Årets dommer 2019

Udgivet 22/9 2019

DBU JYLLAND starter nu et nyt program, hvor man vi finde en breddedommer, som kåres som årets dommer.

Det har vi i bestyrelsen naturligvis valgt at bakke op om – og derfor skal vi nu findes vores “årets dommer i Vejle Fodbolddommerklub”. Den udvalgte vil “gå videre” op igennem systemet – og kan måske i sidste ende blive endelig vinder. Men uanset hvad – så vil vi naturligvis på generalforsamlingen kårer vores årets dommer på flot vis.

Derfor har vi brug for jeres indstillinger senest 30/9 – så send gerne mail til vores sekretær Stefan Fyhn med begrundelse hvorfor, at netop dommeren, som du peger på – skal være årets dommer 2019.

Nedenfor kan I læse DBU Jyllands information om hele initiativet.
——–Årets Breddedommer – DBU Jylland

Formål:

Som led i DBU Jyllands fastholdelsesstrategi ønsker DBU Jylland Dommerudvalg at anerkende dommergerningen via en årlig udnævnelse af ”Årets Breddedommer” (ÅBD) i hver af de 5 jyske dommerområder.

Hvordan:

På de årlige delegeretmøder i regionerne udnævnes ÅBD ved dommerområdeformanden. 

Der udnævnes således en ÅBD i:

Dommerområde 1 (udnævnes på Årsmøde i region 1)

Dommerområde 2 (udnævnes på Årsmøde i region 2)

Dommerområde 3A + 3B (udnævnes på Årsmøde i region 3)

Dommerområde 4 (udnævnes på Årsmøde i region 4)

Indstillingen til ÅBD kommer fra dommerområdegruppen til regionsbestyrelsen – i efteråret.

Indstillingen af kandidater til ÅBD til dommerområdegruppen kommer fra de respektive dommerklubber i området. Hver dommerklub kan indstille én (1) dommer til områdegruppen med en motivation for indstillingen. Dommerområdegruppen skal, sideløbende med indstillingen fra dommerklubberne, sikre at alle dommere – også dommere uden medlemskab af en dommerklub, har muligheden for at blive nomineret til ÅBD. Desuden er der mulighed for at indstille en kollega til ÅBD, via en åben ansøgningsproces.

Blandt alle indstillede kandidater vælger dommerområdegruppen én kandidat som (tidligere meddelt) indstilles til regionsbestyrelsen og som udnævnes på årsmødet i regionen. I vurderingen af de indstillede kandidater kan den lokale dommerpåsætter, med fordel, tages med på råd.

Prisens indhold:

Diplom – ”Årets Breddedommer 20xx i dommerområde X”

1 buket blomster

2 x landskampbilletter

Kriterier:

En dommer som præsterer på et højt fagligt niveau

En dommer som er en god kollega både på og uden for banen

En dommer som bidrager socialt og fagligt til dommergerningen

En dommer som er en god repræsentant for dommergerningen

En dommer som bakker og faglige og sociale arrangementer

En dommer som bidrager til det frivillige arbejde

En dommer der har bidraget til den gode fortælling om dommergerningen

Forankring:

Det politiske ansvar for ÅBD forankres i dommerområdegruppen. Administrativt placeres ÅBD hos sekretæren for dommerområdegruppen.

Kommunikation og PR:

Ved implementeringen af ÅBD i DBU Jylland sendes et klart og positivt signal til omverdenen. Derfor er det vigtig at initiativet kommunikeres bredt til resten af fodboldfamilien – herunder alle dommerklubber. Kommunikationsstrategien vedrørende ÅBD forankres i DBU Jylland Kommunikation.  

Tids- og handlingsplan:

PeriodeHandlingAnsvarlig
AugustDommerklubber informeres om ny-tiltaget vedr. ÅBD  Dommerområdeformand
SeptemberDeadline: 15/9 Dommerklubber indstiller én ÅBD pr. klub til dommerområdegruppenDommerklub/Dommer-områdeformand
OktoberDeadline: 4/10Dommerområdegrupper drøfter og udpeger én (1) ÅBD for områdetDommerområdeformand
OktoberPå Dommerudvalgets strategiseminar den 6. oktober drøfter og godkender dommerudvalget de 4 x ÅBDFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberDeadline: 1/11Formand for regionsbestyrelsen informeres om, hvilken dommer der skal udnævnes som ÅBD – inkl. motivationsbeskrivelseFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberPrimo november informeres og inviteres de pågældende dommere til årsmødeDommerområdeformand
NovemberMateriale udarbejdesDBU Jylland administration
Uge 47+48Offentliggørelses-cermoni af ÅBD på årsmøder:20/11-19: Region 421/11-19: Region 126/11-19: Region 227/11-19: Region 3Formand Reg. Best.

