Indplacering “division” (RTG og CTG)

VI forventer i løbet af få dage (læs i begyndelsen af juli måned) – at få alle de nye indplaceringslister for breddedommere.

Dette især fordi at “de højere rækker” i RTG og CTG er offentliggjort i dag.

I kan finde disse under menu punktet INFO TIL DOMMERE – og så vælg underpunkt – Indplaceringsliste. Her har vi opdateret disse nye.

Så snart, at udviklerudvalget i Vejle og DBU Jylland godkender breddedommerne indplacering, så bliver disse selvfølgelig også lagt på hjemmesiden.

FACEBOOK nyhed –

Vejle Fodbolddommerklub er nu på facebook.

Efter længere tids tilløb, har vi i bestyrelsen valgt at oprette en Facebook-gruppe for Vejle fodbolddommerklub. Gruppen er kun for medlemmer, hvorfor det også er lavet således, at anmodninger om medlemskab skal godkendes.

I gruppen er der indlagt en forhåndsgodkendelse på alle medlemmer, så skynd jer ind og blive tilføjet til gruppen.

I finder gruppen ved at skrive – Vejle Fodbolddommerklub – i søgefeltet, og så vælge grupper og dernæst anmode om medlemskab.

Ellers kan du tilgå gruppen via dette link: Vejle Fodbolddommerklub på Facebook

Gruppen har til formål at skabe et bedre netværk på tværs af dommerne, og være platform for vidensdeling.

Der skal altid udvises respekt og en sober tone medlemmerne imellem, og opslag der er i strid med Vejle Fodbolddommerklubs holdninger og værdier, vil blive fjernet af administrator.


Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling bliver i år:
Tirsdag 22/1 kl.19.00 (Spisning fra kl.18.00)
Bliver i 2019 på Hover Stadion – Jellingvej 171 – 7100 Vejle.

Tilmelding er nødvendig til spisning og sker ved at klikke her.


Dagorden for den ordinære generalforsamling:


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
Formand i lige år.
– Kasserer i ulige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
– 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
– Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
9. Eventuelt

Vinter træning og teori undervisning

 • UDGIVET 13/12 2018 – redigeret 9/1 2019

Vintertræning er hver tirsdag i Givskud hallen og vil fortsætte hver tirsdag (med undtagelse af generalforsamlingsdatoen) frem til første fysiske løbetest.

Der vil på disse vintertræningsaftener også som noget nyt være teoriundervisning – så vi kan ”gøre” os klar til den nye sæson og test.

En træningsaften  kommer til at se således ud
19.00 Opvarmning
19.15 Yoyo-træning
19.30 Omklædning
19.45 Teori (dommerklubben er vært med en øl/vand)
20:45 Tak for i dag.

Der vil være træning følgende tirsdage: 
15/1 Vintertræning + teoriundervisning
22/1 – INGEN træning da der er generalforsamling
29/1 – Vintertræning + teoriundervisning
5/2 – Vintertræning + teoriundervisning
12/2 – Vintertræning + teoriundervisning
19/2 – Vintertræning + teoriundervisning
26/2 – LØBETEST OFFICIEL 

Indrangering 2019

Udgivet 25/12 2018

DBU har offenliggjort indplaceringslisterne for forår 2019.
Se hele listen under INFO TIL DOMMER fanen øverst på hjemmesiden – hvor du vælger underpunkt INDPLACERINGSLISTER.

Vi ønsker der er rykket op (grønt markeret) tillykke.

Løbetest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018

Der er et par måneder endnu, så der er god mulighed for at få løbet julesulet af. Men det er dog både sikkert og vist, at den fysiske test venter i første del af det nye år.

Det er dommerklubberne, som afholder de fysiske tests af dommerne, og det er også her at du som dommer, skal tilmelde dig. I øvrigt lige som det forholder sig med obligatorisk teorigennemgang og teoritest.

Der bliver afholdt fysisk test for Serie 3-dommere og opefter, samt for alle linjedommere.

Udover vores datoer – så er hele listen nævnt på DBU hjemmesiden, som du finder ved at klikke her.

