Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen afholdt 18/1 2018

Sted: VB Parken, 7100 Vejle

Inden opstarten på generalforsamlingen, blev der afholdt et minuts stilhed for Preben Birn og uddelt jubilæumsnåle og vingaver til de dommere.

Jubilarer:
25 år                     Per Olesen (ikke til stede)
40 år                     Bjarne Søbye
40 år                    Bent Albrechtsen (blev glemt at give?)
40 år                    Heine Clemmensen (ikke til stede)
40 år.                   Finn Friis Hansen (ikke til stede)

Fødselarer:
20 år                     Janus Frost Larsen (ikke til stede)
50 år                     Hans Peter Norlyk (ikke til stede)
50 år                     Henrik Linde (ikke til stede)
50 år                     Morten Niebuhr
60 år                     Jørgen Roost List (ikke til stede)
60 år                     Ole Hansen
60 år                     Bjarne Søbye

Antal deltagere på generalforsamlingen: 33

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Per Abrahamsen – Valgt.
  Dirigenten startede med at oplyse omkring varsling for generalforsamlingen. Fristen herfor er overholdt, og generalforsamlingen er dermed lovlig og beslutningsdygtig.
 1. Beretning
  Formand Anders Kristensen. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen, og vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.
  Der blev spurgt ind til:
  – hvilke dommere der kommer til de kurser dommerklubben er vært for.
  – hvad får den enkelte dommer ud af medlemskabet af DFU (udover tøjaftalen).
  Anders besvarede ovenstående efter bedste evne.
  Beretningen betragtes som godkendt.
 2. Regnskab
  Midlertidig kasserer Lars Sørensen fremlagde regnskabet for generalforsamlingen.
  Regnskabet blev udleveret til forsamlingen.
  Kommentar:
  – hvad skal vi bruge formuen til
  – formuen kunne bruges til kontingent nedsættelse
  Skulle flere ønske at se dette efterfølgende kan de kontakte kassereren.
  Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
 3. Indkomne forslag
  §4 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift.
  Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer. 1 formand,  1 kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen, med bl a næstformand og sekretær.
  Formanden vælges på lige år og kasseren på ulige år , begge på den ordinære generalforsamling.
  Formanden og kassereren kan til enhver tid “tegne” foreningen og disponere over klubbens foreningskonto.§8 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift:
  Intet medlem må selv aftale kampe, dog undtaget er private kampe i egen klub.
  Ethvert medlem forpligter sig til i alle kampe at overholde de angivne takster for dommergodtgørelse og at følge dommerklubbens instruktioner.
  Definition på private kampe i egen klub:
  Kampe i egen klub:
  Ethvert medlem må kun dømme kampe på niveau hvor der ikke automatisk er påsat dommer i turneringudbuddet = lokal dommer.
  Vælger man at dømme egne kampe må dommertøj med DFU/DBU logo ikke anvendes og man skal være opmærksom på, at dommerforsikringen via DFU ikke er gældende, hvis man kommer til skade.Dømmes man kampe ved akut udeblivelse af en anden påsat dommer i rækker med automatisk påsat dommer – skal man umiddelbart efter kampen indberette dette til dommerpåsætteren.
 1. Fastsættelse af kontingent og klubafgift
  Uændret 400 kroner.
  Uændret til 5 og 10 kroner.
  Dette vedtaget af generalforsamlingen.
  Kontingentet skal betales senest 15/2 – og der vil komme besked fra dommerklubben om dette.
 1. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  På valg i år:
  Formand Anders Kristensen blev genvalgt af generalforsamlingen (2 år).
  Ekstra ordinært for 1 år: Kasserer – bestyrelsen foreslår Lars Sørensen – valgt (1 år)
  2 bestyrelsesmedlemmer: Stefan Fyhn, villig til genvalg –
  nyt medlem, Kim Juncker – begge valgt (2 år)
  Valg af suppleant (gælder for 1 år): Nikolaj Nielsen – valgt (1 år)
 1. Valg af 2 revisorer (gælder for et år):
  Jens Palmelund, Ole Esserman. Begge modtager genvalg. Valgt uden modkandidater.
 1. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år):
  Bestyrelsen foreslår genvalg til Erik Vinstrup. Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen. Valgt uden modkandidater.
 1. Eventuelt
  Ole Essemann takkede for det gode/lette samarbejde med kassererne i 2017 (læs Preben & Lars). Håber at opbakningen til dommerfesten bliver bedre fremover.
  Formanden orienterede om praktiske ting henover vinteren/foråret.
  Oplysninger omkring kurser kommer på hjemmesiden.
  Udviklerudvalget giver dommere/udviklere besked omkring deres krav til kurser.
  Dommerfesten holdes 17. november 2018 i Skyttehuset, Vejle
  Dirigenten blev takket for fint udført ledelse af generalforsamlingen.
  Dirigenten kunne oplyse at dommerklubben blev stiftet i 1938 og har derved 80 års fødselsdag.
  Generaforsamlingen blev afsluttet med at der blev råbt hurra for Vejle fodbolddommerklub.

