Indplaceringsliste forår 2017

Artikel opdateret 17/1 2017

Så er den nye indplaceringsliste tilgængelig – og vi har gemt denne under menupuktet:
INFO til dommere.
(her findes underpunkt Indplaceringslister)

Her kan du downloade hele dommerområde 3B – eller vælge at kun se Vejle Fodbolddommerklubs liste.
og vi har 17/1 2017  opdateret denne i bunden af artiklen med alle talentdommeres indrangering fra DBU og hvem som udvikler disse.

Generalforsamling Torsdag 19/1 2017

Torsdag 19/1 2017 kl.19.00 – med spisning der starter kl.18.00.
Tilmelding til vores sekretær Stefan Fyhn på mail: stefanfyhn@hotmail.com
sidste tilmeldingsfrist er Søndag 15/1

Stedet bliver som sidste år – VB Parken.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år
  Kasserer i ulige år
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 7. Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 8. Valg af 2 revisorer (gælder for et år )
 9. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år)
 10. Eventuelt

Vi arbejder på at præsentere nogle få nyheder udover den normale agenda – men mere om det senere.

Hjemmeside virker igen – også på mobil telefoner.

Opdateret 21/12 2016
Vi har de sidste to måneder haft nogle udfordringer med hjemmesiden (se artikel længere nede fra 25/11).

Nu håber vi endelig at tingene er på plads igen.

De “letpåklædte” piger er forsvundet.
Flash update når man forsøger at åbne hjemmesiden er væk.
Man kan igen se hjemmesiden på langt de fleste mobil telefoner.

Vi siger en stor tak til Kenni Diabelez for at have fjernet alle virus (forhåbentlig).

Hvis I støder på – at der mod forventning – er tekniske problemer, vil I så ikke kontakte os omgående, så vi forsøger at gøre noget ved dette.

Skriv en mail til: anders@1conzept.dk

udgivet 25/11 2016
Vi bruger i Vejle Fodbolddommerklub website WORDPRESS (fordi dette er gratis at anvende) – og egentlig har den nye hjemmeside fungeret ganske fint indtil for 2-3 måneder siden.

Her begyndte der at blive linket til “nogle” letpåklædte damer, når man forsøgte at logge på. Det problem har vi fået løst (til mange af vores kollegaers store fortrydelse – idet nogle mente, at det var da nogle ganske fine link – og meget mere interessant end at læse om fodbolddommerklubben?)

Men der er fortsat nogle småproblemer – som vi håber nogle af jer kan hjælpe os med – fx man kan ikke længere se vores hjemmeside på mobil telefoner. Nogle gange kan der være udfordringer på især mac i safari browser at download/åbne filer. Andre gange beder hjemmesiden “om download”  af flash – hvilket man altid skal sige nej til.

Så derfor har vi brug for hjælp. Kender I en person – der kan hjælpe med at få “renset” vores hjemmeside, så man igen kan se denne fra mobiltelefonerne – og at vi undgår disse “links” – så kontakt endelig formanden – anders@1conzept.dk – mobil 30112372.

Vintertræning – starter Tirsdag 3/1 – og datoer for løbetest.

Opdateret 11/1 –
Årets vintertræning laver vi efter spørgeskema undersøgelsen en smule anderledes – så vi i år kan få en kombination af styrketræning, løb, test og lidt tid til indefodbold også.
De forskellige træningsaftener, som bliver alle tirsdag fra 1/11 og frem (med undtagelser se nedenfor) vil derfor blive lidt variation bestående af nogle forskellige opvarmningsøvelser.
Det kan være styrketræning, løbetræning osv i cirka 20 minutter.
Herefter løbetest 20 minutter.
Herefter spiller vi fodbold i 20 minutter.

Vi har fået hjælp af Bjarne Søbye til at lave lidt forskellig program på de første 20 minutter og til at stå for løbetesten også.

Stedet er ligesom de forrige år – GIVSKUD Hallen – og det er ikke nødvendigt med tilmelding.

FØLGENDE DAGE ER DER VINTERTRÆNING kl. 19.00 til 20.00
3/1
10/1
17/1
24/1
31/1
7/2
14/2
21/2
28/2

Selve de fysiske test i Vejle Fodbolddommerklub bliver Tirsdag 7/3 kl.18.00 til 21.00 og Lørdag 11/3 kl. 9.30 til 12.30. Dette foregår også i Givskud Hallen. Mere information følger, men sæt kryds i kalenderen allerede nu, så dagen ikke kommer som en “grim” overraskelse.