Teoritest andre steder end Vejle/Givskud

Udgivet 25/12 2018

SKAL DU OGSÅ TIL TEORITEST?
For nogle jyske fodbolddommere gør den obligatoriske teorigennemgang det ikke alene. Følgende skal nemlig til teoritest i opstarten. Det drejer sig om dommere med følgende indplacering:
Dommere med indplacering fra Serie 3 og op
Linjedommere med indplacering fra Serie 2 og op
Dommerudviklere.

Listen findes på DBU hjemmesiden på dette link

Londontur – fælles arrangement med alle medlemmer af dommerklub i Danmark.

Opdateret 1/9 – Tur et er helt udsolgt – få pladser tilbage på tur 2.
Sidste tilmeldingsfrist er 14/9

Der er lavet et meget flot initiativ om 2 forskellige fodboldoplevelsesture til Premier League og London næste år.
Det bakker vi rigtig meget op om fra bestyrelsens side – og synes der er rigtig meget “value” og indhold her.
Håber der tages godt imod initiativet her.

Vejle Fodbolddommerklub er i divisionerne …… Oprykning til Stefan Fyhn

Udgivet 19/6 2018

Det er med stor glæde, at vi har modtaget efterårets indrangering fra DBU’s Centrale Talentdommergruppe.

Vores talentdommer Stefan Fyhn er rykket op – og er at finde i 2.division fra efteråret.

Stefan tog dommerkort i foråret 2011. I 2014 flyttede han her til Vejle, og blev medlem i Vejle Fodbolddommerklub. Efter 4 halvsæsoner i Jyllandsserien og 2 i Danmarkserien – så er det nu tid til at prøve kræfter med Divisionen, når sæsonen skydes i gang i augsut.

Dette beviser, at hårdt målrettet arbejde kan give frugt – og Stefan har lovet at ville deltage på efterårets møde i dommerklubben med vores nye unge dommere og pretalent dommere  (hvis kalenderen passer ind). Her vil han gerne fortælle nærmere om “gode råd” til hvilke forventninger og – hvad som kræves for at nå til divisionen.  Mere information følger om dette møde senere fra udviklerudvalget.

Fra Vejle Fodbolddommerklub skal der lyde et stort tillykke med oprykningen.

 

Indplaceringsliste Superliga + Talentdommere

Udgivet 19/6 2018

Så er listerne for superliga og Talentdommere/Talent linjedommere offentliggjort.
De mere “lokale” lister med bl.a pretalent og vores dommere i “Vejle Fodbolddommerklub” kommer indenfor de næste 2 uger – og vil også på hjemmesiden her blive offentliggjort.

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen afholdt 18/1 2018

Sted: VB Parken, 7100 Vejle

Inden opstarten på generalforsamlingen, blev der afholdt et minuts stilhed for Preben Birn og uddelt jubilæumsnåle og vingaver til de dommere.

Jubilarer:
25 år                     Per Olesen (ikke til stede)
40 år                     Bjarne Søbye
40 år                    Bent Albrechtsen (blev glemt at give?)
40 år                    Heine Clemmensen (ikke til stede)
40 år.                   Finn Friis Hansen (ikke til stede)

Fødselarer:
20 år                     Janus Frost Larsen (ikke til stede)
50 år                     Hans Peter Norlyk (ikke til stede)
50 år                     Henrik Linde (ikke til stede)
50 år                     Morten Niebuhr
60 år                     Jørgen Roost List (ikke til stede)
60 år                     Ole Hansen
60 år                     Bjarne Søbye