 

Vintertræning hver tirsdag kl.19.00 fra 2/1 2018

Vi starter vintertræningerne op tirsdag 2.januar kl.19.00 -og hver tirsdag frem til og med løbetest.
Sidste gang bliver tirsdag 27/2.

Stedet er samme som tidligere år Givskud Hallen – og bliver ledet af Bjarne Søbye med fokus på praktiske øvelser med styrketræning, redskaber efterfulgt af BIP-testen – og hvis energi og lysten er hertil også lidt inde fodboldspil.

Vel mødt – ingen tilmelding er nødvendig.

Futsal obligatorisk teorigennemgang 25/10 i Givskud

Alle dommere, som har en FUTSALS uddannelse skal i år på et obligatorisk teorigennemgang.
Der bliver afholdt 2 kurser – og vi har fået lov i Vejle Fodbolddommerklub at arrangere det ene af disse.

Det bliver Onsdag 25/10 i GIVSKUD HALLEN kl.19.00
Information om instruktør følger senere.

Det er KUN de dommere, som har en uddannelse som Futsalsdommer, der kan deltage her.
Hvis du gerne vil blive “Futsals” dommer, så er der et kursus i Vejen den 11/10 – se andetsted på hjemmesiden om dette.

Tilmelding skal ske til vores sekretær Stefan Fyhn: stefanfyhn@hotmail.com 

SENEST 18/10 – og der er max 40 pladser på dette kursus.

Svindelforsøg også prøvet i Vejlefodbolddommerklub

Udgivet 21/9 2017

I Vejle Amts Folkeblad blev der 21/9 2017 bragt en artikel om, at to lokale fodboldforeninger forsøgt svindet for penge via”phishing-metoden”.
Hele artiklen fra avisen kan læse ved at klikke her.

Dette har også været forsøgt i Vejle Fodbolddommerklub i juli måned, hvor vores kasserer fik en mail fra formanden – hvor der stod, at han havde brug for at der blev overført nogle penge til en engelsk konto.

Heldigvis lykkedes det ikke – men vi vil naturligvis gerne advare alle vores medlemmer om dette – og eksempelvis ved vi også, at formanden for udviklerudvalget Erik Vinstrup også har været udsat for samme “svindel med sin mail”.

I kan se hele kopi af mail korrespondancen mellem “formand” og kasseren nedenfor.

Fra: Preben Birn [mailto:birn-kp@post.tele.dk]
Sendt: 6. juli 2017 14:14
Til: ‘Anders Kristensen’
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Anders

Hvis du ikke selv kan klare det, så kan jeg heller ikke. Jeg har ikke mulighed for at overfører penge til udlandet. Det skal gå igennem et pengeinstitut.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:57
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Preben,

 

Hvorfor kan du ikke foretage betalingen? Det er en betaling til Storbritannien. Hvad bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen?

 

Mvh

Anders

 

Sendt: Den juli. 06  2017   9:59 AM
Fra: “Preben Birn” <birn-kp@post.tele.dk>
Til: “‘Anders Kristensen'” <anders@1conzept.dk>
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

Hej Anders

Det kan jeg ikke klare. Jeg troede, at det var en overførsel her i Danmark. Det må du få din bankforbindelse til at klare.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:30
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Preben,

 

Venligst gøre samme dag overføre af 3550 EUR til:
 
Modtagerennavn: Es Jackson
Bank-navn: Santander UK plc
IBAN: GB33ABBY09012911292607
Swift-kod/BIC: ABBYGB3EXXX
Bank adress : SANTANDER UK BRIDLE ROAD BOOTLE MERSEYSIDE L30 4GB
Betaling Reference: Logistik og andre tjenester
 
Email mig med kopien af modtagelse af betaling, når det er gjort.