Nye dommere – rekuttering – hjælp søges/ønskes

Hej alle

Der bliver i løbet af de næste perioder afholdt en del nye kurser for at få “skaffet” flere nye dommere. Indtil videre har vi ikke i Vejle fodbolddommerklub noget kursus i vores områder – men det vil DBU meget gerne have, at vi forsøger at stable på benene. Derfor har vi brug for hjælp af vores medlemmer – der gerne vi påtage sig ansvar for dette og være med til at stå for det praktiske – og ligeså forsøge at få rundsendt opslag til klubber og andre steder (fx uddannelsessteder) – hvor man kan slå dette op.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med dette – så kontakt gerne formanden Anders Kristensen på 30112372 eller mail: anders@1conzept.dk.

Du kan læse mere om de andre kursusplaner nedenfor her:

Rekrutteringsnyt – Udgave 2 –

Velkommen til endnu et nummer af nyhedsbrevet Rekrutteringsnyt. Vi er nu gået ind i de kritiske måneder i forhold til allerede nu at skabe grundlaget for at faå succes med afholdelse af dommerkurser i foråret.

Som det fremgaår af nedenstående liste, har vi siden sidst fået yderligere Grundkurser på programmet, så vi snart har dækket hele Jylland.

Målsætning for 2016-2017

Vi har en målsætning om at uddanne 210 fodbolddommere i Jylland i perioden fra 1/7-2016 til 30/6-2017, vi har indtil dato uddannet.

37 dommere af disse 210 svarende til 17,6 %

Vi har lige nu følgende kurser med antal tilmeldte pr. 6/11 2016

Kursussted

Dato

Antal pladser

Antal tilmeldte

Tilst

5. november – 13. november

19

19

Esbjerg

28. januar – 5. februar

32

14

Haderslev

18. februar – 5. marts

16

0

Holstebro

25. februar – 5. marts

16

3

Vildbjerg

25. februar – 5. marts

16

1

Løgumkloster

25. februar – 5. marts

16

0

Randers

25. februar – 5. marts

16

2

Thisted

11. marts – 19.marts

16

0

Stoholm

11. marts – 19.marts

16

0

Aabenraa

11. marts – 19. marts

16

3

Brønderslev

25. marts – 2. april

16

0

Tilst

25. marts – 2. april

16

0

Information og ideer siden sidst:

Der var inspirationsmøde i region 2 i denne uge. Her var der mange gode ideer og tanker om, hvad der kan gøres for at få rekrutteret dommere.

Her vil man i den kommende tid, sørge for at komme ud med en stand til de lokale indendørsstævner og på den måde komme i kontakt med forældre og spillere omkring det at blive dommer. Vi havde en lang snak om hvorvidt der skulle deles materiale ud, eller man skulle forsøge at komme i en til en dialog med så mange som muligt.

Der er ingen tvivl om, at en til en dialog er det mest effektive redskab, men det kræver at I tager de rigtige persontyper med derud, som er vant til at arbejde på den måde.

Det er aftalt i region 2, at man laver små konkurrenceark med spørgsmål indenfor fodboldloven, som deles ud, og som skal afleveres på standen, så kan man på den måde komme i kontakt med mulige kandidater. Her skal man så forsøge at sælge dem alle fordelene ved at være dommer.

Et tip kan være, at man sørger for at få navn og telefonnummer på så mange som muligt, og tilbyder at tilmelde dem , når de har indbetalt gebyret til for eksempel dommerklubben.

Ellers snakkede vi også meget om kontakt til de enkelte kommuner, for at se om der lå mulighed for at få støtte gennem forskellige puljer i kommunerne, der eksempelvis kan bruges til at nedbringe kursusgebyret.

Andre gode forslag og tanker må gerne sendes til mig, så skal jeg sørge for at dele dem.

Venlig hilsen
Allan Falch

Den store dommerdag – tilmelding nu med BS Christiansen

Kære Dommer

Kom og lær af BS Christiansen til ”Store Dommerdag”


Der følger massevis af gode og positive oplevelser med rollen som fodbolddommer.
Men af og til kan man risikere at blive fanget i vanskelige og uventede situationer – f.eks.
hvis følelserne hos en spiller, en træner eller en tilskuer går over gevind.