Antal deltagere på generalforsamlingen: 33

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Per Abrahamsen – Valgt.
  Dirigenten startede med at oplyse omkring varsling for generalforsamlingen. Fristen herfor er overholdt, og generalforsamlingen er dermed lovlig og beslutningsdygtig.
 1. Beretning
  Formand Anders Kristensen. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen, og vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.
  Der blev spurgt ind til:
  – hvilke dommere der kommer til de kurser dommerklubben er vært for.
  – hvad får den enkelte dommer ud af medlemskabet af DFU (udover tøjaftalen).
  Anders besvarede ovenstående efter bedste evne.
  Beretningen betragtes som godkendt.
 2. Regnskab
  Midlertidig kasserer Lars Sørensen fremlagde regnskabet for generalforsamlingen.
  Regnskabet blev udleveret til forsamlingen.
  Kommentar:
  – hvad skal vi bruge formuen til
  – formuen kunne bruges til kontingent nedsættelse
  Skulle flere ønske at se dette efterfølgende kan de kontakte kassereren.
  Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
 3. Indkomne forslag
  §4 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift.
  Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer. 1 formand,  1 kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen, med bl a næstformand og sekretær.
  Formanden vælges på lige år og kasseren på ulige år , begge på den ordinære generalforsamling.
  Formanden og kassereren kan til enhver tid “tegne” foreningen og disponere over klubbens foreningskonto.§8 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift:
  Intet medlem må selv aftale kampe, dog undtaget er private kampe i egen klub.
  Ethvert medlem forpligter sig til i alle kampe at overholde de angivne takster for dommergodtgørelse og at følge dommerklubbens instruktioner.
  Definition på private kampe i egen klub:
  Kampe i egen klub:
  Ethvert medlem må kun dømme kampe på niveau hvor der ikke automatisk er påsat dommer i turneringudbuddet = lokal dommer.
  Vælger man at dømme egne kampe må dommertøj med DFU/DBU logo ikke anvendes og man skal være opmærksom på, at dommerforsikringen via DFU ikke er gældende, hvis man kommer til skade.Dømmes man kampe ved akut udeblivelse af en anden påsat dommer i rækker med automatisk påsat dommer – skal man umiddelbart efter kampen indberette dette til dommerpåsætteren.
 1. Fastsættelse af kontingent og klubafgift
  Uændret 400 kroner.
  Uændret til 5 og 10 kroner.
  Dette vedtaget af generalforsamlingen.
  Kontingentet skal betales senest 15/2 – og der vil komme besked fra dommerklubben om dette.
 1. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  På valg i år:
  Formand Anders Kristensen blev genvalgt af generalforsamlingen (2 år).
  Ekstra ordinært for 1 år: Kasserer – bestyrelsen foreslår Lars Sørensen – valgt (1 år)
  2 bestyrelsesmedlemmer: Stefan Fyhn, villig til genvalg –
  nyt medlem, Kim Juncker – begge valgt (2 år)
  Valg af suppleant (gælder for 1 år): Nikolaj Nielsen – valgt (1 år)
 1. Valg af 2 revisorer (gælder for et år):
  Jens Palmelund, Ole Esserman. Begge modtager genvalg. Valgt uden modkandidater.
 1. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år):
  Bestyrelsen foreslår genvalg til Erik Vinstrup. Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen. Valgt uden modkandidater.
 1. Eventuelt
  Ole Essemann takkede for det gode/lette samarbejde med kassererne i 2017 (læs Preben & Lars). Håber at opbakningen til dommerfesten bliver bedre fremover.
  Formanden orienterede om praktiske ting henover vinteren/foråret.
  Oplysninger omkring kurser kommer på hjemmesiden.
  Udviklerudvalget giver dommere/udviklere besked omkring deres krav til kurser.
  Dommerfesten holdes 17. november 2018 i Skyttehuset, Vejle
  Dirigenten blev takket for fint udført ledelse af generalforsamlingen.
  Dirigenten kunne oplyse at dommerklubben blev stiftet i 1938 og har derved 80 års fødselsdag.
  Generaforsamlingen blev afsluttet med at der blev råbt hurra for Vejle fodbolddommerklub.

 

Vintertræning hver tirsdag kl.19.00 fra 2/1 2018

Vi starter vintertræningerne op tirsdag 2.januar kl.19.00 -og hver tirsdag frem til og med løbetest.
Sidste gang bliver tirsdag 27/2.

Stedet er samme som tidligere år Givskud Hallen – og bliver ledet af Bjarne Søbye med fokus på praktiske øvelser med styrketræning, redskaber efterfulgt af BIP-testen – og hvis energi og lysten er hertil også lidt inde fodboldspil.