 

Mvh

Anders

 

Sendt: Den juli. 06 2017  9:30 AM
Fra: “Preben Birn” <birn-kp@post.tele.dk>
Til: “‘Anders Kristensen'” <anders@1conzept.dk>
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

Hej Anders

Jeg skal kun bruge reg. nr. og kontonummer.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:19
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej​ Preben,

 

Jeg har brug for dig til at foretage en betaling til en modtageren i dag. Hvad bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen?

 

Venlig hilsen

Anders

10 minutters udvisning – regelændring 1/7 VIGTIG

Udgivet 24/6 2017

Sidste år blev der indført i sommerpausen regelændringer med kort varsel – og dette er åbentbart blevet “reglen” uden undtagelse – fordi det samme er sket i år på et enkelt område.

NEMLIG GULT KORT – der giver 10 minutters udvisning.

Nu er det således, at hvis den samme spiller modtager 2 gule kort i kampen, så må holdet sætte en ny spiller på banen efter 10 minutter. Altså det røde kort som kommer som følge af gult kort nr.2 – giver fortsat kun 10 minutters pause – og så må holdet sætte ny spiller på banen efter 10 minutter.

Se hele regelændringen nedenfor indsat fra DBU:

Tidsbegrænsede udvisninger.

I kampe under lokalunionerne med midlertidig udvisning gælder følgende: Væsentlige ændringer er fremhævet med fed.

De 10 minutter begynder, når den midlertidigt udviste spiller har forladt banen, og bolden er sat korrekt i spil.

Den tid, der efter dommerens skøn tillægges kampen, for eksempel på grund af: o Udskiftninger,
o Vurdering af skader,
o Fjernelse af spillere fra banen,
o Forhaling af tiden, o Anden årsag.

Tillægges også for den midlertidigt udviste spiller.

Såfremt dommeren har tillagt tid på den midlertidigt udviste spiller, skal den samme tillægstid, som minimum, tillægges i slutningen af halvlegen,

Den tidsbegrænsede udviste spiller må kun komme ind, når de 10 minutter plus eventuelt tidstillæg er gået. Når udvisningsperioden udløber, kan spille- ren genindtræde, via midterlinjen, efter dommerens tilladelse – også hvis spillet er i gang.

En tidsbegrænset udvist spiller, som ikke har udstået sin midlertidige udvis- ning kan deltage i en straffesparkskonkurrence.

En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første) kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning kan ikke længere deltage i spillet og er udvist.

Tildeles en spiller/målmand en advarsel under straffesparkskonkurrencen, skal den pågældende ikke midlertidigt udvises. Tildeles en spiller/målmand sin anden advar- sel i straffesparkskonkurrencen skal den pågældende udvises, og det andet hold skal reducere med én.

Såfremt en målmand bliver skadet under en straffesparkskonkurrence kan han er- stattes med en af de navngivne reserver. Også selv om reserven tidligere har været på banen. Den skadede målmand må ikke længere deltage i straffesparkskonkurrencen

Såfremt en spiller modtager en advarsel i pausen, begynder holdet 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i 10 minut- ter. Den pågældende spiller kan ikke deltage de næste 10 minutter

Såfremt en reserve modtager en advarsel i pausen, begynder holdet 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i 10 minut- ter. Den pågældende spiller kan ikke deltage de næste 10 minutter. Holdet vælger selv, hvilken spiller, der skal starte ude, ved 2. halvlegs begyndelse (2. halvlegs be- gyndelse i forlænget spilletid)

Henset til at holdet starter med en spiller færre på banen i 10 minutter ved 2. halv- leg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) begyndelse, må ”den kollektivt, midlertidigt udviste spiller” gerne indskiftes i kampen, dog skal de hele 10 minutters perioden være reduceret med en spiller

Såfremt en spiller modtager en udvisning i pausen, fortsætter holdet med en spiller færre resten af kampen. De resterende spillere kan fortsat frit ud- og indskiftes

Såfremt en reserve modtager en udvisning i pausen, begynder holdet 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i resten af kampen. Den udviste spiller kan ikke mere deltage i kampen. Holdet vælger selv, hvilken spiller, der skal starte ude, ved 2. halvlegs begyndelse (2. halvlegs begyndelse i forlænget spilletid).