DBU Jylland har en løbende opgave i at forberede de jyske fodbolddommere til bedst muligt at kunne håndtere disse svære situationer.

Derfor inviteres alle jyske dommere til en eftermiddag med den tidligere jægersoldat,
BS Christiansen, der bl.a. vil give indsigt i, hvordan man som dommer kan forberede sig på at håndtere vanskelige og kritiske episoder.
BS flere års erfaring som konsulent og mentaltræner for flere superligahold, ligesom han
tidligere har arbejdet med en række af de danske elitefodbolddommere.


Du får samtidig muligheden for at møde dine dommerkolleger under uformelle forhold til hygge og fællesskab.

Dagens program:
Kl. 12.45: Velkomst Dommerområdegruppe 3B – formand Steen Karlsen
Kl. 13.00: Foredrag ved BS Christiansen
Kl. 14.30: Pause – sandwich
Kl. 15.00: Indlæg ved superligaspiller i AC Horsens, Mikkel Jespersen – forholdet til dommerne
Kl. 15.30: Afrunding ved Dommerområdegruppen
Kl. 15.45: Tak for i dag

Som det fremgår af ovennævnte, starter vi kl. 12.45, hvor vi mødes 13/11:
Megascope
Holmboes Alle 13B,
8700 Horsens

Såfremt du ønsker at deltage i dette arrangement, skal du tilmelde dig på følgende link:
http://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/Course/CourseInfo.aspx?CourseId=20549 

Deadline for tilmelding er den 6. november 2016.
Hele arrangementet er gratis.
Vi håber, at se så mange som muligt til en hyggelig og udbytterig dag.

På vegne af DBU Jylland Dommerområde 3B
Steen Karlsen
Formand

Karentæne på 2 år – efter en af vores dommere dømte skolekamp

Det hører heldigvis ikke til hverdagen, at kampe bliver afbrudt grundet “uheldige” episoder mod en af vores dommere.

Desværre var dette tilfældet i kampen 14/9, hvor Ekstra Bladets skoleturnering endte med en sådan uheldig episode.

Læs artiklen fra Ekstra Bladet ved at klikke her

Ekstra Bladet bragte også en anden artikel om kampen på selve kampdagen.
Denne artikel kan du også læse i sin helhed ved at klikke her.


INDSAT ER INDBERETNING FRA VORES DOMMER til DBU:

Jeg skriver denne mail, da jeg ikke kan indberette det på DBU net.

Jeg har været nødt til at afbryde kampen i Ekstra Bladets skolefodboldturnering, imellem Vinding- og Mølholm skole i dag d. 16. September ved stillingen 1-0 til Mølholm skole, da Vinding skoles træner/lærer løb ind på banen, hvor han truede mig.

Jeg havde tidligere i kampen været nød til at irettesætte den pågældende lærer, da han gentagende gange kom højlydt med kommentar og udråb til mig, vedr. hvordan jeg skulle dømme kampen.

I det halvtreds tyvende minut dømmer jeg et frispark til Vinding skole. Vinding spilleren rejser sig meget hurtigt op, løber ned mod spilleren fra Mølholm, hvor begge parter skyder brystet fra mod hinanden. Mølholm spilleren kaster sig til jorden og overspiller situationen kraftigt. Jeg vælger at give en tydelig irettesættelse til begge spillere. Først beder jeg spilleren fra Mølholm om at rejse sig og forlade åstedet, derefter henvender jeg mig til spilleren fra Vinding skole, hvor jeg påtaler ”hvad er det for en opførelse” og ”hvorfor fremprovokerer du sådan en situation, du har fået dit frispark”. Før jeg når videre med kampen, står træneren/læreren fra Vinding skole helt oppe i hovedet på mig, pande mod pande, hvor han råber ”sådan skal du fandme ikke tale til mine spillere, det skal jeg nok søge for”, hvorefter han med sin pande skubber mit hoved bagover. Jeg beder ham om at gå, han bliver dog stående, og han forlader først banen, da repræsentanten fra Ekstra Bladet kommer løbende på banen og river ham væk.

Repræsentanten fra Ekstra Bladet og jeg er enige om, at afbryde kampen omgående.

Personligt var det meget rart for mig, at repræsentanten fra Ekstra Bladet handlede så professionelt i denne situation. Repræsentanten tog over og lage armen om mig efterfølgende, da jeg var i chok over situationen, og ikke viste hvilket ben, jeg skulle stå på.

