arbejde

En dommer der har bidraget til den gode fortælling om dommergerningen

Forankring:

Det politiske ansvar for ÅBD forankres i dommerområdegruppen. Administrativt placeres ÅBD hos sekretæren for dommerområdegruppen.

Kommunikation og PR:

Ved implementeringen af ÅBD i DBU Jylland sendes et klart og positivt signal til omverdenen. Derfor er det vigtig at initiativet kommunikeres bredt til resten af fodboldfamilien – herunder alle dommerklubber. Kommunikationsstrategien vedrørende ÅBD forankres i DBU Jylland Kommunikation.  

Tids- og handlingsplan:

PeriodeHandlingAnsvarlig
AugustDommerklubber informeres om ny-tiltaget vedr. ÅBD  Dommerområdeformand
SeptemberDeadline: 15/9 Dommerklubber indstiller én ÅBD pr. klub til dommerområdegruppenDommerklub/Dommer-områdeformand
OktoberDeadline: 4/10Dommerområdegrupper drøfter og udpeger én (1) ÅBD for områdetDommerområdeformand
OktoberPå Dommerudvalgets strategiseminar den 6. oktober drøfter og godkender dommerudvalget de 4 x ÅBDFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberDeadline: 1/11Formand for regionsbestyrelsen informeres om, hvilken dommer der skal udnævnes som ÅBD – inkl. motivationsbeskrivelseFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberPrimo november informeres og inviteres de pågældende dommere til årsmødeDommerområdeformand
NovemberMateriale udarbejdesDBU Jylland administration
Uge 47+48Offentliggørelses-cermoni af ÅBD på årsmøder:20/11-19: Region 421/11-19: Region 126/11-19: Region 227/11-19: Region 3Formand Reg. Best.

Dommerfest 2019 Lørdag 9/11 kl. 18.00

Vi lavede i foråret en rundringning til rigtige mange af vores dommere, hvor vi talte om mange forskellige ting med jer alle. Et af punkterne var bl.a. dommerfesten, som der fortsat er rigtig stor opbakning til at gennemføre. Vi har dog gjort det hele lidt mere “uformelt” og fundet nogle meget spændende lokaler i en mere “intim” og forhåbentlig festlig stemning.

Samtidig er prisen for deltagelse sat ned i forhold til sidste år.

Vi håber på rigtig stor opbakning i år.


Datoer 2019/2020 – sæt kryds i kalenderen.

Selv om efterårssæsonen kun er en måned gammel, så bliver det pludselig vinter. Det betyder, at som altid sker der en del kurser for de dommere, der allerede har uddannet sig som:

Futsalsdommer og Indefodbolddommer.

Der kommer naturligvis en del kurser i Jylland – men hvis du er Futsalsdommer eller indefodbolddommer og ønsker at dømme kampe i denne sæson, så skal du deltage i et obligatorisk teorigennemgang kursus.

Hvis du vil undgå at “køre” længere til et af de andre kurser, som vil blive arrangeret af andre dommerklubber, så sæt kryds i kalenderen allerede nu på de to kurser, som vi afholder i Vejle området.

Datoerne er med forbehold for ændringer, da disse ikke er bekræftet af DBU Jylland.

Vi har derudover fra bestyrelsen allerede nu lagt datoer for næste års løbestest, generalforsamling, dommerfest osv, så her følger en lang “datoliste”.

Tirsdag 22/10: FUTSALS OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG kl.18.30
Onsdag 30/10: INDEFODBOLD OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG KL.18.30
Lørdag 9/11: DOMMERFEST kl.18.00
Tirsdag 21/1 2020: GENERALFORSAMLING KL.19.00 (SPISNING 18.00)
Onsdag 26/2 2020: OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG KL.18.30
Lørdag 7/3 2020: LØBETEST BIP KL.10.00
Søndag 8/3 2020: LØBETEST COOPER kl. 11.00
Tirsdag 10/3 2020: LØBETEST BIP KL. 18.00
Torsdag 12/3 2020: OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG KL. 18.30

Der følger mere information på hjemmesiden og via mails samt facebook så snart vi kender detaljer som tilmelding, sted osv.

Men for planlægningens skyld, så få “sat kryds i kalenderen allerede nu.

Diadora tøjaftale VIGTIG INFORMATION

UDGIVET 16/9 2019

Der har været store udfordringer med Diadora aftalen med Shopeasy i dette år. Rigtig mange dommere har klaget over manglende leveringer på alle praktisk talt alle dommertrøjer i mange farver – samt strømper har været udsolgt længe.

Aftalen blev af DFU fornyet i 3 år her i marts måned – bl.a. fordi at der blev lovet fra Shopeasy at kollektionen forblev den samme, så vi dommere ikke skulle ud at købe nyt tøj.