Henset til at holdet starter med en spiller færre på banen resten af kampen ved 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) begyndelse, må ”den kollektivt, ud-viste spiller” gerne indskiftes i kampen, dog skal de hele 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) være reduceret med en spiller

DBUs fodboldlovgruppe

Indplaceringsliste forår 2017

Artikel opdateret 17/1 2017

Så er den nye indplaceringsliste tilgængelig – og vi har gemt denne under menupuktet:
INFO til dommere.
(her findes underpunkt Indplaceringslister)

Her kan du downloade hele dommerområde 3B – eller vælge at kun se Vejle Fodbolddommerklubs liste.
og vi har 17/1 2017  opdateret denne i bunden af artiklen med alle talentdommeres indrangering fra DBU og hvem som udvikler disse.

Generalforsamling Torsdag 19/1 2017

Torsdag 19/1 2017 kl.19.00 – med spisning der starter kl.18.00.
Tilmelding til vores sekretær Stefan Fyhn på mail: stefanfyhn@hotmail.com
sidste tilmeldingsfrist er Søndag 15/1

Stedet bliver som sidste år – VB Parken.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år
  Kasserer i ulige år
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 7. Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 8. Valg af 2 revisorer (gælder for et år )
 9. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år)
 10. Eventuelt

Vi arbejder på at præsentere nogle få nyheder udover den normale agenda – men mere om det senere.

Hjemmeside virker igen – også på mobil telefoner.

Opdateret 21/12 2016
Vi har de sidste to måneder haft nogle udfordringer med hjemmesiden (se artikel længere nede fra 25/11).

Nu håber vi endelig at tingene er på plads igen.

De “letpåklædte” piger er forsvundet.
Flash update når man forsøger at åbne hjemmesiden er væk.
Man kan igen se hjemmesiden på langt de fleste mobil telefoner.

Vi siger en stor tak til Kenni Diabelez for at have fjernet alle virus (forhåbentlig).

Hvis I støder på – at der mod forventning – er tekniske problemer, vil I så ikke kontakte os omgående, så vi forsøger at gøre noget ved dette.

Skriv en mail til: anders@1conzept.dk

udgivet 25/11 2016
Vi bruger i Vejle Fodbolddommerklub website WORDPRESS (fordi dette er gratis at anvende) – og egentlig har den nye hjemmeside fungeret ganske fint indtil for 2-3 måneder siden.

Her begyndte der at blive linket til “nogle” letpåklædte damer, når man forsøgte at logge på. Det problem har vi fået løst (til mange af vores kollegaers store fortrydelse – idet nogle mente, at det var da nogle ganske fine link – og meget mere interessant end at læse om fodbolddommerklubben?)

Men der er fortsat nogle småproblemer – som vi håber nogle af jer kan hjælpe os med – fx man kan ikke længere se vores hjemmeside på mobil telefoner. Nogle gange kan der være udfordringer på især mac i safari browser at download/åbne filer. Andre gange beder hjemmesiden “om download”  af flash – hvilket man altid skal sige nej til.

Så derfor har vi brug for hjælp. Kender I en person – der kan hjælpe med at få “renset” vores hjemmeside, så man igen kan se denne fra mobiltelefonerne – og at vi undgår disse “links” – så kontakt endelig formanden – anders@1conzept.dk – mobil 30112372.

Vintertræning – starter Tirsdag 3/1 – og datoer for løbetest.

Opdateret 11/1 –
Årets vintertræning laver vi efter spørgeskema undersøgelsen en smule anderledes – så vi i år kan få en kombination af styrketræning, løb, test og lidt tid til indefodbold også.
De forskellige træningsaftener, som bliver alle tirsdag fra 1/11 og frem (med undtagelser se nedenfor) vil derfor blive lidt variation bestående af nogle forskellige opvarmningsøvelser.
Det kan være styrketræning, løbetræning osv i cirka 20 minutter.
Herefter løbetest 20 minutter.
Herefter spiller vi fodbold i 20 minutter.

Vi har fået hjælp af Bjarne Søbye til at lave lidt forskellig program på de første 20 minutter og til at stå for løbetesten også.

Stedet er ligesom de forrige år – GIVSKUD Hallen – og det er ikke nødvendigt med tilmelding.