Vel mødt – ingen tilmelding er nødvendig.

Futsal obligatorisk teorigennemgang 25/10 i Givskud

Alle dommere, som har en FUTSALS uddannelse skal i år på et obligatorisk teorigennemgang.
Der bliver afholdt 2 kurser – og vi har fået lov i Vejle Fodbolddommerklub at arrangere det ene af disse.

Det bliver Onsdag 25/10 i GIVSKUD HALLEN kl.19.00
Information om instruktør følger senere.

Det er KUN de dommere, som har en uddannelse som Futsalsdommer, der kan deltage her.
Hvis du gerne vil blive “Futsals” dommer, så er der et kursus i Vejen den 11/10 – se andetsted på hjemmesiden om dette.

Tilmelding skal ske til vores sekretær Stefan Fyhn: stefanfyhn@hotmail.com 

SENEST 18/10 – og der er max 40 pladser på dette kursus.

Svindelforsøg også prøvet i Vejlefodbolddommerklub

Udgivet 21/9 2017

I Vejle Amts Folkeblad blev der 21/9 2017 bragt en artikel om, at to lokale fodboldforeninger forsøgt svindet for penge via”phishing-metoden”.
Hele artiklen fra avisen kan læse ved at klikke her.

Dette har også været forsøgt i Vejle Fodbolddommerklub i juli måned, hvor vores kasserer fik en mail fra formanden – hvor der stod, at han havde brug for at der blev overført nogle penge til en engelsk konto.

Heldigvis lykkedes det ikke – men vi vil naturligvis gerne advare alle vores medlemmer om dette – og eksempelvis ved vi også, at formanden for udviklerudvalget Erik Vinstrup også har været udsat for samme “svindel med sin mail”.

I kan se hele kopi af mail korrespondancen mellem “formand” og kasseren nedenfor.

Fra: Preben Birn [mailto:birn-kp@post.tele.dk]
Sendt: 6. juli 2017 14:14
Til: ‘Anders Kristensen’
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Anders

Hvis du ikke selv kan klare det, så kan jeg heller ikke. Jeg har ikke mulighed for at overfører penge til udlandet. Det skal gå igennem et pengeinstitut.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:57
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Preben,

 

Hvorfor kan du ikke foretage betalingen? Det er en betaling til Storbritannien. Hvad bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen?

 

Mvh

Anders

 

Sendt: Den juli. 06  2017   9:59 AM
Fra: “Preben Birn” <birn-kp@post.tele.dk>
Til: “‘Anders Kristensen'” <anders@1conzept.dk>
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

Hej Anders

Det kan jeg ikke klare. Jeg troede, at det var en overførsel her i Danmark. Det må du få din bankforbindelse til at klare.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:30
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej Preben,

 

Venligst gøre samme dag overføre af 3550 EUR til:
 
Modtagerennavn: Es Jackson
Bank-navn: Santander UK plc
IBAN: GB33ABBY09012911292607
Swift-kod/BIC: ABBYGB3EXXX
Bank adress : SANTANDER UK BRIDLE ROAD BOOTLE MERSEYSIDE L30 4GB
Betaling Reference: Logistik og andre tjenester
 
Email mig med kopien af modtagelse af betaling, når det er gjort.

 

Mvh

Anders

 

Sendt: Den juli. 06 2017  9:30 AM
Fra: “Preben Birn” <birn-kp@post.tele.dk>
Til: “‘Anders Kristensen'” <anders@1conzept.dk>
Emne: SV: Anmodning den 06 juli 2017

Hej Anders

Jeg skal kun bruge reg. nr. og kontonummer.

mvh

Preben

 

Fra: Anders Kristensen [mailto:anders@1conzept.dk]
Sendt: 6. juli 2017 09:19
Til: birn-kp@post.tele.dk
Emne: Anmodning den 06 juli 2017

 

Hej​ Preben,

 

Jeg har brug for dig til at foretage en betaling til en modtageren i dag. Hvad bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen?

 

Venlig hilsen

Anders