Jeg var ikke forberedt på denne situation, og det kom bag på mig, at jeg skulle opleve det i en skolefodboldturnering foran 200 børn.

JM/Kval kampe straffespark – vigtig info

JM / KVAL. kampe Ungdom, som afvikles nu gælder flg. regler og må IKKE AFVIGES.
Holdene må ikke aftale at gå direkte i straffesparkskonkurrence

Udklip fra Dommerændringsjournal Uge 24

JM-/kval. kampe skal afgøres:
Ender en kamp uafgjort, spilles der forlænget i 2×15 min.(U19) og 2×10 min. (øvrige) og er kampen fortsat uafgjort, sparkes straffespark efter gældende regler.

Skærmbillede 2016-06-14 kl. 09.06.22

Med venlig hilsen
DBU Jylland

Med venlig hilsen

Elin Weber Søbye
Kontorleder | Region 3 | elin@dbujylland.dk
DBU Jylland R3 | Kileparken 27 | 8381 Tilst
D +45 8939 9931 | M +45 4028 3757 | T +45 8939 9930
www.dbujylland.dk

DBU JYLLAND REGION 3
EN DEL AF NOGET STØRRE

2020 PLAN ….

I det politiske system i Danmark har skiftende regeringer jo varslet og gennemført 2020 planer.
Nu er vi i vores dommerorganisation endelig på vej med en revideret strategi og plan for de kommende år.
Skærmbillede 2016-05-10 kl. 09.05.58

DFU´s bestyrelse har netop lavet denne plan færdig – som indeholder absolut spændende læsning for os alle – og som vi i Vejle fodbolddommerklub naturligvis bakker fuldt ud op om.

Vi vil arbejde målrettet for, at planen kan fuldføres.

Klik på linket her – og læs hele den spændende plan.

Skærmbillede 2016-05-10 kl. 09.06.25Skærmbillede 2016-05-10 kl. 09.06.20

Ekstra løbetest

Hej alle dommere i Dommerområde 3B

Dommerområdegruppe 3B arrangerer en løbetest for at samle dommere, der har været skadede, og dermed ikke bestået løbetest 2016.
Dommerområdegruppen vil selvfølgelig give muligheden for øvrige dommere, der evt. også lige mangler løbetesten at deltage, hvis de har lyst.
Testen kan ses på DBUnet i løbet af i dag 03.05.2016, hvor tilmelding også sker.

Der vil kun være mulighed for yo-yo testen (ingen cooper test).
Skærmbillede 2015-11-03 kl. 17.15.58

Dato: Tirsdag 17. maj 2016
Start: Kl. 20.15-21.00
Sted: Hatting Hallen, Grønhøjvej 11 B, Hatting, 8700 Horsens
Tilmeldingsfrist: 13. maj 2016

Testkrav kan du se under menupunktet på INFO TIL DOMMERE.

På forhånd tak.

Med sportslig hilsen

Steen Karlsen
Formand Dommerområdegruppe 3B
Mobil 2348 1076

PS:Vi har forsøgt at lave en vejledning til, hvordan man tilmelder sig – som følger her:
Log ind på dit DBU net
Klik på punktet FOKUS som er i venstre menu øverst
Klik herefter på underpunktet kursustilmelding under punktet kurser
Nu skal du søge midt på side:
Vælg Jylland under landsdel
Vælg dommer under interesseområde
Skriv “løbetest” (eller dommertest) under kursusnavn og tryk på søg
Scroll ned og find Givskud løbetest og/eller Givskud dommertest (eller et af de andre kurser, hvis du er forhindret)
Klik på det kursus du tilmelder dig
Vælg punktet nederst i højre hjørne som hedder “GÅ TIL KURSUSTILMELDING”
Tryk på “TILMELD”
Skærmbillede 2015-11-03 kl. 17.15.05

Referat af generalforsamling

Generalforsamling Vejle Fodbolddommerklub:
Tirsdag 19/1 2016

VB Parken dannede rammen for en hyggelig generalforsamling for 40 tilmeldte men 37 fremmødte.
Generalforsamling