FØLGENDE DAGE ER DER VINTERTRÆNING kl. 19.00 til 20.00
3/1
10/1
17/1
24/1
31/1
7/2
14/2
21/2
28/2

Selve de fysiske test i Vejle Fodbolddommerklub bliver Tirsdag 7/3 kl.18.00 til 21.00 og Lørdag 11/3 kl. 9.30 til 12.30. Dette foregår også i Givskud Hallen. Mere information følger, men sæt kryds i kalenderen allerede nu, så dagen ikke kommer som en “grim” overraskelse.

Nye dommere – rekuttering – hjælp søges/ønskes

Hej alle

Der bliver i løbet af de næste perioder afholdt en del nye kurser for at få “skaffet” flere nye dommere. Indtil videre har vi ikke i Vejle fodbolddommerklub noget kursus i vores områder – men det vil DBU meget gerne have, at vi forsøger at stable på benene. Derfor har vi brug for hjælp af vores medlemmer – der gerne vi påtage sig ansvar for dette og være med til at stå for det praktiske – og ligeså forsøge at få rundsendt opslag til klubber og andre steder (fx uddannelsessteder) – hvor man kan slå dette op.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med dette – så kontakt gerne formanden Anders Kristensen på 30112372 eller mail: anders@1conzept.dk.

Du kan læse mere om de andre kursusplaner nedenfor her:

Rekrutteringsnyt – Udgave 2 –

Velkommen til endnu et nummer af nyhedsbrevet Rekrutteringsnyt. Vi er nu gået ind i de kritiske måneder i forhold til allerede nu at skabe grundlaget for at faå succes med afholdelse af dommerkurser i foråret.

Som det fremgaår af nedenstående liste, har vi siden sidst fået yderligere Grundkurser på programmet, så vi snart har dækket hele Jylland.

Målsætning for 2016-2017

Vi har en målsætning om at uddanne 210 fodbolddommere i Jylland i perioden fra 1/7-2016 til 30/6-2017, vi har indtil dato uddannet.

37 dommere af disse 210 svarende til 17,6 %

Vi har lige nu følgende kurser med antal tilmeldte pr. 6/11 2016

Kursussted

Dato

Antal pladser

Antal tilmeldte

Tilst

5. november – 13. november

19

19

Esbjerg

28. januar – 5. februar

32

14

Haderslev

18. februar – 5. marts

16

0

Holstebro

25. februar – 5. marts

16

3

Vildbjerg

25. februar – 5. marts

16

1

Løgumkloster

25. februar – 5. marts

16

0

Randers

25. februar – 5. marts

16

2

Thisted

11. marts – 19.marts

16

0

Stoholm

11. marts – 19.marts

16

0

Aabenraa

11. marts – 19. marts

16

3

Brønderslev

25. marts – 2. april

16

0

Tilst

25. marts – 2. april

16

0

Information og ideer siden sidst:

Der var inspirationsmøde i region 2 i denne uge. Her var der mange gode ideer og tanker om, hvad der kan gøres for at få rekrutteret dommere.

Her vil man i den kommende tid, sørge for at komme ud med en stand til de lokale indendørsstævner og på den måde komme i kontakt med forældre og spillere omkring det at blive dommer. Vi havde en lang snak om hvorvidt der skulle deles materiale ud, eller man skulle forsøge at komme i en til en dialog med så mange som muligt.

Der er ingen tvivl om, at en til en dialog er det mest effektive redskab, men det kræver at I tager de rigtige persontyper med derud, som er vant til at arbejde på den måde.

Det er aftalt i region 2, at man laver små konkurrenceark med spørgsmål indenfor fodboldloven, som deles ud, og som skal afleveres på standen, så kan man på den måde komme i kontakt med mulige kandidater. Her skal man så forsøge at sælge dem alle fordelene ved at være dommer.

Et tip kan være, at man sørger for at få navn og telefonnummer på så mange som muligt, og tilbyder at tilmelde dem , når de har indbetalt gebyret til for eksempel dommerklubben.

Ellers snakkede vi også meget om kontakt til de enkelte kommuner, for at se om der lå mulighed for at få støtte gennem forskellige puljer i kommunerne, der eksempelvis kan bruges til at nedbringe kursusgebyret.

Andre gode forslag og tanker må gerne sendes til mig, så skal jeg sørge for at dele dem.