Nu viser det sig, at uden at informere DFU (eller dommerklubberne) om noget, så har Diadora valgt at lade nuværende kollektion udgå og slette nogle farver – tilføje nye – og selv den normale sorte, gule og grønne trøjer, som forbliver – er ændret alligevel.

Der er ændret materiale på trøjerne, således at farverne nu fremstår anderledes end før – og logo fra Diadora er ligeledes ændret.

Der er kommet to nye farver også – helt udenfor aftale med DFU.

Derfor har vi i dommerklubben modtaget denne information fra DFU:

Kære dommerklub

Hermed en status på Diadora. 

Vi har de seneste uger forsøgt at komme i dialog med Diadora for at løse de udfordringer vi er stødt på og som vi har påpeget overfor Diadora.  Diadora har ind til nu ikke været indstillet på en konstruktiv dialog om udfordringerne.

I har alle fået tilsendt billededokumentation der viser, at  farverne på de nyproducerede trøjer ikke matcher den eksisterende kollektion. Det forhold anser DFU som et aftalebrud. 

Vi har undervejs også konstateret, at der kommer to nye farver til. Breddedommerne har ikke været med i den fase, men anerkender at muligheden findes i vores nuværende aftale. Men vi erfarer også, den nuværende røde og blå farve udgår. Det har vi bestemt ikke aftalt. Vores aftale er jo lavet, så dommerne fortsat skal kunne bruge allerede købt tøj, som en væsentligt grundforudsætning for at forlænge aftalen.  

Med udgangspunkt i dette vil vi anbefale, at dommerne er meget tilbageholdende med at investere yderligere. 

Vi anbefaler alene køb af den sorte trøje, som jo netop er dommerens farve. Dommerne i triokampe må indtil situationen er afklaret, således primært dømme i sort – eller, såfremt alle dommere allerede har andre farver, så naturligvis også i disse. Det må være op til den enkelte at vurdere, om man vil anskaffe sig den nye gule trøje. Den adskiller sig fra den oprindelige, men dog mindre end den grønne. 

DFU vil ligeledes anbefale dette, på sociale medier hvis der opstår henvendelser. Det gør der med sikkerhed. 

Som situationen er p.t. vurderer bestyrelsen, vi bør sondere mulighederne for et samarbejde med andre leverandører. Flere har proaktivt henvendt sig, og vi vil i den kommende tid afdække, hvilke muligheder, dette giver de danske fodbolddommere. 

Når vi forhåbentlig snart har nyt i sagen vil dommerklubberne blive informeret / hørt, inden beslutninger træffes.

Sportslige hilsner

Nicolai Nielsen
Næstformand | DFU | Danske Fodbolddommere
E-mail: 
nni@danskefodbolddommere.dk
mobil:
+45 40151536
Web: 
www.danskefodbolddommere.dk

Nye kollektion er øverst – hvor især den grønne er meget anderledes. Logo er ændret – og den gule ser nærmest helt gennemsigtig ud – så den sikkert bliver svær at have en trøje indvendig, som ikke bliver synlig.

Husk at sende udvisninger og udviklinger til dommerklubben

Udgivet 16/9 2019

Vi har Erik Vinstrup (formand udviklerudvalget) modtaget denne opfordring til alle:

Hermed en lille reminder om, at dommerne/udviklere og vejledere skal huske at sende udvikling/vejledning. Dette gælder også hvis man får udvikling som LDtil, udviklerudvalg@vejlefodbolddommerklub.dkOg dommerne desuden får udvisninger indsendt til indberetning@vejlefodboldommerklub.dk   Vigtigt vi i udvalg og bestyrelse får dem, ellers har vi ikke et drundlag at vurdere ud fra. 

Udviklerudvalg ændring

Udgivet 16/9 2019

Vi modtog i juni måned besked fra Bjarne Søbye, at han ikke længere ønskede at deltage i udviklerudvalget mere.

Vi har derfor på vores seneste bestyrelsesmøde vedtaget at tilføje nye kræfter til udvalget – og Damir Dzehverovic og Morten Niebuhr. Disse er indtrådt omgående for at forberede den nye mentor ordning og naturligvis også for at erstatte Bjarne.

Formelt skal de dog vælges på først kommende generalforsamling.

Vi vil gerne takke Bjarne Søbye for hans store indsats og arbejde gennem mange år i udviklerudvalget.

Samtidig ser vi frem til at der kan komme nye friske input på arbejdet, således at vi kan fastholde og udvikle alle vores dommere og medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

Kampafgift betaling

Kan ske mobilepay

Kan ske via bankoverførelse

Elin har netop udsendt alle kampafgifterne for foråret 2019.

Beløbet kan indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 2010 0802 til Lars Sørensen
Husk at opgive dit navn.

Du kan også indbetale på konto:
Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040

Sidste frist for betaling er den 31/7 2019

Løbetest cooper og bib 9/8 kl.17.30

I forbindelse med de nye indplaceringslister – så er der nogle dommere og linjedommere, der skal løbe test.