Nyt fra DFU om tøjaftalen

UDGIVET 22/9 2019

Vi har modtaget nyhedsinformation fra DFU – med mere nyt om tøjaftalen med Shopeasy. Derfor videre bringes denne info nedenfor:

Diadora har stædigt fastholdt, at det nye tøj har samme farve som det gamle. Vi har bedt om at få eksemplarer af tøjet, hvad vi fik i går. Trøjerne har ikke samme farve.

Det er ikke problematisk med den sorte, men med de andre farver er det. Man kan ikke anvende de nye og de gamle blandet i en trio.

Det var en alt afgørende forudsætning, da vi indgik en forlængelse af aftalen. Der er derfor tale om et klart aftalebrud.

Forholdet gør, at en masse breddedommere skal skifte gul og grøn trøje ud – selvom de nuværende intet fejler. Det koster penge – og det var netop det, vi ikke ville være med til.

DFUs bestyrelse anbefaler fortsat, dommerne ikke investerer i mere end det absolut nødvendige tøj p.t. Det har vi tidligere meddelt dommerklubberne – og vi skrev det på Facebook i aftes, da debatten helt naturligt startede. Dommerklubberne bestemmer naturligvis selv, men vi mener, det er mest korrekt at informere alle om, at fremtiden ganske enkel er usikker igen. Eliten skal nødvendigvis have alt tøj skiftet – og også det er en udfordring.

Vi har bedt Diadora komme med forslag til, hvorledes situationen skal klares – og givet tidsfrist til tirsdag i næste uge. Med den mangel på dialog, der har været vist den sidste tid, er vi desværre ikke overbevist om, vi i det hele taget modtager svar.

Bestyrelsen har besluttet at kontakte de leverandører af andre mærker, der proaktivt har vist interesse. Det kan i sidste ende resultere i et leverandørskifte – uanset vi fortsat arbejder på at finde en løsning med Diadora.

Vi står i bestyrelsen helt fast på, at Diadora ikke kan lave et sådant aftalebrud uden kompenserende handlinger efterfølgende. En kompensation, der entydigt skal komme breddedommerne til gode.

VI vil informere løbende.
Mange hilsner Tore

Indplacering “division” (RTG og CTG)

VI forventer i løbet af få dage (læs i begyndelsen af juli måned) – at få alle de nye indplaceringslister for breddedommere.

Dette især fordi at “de højere rækker” i RTG og CTG er offentliggjort i dag.

I kan finde disse under menu punktet INFO TIL DOMMERE – og så vælg underpunkt – Indplaceringsliste. Her har vi opdateret disse nye.

Så snart, at udviklerudvalget i Vejle og DBU Jylland godkender breddedommerne indplacering, så bliver disse selvfølgelig også lagt på hjemmesiden.

FACEBOOK nyhed –

Vejle Fodbolddommerklub er nu på facebook.

Efter længere tids tilløb, har vi i bestyrelsen valgt at oprette en Facebook-gruppe for Vejle fodbolddommerklub. Gruppen er kun for medlemmer, hvorfor det også er lavet således, at anmodninger om medlemskab skal godkendes.

I gruppen er der indlagt en forhåndsgodkendelse på alle medlemmer, så skynd jer ind og blive tilføjet til gruppen.

I finder gruppen ved at skrive – Vejle Fodbolddommerklub – i søgefeltet, og så vælge grupper og dernæst anmode om medlemskab.

Ellers kan du tilgå gruppen via dette link: Vejle Fodbolddommerklub på Facebook

Gruppen har til formål at skabe et bedre netværk på tværs af dommerne, og være platform for vidensdeling.

Der skal altid udvises respekt og en sober tone medlemmerne imellem, og opslag der er i strid med Vejle Fodbolddommerklubs holdninger og værdier, vil blive fjernet af administrator.


Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling bliver i år:
Tirsdag 22/1 kl.19.00 (Spisning fra kl.18.00)
Bliver i 2019 på Hover Stadion – Jellingvej 171 – 7100 Vejle.

Tilmelding er nødvendig til spisning og sker ved at klikke her.


Dagorden for den ordinære generalforsamling:


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand i lige år.
– Kasserer i ulige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
– Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
9. Eventuelt

Vinter træning og teori undervisning

 • UDGIVET 13/12 2018 – redigeret 9/1 2019

Vintertræning er hver tirsdag i Givskud hallen og vil fortsætte hver tirsdag (med undtagelse af generalforsamlingsdatoen) frem til første fysiske løbetest.

Der vil på disse vintertræningsaftener også som noget nyt være teoriundervisning – så vi kan ”gøre” os klar til den nye sæson og test.

En træningsaften  kommer til at se således ud
19.00 Opvarmning
19.15 Yoyo-træning
19.30 Omklædning
19.45 Teori (dommerklubben er vært med en øl/vand)
20:45 Tak for i dag.