Venlig hilsen
Allan Falch

Den store dommerdag – tilmelding nu med BS Christiansen

Kære Dommer

Kom og lær af BS Christiansen til ”Store Dommerdag”


Der følger massevis af gode og positive oplevelser med rollen som fodbolddommer.
Men af og til kan man risikere at blive fanget i vanskelige og uventede situationer – f.eks.
hvis følelserne hos en spiller, en træner eller en tilskuer går over gevind.

DBU Jylland har en løbende opgave i at forberede de jyske fodbolddommere til bedst muligt at kunne håndtere disse svære situationer.

Derfor inviteres alle jyske dommere til en eftermiddag med den tidligere jægersoldat,
BS Christiansen, der bl.a. vil give indsigt i, hvordan man som dommer kan forberede sig på at håndtere vanskelige og kritiske episoder.
BS flere års erfaring som konsulent og mentaltræner for flere superligahold, ligesom han
tidligere har arbejdet med en række af de danske elitefodbolddommere.


Du får samtidig muligheden for at møde dine dommerkolleger under uformelle forhold til hygge og fællesskab.

Dagens program:
Kl. 12.45: Velkomst Dommerområdegruppe 3B – formand Steen Karlsen
Kl. 13.00: Foredrag ved BS Christiansen
Kl. 14.30: Pause – sandwich
Kl. 15.00: Indlæg ved superligaspiller i AC Horsens, Mikkel Jespersen – forholdet til dommerne
Kl. 15.30: Afrunding ved Dommerområdegruppen
Kl. 15.45: Tak for i dag

Som det fremgår af ovennævnte, starter vi kl. 12.45, hvor vi mødes 13/11:
Megascope
Holmboes Alle 13B,
8700 Horsens

Såfremt du ønsker at deltage i dette arrangement, skal du tilmelde dig på følgende link:
http://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/Course/CourseInfo.aspx?CourseId=20549 

Deadline for tilmelding er den 6. november 2016.
Hele arrangementet er gratis.
Vi håber, at se så mange som muligt til en hyggelig og udbytterig dag.

På vegne af DBU Jylland Dommerområde 3B
Steen Karlsen
Formand

Karentæne på 2 år – efter en af vores dommere dømte skolekamp

Det hører heldigvis ikke til hverdagen, at kampe bliver afbrudt grundet “uheldige” episoder mod en af vores dommere.

Desværre var dette tilfældet i kampen 14/9, hvor Ekstra Bladets skoleturnering endte med en sådan uheldig episode.

Læs artiklen fra Ekstra Bladet ved at klikke her

Ekstra Bladet bragte også en anden artikel om kampen på selve kampdagen.
Denne artikel kan du også læse i sin helhed ved at klikke her.


INDSAT ER INDBERETNING FRA VORES DOMMER til DBU:

Jeg skriver denne mail, da jeg ikke kan indberette det på DBU net.

Jeg har været nødt til at afbryde kampen i Ekstra Bladets skolefodboldturnering, imellem Vinding- og Mølholm skole i dag d. 16. September ved stillingen 1-0 til Mølholm skole, da Vinding skoles træner/lærer løb ind på banen, hvor han truede mig.

Jeg havde tidligere i kampen været nød til at irettesætte den pågældende lærer, da han gentagende gange kom højlydt med kommentar og udråb til mig, vedr. hvordan jeg skulle dømme kampen.

I det halvtreds tyvende minut dømmer jeg et frispark til Vinding skole. Vinding spilleren rejser sig meget hurtigt op, løber ned mod spilleren fra Mølholm, hvor begge parter skyder brystet fra mod hinanden. Mølholm spilleren kaster sig til jorden og overspiller situationen kraftigt. Jeg vælger at give en tydelig irettesættelse til begge spillere. Først beder jeg spilleren fra Mølholm om at rejse sig og forlade åstedet, derefter henvender jeg mig til spilleren fra Vinding skole, hvor jeg påtaler ”hvad er det for en opførelse” og ”hvorfor fremprovokerer du sådan en situation, du har fået dit frispark”. Før jeg når videre med kampen, står træneren/læreren fra Vinding skole helt oppe i hovedet på mig, pande mod pande, hvor han råber ”sådan skal du fandme ikke tale til mine spillere, det skal jeg nok søge for”, hvorefter han med sin pande skubber mit hoved bagover. Jeg beder ham om at gå, han bliver dog stående, og han forlader først banen, da repræsentanten fra Ekstra Bladet kommer løbende på banen og river ham væk.