 1. Valg af Dirigent.
  Per Abrahamsen blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
 1. Beretning Lars Sørensen
  Denne bliver lagt på vores hjemmesiden.Spørgsmål til beretning: Frikøbsdelen hos DFU blev spurgt ind – men der kendes ikke nogle svar på dette endnu. Når det tilkommer vil dette blive lagt på hjemmesiden.
 1. Regnskab
  Kasserer Preben Birn gennemgik regnskabet og dette blev efterfølgende godkendt. Regnskabet er også at finde på hjemmesiden indenfor kort tid.
 1. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer – mest ”af praktiske og kosmetisk årsager, men formanden fremlagde disse og udleverede vedtægterne, der blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter bliver lagt på vores hjemmeside.
 1. Kontingentet, optagelsesgebyr og klubafgift blev vedtaget med samme takst som i 2015. (400 kr i kontingent).
 1. Valg af formand:
  Anders Kristensen blev nyvalgt formand.
  2 bestyrelsesmedlemmer valgt: Lars Sørensen og Stefan Fyhn.
  Valg af bestyrelsessuppleant:  Bekim Demiraj blev valgt.
 1. Valg af 2 revisorer:
  Jens Palmelund og Ole Essemann blev genvalgt.
 1. Valg til Udviklerudvalg:
  Erik Vinstrup, Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen blev genvalgt.
 1. Evt.
  Lars Sørensen fik en ”kurv” som tak for det store arbejde i bestyrelsen.

Skærmbillede 2016-01-22 kl. 15.05.34

Til slut blev der råbt hurra for Vejle Fodbolddommerklub.

Følgende dommere blev ”hyldet” inden den ordinære generalforsamling.

Ole Esserman 80 år –der samtidig blev tildelt DFU guldnål for mange års trofasthed.
Skærmbillede 2016-01-22 kl. 15.05.58
Ernst Møller 60 år
Villy Schytz 70 år
Rasmus Thisgaard 10 års jubilæum

Følgende dommere har jubilæum eller rund fødselsdag i 2015 – men var ikke tilstede på generalforsamlingen. Deres ”hæderspris” vil blive overdraget ved en senere lejlighed.

Arvid Jacobsen har 10 års jubilæum
Benny Jørgensen 25 års jubilæum
Sabit Begic 40 år
Ernst Nørskov 70 år
Brian Balsgaard 40 år

Julegave til alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub

Udgivet 15/12:

Kære medlem

Det er med stor glæde at DFU – Danske Fodbolddommere i samarbejde med vores storsponsor DIADORA, fremsender en julegave til alle DFU medlemmer.

Julegaven består af en VIP RABAT på 400 kr.
Skærmbillede 2015-12-15 kl. 18.11.03
Fremgangsmåden til brug af VIP RABATTEN fremgår af billedet indsat, men koden har I fået tilsendt.
Skærmbillede 2015-12-15 kl. 18.11.18
VIP RABATTEN kan bruges på www.shopeasy.dk, blot skal der logges ind på en anden måde end du plejer.

VIP RABATTEN er gældende indtil 1/7 2016 og der vil løbende blive tilført nye varer i denne “rabat shop”.

Diadora og DFU ønsker alle DFU medlemmer en rigtig glædelig jul samt et “fløjtende” godt nytår.

Mange hilsner
Danske Fodbolddommere

PS.. I har alle modtaget en mail fra Lars Bo med en vedhæftet fil, hvor den unikke rabatkode er nævnt. Hvis I ikke har fået denne mail, så skriv til Lars Bo direkte på mail: Lars@spsca.dk

Regler til efterskoleturneringen RIM og andre regler

Rim efterskoleturneringen – her har vi fået reglerne -og disse er gemt under punket Dommerpåsætter, hvor der også kan findes link til alle de andre turneringer, som dømmes – og læses om særregler ungdom og meget mere.

Det er jo ingen hemmelighed, at vi ofte bliver udsat for rigtig mange variationer af dette “simple” spil. Der er særregler med at der i mange rækker kan spilles 9:9 – og der er regler i mange ungdomsrækker, at når et hold kommer bagud med 3, så kan der sættes en ekstra spiller ind.

Hvad med afstandsreglerne og spilletid i 7/8 mands kampe ?
Hvad med kort/lang hjørnespark – findes det fortsat ?

Vi har forsøgt at samle alle regler og informationer under punktet Dommerpåsætter i menuen.
Hvis du mangler nogle eller har forslag til forbedringer så giv os gerne besked herom – du skal skrive mail til sekretæren: anders@1conzept.dk.