Der vil være træning følgende tirsdage: 
15/1 Vintertræning + teoriundervisning
22/1 – INGEN træning da der er generalforsamling
29/1 – Vintertræning + teoriundervisning
5/2 – Vintertræning + teoriundervisning
12/2 – Vintertræning + teoriundervisning
19/2 – Vintertræning + teoriundervisning
26/2 – LØBETEST OFFICIEL 

Indrangering 2019

Udgivet 25/12 2018

DBU har offenliggjort indplaceringslisterne for forår 2019.
Se hele listen under INFO TIL DOMMER fanen øverst på hjemmesiden – hvor du vælger underpunkt INDPLACERINGSLISTER.

Vi ønsker der er rykket op (grønt markeret) tillykke.

Løbetest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018

Der er et par måneder endnu, så der er god mulighed for at få løbet julesulet af. Men det er dog både sikkert og vist, at den fysiske test venter i første del af det nye år.

Det er dommerklubberne, som afholder de fysiske tests af dommerne, og det er også her at du som dommer, skal tilmelde dig. I øvrigt lige som det forholder sig med obligatorisk teorigennemgang og teoritest.

Der bliver afholdt fysisk test for Serie 3-dommere og opefter, samt for alle linjedommere.

Udover vores datoer – så er hele listen nævnt på DBU hjemmesiden, som du finder ved at klikke her.

Teoritest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018

SKAL DU OGSÅ TIL TEORITEST?
For nogle jyske fodbolddommere gør den obligatoriske teorigennemgang det ikke alene. Følgende skal nemlig til teoritest i opstarten. Det drejer sig om dommere med følgende indplacering:
Dommere med indplacering fra Serie 3 og op
Linjedommere med indplacering fra Serie 2 og op
Dommerudviklere.

Listen findes på DBU hjemmesiden på dette link

Londontur – fælles arrangement med alle medlemmer af dommerklub i Danmark.

Opdateret 1/9 – Tur et er helt udsolgt – få pladser tilbage på tur 2.
Sidste tilmeldingsfrist er 14/9

Der er lavet et meget flot initiativ om 2 forskellige fodboldoplevelsesture til Premier League og London næste år.
Det bakker vi rigtig meget op om fra bestyrelsens side – og synes der er rigtig meget “value” og indhold her.
Håber der tages godt imod initiativet her.

Vejle Fodbolddommerklub er i divisionerne …… Oprykning til Stefan Fyhn

Udgivet 19/6 2018

Det er med stor glæde, at vi har modtaget efterårets indrangering fra DBU’s Centrale Talentdommergruppe.

Vores talentdommer Stefan Fyhn er rykket op – og er at finde i 2.division fra efteråret.

Stefan tog dommerkort i foråret 2011. I 2014 flyttede han her til Vejle, og blev medlem i Vejle Fodbolddommerklub. Efter 4 halvsæsoner i Jyllandsserien og 2 i Danmarkserien – så er det nu tid til at prøve kræfter med Divisionen, når sæsonen skydes i gang i augsut.

Dette beviser, at hårdt målrettet arbejde kan give frugt – og Stefan har lovet at ville deltage på efterårets møde i dommerklubben med vores nye unge dommere og pretalent dommere  (hvis kalenderen passer ind). Her vil han gerne fortælle nærmere om “gode råd” til hvilke forventninger og – hvad som kræves for at nå til divisionen.  Mere information følger om dette møde senere fra udviklerudvalget.

Fra Vejle Fodbolddommerklub skal der lyde et stort tillykke med oprykningen.

 

Indplaceringsliste Superliga + Talentdommere

Udgivet 19/6 2018

Så er listerne for superliga og Talentdommere/Talent linjedommere offentliggjort.
De mere “lokale” lister med bl.a pretalent og vores dommere i “Vejle Fodbolddommerklub” kommer indenfor de næste 2 uger – og vil også på hjemmesiden her blive offentliggjort.

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen afholdt 18/1 2018

Sted: VB Parken, 7100 Vejle

Inden opstarten på generalforsamlingen, blev der afholdt et minuts stilhed for Preben Birn og uddelt jubilæumsnåle og vingaver til de dommere.