Repræsentanten fra Ekstra Bladet og jeg er enige om, at afbryde kampen omgående.

Personligt var det meget rart for mig, at repræsentanten fra Ekstra Bladet handlede så professionelt i denne situation. Repræsentanten tog over og lage armen om mig efterfølgende, da jeg var i chok over situationen, og ikke viste hvilket ben, jeg skulle stå på.

Jeg var ikke forberedt på denne situation, og det kom bag på mig, at jeg skulle opleve det i en skolefodboldturnering foran 200 børn.

JM/Kval kampe straffespark – vigtig info

JM / KVAL. kampe Ungdom, som afvikles nu gælder flg. regler og må IKKE AFVIGES.
Holdene må ikke aftale at gå direkte i straffesparkskonkurrence

Udklip fra Dommerændringsjournal Uge 24

JM-/kval. kampe skal afgøres:
Ender en kamp uafgjort, spilles der forlænget i 2×15 min.(U19) og 2×10 min. (øvrige) og er kampen fortsat uafgjort, sparkes straffespark efter gældende regler.

Skærmbillede 2016-06-14 kl. 09.06.22

Med venlig hilsen
DBU Jylland

Med venlig hilsen

Elin Weber Søbye
Kontorleder | Region 3 | elin@dbujylland.dk
DBU Jylland R3 | Kileparken 27 | 8381 Tilst
D +45 8939 9931 | M +45 4028 3757 | T +45 8939 9930
www.dbujylland.dk

DBU JYLLAND REGION 3
EN DEL AF NOGET STØRRE

2020 PLAN ….

I det politiske system i Danmark har skiftende regeringer jo varslet og gennemført 2020 planer.
Nu er vi i vores dommerorganisation endelig på vej med en revideret strategi og plan for de kommende år.
Skærmbillede 2016-05-10 kl. 09.05.58

DFU´s bestyrelse har netop lavet denne plan færdig – som indeholder absolut spændende læsning for os alle – og som vi i Vejle fodbolddommerklub naturligvis bakker fuldt ud op om.

Vi vil arbejde målrettet for, at planen kan fuldføres.

Klik på linket her – og læs hele den spændende plan.

Skærmbillede 2016-05-10 kl. 09.06.25Skærmbillede 2016-05-10 kl. 09.06.20

Ekstra løbetest

Hej alle dommere i Dommerområde 3B

Dommerområdegruppe 3B arrangerer en løbetest for at samle dommere, der har været skadede, og dermed ikke bestået løbetest 2016.
Dommerområdegruppen vil selvfølgelig give muligheden for øvrige dommere, der evt. også lige mangler løbetesten at deltage, hvis de har lyst.
Testen kan ses på DBUnet i løbet af i dag 03.05.2016, hvor tilmelding også sker.

Der vil kun være mulighed for yo-yo testen (ingen cooper test).
Skærmbillede 2015-11-03 kl. 17.15.58

Dato: Tirsdag 17. maj 2016
Start: Kl. 20.15-21.00
Sted: Hatting Hallen, Grønhøjvej 11 B, Hatting, 8700 Horsens
Tilmeldingsfrist: 13. maj 2016

Testkrav kan du se under menupunktet på INFO TIL DOMMERE.

På forhånd tak.

Med sportslig hilsen

Steen Karlsen
Formand Dommerområdegruppe 3B
Mobil 2348 1076

PS:Vi har forsøgt at lave en vejledning til, hvordan man tilmelder sig – som følger her:
Log ind på dit DBU net
Klik på punktet FOKUS som er i venstre menu øverst
Klik herefter på underpunktet kursustilmelding under punktet kurser
Nu skal du søge midt på side:
Vælg Jylland under landsdel
Vælg dommer under interesseområde
Skriv “løbetest” (eller dommertest) under kursusnavn og tryk på søg
Scroll ned og find Givskud løbetest og/eller Givskud dommertest (eller et af de andre kurser, hvis du er forhindret)
Klik på det kursus du tilmelder dig
Vælg punktet nederst i højre hjørne som hedder “GÅ TIL KURSUSTILMELDING”
Tryk på “TILMELD”
Skærmbillede 2015-11-03 kl. 17.15.05