Derfor arrangeres der forskellige steder i Jylland løbetest inden sæsonstarten.

Datoen for Vejle Fodbolddommerklub bliver Fredag 9/8 kl.17.30 til. 18.30 på Vejle Atletikstadion.

Der vil – hvis der er behov for dette blive arrangeret både cooper test samt bibtest.

Det er dog nødvendigt med tilmelding, så vi kender behov og hvor mange kontrollanter – der skal stilles udefra.

Derfor skriv en mail til anders@1conzept.dk

Der vil senere blive opdateret med løbetest andre steder – hvis og såfremt andre dommerklubber afholder disse. Denne liste kan man se på DBU ved at klikke her

Indplaceringslister Vejle efterår 2019

Udgivet 3/7 2019
De nye indplaceringslister for efteråret 2019 er nu offentliggjort.
I menuen på denne hjemmeside – under punktet Info til dommere findes nu en opdateret indplaceringsliste.

Vi ønsker alle – som er rykket op (grøn farvemarkering) tillykke.

Der bliver nu arbejdet på at få arrangeret løbetest til dem, som er rykket en række op og har behov for dette for at kunne komme til at løbe.

Der vil blive på både facebook og denne hjemmeside – samt via mail gjort opmærksom på dette så snart de er planlagte.

Gratis lovbog – alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

DBU har 3/7 meddelt – at det nu alligevel er muligt at købe en lovbog – og selv hente den i Århus – pris 50,- kr.

Først var informationen, at der slet ikke blev trykt nogen lovbog – men nu kommer denne så – (gætter på at den massive kritik fra DFU (og Vejle Fodbolddommerklub og masser af andre dommere landet over har hjulpet på denne beslutning.)

Vii i Vejle fodbolddommerklub undres over at vi dommere skal betale for lovbogen – og samtidig kører til Århus for at hente denne, så derfor fastholder vi vores medlemstilbud for alle vores dommere – at som medlem af Vejle Fodbolddommerklub, at vi køber af DBU det antal lovbøger, som bliver bestilt af jer – og så kan disse hentes hos formanden eller kasserer (mere information følger – fordi vi ikke ved hvornår denne er klar endnu).

Derfor skal DU IKKE bestille denne på link, som DBU har udsendt i mail i dag. Du skal bestille den på vores link nedenfor i denne artikel – og så sørger vi for at den kommer GRATIS til alle vores dommere, som måtte ønske detteFor at vide hvor mange vi skal bestille – så bedes du – hvis du ønsker lovbogen klikke på dette link..

SIDSTE FRIST FOR BESTILLING er 24/7 – herefter sender vi bestillingen samlet til DBU.

Gennemgang Lovbog med videolink fra DBU

Udgivet 3/7 2019

I dag er der fra DBU Jylland udsendt dommernyt, hvor både indplaceringslister for breddedommere er nævnt – og de nye regler nu bliver gennemgang i en god og letforståelig udgave i powerpoint og med videoklip, der uddyber regel ændringerne.

Der har været rigtig stor kritik af DBUs måde at få fortalt os breddedommere omkring de nye regler – og alle dommerklubber og dommere som vi i Vejle har talt med – har alle kritiseret den “læse let” version, som blev udsendt for en uges tid siden.

Vi har i Vejle Fodbolddommerklub efter udgivelsen af denne “læse let” version været i tæt dialog med først DBU – fordi vi meget undrende ikke kunne forstå, at der ikke kom mere forklarende regler.

Dette fastholdte DBU i flere omgange – hvilket senest blev bekræftet 28/6 om eftermiddagen. Derfor valgte vi i Vejle Fodbolddommerklubs bestyrelse samme dag om aftenen at rette en skarp kritik med løsningsforslag også, som blev sendt til DFU – fordi vi ikke kunne selv få DBU til at handle på dette.

DFU havde i flere omgange også kontaktet DBU om samme problematik uden held – og vi opfordrede DFU til at få sikret – at alle dommere blev klædt ordentlig på med de nye regler – og at måden som DBU havde håndteret dette på var under al kritik.

Dagen efter skete der endelig noget – og vi blev ringet op af DBU, der fortalte, at nu havde man igangsat nyt undervisningsmateriale med dertilhørende videolink.

Dette hilser vi meget velkomne – og ærger os blot over, at der måtte ske store reaktioner fra DFU (og Vejle Fodbolddommerklub) før at der tilsyneladende skete noget på området.

Men nu ligger de nye love som nævnt i en powerpoint præsentation – som kan ses ved at klikke her – og det er rigtig godt synes vi.

Der er dog fortsat brug for tydelig gennemgang af de nye regler – så vi opfordre ALLE vores dommere om at tilmelde sig et af disse kurser, der afvikles i august måned. Se andetsted på hjemmesiden.