Jubilarer:
25 år                     Per Olesen (ikke til stede)
40 år                     Bjarne Søbye
40 år                    Bent Albrechtsen (blev glemt at give?)
40 år                    Heine Clemmensen (ikke til stede)
40 år.                   Finn Friis Hansen (ikke til stede)

Fødselarer:
20 år                     Janus Frost Larsen (ikke til stede)
50 år                     Hans Peter Norlyk (ikke til stede)
50 år                     Henrik Linde (ikke til stede)
50 år                     Morten Niebuhr
60 år                     Jørgen Roost List (ikke til stede)
60 år                     Ole Hansen
60 år                     Bjarne Søbye

Antal deltagere på generalforsamlingen: 33

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Per Abrahamsen – Valgt.
  Dirigenten startede med at oplyse omkring varsling for generalforsamlingen. Fristen herfor er overholdt, og generalforsamlingen er dermed lovlig og beslutningsdygtig.
 1. Beretning
  Formand Anders Kristensen. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen, og vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.
  Der blev spurgt ind til:
  – hvilke dommere der kommer til de kurser dommerklubben er vært for.
  – hvad får den enkelte dommer ud af medlemskabet af DFU (udover tøjaftalen).
  Anders besvarede ovenstående efter bedste evne.
  Beretningen betragtes som godkendt.
 2. Regnskab
  Midlertidig kasserer Lars Sørensen fremlagde regnskabet for generalforsamlingen.
  Regnskabet blev udleveret til forsamlingen.
  Kommentar:
  – hvad skal vi bruge formuen til
  – formuen kunne bruges til kontingent nedsættelse
  Skulle flere ønske at se dette efterfølgende kan de kontakte kassereren.
  Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
 3. Indkomne forslag
  §4 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift.
  Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer. 1 formand,  1 kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen, med bl a næstformand og sekretær.
  Formanden vælges på lige år og kasseren på ulige år , begge på den ordinære generalforsamling.
  Formanden og kassereren kan til enhver tid “tegne” foreningen og disponere over klubbens foreningskonto.§8 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift:
  Intet medlem må selv aftale kampe, dog undtaget er private kampe i egen klub.
  Ethvert medlem forpligter sig til i alle kampe at overholde de angivne takster for dommergodtgørelse og at følge dommerklubbens instruktioner.
  Definition på private kampe i egen klub:
  Kampe i egen klub:
  Ethvert medlem må kun dømme kampe på niveau hvor der ikke automatisk er påsat dommer i turneringudbuddet = lokal dommer.
  Vælger man at dømme egne kampe må dommertøj med DFU/DBU logo ikke anvendes og man skal være opmærksom på, at dommerforsikringen via DFU ikke er gældende, hvis man kommer til skade.Dømmes man kampe ved akut udeblivelse af en anden påsat dommer i rækker med automatisk påsat dommer – skal man umiddelbart efter kampen indberette dette til dommerpåsætteren.
 1. Fastsættelse af kontingent og klubafgift
  Uændret 400 kroner.
  Uændret til 5 og 10 kroner.
  Dette vedtaget af generalforsamlingen.
  Kontingentet skal betales senest 15/2 – og der vil komme besked fra dommerklubben om dette.
 1. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  På valg i år:
  Formand Anders Kristensen blev genvalgt af generalforsamlingen (2 år).
  Ekstra ordinært for 1 år: Kasserer – bestyrelsen foreslår Lars Sørensen – valgt (1 år)
  2 bestyrelsesmedlemmer: Stefan Fyhn, villig til genvalg –
  nyt medlem, Kim Juncker – begge valgt (2 år)
  Valg af suppleant (gælder for 1 år): Nikolaj Nielsen – valgt (1 år)
 1. Valg af 2 revisorer (gælder for et år):
  Jens Palmelund, Ole Esserman. Begge modtager genvalg. Valgt uden modkandidater.
 1. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år):
  Bestyrelsen foreslår genvalg til Erik Vinstrup. Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen. Valgt uden modkandidater.
 1. Eventuelt
  Ole Essemann takkede for det gode/lette samarbejde med kassererne i 2017 (læs Preben & Lars). Håber at opbakningen til dommerfesten bliver bedre fremover.
  Formanden orienterede om praktiske ting henover vinteren/foråret.
  Oplysninger omkring kurser kommer på hjemmesiden.
  Udviklerudvalget giver dommere/udviklere besked omkring deres krav til kurser.
  Dommerfesten holdes 17. november 2018 i Skyttehuset, Vejle
  Dirigenten blev takket for fint udført ledelse af generalforsamlingen.
  Dirigenten kunne oplyse at dommerklubben blev stiftet i 1938 og har derved 80 års fødselsdag.
  Generaforsamlingen blev afsluttet med at der blev råbt hurra for Vejle fodbolddommerklub.

 

Vintertræning hver tirsdag kl.19.00 fra 2/1 2018

Vi starter vintertræningerne op tirsdag 2.januar kl.19.00 -og hver tirsdag frem til og med løbetest.
Sidste gang bliver tirsdag 27/2.

Stedet er samme som tidligere år Givskud Hallen – og bliver ledet af Bjarne Søbye med fokus på praktiske øvelser med styrketræning, redskaber efterfulgt af BIP-testen – og hvis energi og lysten er hertil også lidt inde fodboldspil.

Vel mødt – ingen tilmelding er nødvendig.