2019 Generalforsamling referat

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.  Valg af dirigent – Per Abrahamsen blev valgt

2.  Beretning af formand Anders Kristensen – kan læses for sig selv på hjemmesiden.

3.  Regnskab – godkendt.

4.  Indkomne forslag – ingen

5.  Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift – Dette blev vedtaget uændret.

6.  Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år. Lars Sørensen blev genvalgt
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Kurt Carlsen og Lau Dreisler blev genvalgt
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år) – Rasmus Thisgaard blev valgt

7.  Valg af 2 revisorer (gælder for et år.) Genvalg til Ole Esserman og Jens Palmelund

8.  Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år). Genvalg til Erik Vinstrup, Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen

9.  Eventuelt – Her blev der orienteret fra DFUs næstformand omkring udfordringerne mellem påsætning af kampe privat og DBU. Ligeledes en gennemgang af den manglende uddannelse af breddedommerne.

Der blev præsenteret tilbud på dommertøj – der med store rabatter kunne bestilles fragtfrit på hos Shopeasy.

Der blev præsenteret en ny MENTOR ORDNING – som udviklerudvalget med Bjarne Søbye sætter i gang for 2019. Dette forventer vi vil koste omkring 10-15.000 kr.

70% af alle nye dommere dømmer ikke efter en sæson (eller kommer aldrig i gang)


Alle nye dommere der har taget eksamen i efterår 2017 og fremover bliver kontaktet af dommerklubben og bliver tilbudt en mentor.

Formålet er at udvikle alle nye dommere til en god opstart.

Lave fælles arrangementer med fokus på dygtiggørelse.

Blive en del af et vores fællesskab

Vi forventer at finde cirka 10-15 nye dommere i Vejle Fodbolddommerklub til denne ordning.

Disse nye dommere skal udover vejledninger (og udviklinger) have tilbudt en mentor, der vil overvære cirka 2-3 kampe pr halve sæson.  Derudover vil mentor stå til rådighed og have samtale med den nye dommer.

Der skal afholdes 2 sammenkomster med faglig udvikling (hvor der eksempelvis samles andre nye dommere til en kamp med efterfølgende fælles evaluering og læring).

Vejle fodbolddommerklub vil finde EN mentor til hver dommer – således at der bliver et tæt og fortroligt forhold – og denne mentor vil ikke være vejleder/udvikler.

Årets store dommerfest bliver i år Lørdag 9. november på Conrads.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.